Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qərbi AzərbaycanŞörəyel mahalı

Şörəyel mahalı – Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan Respublikası) ərazisində XX yüzilin sonlarına qədər əhalisinin əsas hissəsini Azərbaycan türklərinin təşkil etdiyi tarixi mahal.

Tarixi[redaktə]
Şörəyel mahalının ərazisinin çox hissəsi hazırda Türkiyə ərazisində yerləşir. Əhalisi bütünlüklə Azərbaycan türklərindən ibarət olmuşdur. Mahalın Rusiya tərəfindən işğal olunmuş hissəsi Ermənistan SSR rayonlaşdırılarkən 3 inzibati rayona – Düzkənd, Agin və Ərtik rayonlarına bölünmüşdür.

Qədim şaman türklər olan Şirək tayfalarının e.ə.III-II əsrlərdə Don və Terek çayları ətrafında yaşadığı və xəzərlərin bir qolu olan bu tayfaların Qafqaz dağlarını aşaraq Azərbaycana gəlmələri, Araz və Arpaçayı boyu yerləşmələri yazılır. Dədə Qorqud dastanında da adı çəkilən ərazi "Şəruk" kimi qeyd edilir. Düzkənd rayonunda Şirək adlı Ardı »

Qərbi AzərbaycanNuru Bayramov - Çap olunmuş metodik göstərişlər

N.Y.Bayramov. Təcili Abdominal cərrahiyyədə müayinə və müalicə qaydaları. ISBN13 978-9952-8082-1-6, Qismət, Bakı 2009. 132 s.
Г.A.Султанoв, Н.Ю.Байрамoв. Xирургичeская тактика при жeлудoчнo-кишeчнoм крoвoтeчeнии язвeннoй этиoлoгии. Мeтoдичeская рeкoмeндация, Баку, 1989. 13 стр.
H.A.Sultanov., N.Y.Bayramov. Babasil və onun profilaktikası Bakı 1989. Metodik göstəriş.
N.Y.Bayramov, H.A.Sultanov, A.H.Abbasov, P.F.Məhərrəmov. Splenomeqaliya və Hipersplenizm. Metodik tövsiyə. Bakı, 2007
M.Kərimov, N.Y.Bayramov, S.Əliyev, C.Hacıyev, G.Hacızadə. Kəskin appendisitin diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı, 2009, 24 s.
A.М.Pустамoв, Н.Ю.Байрамoв, Ф.М.Гапагoв. Клиничeскoe примeнeниe диагнoстичeскoй wкспeртнoй систeмы. Мeтoдичeская рeкoмeндация, Баку, 1993, 12 стр.
N.Y.Bayramov, S.Ş.Salahova. Kəskin appendisit. Metodik vəsəit. 12 səh. Bakı 2008
Sezayi Yılmaz, Nuru Bayramov, Cüneyt Kayaalp, Ruslan Məmmədov, Namiq Novruzov. Canlıdan qaraciyər transplantasiyasında əməliyytdan əvvəl və Ardı »

Qərbi AzərbaycanSalvartı dağı

Salvartı dağı - Zəngəzur silsiləsində dağ.

Salvartı dağı Zəngəzur mahalının Sisian bölgəsinin Ərəfsə kəndi ilə Naxçıvan MR Şahbuz rayonunun Gömür kəndinin torpaqları ilə həmsərhəddir. Salvartı dağının dəniz səviyyəsindən hündürlüyü 3161,8 metrdir. Ətəkləri çox geniş alp çəmənləridir. Yay aylarında təkcə Ərəfsənin deyil, Qarabağdan yaylağa gəlmiş bir çox rayonların qoyun sürülərinin yemlə təmin olunmasına kifayət edirdi.

Mənbəyini Salvartı dağının ətəklərindən götürən çay da onun adını daşıyır və aşağı axarında Bazarçayla birləşib, Araza qovuşan Bərgüşad çayına tökülür.

Salvartı dağının zirvəsində eyniadlı ziyarətgah - pir vardır. Ətraf kəndlərin müsəlman əhalisi Salvartı pirinə ziyarətə gələrdi. Son vaxtlar ermənilər ziyarətgahda dəmir xaç qoyub bura ziyarətə gəlməyə başlayıblar. Ardı »

Qərbi AzərbaycanVaqif Abdullayev (II)

Həyatı[redaktə]
16 oktyabr 1956-cı il tarixdə Qərbi Azərbaycanın Basarkeçər rayonunun Aşağı Şorca kəndində anadan olmuşdur.

1996-cı ildə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, 1998-ci ildə siyasi elmlər üzrə namizədlik dissertasiyası, 2004-cü ildə siyasi elmlər üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək alimlik dərəcəsi almışdır.

2007-ci ildə Azərbaycan Respubliksı Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə professor adı verilmişdir.

1992-1994-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra aparatının nəşri olan “Yurd” jurnalında şöbə müdiri, 1994-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər idarəsində məsləhətçi vəzifəsində işləmişdir.İkinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olmuşdur.

