Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Maraqlı melumatlarHiCAB (weir)

Qadina bexw edilen deyerli zinetdi HICAB !!!Benzeder FATIMEYE gor nece dehwetdi HICAB !!!. . . . . . . . . . . . . . . .Gun gelerki Israfi ellerine suurun alar. . .Kim inanmazsa buna sahibi heqq wuurun alar. . .Sene kim kem baxarsa Ilahi goz nuurun alar. . . .Qoruyar qeyretinii bax bele qeyretdi HICAB !!!Benzeder FATIMEYE gor nece dehwetdi HICAB !!! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .Ehli Islamnan olan paki-kitabnan qorunub . Ardı »

Maraqlı melumatlar(Cindən) qorumaq üçün körpə uşağın üzərinə bıçaq qoymaq

Sual- Bəzi insanların uşaqlarının üzərinə (cindən, göz dəymədən və s qorumaq məqsədilə) bıçaq qoyaraq: “Bu cinin ona yaxınlaşmaması üçündür”-dediyinin şahidi olmuşam. Bu cür əməllər doğrudurmu?

Cavab- Bu rədd olunan, batil bir əməldir və buna dair səhih, etibarlı bir mənbə yoxdur. Bu cür etmək qadağandır. Şəriətdə icazəli verilən hər bir şeytan və bəladan Allah təalanın kamil kəlamlarına (Qurani Kərimdə-Fələq, Nəs surələri və Sünnədə (hədislərdə varid olan dualar) və.s) sığınmaqdır. Bu peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm sabit olmuşdur. O sallallahu aleyhi və səlləm o kəlamlarla (Əuzu bi kəlimətilləhit-təmmə`ti min kulli şeytanin və həmmə-Hər cür şeytandan və bəladan Allahın kamil sözlərinə sığınıram) öz nəvələri Həsən Ardı »

Maraqlı melumatlarSəhabələrə tənə, iftira edərək onların siyasət haqqında heç bir şey bilməməsini söyləmək

Sual-Böyük səhabə Abdullah Bin Ömər Allah ondan razı olsun haqqında onun siyasət haqqında heç bir şey bilmədiyini söyləyən kəsin hökmü nədir? Bu cümlə təhqiredicidir.

Cavab-Həmd Allaha məxsusdur.
Abdullah ibn Ömər Allah ondan razı olsun dahi səhabə, mühacirlərin (Məkkədən Mədinəyə hicrət edənlər) ən böyük alimlərindəndir. Biz onu və bütün səhabələri sevməliyik və onlardan razı qalmalıyıq. Onları və onlardan hər hansı birini tənqid etmək olmaz, çünki peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir: “Mənim səhabələrimi söyməyin, çünki ruhum əlində Olana (Allaha) and olsun ki, sizlərdən biriniz Uhud (dağı) boyda qızıl infaq etsəniz, bu (sizin bu əməliniz) onların etdiklərinin bir mudduna (ölçü vahidi) və yaxud onun Ardı »

Maraqlı melumatlarNamaz Qılmayan Adam Oruc Tuta Bilərmi?

Namaz və oruc ayrı-ayrı vacib ibadətlərdir. Bunların hər ikisini etmək insanın borcudur. Bunların biri o birini əvəz etmir və birini etməmək o birinə mane olmur. Təsəvvür edin ki, bir nəfərdən 100 manat pul borc almısınız.

Milli.Az İslam.az-a istinadən bildirir ki, müddətin sonunda bütün borcu qaytara bilməsəniz də, heş olmasa bacardığınız hissəni qaytarmanız daha yaxşı olmazmı? Allah qarşısında borcu heç verməməkdənsə, bir hissəsini də olsa vermək daha yaxşıdır. Ona görə də, namaz qılmayan adam orucunu tutmalıdır. Amma unutmasın ki, oruc tutduğuna görə savab qazandığı halda, namaz qılmadığına görə də günah qazanır.

Və unutmasın ki, oruc tutmaq namaz vəzifəsini onun öhdəsindən götürmür. İbadətlər elə Ardı »

Maraqlı melumatlarTövbə (Yaşaq Qurbanovun "İslam Nuru" kitabından)

1.1. Möminlərin əmiri Abu Həfsə Ömər ibn əl-Xəttab ibn Nufeyl ibn Əbdülüzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurti ibn Razah ibn Ədi ibn Kə'b ibn Lüəyy ibn Ğalib əl-Quraşi əl-'Adaviydən (Allah ondan razı olsun!) belə deməsi rəvıayət olunur: Allah Elçisinin belə deməsini eşitdim: «Həqiqətən əməllər ancaq niyyətlərə görədir (niyyətlərə görə qiymətləndirilir) və şübhəsiz hər kəsə niyyət etdiyi veriləcək. Hər kimin hicrəti Allah və Elçisinə görədirsə, hicrəti də Allah və Elçisinə görədir. Hər kimin hicrəti əldə edəcəyi dünya malı və ya evlənəcəyi qadına görədirsə, hicrəti də köçdüyünə görədir».
(Buxari, 1/7, 15; Müslim,1907; Əbu Davud, 2201; Tirmizi, 1647; Nəsai, 1/59,60)

