Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Maraqlı melumatlarAza qane olmaq daha yaxşıdır

“Üsuli-Kafi” kitabında İmam Zeynül-abidindən (ə) rəvayət edilir ki, Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) bir gün səhabələri ilə birlikdə səhradan keçirdi. Dəvə sürüsünü otaran bir çobana rast gəldilər.

Peyğəmbər də, səhabələr də acımışdılar. O həzrət adam göndərib çobandan xahiş etdi ki, onlara içmək üçün süd versin. Çoban Peyğəmbərə belə cavab yolladı: “Dəvələrimin əmcəyində olan süd ailəmin və qohum-əqrəbamın sübh yeməyi üçündür. Sağıb qablara tökdüyüm südü isə axşam yeməyində içəcəklər. Sizə veriləsi artıq südüm yoxdur”. Çobanın cavabını Peyğəmbərə xəbər verəndə o həzrət bu cür dua etdi: “İlahi, bu çobana çoxlu mal-dövlət və oğul-uşaq ver”.

Səhabələr Peyğəmbərin başçılığı altında yollarına davam etdilər. Azacıq gedəndən sonra öz qoyunlarını Ardı »

Maraqlı melumatlarƏbu Bəkrin (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr(Mürtədlərə qarşı savaş)

Peyğəmbərin (s.a.v) vəfatı elan edildikdə Əbu Bəkr (r.a) onun cənazəsinin yanına gəlib onun üzünü açdı və alnından öpdü, sonra isə dedi: "Atam anam sənə fəda olsun! Sən sağ olarkən və öldükdən sonra da necə gözəlsən! Peyğəmbəri (s.a.v) örtdükdən sonra Əbu Bəkr (r.a) minbərə çıxıb dedi: "Sizlərdən kim Məhəmmədə ibadət edirdisə, Məhəmməd artıq ölüb! Sizlərdən kim Allaha ibadət edirdisə, Allah daima diridir, ölməzdir! Allah təalə buyurur: "Muhəmməd ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib-getmişlər. Əgər o, ölsə və ya öldürülsə, siz gerimi dönəcəksiniz? Halbuki geri dönən şəxs Allaha heç bir zərər yetirməz. Lakin Allah şükür edənlərə mükafat verər" (Ali İmran: 144). Ardı »

Maraqlı melumatlarDinimiz nə üçün islam adlanır?

Cavab: Çünki kim bu dinə daxil olursa özünü Allaha (əsləmə) təslim edir və Ona (istisləm) tabe olur, boyun əyir və Allah və Onun rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləm bütün hökmlərinə riayət edir, onlardan möhkəm tutur. Qüdrətli Allah buyurur: “(Ya Rəsulum!) Özünü səfehliyə qoyanlardan başqa kim İbrahimin dinindən üz çevirər?”. (əl-Bəqərə 2:130)

Allah təala buyurur: “Rəbbi İbrahimə : “(Əmrimə) təslim ol!” – dedikdə, o: “Aləmlərin Rəbbinə təslim oldum (müsəlman oldum)!” – deyə cavab vermişdi”. (əl-Bəqərə 2:131)

Həmçinin Allah təala buyurur: “ (Xeyr, onların dediyi kimi deyil) əksinə, yaxşı işlər görüb özlərini Allaha təslim edənlərin Rəbbi yanında mükafatı (əvəzi) vardır”. (əl-Bəqərə 2:112)

Fətəvə Ardı »

Maraqlı melumatlarÇox əzəmətli, böyük olan ALLAHIN qüdrəti!

Bismillahir Rəhmanir Rəhim...
Göylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur! O, (hər şeydən) ucadır, (hər şeydən) uludur! (Şura Surəsi, 4)

Allahın böyüklüyü və əzəməti şübhəsiz bir insanın anlayışının çox üstündədir. Lakin insan yenə də öz ağılının sərhədləri daxilində Allahın nə qədər güclü və qüdrətli olduğunu görə bilər, anlaya bilər. Çünki bütün kainat Allahın böyüklüyünü göstərən saysız örnəklə doludur. İnsan yalnız içində yaşadığı dünyanı bir az araşdırsa, hər şeyi yaradan Allahın əzəmətini hiss edəcək.

Ağırlığı tonlarla olan buludları daşıyan səma, min metrlərlə yüksəyə uzanan dağlar, içlərində milyonlarla növ canlının olduğu dənizlər, çaxan şimşək və onun ardından gələn göy gurultusu və Allaha boyun əymiş milyardlarla canlı... Ardı »

Maraqlı melumatlarİmam Hüseyn (ə)

Həzrət Məhəmməd peyğəmbərin (s) sevimli nəvəsi İmam Hüseyn (ə) 626-cı ildə Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. Sevimli peyğəmbərimizin tərbiyəsilə böyüyüb boya-başa çatmış İmam Hüseyn öz parlaq həyatı ilə insanlığa iftixar gətirən, qəhrəmanlıq nümunəsi olan bir öndər kimi bəşər tarixinə düşmüşdür.

