Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Dunya ve tarixiŞah Süleyman və abadlıq işləri

Şаh Sәfinin zаmаnındаn bаşlаmış vә ikinci Şаh Аbbаsın zаmаnındа dаhа ifrаt şәkildә yаyılmış sаrаy tikmә dәliliyi bu dövrdә dә dаvаm еdib. Sаnki şаh bir nеçә tаriхi binа tikmәsәydi vә yа әvvәlki binаlаrın mәrtәbәlәrinin sаyını аrtırmаsаydı şаh оlmurdu. H.q. 1080-ci ildә tikilmiş binаlаrdаn biri sәksәn bеş cәrib[14] böyüklüyündә оlаn bir bаğın içindә tikilmiş «Hәşt bеhеşt» imаrәtidir. Оnun sаrаyı «Bülbül sаrаyı» аdı ilә mәşhurlаşmışdı. Şаrdеn bu bаğ vә sаrаyı müfәssәl şәkildә vәsf еdib vә оtаq vә kоridоrlаrının çохluğu vә zinәti bахımındаn оnu dövrünün әn gözәl binаlаrındаn biri аdlаndırıb. Sаib dә «Hәşt bеhеştin» vәsfindә uzun bir qәsidә dеyib vә оnun sоn bеytinin bir misrаsı Ardı »

Dunya ve tarixiValidə Sultan

Validə Sultan—Osmanlı sultanının analarına verilən titul

Əri vəfat edən xanımlar "Köhnə saray"a yollanardılar və əgər İmperator olacaq oğulları yox idisə, ömürlərinin sonuna qədər orda yaşayardılar. Yox, əgər övladları padşah olardısa, onda yenidə Saraya qayıdar və Validə Sultan olaraq bir çox mühüm işlərin qulpundan yapışardılar.

Köhnə Saraydakı qadınlar həyatlarının qalan hissəsini ümumiyyətlə ibadətə verər, xeyirxahlıqla məşğul olardılar.

Osmanlı padşahları arasında ən çox qadınla evlənən I Abdulməcid olub. Onun 11 qadın əfəndi, 8 iqbal və 3 görümcəsi olmaqla ümumilikdə 22 xanımı olub. Bununla yanaşı, Yavuz Sultan Səlim, II Səlim, III Mehmet, IV Murad və II Əhmədin – bir, Osman Qazi, Çələbi Sultan Mehmet, III Əhməd, II Ardı »

Dunya ve tarixiBao

Bao - hun qəbilə başçısı idi. Çinlilər Hun imperiyasını işğal etdikdən və Huçuquanı öldürdükdən sonra imperiyanı qəbilələrə böldü və bu qəbilələrin beşinin başçılığına şanyü Yufuluonun oğlu Bao gəldi. Digər beşi isə Kubeyin hakimiyyətinə verildi. Bao əvvəllər vəliəhd idi və şanyü olmalı idi. 35 il başçılıq edərək ən uzun hakimiyyət sürən insanlardan oldu. Bao Çindəki vətəndaş müharibəsi vaxtı özünü imperator elan etmiş və Xan sülaləsini devirmiş Tsai Tsaonun qohumlarından biri olan Tsai Yanı oğurladı və ondan Yuan və Hsüan adlı övladları oldu. 260-cı ildə başçılıqdan imtina etdi və onun qəbilələrinin başçılığına qardaşı Kubey keçdi. Ardı »

Dunya ve tarixiMədəni Məhmət Nuri

Mədəni Məhmət Nuri (24 noyabr 1859-29 iyul 1927) —Osmanlı imperiyasının son şeyxülislamı.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 İstinadlar
3 Həmçinin bax
4 Xarici keçidlər

[redaktə]
Həyatı

Bütün Osmanlı müəssisələrində olduğu kimi, bu müəssisə də, XVI əsrin son illərindən və xüsusilə XVII əsrdən etibarən yavaş-yavaş tənəzzülə üz tutmuşdur. Beləliklə, tarixi seyri içində keçirdiyi müxtəlif mərhələlərdən sonra nəhayət, şeyxülislam Mədəni Məhməd Nuri əfəndinin (1920-1922), daxil olduğu son Osmanlı kadrı ilə birlikdə istefası nəticəsində şeyxülislamlıq vəzifəsi, Osmanlılarla birlikdə İslam aləmində də ortadan qalxaraq tarixə keçdi. Ardı »