2. Möminlərin anası Ümm Abdullah Ardı »

Maraqlı melumatlarƏSMƏUL HUSNƏ (ƏN GÖZƏL İSİMLƏR) QAHİR - QAHHAR

əl-Qahir - əl-Qahhar – «O, hər şeyə Qahhar olan tək bir Tanrıdır». (ər-Rəd 16). «O, öz qulları üzərində Qahir olandır». (əl-Ənam 18). «…Hər şeyə Qadir və Qahhar olan bir Allah?». (Yusuf 39). Həlimi  deyir ki: «Qahir – qullarının işlərini dilədiyi şəkildə düzüb-qoşan, idarə edən, onların üzərində hakimi mütləq olandır. Qahhar – isə heç bir şəkildə məğlub edilməyən və üstün gəlinməyəndir».
Xattabi (Allah rəhmət etsin) deyir ki: «Qahir – canlılar arasında həddini aşanları əzab ilə digər bütün məxluqatı isə ölümlə yox edəndir». Mülkün, güc və qüvvətin, yüksəkliyin tamamı tək və qahhar olan Allaha aiddir. Ondan başqa hər şey məğlub və acizdir. Ardı »

Maraqlı melumatlarUca Allah Xəvaricləri Lənətləmişdir.

Bu günlərdə peyğəmbərimiz(sav) -in cəhənnəm köpəyi adlandırdığı xəvariclərdən birisi saytımızı vürusla dağıdacaqları ilə , saytımızın baş redaktoru Yaşaq Qurbanovu hədələmişdir.
Yaşar Qurbanov isə cavabında bildirmişdir ki, biz heç zaman peyğəmbərimizin (sav) cəhənnəm köpəyi adlandırdığı xəvariclərdən qorxaraq biz haqqı deməkdən susmayacağıq.
Cəhənnəm köpəkləri Xəvariclər hər zaman haqq yoluna dəvət edən insanları, onların batil yolda olduğunu sübut edənləri qətlə yetirməklə, necə deyərlər saytımızı dağıtmaqla hədələyərək zənn edirlər ki, Allahın nurunu söndürməyə nail olacaqlar.

Uca Allah Xəvaricləri Lənətləmişdir başlığı ilə , saytımızın baş redaktoru Yaşar Qurbanovun müəəlifi olduğu "İslam Dini Terrorun Əleyhinədir" kitabında Xəvariclər barəsində qeyd edilənləri oxucularımızın diqqətinə çatdırırıq.

ALLAH FİTNƏ-FƏSADI LƏNƏTLƏMİŞDİR

Allah insanlara pislik etməkdən çəkinməyi əmr Ardı »

Maraqlı melumatlarALLAHLA, ONUN AYƏLƏRİ, PEYĞƏMBƏRİ, ŞƏRİƏTİ VƏ YA BUNLARDAN HƏR HANSI BİRİ İLƏ İSTEHZA EDİB ZARAFATLA

Bütün Peyğəmbərlər insanları Tövhidə dəvət etdikləri zaman istehza (lağlağa) ilə qarşılaşmışlar. Nuhdan (aleyhissalam) başlayaraq Muhəmməd Peyğəmbərə (s.a.v) qədər Peyğəmbərlər qövmləri tərəfdən bu əziyyəti çəkmişlər; "Eləcə də (səndən əvvəl) hər Peyğəmbər üçün günahkarlardan bir düşmən etmişdik. Rəbbinin sənə bir rəhbər, bir mədədkar olması kifayət edər". (əl-Furqan 31).

"Onlar səni gördükdə ancaq məsxərəyə qoyur (və belə deyirlər): “Allahın Peyğəmbər göndərdiyi şəxs budurmu". (əl-Furqan 41). "Biz sizdən əvvəlkilərə də neçə-neçə Peyğəmbərlər göndərmişdik. Onlara elə bir Peyğəmbər gəlməzdi ki, ona istəehza etməsinlər". (əz-Zuxruf 6-7). "Nuh gəmini düzəldir, ümmətinin əyan-əşrafı isə yanından ötüb-keçdikcə onu məsxərəyə qoyurdular. Nuh onlara deyirdi: “Əgər (indi) siz bizi məsxərəyə qoyursunuzsa, biz də Ardı »