Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Dunya ve tarixiLyu Yuan

Yuanxay - hun qəbilə başçısı, Yufuluonun nəvəsi və ilk Xan Çao imperiyası hökmdarı.Mündəricat [gizlə]
1 Arxa plan
2 Cin sülaləsi hərbçisi kimi
3 Müstəqillik
4 Hakimiyyəti
5 Ailəsi

[redaktə]
Arxa plan

Yuanxay hun qəbilə başçısı Baonun oğlu idi. Xan sülaləsi devrildikdən sonra Tsao Vey və Cin sülaləsi Çində hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlamışdı. Çoxillik Çin əsarətindən bezən hunlar da hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başladılar.
[redaktə]
Cin sülaləsi hərbçisi kimi

Yuanxay kiçik vaxtlarından bəri Çində böyümüş və Çin ədəbiyyatında ixtisaslaşmışdı. General Vanq Hun tərəfindən potensiallı olaraq görülən Yuan, Cin sülaləsindən olan İmperator Vuya tərifləsə və generallığa təklif etsə də onun qohumları bunu istəmədi. Çünki o əslən Hun idi. Yuanxaydan qorxan imperatorun qardaşı da Ardı »

Dunya ve tarixiLüksemburq

Lüksemburq - Avropada dövlət. Rəsmi adı Böyük Lüksemburq hersoqluğudur(Lüksemborq dilində: Groussherzogtum Lëtzebuerg, fransızca: Grand-Duché de Luxembourg, almanca: Großherzogtum Luxemburg). Dövlətə Böyük Hersoq Anri başçılıq edir. Bu dövlət həmçinin "polad hersoqluğu" kimi də tanınır.

Mündəricat [gizlə]
1 Tarix
2 Siyasət
3 Din
4 Əhali
5 Ərazi
6 İqtisadiyyat
7 İstinadlar

[redaktə]
Tarix

Lüksemburqun tarixi 963-cü ildən qraf Siegfriedin Lütteburg Qalasını qurdurmasıyla başlayır 15. əsrdə 4 Müqəddəs Roma Cermen İmperatoru Lüksemburqdan seçilmişdir. Bunlardan I. Karl, Lüksemburqu 1354-ci ildə qraflıqa çevirmişdir. 1443-cu ikdə Bourgogne Xanədanının əlinə keçən və əsrlər tərəfindən xarici ölkələrin suverenliyində yaşayan qraflıq Bourgogne Xanədanından Marienin Avstriya imperatoru I. Maximillian ilə evlənməsi nəticəsi Habsburglara keçmişdir. Habsburgların bölünməsi ilə Lüksemburq ailənin İspan Ardı »

Dunya ve tarixiValidə Sultan

Validə Sultan—Osmanlı sultanının analarına verilən titul

Əri vəfat edən xanımlar "Köhnə saray"a yollanardılar və əgər İmperator olacaq oğulları yox idisə, ömürlərinin sonuna qədər orda yaşayardılar. Yox, əgər övladları padşah olardısa, onda yenidə Saraya qayıdar və Validə Sultan olaraq bir çox mühüm işlərin qulpundan yapışardılar.

Köhnə Saraydakı qadınlar həyatlarının qalan hissəsini ümumiyyətlə ibadətə verər, xeyirxahlıqla məşğul olardılar.

Osmanlı padşahları arasında ən çox qadınla evlənən I Abdulməcid olub. Onun 11 qadın əfəndi, 8 iqbal və 3 görümcəsi olmaqla ümumilikdə 22 xanımı olub. Bununla yanaşı, Yavuz Sultan Səlim, II Səlim, III Mehmet, IV Murad və II Əhmədin – bir, Osman Qazi, Çələbi Sultan Mehmet, III Əhməd, II Ardı »

Dunya ve tarixiŞeyx Sədrəddin Ərdəbili

Şeyx Sədrəddin Ərdəbili - (1334-1392), Səfəviyyə təriqəti şeyxi.


[redaktə]
Həyatı

Şeyx Sədrəddin Musa ibn Şeyx Səfiəddin İshaq 1334-cü ildə Ərdəbil şəhəri yaxınlığında yerləşən Kəlxoran kəndində anadan olmuşdur. Nəsil şəcərəsi yeddinci imam Musa əl-Kazimə /m.754-800/ qədər gedib çatan bu müqəddəs Şeyxin altıncı ulu babası Firuzşah Qızılbaş o nəsildən, sülalədən Ərdəbilə gələn və burada məskunlaşan əvvəlinci şəxs hesab olunur.

