Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Maraqlı melumatlarAllahla seytanın söhbəti

Bilindiyi kimi şeytan, Adəmə səcdə etməklə əmr olunduğu zaman, bu ilahi əmrə qarsı çıxmış və: "çünki mən Adəmdən daha xeyirliyəm" deyərək ona səcdə etməməklə özünün haqlı olduğunu iddia etmişdir. Nəticədə qazandığı cəzaya düçar olmuş, ilahi hüzurdan və Cənnətdən qovulmuşdur. Və bu zaman İblis uca Allahdan özü üçün möhlət verilməsini istəmiş və bu istəyi qəbul edilmişdir. Onun bu istəyini ilahi hikmətinə görə qəbul edən Uca Allah bu zaman onun belə dediyini bizlərə bildirməkdədir : "(İblis) dedi: ''''Siz məni (Adəmə səcdə etmədiyimə görə) azdırıb yoldan çıxartdığın üçün mən də Sizin düz yolunun üstündə oturan insanlara (Sizə ibadət və itaət etməyə) mane olacam! Sonra Ardı »

Maraqlı melumatlarRAMAZAN AYİ DUA VE İSTİQFAR AYİDİR..!

Bəs elə isə, ey Allah qonaqları ! Ey Allah
ayının İlahi qonaqları! Ey o kəslər ki,
nəfəsləri «sübhanaallah»dır, ey o kəslər
ki, yuxuları bu ayda ibadətdir, ey o
kəslər ki, bu ayı Rəbbləri ilə münacatla
keçirirlər! Gəlin bu ayda Allaha layiqli bəndə olmağa səy edək! Həzrət Əli (ə)
buyurur: «Ramazan ayı ilə bağlı sizə
tapşırığım, nəsihətim budur ki, çoxlu
dua və istiğfar edəsiniz». Bəli, bu ay -
dua və istiğfar ayıdır. Həzrət Əlidən (ə) nəql edilən digər bir
hədisdə bildirilir: «Ramazan ayındakı
duanın vasitəsi ilə bəla sizdən
uzaqlaşar. Ramazan ayında istiğfar və
tövbənin vasitəsi ilə sizin günahlarınız
məhv olar». Əziz Peyğəmbərdən (s) nəql olunur:
«Əgər bəndə Ramazan ayının nə
olduğunu bilsə, arzu edər ki, bütün il
boyu Ramazan Ardı »

Maraqlı melumatlarDin asandır. Kim dini çətinləşdirərsə, məğlub olar

Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Həqiqətən, din asandır. Kim dini çətinləşdirərsə, din ona üstün gələr. Düzgünlüyə riayət edin, (bacarmasanız çalışın ona) yaxınlaşın və müjdələyin. Səhər tezdən, günorta vaxtı və gecənin axırı kömək diləyin.”
(Buxari: İman ? 39. Nəsai: İman və qaydaları ? 5034.)

Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. Başqa bir mətndə buyurulur: “Məqsəd (üçün çalışın) ki, məqsədinizə çatasınız.”
(Buxari: Raqaiq ? 6098. Əhməd: 2/514.)

ŞƏRH

Bu hədis çox əzəmətlidir. O özündə xeyir, faydalı tövsiyələr və ümumi qaydalar cəm etmişdir. Peyğəmbər (s.a.v) hədisin əvvəlində bu böyük əsasın təməlini qoymuş və buyurmuşdur: “Həqiqətən, din asandır.” Yəni, əqidə, əxlaq, əməllər, fellər və tərk olunanlar cəhətdən asandır. Ardı »

Maraqlı melumatlarGÜNAHLARIN ƏSLİ VƏ TƏMƏLİ

Günahların ən böyük cəzalarından insanın dünya və axirətdə düz yoldan çıxmasıdır. Çünki insanın həm bu dünyada, həm də axirətdə də düz yolda olmasına ehtiyacı vardır. İnsanın düz yola müvəffəq olması üçün Tövhid əhli (Muvahhid) olması lazımdır. «İman gətirib imanlarını zülmlə qarışdırmayanlar əmin-amanlıqdadırlar. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır». (əl-Ənam 82).

