Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Dunya ve tarixiÇanaqqala döyüşü

Çanaqqala döyüşü — Birinci Dünya Müharibəsi əsnasında 1915-1916-ci illər arasında Osmanlı Dövləti ilə İttifaq Dövlətləri (İngiltərə, Fransa, Anzaklar) arasında edilən dəniz və quru müharibələridir. İttifaq Dövlətləri Osmanlı Dövlətinin paytaxtı İstanbulu alaraq boğazların idarəsini ələ keçirmək, Rusiyayla etibarlı bir əkinçilik və əsgəri ticarət yolu açmaq, Alman müttəfiqlərindən birini zəiflətmək məqsədləri ilə ilk hədəf olaraq Çanaqqala boğazına girmişlər. Ancaq hücumları müvəffəqiyyətsiz olmuşdur və iki tərəfin də çox ağır itkinlər verməsiylə İttifaq Dövlətləri geri çəkilmişlər. Bu döyüş məhv olma vəziyyətində olan bir ölkənin möhtəşəm qələbəsi kimi olaraq əfsanələşib, hər vətəndaşın xatirəsində qalmışdır. Bir millətin gücünü ortaya çıxararaq nələr edə biləcəyini göstərmiş olan bu döyüş Ardı »

Dunya ve tarixiAşina

Aşina—Göytürklərin ali hakimiyyətinin soyu. Əfsanəyə görə Aşina soyu bir dişi qurddan törəmişdir.Mündəricat [gizlə]
1 Soyun tarixi
2 Soyun yaranma əfsanəsi
3 Aşina və Azərbaycan
4 Soyun hökmdarları
4.1 Birinci Göytürk xaqanları
4.2 Şərq Göytürk xaqanları
4.3 İkinci Göytürk Xaqanları
4.4 Qərb Göytürk xaqanları
4.4.1 Çin rəhbərliyi altında
5 Ədəbiyyat
6 Mənbə
7 İstinadlar
8 Həmçinin bax
9 Xarici keçidlər

[redaktə]
Soyun tarixi

Hunlar çinlilərə məğlub olduqdan sonra xan Aşina 500 ailə ilə jujanların (avarların) yanına gəlib Altayın cənubunda məskən saldı, onların vassalı oldu. Bu türklər Mərkəzi Asiya, Altay, Böyük Çöl ərazisində yaşayır, dəmirçiliklə məşğul olur, filiz əridirdilər.

Aşina soyu Dulu və Nuşibi qollarına ayrılırdı.

Tibetdə, Çində, Altaylarda və böyük Sibir çöllərində yaşayan türklər haqqında kitab yazan Ardı »

Dunya ve tarixiƏbduləziz

Sultan Əbdüləziz (1861-1876)

II Mahmudun oğludur. 1830-cu ildə doğulub. Sultan Əbdülməcidin 25 iyun 1861-ci ildə ölümündən sonra taxta çıxdı. Bu dövrdə dövlətin vəziyyəti son dərəcə qarışıq idi. Maliyyə çətinlik son həddində idi. Qaradağ, Hersek və Giritdə böyük qarışıqlıq hökm sürürdü. Avropa dövlətlərinin müdaxiləsini anlayan Sultan Əbdüləziz nəşr etdiyi bir fərmanla onların Tənzimat mövzusundakı narahatlıqlarını, nisbətən ortadan qaldırdı. Maliyyə mövzulardakı çətinliyin səbəbindən gərəksiz xərclərin qarşısını aldı. Rüşvət işinə qarışanları şiddətlə cəzalandırdı.

1862-ci ildə Qaradağ bölgəsində baş verən üsyanı sərdarı Əkrəm Ömər Paşa olmaqla göndərdiyi bir ordu ilə yatırtdı. Misirə səyahət təşkil etdi. Getdiyi hər yerdə möhtəşəm mərasimlər və xalqın sevgi nümayişləri ilə qarşılanan Sultan, Ardı »

Dunya ve tarixiHunlar

Hun Türkləri və ya qısaca Hunlar bir Türk halkıdır. Qədim tayfalar konfederasiyasına verilən addır.[1] Hunlar 4 yerə ayrılırdı.[2] Şərqdə yaşayan Göy Hunlar, şimalda yaşayanlar Qara Hunlar, cənubda yaşayanlar Qırmızı Hunlar, qərbdə yaşayanlar isə Ağ Hunlar adlanırdı.Mündəricat [gizlə]
1 Areal
2 Tarixi
3 Davamçıları
4 Mənbə
5 Həmçinin bax
6 Xarici keçidlər

