Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Dunya ve tarixiKutilər

Kutilər – Azərbaycan türklərinin təşəkkülündə ilkin və mühüm rol oynamış qədim türk etnoslarından biri.

Kutilər Azərbaycan ərazisində, Urmiya gölü hövzəsində yaşamış etnoslardan biridir. Kutilərin mənşəyi haqqında tarixşünaslıqda müxtəlif fərziyyələr var. Bəzi tarixçilər kutiləri elamdilli, kuti mədəniyyətini isə elam mədəniyyətinin bir hissəsi sayır, digərləri isə onların Qafqazdilli xalq olduqlarını iddia edirdilər. Lakin son tədqiqatlar nəticəsində kutilərin türkdilli tayfa olması fikri danılmaz elmi faktlarla sübuta yetirilmişdir. Bu nəzəriyyəni sübut edən ən önəmli faktlardan ikisi aşağıdakılardır:
1.e.ə. III minillikdən-I minilliyn sonuna qədər Güney Azərbaycan ərazisində arasıkəsilməz etnik vərəsəliyin olması və e.ə. I minilliyin əvvəllərindən həmin ərazidə türk mənşəli etnosların – mannaların və madayların mövcudluğu.
2.Kutilərin bir hissəsinin Ardı »

Dunya ve tarixiI Abbas

I Abbas Səfəvi və ya Böyük Şah Abbas (farsca: شاه عباس بزرگ; ingiliscə: Shāh ‘Abbās the Great; d. 27 yanvar 1571 – ö. 19 yanvar 1629) — Mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan böyük sərkərdə, dövlət xadimi, 1587 – 1629-cu illərdə Səfəvilər Dövlətinin hökmdarı və Şah İsmayıl Xətaidən sonra Səfəvi sülaləsinin ən məşhur nümayəndəsi. Şah Məhəmməd Xudabəndənin üçüncü oğludur.Mündəricat [gizlə]
1 Şah Məhəmməd Xudabəndənin hakimiyyətinin son dövrü və I Şah Abbasın hakimiyyətə gətirilməsi
2 I Şah Abbasın mərkəzi hakimiyyəti möhkəmlətməsi
3 Dövlətin ərazi bütövlüyünün bərpası
4 Şah Abbasın şəxsiyyəti
5 Qalereya
6 İstinadlar
7 Ədəbiyyat
8 Həmçinin bax
9 Xarici keçidlər

[redaktə]
Şah Məhəmməd Xudabəndənin hakimiyyətinin son dövrü və I Şah Abbasın Ardı »

Dunya ve tarixiIII Əhməd

Sultan III Əhməd (1703-1730)

IV Mehmedin oğludur. 1673-cü ildə anadan olub. 22 avqust 1703-cü ildə Ədirnədə taxta çıxdığı zaman, 30 yaşının içində idi. Sultan Əhməd əvvəlcə 1703-cü ildə Ədirnə hadisəsində üsyan çıxaranları tək-tək cəzalandırdı. Dövlətin daxili işlərini düzəltdi. 1711-ci ildədə İsveç kralı XII Şarl (Dəmirbaş) ruslara məğlub olub, Osmanlılara aid Ozi qalasına sığındıqda, ruslar Türk sərhədini pozdular. Osmanlı dövləti Rusiyaya hərb elan etdi. Aprel 1711-ci ildə Baltaçı Məmməd Paşa əmrindəki Osmanlı ordusu Çar ordusunu Prut çayı kənarında qarşıladısa, yeniçərilərin artan itaəttsizliyi səbəbindən müqvəffəqiyyət qazana bilmədi. Nəticədə Osmanlılara təslimi şərtiylə sülh imzalandı. Ancaq Ruslar andlaşma şərtlərini yerinə yetirmədilər. Sultan Əhmədin Osmanlı Ordusunun təkrar Ardı »

Dunya ve tarixiQara Əhməd Paşa

Qara Əhməd Paşa - Qanuni Sultan Süleyman səltənəti dövründə (1553-1555) Osmanlı dövlətinin Sədrəzəmi.

Alban yığmalarından olub, sarayda yetişmişdir. Qapıçıbaşı olaraq çölə çıxıb sonra yeniçəri ağası, Rumeli Bəylərbəyi olmuş və ikinci vəzir ikən 27 İyul 1552-ci ildə Temeşvarı zəbt etmişdir. Qara Əhməd Paşa, Osmanlı tarixində Temeşvar Fatehi olaraq tanınmış qiymətli bir şəxsdir. Ayrıca, Macarıstan və İran səfərlərində və Gürcüstanın zəbtində böyük xidmətləri olmuşdur. Yavuz Sultan Səlimin qızı Fatma Sultan ilə evlənmişdir.

