Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Dunya ve tarixiQarabağ müharibəsi

Artıq Qarabağ müharibəsindən 20 ildən artıq bir vaxt keçir və bu müddət kifayət qədər böyükdür ki, hadisələrə kənardan baxıb, səhvləri analiz edə bilək və bunların bir daha təkrarlanmaması üçün onlardan nəticələr çıxaraq. Vaxtı ilə bu müharibənin birbaşa iştirakçısı olmuş, hazırda da hərbi psixologiya sahəsində ixtisaslaşmış bir şəxs kimi, elə bilirik ki, biz bu barədə, hansısa fərqli fikirlər söyləyə bilərik, və bu məqalədə də buna cəhd edirik.

Aşağıda biz bu müharibədə və ondan sonrakı mərhələdə Azərbaycan tərəfinin buraxdığı mümkün səhvləri ümumiləşdirməyə cəhd edirik və problemin həlli ilə əlaqədar mümkün olan yollar barədə öz mülahizələrimizi söyləyirik.
Məğlubiyyətin qeyri-hərbi səbəbləri

1. Azərbaycanda ([geo-] siyasi, [geo-] Ardı »

Dunya ve tarixiI İbrahim (sultan)

I İbrahim I Əhmədin oğludur, 1615-ci ildə anadan olub. Böyük qardaşının gənc yaşda ölümünə heç cür inana bilmədi. Sultan olduğunu bildirən anasına və paşalara: "Allahu təala padşah qardaşımızın ömürünü uzun etsin. Bizə sultanlıq lazım deyil. Padşah qardaşımızın ömürünə duaçıyıq." dedi. Ancaq anası və dövlət adamlarının israrı ilə böyük qardaşı sultan IV Muradın naşını gördükdən sonra taxt otağına keçdi. "Əlhəmdülillah. Ya Rəbbi! Mənim kimi zəif bir qulunu bu mövqeyə layiq gördün. Səltənət günlərimdə millətimi xoş hal et və bir-birimizdən hoşnud et" deyə dua edərək 9 fevral 1640-cı il tarixdə taxta oturdu.

Sultan İbrahimin taxta keçdinin ilk ilində Mirgünoğlu hadisəsi baş verdi. IV Muradın Ardı »

Dunya ve tarixiİbrahim Qəznəvi

İbrahim Qəznəvi - Qəznəvilərin onuncu sultanı. Qəznəvilərin ən uzun hakimiyyətdə qalan hökmdarıdır.
[redaktə]
Xarici siyasət

Hakimiyyətə gələn kimi Səlcuqilərlə sülh müqaviləsi imzalayan sultan qızını Alp Arslanın oğlu Arslanşah ilə evləndirdi. Məlikşahın qızını isə oğlu Məsudla evləndirdi. Sultan Hindistana hücumları intensivləşdirdi və Gurlularla müharibələrə davam etdi. Gurlu hakimi Məhəmməd vassal statusu aldı.
[redaktə]
Daxili siyasət

Sultan hakimiyyəti boyu vergiləri azaltdı, ticarət və dinə önəm verdi. Həyatının son 22 ilində vəziri Əbdül Həmid ibn Əhməd Sirasin ona köməkçi oldu. Mədəniyyətə və şairlərə qucaq açan sultan Osman Muxtari, Əbül Fərəc Runi kimi şairləri sarayına gətirdi. Sultan İbrahim "Əl Düsturi Vüzəra" adlı bir kitab yazmışdı. Bu kitabda əsasən aforizmlər mövcud idi. Ardı »

Dunya ve tarixiHunlar

Hun Türkləri və ya qısaca Hunlar bir Türk halkıdır. Qədim tayfalar konfederasiyasına verilən addır.[1] Hunlar 4 yerə ayrılırdı.[2] Şərqdə yaşayan Göy Hunlar, şimalda yaşayanlar Qara Hunlar, cənubda yaşayanlar Qırmızı Hunlar, qərbdə yaşayanlar isə Ağ Hunlar adlanırdı.Mündəricat [gizlə]
1 Areal
2 Tarixi
3 Davamçıları
4 Mənbə
5 Həmçinin bax
6 Xarici keçidlər

[redaktə]
Areal

Mərkəzi Asiyanın tarixinə dərin təsir göstərmiş qüdrətli köçəri xalqlardan biri də türk mənşəli hunlar olmuşlar. Hunların əsas yaşayış yerləri Mərkəzi Monqolustan və Transbaykalda olan hündür düzənliklər idi. Onların başçısı Mete xan e.ə. 209-cu ildə şərqə doğru hərəkət edərək Mancuriyanı, sonra şimala Böyük göl adlanan Baykalın cənubunu, Yenisey çayının yuxarı axınlarında yerləşən Tuva çökəkliyini, qərbdə Altay Ardı »

