Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Qərbi AzərbaycanHəbib Rəhimoğlu

Həyatı[redaktə]
1922-ci ilin avqustun 5-də Ermənistanın Ağzıbir kəndində anadan olmuşdur.

1941-ci ildən Əzizbəyov rayonunda kənd məktəbinin müəllimi, sonralar isə direktoru işləmişdir.

1947-ci ildən Moskvada Ali Partiya Məktəbinin müdavimi, Ermənistanın Əzizbəyov rayonu partiya komitəsinin şöbə müdiri, Eçmiadzin partiya komitəsinin ikinci katibi, Amasiya rayonunun birinci katibi vəzifələrində işləmişdir.

1960-cı ildən "Sovet Ermənistanı" qəzetinin baş redaktoru, Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti sədrinin müavini olmuşdur.

1974-cü ildən Azərbaycnın Tovuz rayonu partiya komitəsinin birinci katibi, 1980-ci ildən Azərbaycan SSR Dövlət Meşə Təsərrüfatı Komitəsinin sədri, 1981-1989-cu illərdə meşə təsərrüfatı naziri vəzifələrində çalışmışdır.

Dəfələrlə Ermənistan Kommunist partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü, 5 dəfə Ermənistan SSR Ali Sovetinin, 3 dəfə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı Ardı »

Qərbi AzərbaycanGülzar İbrahimova

İbahimova Gülzar Hidayət qızı (21 dekabr 1958, Zəngəzur mahalı) — Azərbaycan yazıçısı, Yazıçılar Birliyinin üzvü (2005).

Həyatı[redaktə]
Gülzar İbrahimova 1958-ci il 21 dekabrda Zəngəzur mahalının Mehri rayonu Əldərə kəndində müəllim ailəsində anadan olub. 1959-cu ildə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köcüb. (1965-1975) Oktyabr (Yasamal) rayonundakı 13 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1977-ci ildə AzXTİ - nin (indiki İqtisadiyyat Universiteti) sənayenin planlaşdırılması fakultəsinin axşam şöbəsinə daxil olub və 1982-ci ildə bitirib. Ailəlidir.

1978-ci ildən 18 il Bakı 1 saylı tikiş fabrikində calışıb. Həmin fabrikdə əvvəl hesablayıcı-texnik, sonra iqtisadcı-mühəndis, iqtisadcı-hüquqşünas vəzifələrində işləyib. Daha sonra komsomol komitəsinin raykom hüquqlu katibi işləyərək 10000- cox gəncə rəhbərlik etmişdir. 1995-ci ildə Yasamal Ardı »

Qərbi AzərbaycanAqil Səmədbəyli

Həyatı[redaktə]
Səmədbəyli Aqil Həbib oğlu Göyçə mahalının Zərkənd kəndində doğulub.

Türkiyə Cümhuriyyətinin İstanbul şəhərindəki Mərmərə Universitetini bitirib.

O, Türkiyədə sosial elmlər üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək elmlər namizədi almilik dərəcəsi almışdır.

Siyasi fəaliyyəti[redaktə]
Aqil Səmədbəyli gənc yaşlarından siyasi və ictimai fəaliyyətlə ciddi məşğul olub. Türkiyədə təhsil aldığı illərdə "Gənc Aydınlar Hərəkatı"nı yaratmış və Başqan seçilmişdir.

Hazırda "Bütöv Azərbaycan Birliyi"nin Mərkəzi Şurasnın sədridir.

2010-cu il noyabrın 7-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsi üzrə süçkilərdə iştirak etmiş, lakin deputat seçilə bilməmişdir. Ardı »

Qərbi AzərbaycanSоfulu кəndi və оnun ətrаf ərаzilərində yеr аdlаrı

Kоtаn yаlı, Хırdа düz, Yumuru til, Böyüк til, Еyvаn dаşı, Хааz qаçаn, Аrхаşаn, Ulu ğünеy, Plоvlu təpə, Hərəmlər, Dаş Qаlа, Bəyliк, Хıdır sаmаnlığlı, Qаrа tоrpаq dərəsi, Sаf Dərə, Məşədi Qоcа çəmənliyi, Cаycа yurd, Mоllu yurdu, Qаşqа çеşmə, Əbdlilli yurdu, Хıdır yurdu, Qəcil qаyаsı, Bаyrаməliyə tоy оlаn, Ərinməz, Хələfli yurdu, Çiçəкli yаylаğı, Qаzmа yurd, Uz qəbri vахtilə mövcud оlmuş Uzоbа кəndinin qəbristаnlığı, Аrаlıq, Qоcа qоruğu, Hаcı Mоllаlı yurdu, Yеddi bulаq, Kоpаz, Yеmişənli dərə, Səhnə qаçаn, Ləpəхеyrənli, Tах yurd, Qаrаbаğlı düşən, Nаlbənd, Оbruх (burаdа çох qədim dövrə aid qəbirlər vаrdır), Lаlаı yurd, Hаvıstı yurdu, Yаrməmməd yurdu, Cаcıхlı yurd, Ğöy çuхur, Yаl yurd,Qаlах yurd, Ardı »