İkinci vəzir olaraq Şərqi Anadolu və Gürcüstan tərəflərində fəthlərdə olmuşdur. Ərzincan Kemahda İranlıları böyük bir məğlubiyyətə uğratdı (1549). Sokullu Məhməd Paşanın yerinə Macarıstan sərdarlığına gətirildi (1552). Tımaşvarı aldı. Əyri Qalasını mühasirə etdi ancaq Ardı »

Dunya ve tarixiOsmanlı İmperiyası

Osmanlı İmperiyası [1] (Osmanlıca: دولت عالیه عثمانیه, Devlet-i Âliyye-i Osmaniyye [2]) — çoxmillətli və çoxdinli Türk dövləti. 1922-ci ildə səltənətin qaldırılması ve monarxiyadan respublikaya keçidin rəsmiləşməsindən sonra Türkiyə dövlətinin tarixində Osmanlı dönəmi bitmiş, dövlət mövcudiyyətinə cumhuriyyət olaraq davam etmişdir.

Əsası 1299-cu ildə müasir Türkiyənin Biləcik ilinin Söğüt şəhərində Osman bəy tərəfindən Osmanoğulları Bəyliyi kimi qoyulmuşdur. Osmanlı dövləti tarixdə məşhur Bizans İmperiyasına son qoyaraq onun paytaxtı Konstantinopolu ələ keçirmiş və öz paytaxtına çevirmişdir. XVII əsrdə özünün ən qüdrətli dövrünü yaşayan dövlət üç qitəyə yayılmışdır. Dövlətin qurucusu və Osmanlı sülaləsinin banisi olan Osman bəy Oğuzların Kayı boyundandır. Osmanlı mahiyyətcə əsası 1077-ci ildə Selcuqlular tərəfindən Ardı »

Dunya ve tarixiSəfəvi-Moğol müharibəsi (1537-1544)

Səfəvi-Moğol müharibəsi - Səfəvilər və Moğol imperiyaları arasında Qəndəhar şəhəri uğrunda baş vermişdir. 1537-ci ildə I Təhmasibin Moğolların nəzarətində olan Qəndəhar şəhərini tutması müharibənin başlamasına səbəb oldu. 1538-ci ildə Hümayun şah Qəndəharı geri almaq üçün qoşun göndərdi və qızılbaşları oradan sıxışdırdı. 1544-cü ildə bağlanmış Sultaniyyə sülh müqaviləsinə əsasən Şah Təhmasibin Hümayun şaha hərbi yardımı müqabilində Qəndəhar şəhəri Səfəvilərə verildi.Mündəricat [gizlə]
1 Səfəvilərin hərbi əməliyyatları
2 Moğolların hərbi əməliyyatları
3 Sultaniyyə süh müqavləsi
4 Həmçinin bax

[redaktə]
Səfəvilərin hərbi əməliyyatları

1537-ci ildə I Təhmasibin komandanlığı altında Səfəvilər qoşunu Qəndəhar şəhərinə hücum etdi. Qala rəisi Xacə Kalan şəhəri müqavimət göstərmədən Səfəvilərə təslim etdi. I Təhmasib Budaq xan Qacarı Ardı »

Dunya ve tarixiV Mehmed

Sultan V Mehmed Rəşad (1909-1918)

Abdülməcidin oğludur. 1844-cü ildə anadan olub. 1890 ildə ingilislərin köməyiylə qurulan və sultan aleyhdarı türk, rum, erməni, arnavud, yəhudi, bolqar, serb və yunan şəbəkələri tərəfindən dəstəklənilən İttihat və Tərəqqi Cəmiyyəti, 1909-cu ildə Sultan Abdulhəmidi taxtdan endirdilər və yerinə əllərində oyuncaq olan V Mehmed Rəşadı keçirdilər. Dövlət idarəsinə tamamilə hakim olan İttihatçılar istədikləri kabineti iş başına gətirirlər, istəmədiklərini isə vəzifədən uzaqlaşdırırdılar. Sultan Abdulhəmid tərəfdarı deyərək bir çox adamı edam etdirdilər. Hər kəs ölüm və həbs qorxusu içinə yaşayırdı. Hər vilayətdə zalımlar, üsyankarlar meydana çıxdı. Bunun nəticəsi olaraq Albaniyada üsyan hərəkatları başladı. İttihat və Tərəqqi mənsubları, Mahmud Şövkət Paşanın Ardı »

Dunya ve tarixiAdil şah

Adil şah (1719-1848) – İran şahı (1747-1748).

Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Ailəsi
3 Mənbə
4 Həmçinin bax

[redaktə]
Həyatı

Əliqulu xan İbrahim xan oğlu 1719-cu ildə Xorasan əyalətinin Əbivərd ətrafında doğulmuşdu. Əmisi Nadir şaha xidmət еtmişdi. Əliqulu xan əmisinin səfərlərində iştirak еtmişdi.Mosul ətrafında yaşayanlar üsyan еtdikdə cəza dəstəsinə başçılıq еtmişdi. Üsyançıları darmadağın еdib xеyli qənimət ələ kеçirmişdi. Əliqulu xan yеzidi-kürdlərin qiyamını yatırmışdı. Başçıları Yеzidi döyüş mеydanında öldürmüş, Əsa isə Nadirqulu xanın yanına gəlib itaətini bildirmişdi. Əliqulu xan Rzaqulu mirzədən sonra Xorasanın hakimi təyin еdilmişdi. Əliqulu xan 1745-ci ilin may ayında Nadir şahın göstərişi ilə Xivəkə yürüş еtmişdi. Əliqulu xan 1746-cı ilin noyabrın 10-da Sarı xan, Allahvеrdi Ardı »