Günahlar dərəcələrinə və zərərlərinə görə fərqləndiyi üçün dünya və axirətdə ki, cəzaları da bu fərqə görə olacaqdır.
Günahların əsli ikidir: BİRİNCİ - Əmr olunanın tərk olunması. İKİNCİ - Qadağanların edilməsi. Bundan başqa günah yoxdur. İnsan ya qadağanı (haramı) edir, ya da vacibi tərk edir. Bu iki günahdır ki, Allah – subhənəhu və təalə Ardı »

Maraqlı melumatlarQəbirlərə qarşı hər hansı hörmətsizlik göstərmək icazəli deyil

Sual: Bizim kəndimizdə qəbirlər təhqirə məruz qalır. Qəbiristanlıq dəvə, mal-qara və keçi, maşınlar üçün keçid yoluna çevrilib. Hətta bundan dəhşətlisi budur ki, insanlardan bəziləri qəbirlərin üstündə ev inşa etmək üçün müraciət ediblər. Bu məsələ barədə sizin rəyinizi bilmək istərdik.
Cavab:
Həmd Allaha məxsusdur.
Bu cür etmək icacəli deyil. Çünki, nə qədər ki, ölünün hər hansı qalığı hələ də ordadır hər hansı bir şəkildə qəbirlərə müdaxilə etmək icazəli deyil. Ölülərin toxunulmazlığı dirilərin toxunulmazlığı kimidir. Odur ki, qəbirlərə qarşı hər hansı şəkildə hörmətsizlik etmək qadağandır, istər onların üstünə çıxmaq, qəbiristanlıqdan keçid yol kimi istifadə etmək, qəbiristanlıqda namaz qılmaq olsun, istərsə də qəbiristanlığı insanların müəyyən yaşayış məskəninə Ardı »

Maraqlı melumatlarÇox əzəmətli, böyük olan ALLAHIN qüdrəti!

Bismillahir Rəhmanir Rəhim...
Göylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur! O, (hər şeydən) ucadır, (hər şeydən) uludur! (Şura Surəsi, 4)

Allahın böyüklüyü və əzəməti şübhəsiz bir insanın anlayışının çox üstündədir. Lakin insan yenə də öz ağılının sərhədləri daxilində Allahın nə qədər güclü və qüdrətli olduğunu görə bilər, anlaya bilər. Çünki bütün kainat Allahın böyüklüyünü göstərən saysız örnəklə doludur. İnsan yalnız içində yaşadığı dünyanı bir az araşdırsa, hər şeyi yaradan Allahın əzəmətini hiss edəcək.

Ağırlığı tonlarla olan buludları daşıyan səma, min metrlərlə yüksəyə uzanan dağlar, içlərində milyonlarla növ canlının olduğu dənizlər, çaxan şimşək və onun ardından gələn göy gurultusu və Allaha boyun əymiş milyardlarla canlı... Ardı »

Maraqlı melumatlarYuxu (Peyğəmbərin (s.a.v) yuxusu)

Peyğəmbərin (s.a.v) yuxusu.

Ənəs ibn Malik (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Bir gecə yatan kimsənin gördüyü kimi, yuxumda sanki bizim Uqba ibn Rafinin evində olduğumuzu gördüm. Bizə İbn Tabanın yaş xurmalarından bir xurma gətirdilər. Mən bunu bizim üçün dünyada yüksəlmək, axirətdə isə aqibətin bizim olacağına və dinimizin artıq tamamlandığına yozdum.”

Əbu Musa əl-Əşari (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Yuxuda mən Məkkədən xurmalıqlar olan bir yerə hicrət etdiyimi gördüm. Zənnimdə bu yerin əl-Yəməmə və ya Həcər olduğunu düşündüm. Bir də baxdım ki, bu yer Yəsrib (əl-Mədinə) şəhəridir. Həmçinin yuxumda qılıncı yellətdiyimi gördüm, onun başı sındı. Bir də baxdım ki, bu, Ardı »

Maraqlı melumatlarRamazan ayında qadınlarla bağlı on məsələ

Aləmlərin rəbbi olan Allaha həmd-sənalar olsun,peyğəmbərlərin və Rəsulların(mürsəllərin) ən şərəflisi olana peyğəmbərimiz Məhəmmədə, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun.
Və sonra:

Bu qısa kəlmələri və qiymətli çağırışları Ramazan ayının gəlməsi münasibəti ilə müsəlman qadınlara və mömin qızlara hədiyyə edirik.Allahdan bu risaləni (bunu) oxuyan hər bir mömin bacımız üçün faydalı etməsini,(bu risaləni) onlar üçün bu əzəmətli ayda Allaha itaətdə,onun razılığını və məğfirətini qazanmağda kömək olmasını diləyirik.

Birinci məsələ: Ramazan ayı elə bir nemətdir ki, buna görə şükr etmək vacibdir.

Bacı! Həqiqətən ramazan ayı Allah təalanın öz mömin qullarına bəxş etdiyi ən böyük nemətlərindən biridir. Bu, rəhmətlərin endiyi, günah və pis əməllərin bağışlandığı, Ardı »