Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Qərbi AzərbaycanMustafa Topçubaşov - Elmi fəaliyyəti

Uzunmüddətli elmi axtarışlar, səylə aparılan tədqiqatlar nəticəsiz qalmır. Odur ki, dünya tibb elmində bir sıra yeniliklər də məhz bu Azərbaycan aliminin adı ilə bağlıdır.

M.Topçubaşov 1937-ci ildə dünya anesteziologiya elmi tarixində ilk dəfə olaraq orijinal keyitmə üsulunu - inyeksion efir-yağ narkozunu - analgeziya üsulunu kəşf etdi. Bu metod sadəliyinə, hazırlanma və tətbiq texnikasının asanlığına, inhalyasion narkoz zamanı rast gəlinən bir sıra mənfi halların (dərin narkoz yuxusu, qanda narkotik maddələrin yüksək konsentrasiyada toplanması və s.) aradan qaldırılmasına imkan verdiyinə görə geniş tətbiq edilməyə başlandı. Efir-yağ qarışığı inyeksiyaları həm də öddaşı xəstəliyinin sancıları, travmatik şok, tetanus, qıcolma hallarında, müalicə və doğuş zamanı ağrısızlaşdırma vasitəsi Ardı »

Qərbi AzərbaycanGülsüm Fətəliyeva

Fətəliyeva Gülsüm İsa qızı - Azərbaycan Texnologiya Universitetin «Tərbiyə işləri» üzrə prorektoru.

Həyatı[redaktə]
Fətəliyeva Gülsüm İsa qızı 1 oktyabr 1947-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Sisyan rayonunun Urud kəndində anadan olmuşdur.1965-ci ildəVağadi kənd orta məktəbini bitirərək, həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakultəsinə daxil olmuşdur. 1967-ci ildən 1971-ci ilə qədər Azərbaycan Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunda akademik Həsən Əliyevin rəhbərlik etdiyi «Meşətorpaqlarının tədqiqi» laboratoriyasında baş laborant, kimyaçı mühəndis vəzifələrində çalışmışdır.

1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) Kimya fakultəsini bitirərək kimyaçı ixtisasına yiyələnmişdir. 1971-ci ildən 1976-cı ilə qədər Kirovabad (indiki Gəncə) Alüminium zavodunda kimyaçı, 1976-1981-ci illərdə orta məktəbdə müəllimə işləmişdir. 1981-ci ildən Azərbaycan Texnologiya Universitetində Ardı »

Qərbi AzərbaycanZəngibasar rayonu

Zəngibasar – Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan Respublikası) Zəngibasar mahalı ərazisində rayon.

Haqqında[redaktə]
İlk dəfə 1937-ci il, dekabrın 31-də, ikinci dəfə isə 1969-cu il yanvarın 14-də yaradılıb. Rayon mərkəzi Uluxanlı (dəyişdirilmiş adı Masis) rayonudur. Rayon mərkəzindən İrəvan şəhərinə olan məsafə 20 km-dir.

Rayonun indiki ərazisi 428-640-cı illərdə Ararat qəzasının tərkibində, VII-XI əsrlərə qədər ərəb işğalı altında olmuşdur. XI əsrdən Səlcuq türklərinin, 1230 – cu ildə monqol-tatarlarının tabeliyində olmuşdur. XVI əsrdən Çuxur Səd bəylərbəyliyinin, XVIII əsrdən XIX əsrin əvvəllərinə kimi İrəvan xanlığının tərkibinə, XlX əsrdən XX əsrin 20-cı illərinə qədər İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasının tərkibinə daxil edilmişdir.

Zəngibasar mahalı özünün Uluxanlı (sonradan Zəngibasar və Əzizbəyov Ardı »

Qərbi AzərbaycanHəbib Rəhimoğlu

Həyatı[redaktə]
1922-ci ilin avqustun 5-də Ermənistanın Ağzıbir kəndində anadan olmuşdur.

1941-ci ildən Əzizbəyov rayonunda kənd məktəbinin müəllimi, sonralar isə direktoru işləmişdir.

1947-ci ildən Moskvada Ali Partiya Məktəbinin müdavimi, Ermənistanın Əzizbəyov rayonu partiya komitəsinin şöbə müdiri, Eçmiadzin partiya komitəsinin ikinci katibi, Amasiya rayonunun birinci katibi vəzifələrində işləmişdir.

1960-cı ildən "Sovet Ermənistanı" qəzetinin baş redaktoru, Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti sədrinin müavini olmuşdur.

1974-cü ildən Azərbaycnın Tovuz rayonu partiya komitəsinin birinci katibi, 1980-ci ildən Azərbaycan SSR Dövlət Meşə Təsərrüfatı Komitəsinin sədri, 1981-1989-cu illərdə meşə təsərrüfatı naziri vəzifələrində çalışmışdır.

Dəfələrlə Ermənistan Kommunist partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü, 5 dəfə Ermənistan SSR Ali Sovetinin, 3 dəfə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı Ardı »

Qərbi AzərbaycanGülzar İbrahimova

İbahimova Gülzar Hidayət qızı (21 dekabr 1958, Zəngəzur mahalı) — Azərbaycan yazıçısı, Yazıçılar Birliyinin üzvü (2005).

