Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Ramiz Əskər - Əsərləri

Əsərləri
İqlimdən-iqlimə, təqvimdən-təqvimə. Bakı, İşıq, 1987,104 s.
Qutadğu bilig. Bakı, Elm, 2003, 320 s.
M.K.Atatürk TBMM’in banisidir. Bakı, Milli Məclisin mətbəəsi, 2003, 26 s.
Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri. Bakı, MBM, 2008, 432 s.
Mahmud Kaşğarinin 1000 illik yubileyinə 1000 biblioqrafik göstərici. Bakı, MBM, 2008, 96 s.
Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğati-it-türk əsəri üzrə biblioqrafik və qrammatik göstərici. Bakı, MBM, 2008, 192 s.
Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri. Bakı, MBM, 2009, 532 s.
Mahmud Kaşğarinin «Divanü lüğat-it-türk» əsərinin tədrisi. Bakı, MBM, 2010, 112 s.
Tük xalqları ədəbiyyatı oçerkləri. Bakı, MBM, 2011, 320 s.
Orxon abidələri. Bakı, Elm və təhsil, 2012, 272 s.
Tərcümələri
Azərbaycan Masalları. Bakı, Yazıçı, 1982, 196 s.
M.B.Məmmədzadə. Milli Azərbaycan hərəkatı. Bakı, Nicat, 1991, 248 s.
Faruq Sümər. Oğuzlar. Bakı, Yazıçı, 1992, 432 s.
Yusif Balasağunlu. Qutadğu bilig. Bakı, Azərnəşr, 1994, 492 s.
Murad Tağı. Həyatım. Bakı, Oka Ofset, 1998, 92 s.
Erik Fichtelius. Jurnalistikanın on qızıl qaydası. Bakı, AJB, 2002, 192 s.
Bahəddin Ögəl. Türk mifologiyası. Bakı, Səda, 2004, I cild, 626 s.
Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, I cild, 512 s.
Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, II cild, 400 s.
Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, III cild, 400 s.
Mahmud Kaşğari. Divanü lüğat-it-türk. Bakı, Ozan, 2006, IV cild, 752 s.
N.Ozerov. İlham Əliyev: Mən Azərbaycanıma inanıram. Bakı, Azərnəşr, 2007, 376 s.
Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, I том, 512 с.
Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, II том, 400 с.
Махмуд Кашгарский. Дивану лугат ит-тюрк. Баку, МБМ, 2009, III том, 492 с.
Oraz Yağmur. Qarabağlı ananın ağısı. Bakı, MBM, 2009, 84 s.
XX əsr özbək şeiri antologiyası. Bakı, MBM, 2009, 96 s.
Molla Nəfəs. Bu məqana gəlmişəm. Bakı, MBM, 2010, 160 s.
Molla Nəfəs. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2010, 240 s.
Todur Zanet. Ana dilim. Bakı, MBM, 2010, 104 s.
Məxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2010, 448 s.
Türk ədəbiyyatı tarixi. Bakı, MBM, 2010, I cild, 602 s.
Türk ədəbiyyatı tarixi. Bakı, MBM, 2010, II cild, 658 s.
Nurməhəmməd Əndəlib. Şeirlər. Poemalar. Dastanlar. Bakı, MBM, 2011, 292 s.
Zəhirəddin Məhəmməd Babur. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2011, 328 s.
Sultan Hüseyn Bayqara. Divan. Bakı, MBM, 2011, 248 s.
Abdulla Tukay. Millətim. Bakı, MBM, 2011, 268 s.
Abdulla Tukay. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Nağıl evi, 2011, 268 s.
Mehri Xatun. Divan. Bakı, MBM, 2011, 368 s.
Zəhirəddin Məhəmməd Babur. Baburnamə. Bakı, BXQR, 2011, 432+32 s.
Qurbanqulu Berdimühəmmədov. Axaltəkə atı – iftixarımız və şöhrətimiz. Bakı, CBS, 2011, 232 s.
Türkmən şeiri antologiyası. Bakı, MBM, 2011, 400 s.
Abdulla Şahbəndə. Seçilmiş əsərləri. Bakı, MBM, 2011, 104 s.
Türkmən müəmmaları, deyişmələri və vücudnamələri. Bakı, MBM, 2011, 128 s.
Monqolların gizli tarixi. Bakı, MBM, 2011, 360 s.
Əli Ağbaş. Seçilmiş şeirləri. Bakı, Elm və təhsil, 2011, 150 s.
Bəkir Çobanzadə. Seçilmiş şeirləri. Bakı, Nurlan, 2011, 160 s.
Bəkir Çobanzadə. Seçilmiş bədii əsərləri. Bakı, BXQR, 2012, 240 s.
Dövlətməmməd Azadi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, BXQR, 2012, 264 s.
Faruq Sümər. Oğuzlar (Türkmənlər). Bakı, BXQR, 2013, 456 s.
Qleb Qolubev. Uluğbəy (çap prosesindədir).


Tarix: 05.02.2015 / 15:50 Müəllif: Feriska Baxılıb: 105 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...