Dunya ve tarixiDesim Klavdi Neron

Neron Klavdi Druz Germanik (lat. Nero Claudius Drusus Germanicus), Desim Klavdi Druz (lat. Decimus Claudius Drusus) adı altında doğulmuş, həmçinin Desim Klavdi Neron, Neron Klavdi Druz, I Druz və Druz Klavdi Neron (e.ə. 14 yanvar 38-ci il - e.ə. 9-cu il) kimi tanınan Roma sərkərdəsi və hərb komandanı, imperator Tiberi Klavdi Neronun qardaşı, Liviya Druzillanın kiçik oğlu. Ardı »

Dunya ve tarixiDastakert

Dastakert - Antik və Erkən orta əsrlərə aid torpaq mülkiyyəti forması.

Bu növ torpaq mülkiyyəti Atropatena, Qafqaz Albaniyası, Parfiya, Sasanilər dövləti, Böyük Ermənistan dövləti və sair dövlətlərdə olub. Əksər tarixçilər dastakert termininin izahını bu cür verirlər: Dastakert, qulların məskun olduğu və onların əməyindən istifadə olunan mülkiyyət formasıdır.

Sözün birinci hissəsini təşkil edən "dəst" aramey dilində əl, "kərd" isə pəhləvi və müasir fars dilində "kərdən" felindən olub, etmək deməkdir. Beləliklə dastakerd əl ilə etmək və yaxud əl ilə görülən iş anlamındadır.

Qədim Erməni ədəbiyyatında da dastakert termininə təsadüf edilir. Orada dastekert yaşayış yeri mənasında işlənərək şəhər və bazarı olan kəndə deyilir.

Qafqaz albanlarından olan tarixçi Moisey Ardı »

Dunya ve tarixiSahn-ı Seman Mədrəsəsi

Sahn-ı Seman, (Sahn-ı Seman Mədrəsəsi) Fatih Sultan Məhəmməd‎'in İstanbul'u fethinden sonra kurduğu maarif qurumları arasında en üst düzeyde təhsil veren dövrünün yüksək məktəbi olub.

Sahn-ı Seman İstanbul'un ilk Türk yükseköğretim kurumudur.Mündəricat [gizlə]
1 Tarixi
2 Məmərisi
3 Osmanlı mədəniyyəti üçün əhəmiyyəti
4 Dərslər

[redaktə]
Tarixi

Fatih Külliyesi daxilində yer alan Sahn-ı Seman, külliye bütüvlüğü içerisinde yapılmıştır. İnşaatı 1462 ilə 1470 illəri arasında sürmüştür.

Sahn-ı Seman'ın şekillenmesinde Ali Kuşçu və Fatih Sultan Məhəmmədin birlikteliği öne çıkmaktadır. Sahn-ı Seman İstanbul'un ilk Türk yükseköğretim kurumudur. Sahn-ı Seman medreseleri Fatih Külliyesi içindeki en yüksek düzeyli medresedir. Sahn-ı Seman'ın eğitim müfredatının hazırlayıcılarından çağın önemli elm adamı Ali Kuşçu'dur. Medreselerde Ali Kuşçu tarafından düzenlenen Ardı »

Dunya ve tarixiII Şah Təhmasib

II Şah Təhmasib (farsca: طهماسب) və ya Şah II Təhmasib (3 dekabr 1704 – 1740) — Səfəvilər dövlətinin 10-cu şahı (hökmranlıq illəri: 1722-1732) və Şah Sultan Hüseynin III oğlu.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 II Şah Təhmasib və Nadirqulu xan Əfşar
3 II Təhmasibin ölümü
4 Mənbə
5 Ədəbiyyat
6 Həmçinin bax
7 Xarici keçidlər

[redaktə]
Həyatı

II Şah Təhmasib 3 dekabr 1704-cü ildə İsfahanda doğuldu. Şah Sultan Hüseynin oğlu olan II Şah Təhmasib əfqanların əlindən qaçıb şahlığa yiyələndi. 1726-ci ildə II Şah Təhmasib Səfəvi və Fətəli xan Qovanlı-Qacar Məlik Mahmudu devirib, burada İran şahının hakimiyyətini bərpa etməkdən ötrü böyük qoşunla Xorasana gəlir və Nadirqulu bəy onlarla birləşir. II Şah Ardı »