[redaktə]
Areal

Mərkəzi Asiyanın tarixinə dərin təsir göstərmiş qüdrətli köçəri xalqlardan biri də türk mənşəli hunlar olmuşlar. Hunların əsas yaşayış yerləri Mərkəzi Monqolustan və Transbaykalda olan hündür düzənliklər idi. Onların başçısı Mete xan e.ə. 209-cu ildə şərqə doğru hərəkət edərək Mancuriyanı, sonra şimala Böyük göl adlanan Baykalın cənubunu, Yenisey çayının yuxarı axınlarında yerləşən Tuva çökəkliyini, qərbdə Altay Ardı »

Dunya ve tarixiSultan Mahmud Qəznəvi

Sultan Mahmud Qəznəvi (971–1030) — Qəznəvilər dövlətinin hökmdarı (998-1030)Mündəricat [gizlə]
1 Atasının dövründə
2 Hakimiyyəti
3 Sultan Mahmudun daxili siyasəti
4 Ailəsi
5 Siyasi dəyişikliklər və ölümü
6 Sultan Mahmud haqqında rəvayətlər
7 Həmçinin bax

[redaktə]
Atasının dövründə

994-cü ildə Samanilər dövlətinə xidmət edən Mahmud II Nuh tərəfindən Xorasan hakimliyini almışdı.
[redaktə]
Hakimiyyəti

Səbutəkin öləndən sonra oğlu Sultan Mahmud Qəznəvi (998-1030) hakimiyyətə gəldi. Tarixdə ilk dəfə «sultan» titulu Mahmuda verilmişdir. Samanilər dövləti 999-cu ildə dağıldı, onun ərazisi Qəznəvi və Qaraxanlı dövlətləri arasında bölüşdürüldü. Nəticədə keçmiş Samani torpaqları olan Xorasan, Xarəzm, Sistan və indiki Əfqanıstan Qəznəvi dövlətinə qatıldı.

Mahmud Qəznəvi 1001-1026-cı illərdə 17 dəfə Hindistana hücum etmişdi. Onun şimal və şimal-şərq torpaqlarını, yəni Kəşmir, Ardı »

Dunya ve tarixiBəhram Çubin

Bəhram Çubin (? - təqribən 592) - Sasani sərkərdəsi və İran şahı (590 591).

Bəhram Çubin Bizansla mübarizəyə başçılıq etmiş, Orta Asiyadan İrana hücum edən türk tayfalarının ordusunu məğlub edəndən sonra IV Hürmüzdü (579-590) taxtdan salmış və özünü “şahənşah” elan etmişdi. Lakin II Xosrov Pərviz Bizans qoşunlarının köməyi ilə Bəhram Çubinə qalib gəlmişdi (591).

Bəhram Çubin türk xaqanının yanına qaçmış və çox keçmədən orada öldürülmüşdür. Ardı »

Dunya ve tarixiƏfşarlar sülaləsi

Əfşarlar (fars. سلسله افشار‎) — azərbaycanlıların etnogenezisinin formalaşdırılmasında iştirak etmiş Azərbaycan-türk tayfası. 1736-1802-ci illərdə Azərbaycanda və İranda hakimiyyətdə olmuşlar.

Əfşar boyu Oğuz Xaqan dastanına görə oğuzların 24 boyundan biri və Qaşqarlı Mahmuda görə Divanı Lüğəti-Türkdəki iyirmi iki oğuz bölümündən altıncısıdır. Bu boy Boz oğuzları qolundan (sağ qolundan), Oğuz Xaqanın oğlu Ulduz Xanın dörd oğlundan ən böyüyü olan Afşarın soyundan gəlir.

Afşarlar Orta Asiyada, Dədə Qorqud dastanlarında Oğuzeli deyilən Sir-Dərya bölgəsində yaşamışdılar. Böyük köç ilə Huzistan, Xorasan yolu ilə, bir qismi isə İraq, Suriya yolu ilə Anadoluya gəlmişdilər və İrana, İraq Suriyasına, Əfqanıstana və Azərbaycana da yayılmışlar. Afşarlar Oğuzun o biri nəvələri Kınıklar və Ardı »

Dunya ve tarixiAşina Kuşrak

Aşina Kuşrak - Aşina Buçjenin ölümündən sonra imperator tərəfindən Nuşibilərin xaqanı olaraq təyin olunmuşdu. Gənclik illəri Çində keçmişdi. 690-cı ildə İltəriş xaqanın hücumlarına məruz qaldığı və məğlub olduğu üçün gözdən düşdü. 693-cü ildə Tuluların xaqanı Aşina Yuankinin öldürülməsi və oğlu Aşina Şutsinin üsyan etməsinə görə Tuluların xaqanlığı da ona verildi. 704-cü ildə Çanqanda öldü. Ardı »