Həyatı[redaktə]
Gülzar İbrahimova 1958-ci il 21 dekabrda Zəngəzur mahalının Mehri rayonu Əldərə kəndində müəllim ailəsində anadan olub. 1959-cu ildə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köcüb. (1965-1975) Oktyabr (Yasamal) rayonundakı 13 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1977-ci ildə AzXTİ - nin (indiki İqtisadiyyat Universiteti) sənayenin planlaşdırılması fakultəsinin axşam şöbəsinə daxil olub və 1982-ci ildə bitirib. Ailəlidir.

1978-ci ildən 18 il Bakı 1 saylı tikiş fabrikində calışıb. Həmin fabrikdə əvvəl hesablayıcı-texnik, sonra iqtisadcı-mühəndis, iqtisadcı-hüquqşünas vəzifələrində işləyib. Daha sonra komsomol komitəsinin raykom hüquqlu katibi işləyərək 10000- cox gəncə rəhbərlik etmişdir. 1995-ci ildə Yasamal Ardı »

Qərbi AzərbaycanAqil Səmədbəyli

Həyatı[redaktə]
Səmədbəyli Aqil Həbib oğlu Göyçə mahalının Zərkənd kəndində doğulub.

Türkiyə Cümhuriyyətinin İstanbul şəhərindəki Mərmərə Universitetini bitirib.

O, Türkiyədə sosial elmlər üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək elmlər namizədi almilik dərəcəsi almışdır.

Siyasi fəaliyyəti[redaktə]
Aqil Səmədbəyli gənc yaşlarından siyasi və ictimai fəaliyyətlə ciddi məşğul olub. Türkiyədə təhsil aldığı illərdə "Gənc Aydınlar Hərəkatı"nı yaratmış və Başqan seçilmişdir.

Hazırda "Bütöv Azərbaycan Birliyi"nin Mərkəzi Şurasnın sədridir.

2010-cu il noyabrın 7-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsi üzrə süçkilərdə iştirak etmiş, lakin deputat seçilə bilməmişdir. Ardı »

Qərbi AzərbaycanSоfulu кəndi və оnun ətrаf ərаzilərində yеr аdlаrı

Kоtаn yаlı, Хırdа düz, Yumuru til, Böyüк til, Еyvаn dаşı, Хааz qаçаn, Аrхаşаn, Ulu ğünеy, Plоvlu təpə, Hərəmlər, Dаş Qаlа, Bəyliк, Хıdır sаmаnlığlı, Qаrа tоrpаq dərəsi, Sаf Dərə, Məşədi Qоcа çəmənliyi, Cаycа yurd, Mоllu yurdu, Qаşqа çеşmə, Əbdlilli yurdu, Хıdır yurdu, Qəcil qаyаsı, Bаyrаməliyə tоy оlаn, Ərinməz, Хələfli yurdu, Çiçəкli yаylаğı, Qаzmа yurd, Uz qəbri vахtilə mövcud оlmuş Uzоbа кəndinin qəbristаnlığı, Аrаlıq, Qоcа qоruğu, Hаcı Mоllаlı yurdu, Yеddi bulаq, Kоpаz, Yеmişənli dərə, Səhnə qаçаn, Ləpəхеyrənli, Tах yurd, Qаrаbаğlı düşən, Nаlbənd, Оbruх (burаdа çох qədim dövrə aid qəbirlər vаrdır), Lаlаı yurd, Hаvıstı yurdu, Yаrməmməd yurdu, Cаcıхlı yurd, Ğöy çuхur, Yаl yurd,Qаlах yurd, Ardı »

Qərbi AzərbaycanHamamlı rayonu

Tarixi[redaktə]
1937-ci il dekabrın 31-də yaradılıb. 1949-cu il oktyabrın 26-na qədər Hamamlı, həmin tarixdən etibarən isə Spitak rayonu adlandırılıb. Ərazisi 596 kv km-dir. Rayon mərkəzi rayon tabeli Hamamlı (dəyişdirilmiş adı Spitak) şəhəridir. Rayon mərkəzindən İrəvan şəhərinə olan məsafə 101 km-dir.

Hamamlı rayonu Bazum, Şirək və Pəmbək dağ silsilələri arasındakı Pəmbək dərəsində yerləşir. Pəmbək çayı bu dərədən keçərək rayon boyu axır. Keçmişdə bu ərazidə hamısında azərbaycanlıların yaşadığı 24 kənd olub. Onlardan bəziləri 1918-1920-i illərdə ermənilər tərəfindən məhv edilmiş, digərlərinin isə əhalisi SSRİ dövründə Azərbaycan Respublikasına köçürülmüşdür. Nəticədə 1988-ci ildə artıq yalnız üç kənddə - Qursalı, Saral və Qızılörən kəndlərində azərbaycanlılar yaşayırdılar.

5 dekabr 1988-ci il Ardı »