Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Azad Qurbanov - Seçilmiş əsərləri

Ramazanov T.Q., Qurbanov A.İ., Əskərov T.M. İkifazali doyma zamanı mikrotarazlıqda olmayan məsaməli mühitlərdə qeyri-xətti dalğalar. Riyaziyyat və mexanika institutunun xəbərləri c.XX(XXVIII), 2004 s.173-182
Qurbanov A.İ., Məmmədova K.N. Qeyri-xətti ikinci tərtib diferensial tənliklər sistemi üçün sərhəd məsələsinin həllinin qiymətləndirilməsi. Odlar Yurdu Universitetinin elmi-pedoqoji xəbərləri c.13, 2006 s.85-95
Məmmədov E.M., Qurbanov A. İ. Müasir Kitabxana informasiya sistemərində Z39.50 və HTTP protokolları(ingilis dilində). Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, 26-2008, səh. 28-32.
Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M. «Kitabxana işinin proqramlaşdırılması» Tədris proqramı, Bakı, 2008, 13 s.
Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M. «Avtomatlasdırılmış kitabxana-informasiya sistemlərinin proqram təminatı» Tədris proqramı, Bakı, 2008, 8 s.
Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M. “Kompüter texnikası və proqramlaşdırma” Tədris proqramı, Bakı, 2008, 11 s.
Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ., Məmmədov E.M. «Riyazi İnformatika» Tədris proqramı, Bakı, 2008, 14 s.
CDS/ISIS for Windows - biblioqrafik verilənlər bazasının effektiv aləti. Odlar Yurdu Universitetinin elmi-metodik jurnalı:-Bakı.: 2010.-№ 30. s.13-17
Qurbanov A.İ. DSpace elektron kitabxanalar, rəqəmsal kolleksiyalar elektron sənəd arxivlərinin yaradılması vasitəsi kimi. Kitabxanaşünaslıq və informasiya: Elmi-nəzəri və praktik jurnal. Bakı, 2010.-№2.- s. 71-75
Qurbanov A.İ. Eprints əsasında elektron kitabxanaların yaradılması Kitabxanaşünaslıq və informasiya: Elmi-nəzəri və praktik jurnal. Bakı.: 2011.-№1(4).- s.54-60
M.Xəlilov, A.İ.Qurbanov Təlimdə informasiya texnologiyası . Filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsi üçün fənn proqramı. Bakı, 2011, 12 s.
Kitabları
1. Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ, Musayeva N.N. Kitabxana nformatikası I cild, Bakı, 2001,"Odlar yurdu", 238 s.
2. Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ, Musayeva N.N. Kitabxana nformatikası II cild, Bakı, 2002,"Odlar yurdu", 164 s.
3. Xəlilov M.S., Qurbanov A.İ. İnformatika Bakı, 2003, «Bakı Universiteti", 340s.
4. Qurbanov A.İ., Abdullayeva R.A. Fərdi kompüterlərin proqram təminatı. I cild, «Çaşioğlu" , Bakı, 2006, 290s.
5. Qurbanov A.İ., Abdullayeva R.A. Fərdi kompüterlərin proqram təminatı. II cild, «Çaşioğlu" , Bakı, 2006, 174s.
6. Qurbanov İ.Ə., Qurbanov A.İ. Riyazi proqram paketləri «Təhsil» NPM, Bakı, 2005, 166c.
7. Abuzər Xələfov, Azad Qurbanov Kitabxana prosesslərinin kompüterləşdirilməsinin əsasları. "Bakı Universiteti”, Bakı 2007, 200 s.
8.A.İ,Qurbanov, E.M.Məmmədov, A.S.Hüseynova Kompüter texnikası və proqramlaşdırma / Ali məktəb tələbələri üçün dərslik. “Təhsil” NPM, Bakı, 2010, 169 s.
9. İ.Ə.Qurbanov, A.İ.Qurbanov, R.A. Abdullayaeva İnformatika (dərs vəsaiti). «Çaşioğlu" , Bakı, 2011, 420 s., ill.
10. M. Xəlilov, A.İ. Qurbanov, C. S. Abdullayev, N. Həsənova İnformatika (dərslik). Bakı, "Odlar yurdu", 2011, 280 s.


Tarix: 05.02.2015 / 16:36 Müəllif: Feriska Baxılıb: 69 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...