Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Elman İsgəndər - Elmi Fəaliyyəti

Elmi Fəaliyyəti
Azərbaycan florasına aid nadir və nəsli kəilməkdə olan ağac və kol bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, introduksiyası, morfogenezi, reproduksiya və reintroduksiyası in situ və ex situ şəraitində müqayisəli şəkildə tədqiq edilmiş, həmin bitkilərin areallaının kiçilmə səbəbləri aşkar edilərək onların təhlükə kateqoriyaları müəyyənləşmis və mühafizə edilmələri üçün təkliflər verilmişdir. Yaşıllaşdırmada istifadəsi üçün perspektivli növlər aşkar edilərək, istifadələri üçün təkliflər hazırlanmış və ilk dəfə Abşeron şəraitində ağac və kol bitkilərinin introduksiyasının perspektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün şkala hazırlanmışdır

Elmi əsərləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 98, onlardan xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 52, beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 7-dir.

Kitabları
Тощумсуз Биткилер Лаборатуар Кылавузу Эазиантеп Цниверситеси, Фен Едебиййат Факцлтеси Бийолоjи Бюлцмц, Эазиантеп, 2002, 112 с.
Эазиантепин доьал биткилери китаб Баскы Ферса Матбаа-Анкара, Эазиантеп-2006, 176 с.
Gaziantepin Geofit (Soğanaqlı) Bitkiləri Kitab Gaziantep, Şehitkamil Bələdiyyəsi.Kültür yayınları, 2010 178 s.
Azərbaycan dendroflorası I cild Kitab “Elm” nəşriyyatı, Bakı 2013
Azərbaycan dendroflorası II cild Kitab “Elm” nəşriyyatı, Bakı 2014 çapda
Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri Kitab “Elm” nəşriyyatı, Bakı2014 373 s.
Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin bioekologiyası, çoxaldılması və mühafizəsi Kitab “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 256 s. 2014 çapda
Məqalələri
Искендеров Э. Оценка перспективности интродукции редких и исчезающих древесных видов Кавказа в условиях Апшерона. Бюлл. ГБС, Москва, 1993, стр. 124-130
İskender E., Zeynalov Y., Özaslan M., Canan C. 2005. The morphogenesis of buds of the rare and disappearing plant Alnus subcordata C.A. Mey. J.”Biotechnology &Biotechnology Eguipment 19/2005/3.77-84 ISSN 1310-2818
İskender E., Y.Zeynalov, M. Özaslan, B.M.Çakır, F.Yayla and F.N. İncik. 2005. Tree and shrub species of the Huzurlu High Plateau (Gaziantep, Turkey). Phytologia Balcanica Sofia vol. 11(2) s. 149-156 ISSN 1310-771
Ozuslu E., E. Iskender, M. Ozaslan and Y. Zeynalov. The Investigation of the flora of Sof Mountains (Gaziantep, Turkey). Flora Mediterranea. Italia Volum 15:179-209. 2005. ISSN 1120-4052
Can C., M. Ozaslan, K. Sarpkaya, H. Toremen and E. Iskender In Vitro Micro-grafting of Pistachio, Pistacia vera L. var. Siirt, Onto Wild Pistachio Rootstock. On Wild Pistachio Rootstocks. The Journal of Cell and Molecular Biology 5:25-31, 2006 ISSN 1303-3646
E.Iskender, Y.Zeynalov, M.Ozaslan, F.N. Incik, F.Yayla. Investigation and Introduction of Some Rare and Threatened Plants from Flora of Turkey. J.”Biotechnology &Biotechnological Eguipment 20/3/2006 p. 60-687.
Искендеров Э. Изучение и сохранение редких и исчезающих древесных растений Азербайджана в ex situ и in situ. Вестник Киевского НУ им Т.Шевченко. 2009, Киев, стр. 138-139


Tarix: 05.02.2015 / 14:20 Müəllif: Feriska Baxılıb: 34 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...