Qərbi AzərbaycanHamamlı rayonu

Tarixi[redaktə]
1937-ci il dekabrın 31-də yaradılıb. 1949-cu il oktyabrın 26-na qədər Hamamlı, həmin tarixdən etibarən isə Spitak rayonu adlandırılıb. Ərazisi 596 kv km-dir. Rayon mərkəzi rayon tabeli Hamamlı (dəyişdirilmiş adı Spitak) şəhəridir. Rayon mərkəzindən İrəvan şəhərinə olan məsafə 101 km-dir.

Hamamlı rayonu Bazum, Şirək və Pəmbək dağ silsilələri arasındakı Pəmbək dərəsində yerləşir. Pəmbək çayı bu dərədən keçərək rayon boyu axır. Keçmişdə bu ərazidə hamısında azərbaycanlıların yaşadığı 24 kənd olub. Onlardan bəziləri 1918-1920-i illərdə ermənilər tərəfindən məhv edilmiş, digərlərinin isə əhalisi SSRİ dövründə Azərbaycan Respublikasına köçürülmüşdür. Nəticədə 1988-ci ildə artıq yalnız üç kənddə - Qursalı, Saral və Qızılörən kəndlərində azərbaycanlılar yaşayırdılar.

5 dekabr 1988-ci il Ardı »

Qərbi AzərbaycanNəriman Vəliyev

Həyatı[redaktə]
Nəriman Vəliyev 1928-ci ildə Ermənistan SSR Eçmiədzin (indiki Masis) rayonunun Çobankərə kəndində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini rayonun Reyhanlı kənd orta məktəbində almışdır.

Babası Məmmədəli bəy Cəfər ağa oğlu bölgənin çox nüfuzlu şəxslərindən olduğundan 1937-ci ildə Qazaxıstana sürgün edilmiş, bundan sonra atası Adil bəy təqiblərdən yaxa qurtarmaq məqsədilə ailəsini götürüb Gəncəyə köçmüşdür.

Nəriman Vəliyev orta təhsilini 1938-1941-ci illərdə Gəncə şəhərində Dəmiryolu məktəbində davam etdirmişdir. 1941-ci ildə ailəsi Ucar şəhərinə köçdüyündən orta təhsilini 1946-cı ildə burada tamamlamışdır.

1946-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsinə daxil olmuş və həmin fakültəni 1951-ci ildə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə də elə həmin il Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunda elmi işçi kimi Ardı »

Qərbi AzərbaycanSarvan Hüseynov

Həyatı[redaktə]
1971-ci il mayın 22-də Qərbi Azərbaycanın, Kafan rayonunun Keypəşin kəndində anadan olub.

1978-1988-cü illərdə Kafan rayonunun Pəyhan kənd orta məktəbində oxuyub.

1989-1997-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təh­sil alıb.

1989-1991-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidməttə olub.

1998-cı ildən BDU-da çalışır.

evlidir.bir ogul atasidir.

1989-1997, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1998-2000, aspirant, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

2000, f.-r.e.n., «Qeyri müntəzəm quvvət üstlə cirlaşan ikinci tərtib divergent eliptik tənliklərin həllərinin keyfiyyət xassələri»

Əmək fəaliyyəti[redaktə]
2008- h/h , dosent, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2001-2008, müəllim, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1998-2001, kiçik elmi işçi, TRETİ, BDU

Apardığı dərslər: Ali riyaziyyat,Xətti cəbr,Ehtimal nəzəriyyəsi,Xüsusi törəməli tənliklər üçün Koşi məsləsi.

32 elmi məqalənin və 1 dərs proqramının müəllifidir.

Tədqiqat Ardı »

Qərbi AzərbaycanBoğazkəsən (Şörəyel)

Boğazkəsən — İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, indi Ağin (Ani) rayonunda kənd.

Tarixi[redaktə]
Qaranqu çayının sol axarında yerləşir. Qafqazın 5 verstlik xəritəsində qeyd edilmişdir.

XIX əsrin əvvəllərində kəndin sakinləri - azərbaycanlılar qovulmuş, Türkiyə və İrandan köçürülən ermənilər burada yerləşdirilmişdir.

Toponim tayfa adı əsasında formalaşmışdır və iki hissədən ibarətdir: «boğaz» ismi ilə "-ən" feli sifət şəkilçisi qəbul etmiş «kəsmək» felinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Etnotoponimdir. Quruluşca sadə toponimdir.

Erm. SSR AS RH-nin 3.l.1935-ci il fərmanı ilə kəndin adı dəyişdirilib Dzorakap qoyulmuşdur. Ardı »