"Mənim mübarizəmin məqsədi cəddim Məhəmmədin ümmətini haqq yoluna yönəltməkdir..." deyib mübarizəyə qalxdı İmam Hüseyn! İslam dinini gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırmaq, zülmkarlığı ifşa edib cəmiyyətdə ədaləti bərqərar etmək, Allahın haramlarını haram, halal buyurduqlarını halal bilsinlər deyə öz yaxınlarıyla böyük bir ordu ilə üz-üzə dayandı İmam Hüseyn! O, insanlara haqqı çatdırmaq üçün bu yolda hər şeyini, hətta canını belə qurban verdi. İmam ən Ardı »

Maraqlı melumatlarTövbəm qəbul olunmaz deyərək ümidsizliyə qapılanlar üçün bir armağan

Adəm övldanın düşmənləri olduqca çoxdur.Ona pis əməlləri gözəl göstərməyə şalışır,şəvhətə dəvət edir, həlaka sürükləyirlər.Bütün bunun səbəbi isə Adəm övladını həlak edici günahlar içərisində boğmaq istəyidir.Əgər Adəm övladı, düşmənlərinin tələsinə düşərək , günahlara qərq olsa demək onu qəlbini sıxıntı çəkəcək və darlıq his edəcəkdir.Bununlada düşmənlər onun Allahın rəhmətindən ümidini kəsməyinə nail olacaqlar.
Amma unutmaq olmaz ki, Uca Allahın tövbə qapıları həmişə üzümüzə açıqdır.Elə Adəm övladının ən böyük düşməni olan şeytanında istəyi budur.Şeytan istəyir ki, Adəm övladı artıq günahlarının bağışlanmayacağını düşünərəkümudsizliyə qapılsın.

Görün bu nəqədər çirkin bir istəkdir.
Amma Allaha sidq qəlblə inanan mömin heç vaxt bu düçüncə , bu çirkin etiqad sahibi olmalı deyil.
Mömin qardaş Ardı »

Maraqlı melumatlarUzuntulu Iken Dua

Üzüntülü İken Duâ


İbn-i Abbas -radıyallahu anhüma- der ki: Resûl-lah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri üzüntülü ve sıkıntılı halinde şöyle duâ ederlerdi:"El- Azîm, el-Halîm Allah'dan başka bir ilâh yok! Arş-ı Azîm'in sahibi Allah'dan başka ilâh yok! Bütün semâların ve arzın ve çok şerefli Arş'ın sahibi Allah'dan başka ilâh yok!" (19)

Yâ Rabb! Bütün âlemlerin ve Arş'ın sahibi ve yegâne hükümrânı Sensin! Başımıza gelen şu sıkıntı ve belâyı izâleye ancak sen kadirsin. Bu sebeble senden istiyoruz. Kâffe-i mahlûkat; yani bütün yaradılmışlar senin kudret elindedir. Bilcümle mahlûkâtın şerrinden bizi muhafaza ile himaye eyle demektir.

Bir de Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz, belânın ağır basmasından, Ardı »

Maraqlı melumatlarHəzrəti Əli (ə)

19 IYUN HƏZRƏTİ ƏLİ (ə) –nin doğum günü idi

600-cü ilin Rəcəb ayının 13-də, cümə günündə peyğəmbərimizin əmisi Əbu Talibin ailəsində bir oğlan uşağı dünyaya gəlir. Rəvayətlərin birində bu uşağın dünyaya gəlişi belə açıqlanır:
Fatimə bint Əsəd hamiləliyinin son dövründə Kəbə Evinə yaxınlaşıb, Allaha bu sözlərlə müraciət edir: «Ey Allahım! Sənə iman gətirdim! Nazil etdiyin peyğəmbərlərə və kitablara iman gətirdim. Əcdadım İbrahimin sözlərini təsdiqləyirəm ki, o, Sənin əmrinlə bu ibadətgahın əsasını qoyub… Ya Rəbbim! İbrahimin və bətnimdə daşıdığım bu körpənin xatirinə doğuşumu yüngülləşdir!». Bu an möcüzə baş verir! Gözlənilmədən Kəbənin divarlarından biri yarılıb açılır. Fatimə müqəddəs evə daxil olur, bundan sonra divar yenə Ardı »