Mənbələr Firuzşahın oğlunun Əvəz, Əvəzin oğlunun Məhəmməd, Məhəmmədin oğlunun Səlahəddin, Səlahədinin oğlunun Əminəddin, Əminəddinin oğlunun isə Səfiəddin olduğunu qeyd edirlər. Müqəddəs və mömin bir ailədə dünyaya göz açan Şeyx Sədrəddin Yaxın Şərqdə tanınmışdır. Şair Şah Qasim Ənvar onun müridi idi. Ardı »

Dunya ve tarixiHuyandi

Huyandi şanyü seçkilərlə hakimiyyətə gəlmiş bir hökmdar idi. Buna görə də əyanların əlində oyuncaq olaraq qalmışdı. Dövləti idarə edən Huluqunun həyat yoldaşı idi. Eramızdan əvvəl 83-cü ildə Hunlar bir Çin generalını öldürüb geri çəkilmişdilər. 3 il sonra şanyü böyük bir ordu ilə Çinə hücuma keçdi. Lakin məğlub olaraq geri döndü. Bir çox hun şahzadəsi Çinin tərəfinə keçərək üsyan etdilər. Sonraki illərdə şanyünün həyatı müharibələrlə keçdi. Çinlə müttəfiq olan Vusunlar Mete xaqanın dövründən bəri ilk dəfə Hunlara üsyan qaldırdılar. Şərqdən Vuhuan, qərbdən Vusun və cənubdan Çin ordusu ilə daim müharibə aparan hökmdar eramızdan əvvəl 68-ci ildə vəfat etdi. Ardı »

Dunya ve tarixiİran, İraq və Şərqi Anadolunun tabe edilməsi

1503-cü ildə I Şah İsmayıl müridi Qənbər ağanı Ağqoyunlu hökmdarı Muradın yanına göndərdi və ona tabe olmağı təklif etdi. Rədd cavabı alan şah 1503-cü ildə 13 minlik orduyla Həmədana doğru irəlilədi. Alamaqulağı deyilən yerdə qızılbaşlar ağqoyunlularla qarşılaşdı. 70 minlik ordusu olmasına baxmayaraq Murad məğlub oldu və qaçdı. Bundan sonra qızılbaşlar həmin ildə Qum, Kaşan və İsfahanı, 1504-cü ildə isə Yəzd və Kirmanı ələ keçirdilər. Bunun ardınca Şah İsmayıl öz qoşunu ilə birgə Qərbə doğru hərəkət etməyə başladı və 1507-cı ildə Van və Ərzincanı, 1508-ci ildə isə ərəb İraqını tutdu. İsmayılın qərbdə hərbi əməliyyatlar keçirməsindən istifadə edən Özbək xanı Məhəmməd Xorasanı işğal Ardı »

Dunya ve tarixiMəzdək

Məzdək Bamdad oğlu-(?-529), yeni din yaradıcısı, reformist

Mündəricat [gizlə]
1 Fəaliyyəti
2 İstinadlar
3 Qaynaqlar
4 Həmçini bax
5 Xarici keçidlər

[redaktə]
Fəaliyyəti

Zərdüşt və Maninin ideyalarını yenidən reform edən Məzdək Bəmdad oğlu klassik feodal cəmiyyətində indiyədək kimsənin cürət etmədiyi baxışlarla çıxış etdi. Nəyə görəsə, Qərb dünyasının hələ əsrlər sonra düşünəbiləcəkləri dəyərləri daha öncə qəbul etdirməyə çalışan Məzdəkin adı mənbələrdə yalnız "ümumi qadın" fikrini ön plana çəkən bir "zındıq" kimi çəkilib. Ümumiyyətlə, ərəb-fars tarixçiləri bu cür məsələlərə xüsusilə önəm verirdilər. Babəkin 20 ildən artıq apardığı azadlıq mübarizəsini detalları ilə yazmaqdansa, onların qadınlı kişili nə iləsə məşğul olduqlarını özlərinin elmlərinə daha çox layiq bilirdilər. Yəni kimi nə maraqlandırırsa, ondan Ardı »

Dunya ve tarixiBaranlılar sülaləsi

Baranlılar sülaləsi-Qaraqoyunlu dövlətini idarə edən oğuz əsilli türk xanədanı

Mündəricat [gizlə]
1 Sülalənin nümayəndələri
2 Mənbə
3 Həmçinin bax
4 Xarici keçidlər

[redaktə]
Sülalənin nümayəndələri
Qara Məhəmməd (1380-1389)
Qara Yusif (1390 – 1420)
Qara İsgəndər (1421-1429; 1431-1436)
Əbu Səid (1429-1431)
Sultan Cahanşah (1437-1467)
Həsənəli (1467-1468). Ardı »