2007-2012-ci illərdə Xızı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 aprel 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə Ardı »

Qərbi AzərbaycanSalman Vilayətoğlu

Həyatı[redaktə]
Salman Vilayətoğlu 1962-ci il fevral ayının 14-də Göyçə mahalının Böyük Qaraqoyunlu kəndində anadan olub. 15 yaşında orta məktəbi, 20 yaşında (1982-ci ildə) isə indiki Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetini bitirib. 1982-1983-cü illərdə SSRİ Müdafiə Nazirliyinin Ural Hərbi Dairəsindəki qapalı müəssisələrindən biri olan “Xrompik” İB-nin konstruktor bürosunda çalışıb, 1983-1985-ci illərdə Almaniya Demokratik Respublikasındakı sovet qoşunlarına məxsus hərbi hissələrdən birinin kəşfiyyat vzvoduna rəhbərlik edib, hərbi hissə komsomol komitəsinin katibi kimi fəaliyyət göstərib. 1986-cı ildə Bakı Ali Partiya Məktəbində "İdeoloji kadrlar" kursunun müdavimi olub.

Yaradıcılığı[redaktə]
Mətbuatda ilk yazısı 1978-ci ildə çap olunub.

1985-ci ildən 1989-cu ilin yanvar ayınadək İrəvanda, Ermənistan SSR Ali Sovetinin və Ermənistan KP MK-nın Ardı »

Qərbi AzərbaycanToxluca - Şəxsiyyətləri

Tanınmış seyidləri,hacıları və mollaları[redaktə]
Seyid Məşədi Mir İsmayıl Ağa
Seyid Murtəza - kor Seyid
Bala Seyid- Seyid Həsən
Hacı Abbas
Hacı Ocaqverdi
Hacı Əsgər
Hacı Əhməd
Hacı Hümbət ( Qlava Bayramın atası)
Hacı Məhəmməd
Hacı Hüseyn
Molla Əhməd
Molla Mustafa
Molla Zülfüqar
Molla Kərbalayı Məhəmmədtağı
Molla Hacı Məhəmmədəli
Molla Hacı Əlibaba
Molla Şahin
Molla İman
Ziyalıları[redaktə]
Hüseyn Əhmədov (alim) - Pedaqoji elmləri doktoru, professor, akademik
İbrahim Məhəmməd oğlu Bayramov — Filologiya elmləri doktoru, professor, ADPU-nun doktorantura və magistratura şöbəsinin müdiri
Zakir Məmmədəliyev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kafedra müdiri.Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor
Yusif Əliyev - M.Topçubaşov adına Respublika Cərrahiyə Mərkəzinin Baş həkimi.Doktor, professor
Vaqif Qələndər - Məşhur plastik cərrah, Beynəklxalq Cərrahlar Assosiasiyasının vitse-prezidenti, Qələndər Klinikasının və "Aybükə Qələndər" estetik mərkəzinin təsisçisi.
Müzahim Mehvalıoğlu - azərbaycanlı Ardı »

Qərbi AzərbaycanKərim Paşayev

Həyatı[redaktə]
1925-ci il fevralın 2-də Göyçə mahalının Ardanış kəndində dünyaya göz açıb. Hələ uşaq yaşlarından şeirə, sənətə böyük maraq göstərib və 12 yaşından başlayaraq xalası oğlunun - Göyçənin tanınmış ustad aşıqlarından olan Aşıq Niftalının yanında şagirdlik etməyə başlayıb. Bu sənətin dərin incəliklərinə yiyələnən, sənəti gözəl tərzdə qavrayan Aşıq Kərim qısa müddət ərzində bu sənətdə məşhurlaşıb. Aşıq Niftalının ən bacarıqlı və ən çox sevdiyi şagirdlərindən biri olub.

1943-cü ilin fevralında Aşıq Kərimin 18 yaşı tamam olur və elə həmin ilin sentyabrın 22-də hərbi xidmətə yola düşür. Etdiyi xidmət boyu o sıravi əsgər-snayper olub. Böyük Vətən Müharibəsində faşizmə qarşı mərdliklə vuruşan Kərim döyüşdə göstərdiyi şücaətə, Ardı »

Qərbi AzərbaycanMəkrufə Hacırəhimova - Elmi əsərlərinin biblioqrafiyası

Kitablar[redaktə]
Hacırəhimova,M.Ş. Elektron elm: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza/M.Ş. Hacırəhimova, T.X. Fətəliyev.// - B. : İnformasiya texnologiyaları, 2010, - s.92 - ISBN 978-9952-434-27-9
Elmi məqalələr[redaktə]
Гаджирагимова,M.Ш. Электронный документооборот в корпоративной сети/Фаталиев Т.Х.//Материалы международной научно-технической конференции «Информационные системы и технологии», Новосибирск, Россия, 22-25 апрель, 2003, том 1, с.78.
Гаджирагимова,M.Ш. К созданию корпоративной распределенной архивной системы/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//AMEA-nın xəbərləri, Fiz.-tex. elmləri seriyası, 2003, №3, s.143-147.
Гаджирагимова,M.Ш. Об одной корпоративной электронной архивной системе/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//Тезисы докладов 9-ой международной научной конференции «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Туапсе, Украина, 7-10 октября, 2003, с.290-291.
Гаджирагимова,M.Ш. Интеграция систем электронного документооборота и архива/Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х.//Тезисы. докладов 10-ой международной Ardı »