Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
İSLAMDAN ÇİXARAN 10 ŞƏRT

1. İbadətdə ALLAH`a şərik qoşmaq. Bu barədə ALLAH (s.t.) quranda deyir: Həqiqətən hər kim ALLAH`a şərik qoşursa, ALLAH cənnəti ona haram edər və onun yeri od içərisindədir. Zalımların yardımçısı yoxdur (o dünyada).(5/72)


2. Hər kim özü ilə ALLAH arasında vasitəçi təyin edərsə, hansı ki ondan yardım diləyir, onlardan şəfaət diləyir və onlara güman edirsə, bütün imamların yekdil rəyinə görə o, küfrə düşmüşdür. Quranda ALLAH bu barədə deyib: Ondan savayı başqasını yardımçı qəbul edənlər deyərlər: Bunlara ona görə tapınırıq ki, ALLAH`a yaxınlaşmağımıza vasitəçi olsunlar.(39/3)

3. Müşrikləri (ALLAH a şərik qoşanları) kafir kimi tanımamaq, onların küfrü barədə şübhədə olmaq və ya onların doğru yolda olduqlarını qəbul etmək küfr sayılır. Quranda ALLAH bu barədə deyib: Möminlər ALLAH`a və onun rəsuluna iman gətirənlərdir və sonra öz imanında şübhəyə düşməmişlər.(49/15)

4. Kim əmin olarsa ki, kiminsə yolu peyğəmbərin yolundan daha mükəmməldirsə, və onun qərarı peyğəmbərin qərarından üstündürsə, o, kafirdir. Həmcinin bura daxildir:
1.) İnsanların təyin etdikləri sistem və qanunların İslam Şəriətindən üstün olmasına əmin olmaq:
a) və ya İslam quruluşu iyirminci əsrdə yaramır,
b) və ya İslamın müsəlmanların geridə qalmasına səbəb olması,
v) və ya insanla onun Rəbbi arasındakı münasibətdə İslamın məhdudlaşması və digər həyati məsələləri əhatə etməməsi.
Yer üzərində haqsız yerə təkəbbürlük edənləri ayələrimi anlamaqdan yayındıracağam. Onlar Haqq yolu görsələr onu qəbul etməzlər, azğınlıq yolunu görsələr onu özlərinə yol seçərlər. Bunun səbəbi isə onların ayələrimizi yalan hesab etmələri və ondan qafil olmalarıdır. (7/146)
2.) ALLAH`ın oğrunun əlinin kəsilməsi və yetkinlik yashına catmış evli olan zinakarın daş-qalaq edilməsi barədə qərarının yerinə yetirilməsinin müasir ab-havaya (zəmanəyə) uyğun gəlməməsini mülahizə etmək.
Necə ola bilər ki, onlar ALLAH`ın dinindən başqa din axtarsınlar? Halbuki, göylərdə və yerdə olanların hamısı istər-istəməz Ona (ALLAH a) təslim olmuşlar və Onun hüzuruna qayıdacaqlar. (3/83)
3.) ALLAH`ın şəriət işlərində, cəza təyin etmədə və digər işlərdə nazil etdiyini deyil, başqa qərar cıxarmanın mümkünlüyünə əmin olmaq, hətta o bu qərarın şəriət qərarından üstün olmamasına əmin olsa belə küfrə düşür. Çünki o bununla ALLAH ın haram buyurduğunu halal etmiş olur. Və hər kim ki, ALLAH ın qadağan etdiyi və haram olması tamamilə məlum olan və hec bir şübhə doğurmayan, hansı ki, zina, alkaqol, sələmçilik, şəriətdən kənar qanunlarla idarə etmək kimi haram əməlləri halal hesab edirsə, bütün müsəlmanların rəyinə əsasən o, kafirdir.
Yoxsa müşriklərin ALLAH`ın dində izn vermədiyi bir şeyi onlar üçün qanuni (halal) edən şərikləri vardır? Əgər qəti söz (cəzanın qiyamətə saxlanılması) olmasaydı, aralarında hökm artıq icra edilmiş olardı. (42/21)

5. Kim ALLAH`ın elçisinin gətirdiyinə və onun müəyyən etdiyi qaydalara nifrət bəsləyərsə, o, küfrə düşmüşdür, hətta o, bu qanunlara əməl etsə belə. ALLAH ın (s.t.) bu sözlərinə görə: Ona görə ki, onlar ALLAH ın nazil etdiyindən xoşlanmırlar. Onda ALLAH əməllərini məhv etdi.(47/9)

6. Kim Rəsulullahın gətirdiyindən hər nəyə isə rişxənd etsə həqiqətən o, küfrə düşmüşdür. ALLAH`ın bu sözlərinə görə: De ki, ALLAH`a, Onun ayələrinə və Peyğəmbərinə istehzamı edirsiniz? Üzr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra artıq kafir oldunuz.(9/65-66)

7. Sehr, cadu. Bura daxildir: kişini öz qadınına olan məhəbbətindən uzaqlaşdırmaq və ona qarşı nifrət hissi oyatmaq, insanı etmək istəmədiyi bir işi şeytani metodla etməyə həvəsləndirmək. Kim bunları etsə və ya razılığını bildirsə o, kafir olmuşdur. ALLAH`ın bu sözlərinə görə: Halbuki, o iki mələk: « Biz imtahanıq, sən gəl kafir olma! » deməmiş hec kəsə (sehr) öyrətmirdilər. (2/102)

8. Bütpərəstləri, müşrikləri dəstəkləmək, müdafiə etmək, müsəlmana qarşı onlara kömək etmək küfr sayılır. ALLAH bu sözlərinə görə: Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xaçpərəstləri özünüzə dost tutmayın! Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. ALLAH zalım tayfanı düz yola yönəltməz! (5/51)

9. Kim əmin olsa ki, bəzi adamlar Mühəmməd (s.a.s.) Şəriətindən çıxa bilər, o kafirdir. ALLAH`ın bu sözlərinə görə: Kim İslamdan başqa bir din ardınca gedərsə, (o din) heç vaxt ondan qəbul olunmaz və o şəxs axirətdə ziyana uğrayanlardan olar!(3/85)

10.Tamamilə ALLAH`ın dinindən yayınmaq, imtina etmək, uzaqlaşmaq və ya elə bir şeydən imtina etmək ki, onsuz İslam öz qüvvəsini itirir və onu öyrənməmək və onun üzrə əməl (hərəkət) etməmək küfr sayılır. ALLAH`ın sözlərinə görə: Rəbbinin ayələri ilə öyüd-nəsihət verildikdən sonra onlardan üz döndərən kəsdən daha zalım kim ola bilər?! Biz şübhəsiz ki onlardan intiqam alacağıq!(32/22)

Əziz qardaş və baçılar İslamı kökündən dağıdan bu əməllərdən özünüzü qoruyun !


Tarix: 19.11.2013 / 04:20 Müəllif: Akhundoff Baxılıb: 282 Bölmə: Maraqlı melumatlar
loading...