Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Mirzə Allahverdiyev - Kitabları

A.M.Quliyev ,M.Ə.Allahverdiyev, Biblioqrafiya, Bakı-1983, 211 səh. Kiçik kimya ensiklopediyası, A.M.Məhərərmov, M.Ə.Allahverdiyev, # R.Ə.Əliyeva, S.R.Məmmədov, S.N.Quliyev, G.M.Mir­ba­ğı­ro­va, BU nəşriyyatı, 1997, 153 s.
Azərbaycan kimyaçıları, A.M.Məhərərmov, M.Ə.Allahverdiyev, R.Ə.Əliyeva, „Azərbaycan” nəşr-tı, 1998, 590 s.
Azərbaycanca-ingiliscə-rusca qısa kimya lüğəti, A.M.Məhərərmov, M.Ə.Allahverdiyev, A.N.Salamova, BU nəşriyyatı,, 2001, 130 s.
Bifunksional aminbirləşmələri, A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, Çaşıoğlu, 160 s. (2005)
Üzvi kimya, A.M.Məhərərmov, M.Ə.Allahverdiyev, BU nəşriyyatı, 382 s. (2007)
Orqaniçeskaə ximiə v voprosax i otvetax, A.M.Maqerramov, M.A.Allaxverdiev, İzdatelğstvo «Bakı Universiteti», s.136. (2007)
Dərman maddələrin sintezi, A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.M.Qurbanova, BU nəşriyyatı, 2007, 143 s.
Aminotiolı i ix proizvodnıe, A.M.Maqerramov , M.Ə.Allahverdiyev, A.T.Quseynova, D.A.Kuliev, BU nəşriyyatı, 2007, 147 s.
Üzvi kimya sual və cavablarda, A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, BU nəşriyyatı, 2008, 123 s. (dərs vəsaiti)
Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda, A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova, BU nəşriyyatı, 2008, 87 s. (dərs vəsaiti)
Üzvi kimya (praktikum), M.S.Abbasov, N.D.Sadıxova,R.Ə.Nəcəfova, M.Ə.Allahverdiyev, BU nəşriyyatı, 2008, 312 s. (dərs vəsaiti)
A.M.Məhərrəmov, R.A.Qasımov, M.Ə.Allahverdiyev , Bioüzvi kimya , Çaşıoğlu nəşriyyatı 2009 , 367 səh..
A.M.Məhərrəmov, Ş.S.Nəsibov, M.Ə.Allahverdiyev , Üzvi kimyadan tədqiqatlar üsuulları, BU nəşriyyatı 2009, 102 səh
A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları, BU nəşriyyatı 2009, 287 səh
A.M.Məhərrəmov, R.A.Qasımov, M.Ə.Allahverdiyev, BIOÜZVİ KİMYA , Çaşıoğlu nəşriyyatı 2009 , 364 səh
A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova, Üzvi kimyadan Təcrübi Məşğələlər,Bakı-2011,318 səh.
A.M.Maharramov, M.A.Allahverdiyev, BIFUNCTIONAL COMPOUNDS OF AMINES, ANGEIZEH Publishing Co., Tehran-2007, 221 p.
А.В. Фокин, М.А. Аллахвердиев, А.Ф. Коломиетс. Новое в химии тииранов. Успехи химии, т. 58, №5, с. 705-737 (1990)
A.M.Magerramov, R.Caple, V.V.Zhdankin, Z.I.Akhmedova, M.A.Allahverdiyev, New synthesis of tetrahydro-1,4-thiazine-3-ones from 1,2-aminopropanthiole and a-chlorocarboxylic acid, Synt.Commun., v. 29, № 4, p.721-728 (1999)
M.Barmaki, A.M.Maharramov, M.A.Allahverdiyev, Synthesis of Uracil Derivatives and Some of their Reactions, Asian Journal of Chemistry, Vol.20, No.7, p.5277-5281 (2008)
А.В.Курбанов, Р.К.Аскеров, М.М.Курбанова, В.Н.Хрусталев, А.М.Магеррамов, М.А.Аллахвердиев, Кристаллическая структура 4-(5-бром-2-гидроксифенил-6-метил-2-оксо-1,2,3,4-тетрагид­ропиримидин-5-карбоксилата и этил-1-метил-15-оксо-2-окса-14,16-диазатетрацикло (11,3,1,03,12,06,11) гептадека-3,5,7,9,11-пен­таен-17-карбоксилата, Журнал структурной химии, т. 50, №3, с. 515-519 (2009)
Г.В.Бабаева, Н.Г.Шихалиев, В.С.Гасанов, К.Б.Курбанов, М.А.Аллахвердиев, Синтез некоторых окс- и тиазолидин-1,3-дионов и их оксиранил- и тииранилпроизводных, Журнал органической химии, 2011, т.47, № 6 , стр. 941-944


Tarix: 05.02.2015 / 15:40 Müəllif: Feriska Baxılıb: 52 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...