Dunya ve tarixiMark Avreli

Mark Avreli (* 26 aprel, 121 – † 17 mart, 180) — Roma imperatoru (161-180), filosof. İlk vaxtlar imperiyanı Lusi Verlə birgə idarə etmişdir. Parfiyalılar (162-166), german və sarmatlarla (166-180, Markoman müharibəsində) hərblər aparmışdır. Stoisizmin ardıcıllarından olan Mark Avreli fəlsəfədə ("Özü ilə təklikdə" əsəri) əxlaqi kamilliyi təbliğ etmiş, siyasi quruluşu təkmilləşdirməyin qeyri-mümkünlüyü ideyasını irəli sürmüşdür.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
1.1 Ailəsi və uşaqları
1.2 İmperatorluğu
1.3 Filosof Mark Avreli
1.4 Ölümü və adına ehtiram
1.5 Nerva-Antonin sülaləsinin zaman xətti
2 Istinadlar
3 Mənbə
4 Xarici keçid

[redaktə]
Həyatı

[1]139 cu ildə atası vəfat etdikdən sonra imperator Antonin Piy tərəfindən oğulluğa götürüldükdən sonra Mark Avreli Ver Sezar adlandırılmağa başlanmışdır.[2] Gözəl təhsilə yiyələnmiş Ardı »

Dunya ve tarixiElxanilər dövləti

Elxanilər dövləti və ya Hülakular – 1256-cı ildə Çingiz xanın nəvəsi Hülaku xan (1256-1265) özünün Hülakular dövlətini (1256-1353) yaradır. Onun hakimləri Elxan adlandırıldığına görə bu dövlətə, həmçinin Elxanilər dövləti də deyilir. "Elxani" adı; "Böyük Xaqanlıq" mənasını verir. Belə ki, Elxanilərin öz bayraqları və pul vahidləri olsa da, əyalət sayılırdı və monqolların Böyük Xaqanına tabe idi. "Elxani" sözünün digər izahı – El – İl – əyalət – vilayət xanıdır (Elxani: Xana tabe olan torpaqlar). Dövlətin çox böyük və sürətli ordusu vardı.

1231-ci ildə monqollar Çormoğonun başçılığı ilə Azərbaycana yürüş təşkil etdilər. Yerli əhalinin şiddətli müqavimətinə baxmayaraq, 1239-cu il üçün Azərbaycan bütövlüklə monqollar tərəfindən Ardı »

Dunya ve tarixiKösedağ döyüşü

Kösedağ döyüşü — 1 iyul 1243-cü ildə Anadolu səlcuqluları ilə monqollar arasında baş vermiş müharibə. Döyüşlərin sonu monqolların qələbəsilə bitmişdir. Türk-İslam tarixində əhəmiyyətli bir dönüş nöqtəsi təşkil edən bu döyüş, Anadolu Səlcuqlu Dövlətinin süqut dövrünü təşkil edir.
[redaktə]
Tarixi

Moğollar Anadolu Səlcuqlu Dövlətinin güclü hökmdarı Alaeddin Key Qubaddan çəkinirlər. Bu səbəbdən də Anadoluya hücum edə bilmirdilər. Alaeddin Keykubadın ölümündən sonra yerinə keçən oğulu II Qiyaseddin Key Xosrov zamanında moğollar dövlətin müəyyən mənada zəiflədiyini düşünərək ölkəyə hücum edirlər. Anadolunun içərilərinə doğru səfərlər təşkil etmək üçün, İrandakı Moğol orduların başına Bəyçi Noyan gətirildi. Qafqazdakı gürcü və erməni qüvvələrindən də kömək alan Bəyçi Noyan, Anadolu Səlcuqluları üzərinə Ardı »

Dunya ve tarixiÇələbi Lütfi Paşa

Çələbi Lütfi Paşa- Çələbi Lütfü Paşa (d. ? - o. 27 Mart 1564 Dimetoka), Qanuni Sultan Süleymanın padişahlığı dövründə 13 İyul 1539 - aprel 1541-ci illər arasında sədrəzəmlik etmiş Osmanlı dövlət adamıdır.
[redaktə]
Həyatı

Kürəkən Çələbi Lütfi Paşa həyatını, tarixlər göstərmədən yazdığı "Asafname" adlı kitabından yazmışdır.

Harada doğulduğu və haralı olduğu bilinməməklə birlikdə Alban olduğu rəvayət edilməkdədir. Avlonya ətrafından yığma olaraq gətirildi və sarayda təhsil aldı. Çuhadar ikən Yavuz Sultan Səlimin taxta keçməsiylə xarici vəzifəyə keçirildi. Daha sonra çeşnigirbaşı, qapıçıbaşı və miralemlik kimi vəzifələrdə işlədi.

1522-ci ildən etibarən Aydın, ardından Yana sancaqbəylyi etdi. Bu vəzifədəykən 1529-cu ildə I Viyana Əhatə etməsinə qatıldı.

1529-cu ildə Şam qubernatoru oldu Ardı »