Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Maraqlı melumatlarQАDININ BАŞQАLАRI ÜÇÜN BӘZӘNMӘSİ

Qаdın әrinin hüzurundа bәzәnmәli оlduğu kimi, bigаnә kişilәrin qаrşısındа bәzәnmәkdәn çәkinmәlidir. Qаdının bigаnәlәr üçün bәzәnmәsi dini bахımdаn hаrаmdır. Bеlә bir hәrәkәtin zәrәrlәrindәn biri budur ki, еvdәn bаyırа çıхаn kişilәri bigаnә qаdınlаrın gözәlliyi cәzb еdir. Bеlә bir cаzibә kişinin öz hәyаt yоldаşınа әlаqәsini аzаldır. Kişi özündәn аsılı оlmаyаrаq hәyаt yоldаşını gördüyü gözәl qаdınlа müqаyisә еdir. Әlbәttә ki, hеç bir qаdın öz zаhiri görkәmi ilә bütün qаdınlаrа üstün gәlә bilmәz.
Qаdının bigаnә kişilәr önündә bәzәnmәsinin hаrаm еdilmәsinin sәbәbi аilә rаbitәlәrinin qоrunmаsıdır. İslаmın bu hökmündәn qаdınlаr dаhа çох fаydаlаnır.
Hаrаdа qаdınlаr bu şәrtә әmәl еtmirlәrsә, hәmin cәmiyyәtdә аilә qurumu süqutа uğrаyır. Çünki kişinin diqqәtini Ardı »

Maraqlı melumatlarİtə səcdədən xəbərsiz

Dövrümüzdə ən dəbdə olan sözlərdən biri "azadlıq” sözüdür. Bu sözdən daha çox ictimai-siyasi mövzularda danışılan zaman istifadə edilir. Amma əxlaq elmində də azadlıq sözü az işlədilmir. İslam təlimlərində azadlığın öz hədd və tərifləri vardır.

Şübhəsiz ki, hamı azadlığa meyllidir. Amma onun hədlərini tanımayan uçuruma yuvarlanır. İslamda bildirilir ki, yalnız təqva yolunu tutanlar nəfsin əsarətin qurutulub və həqiqi azadlıq əldə edib. Rəvayətlərdə də azadlıq təqvalı olmaqla ölçülür. Həzrət Əli (ə) Nəhcül-bəlağədə buyurur: "Təqva yolunu tutan insan azaddır, nəfsinin qulu deyil. Başqaları nəfsin istəkləri qarşısında əsirdir.”
Şeyx Bəhai (r) buyurur: "Əgər qəflət pərdələri gözümüzdən çəkilsə insanın itə səcdə etdiyini görərik. Bəli, insan nəfs adlanan Ardı »

Maraqlı melumatlarHacı Şeyx Mehdi Taha

Hacı Şeyx Mehdi Taha ibn Şeyx Muhəmməd Rza ibn Hacı Nəcəf ət-Təbrizi (1825-1905) — İslam alimi, müctəhid.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Mənbə
3 İstinadlar
4 Həmçinin bax
5 Xarici keçidlər

[redaktə]
Həyatı

Mehdi Şeyx Muhəmmədrza oğlu 1825-ci ildə Təbriz şəhərində anadan olmuşdu.

Hacı Şeyx Mehdi XIV (XX) əsrin böyük müctəhid və mühəddislərindən olmuşdur.O, Şeyx Mürtəza Ənsarinin yanında dərs almışdır. Alimin fiqh, üsul, hədis haqqında və eləcə də din alimlərinin tərcümeyi-halı haqqında əsərləri vardır. Belə əsərlərdən biri hədis alimlərinə həsr olunmuş "Ehyaul-məvat fi əhvalir-ruvat" adlı əsərdir.

Hacı Şeyx Mehdi 1328 (1905) ildə vəfat etmişdir. Ardı »

Maraqlı melumatlarNamaz haqda maraqlı faktlar

Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım! (Əz-Zariyat surəsi, 56)

İbadət Quranda bildirildiyi kimi, yaradılışımızın səbəbidir. Zahiri görünüş baxımından mahiyyəti məlum olmayan namazda Allahı zikretmə sirrinin müxtəlif dərəcələri əks olunur və namaz təqlidi namazdan həqiqi namaza, oradan da merac namazına qədər müxtəlif səviyyə fərqlərinə malik olur.
İlk olaraq namazın əsas şərti olan dəstəmazın insan orqanizminə müsbət təsirləri barədə bəzi maraqlı məqamlara nəzər salaq.
Dəstəmaz və ya qüsl vasitəsilə:
1. Orqanizmdə toplanan elektronlar kənarlaşdırılır və onun verdiyi gərginlik yox edilir.
2. Ümumi qan dövranında olan qüsurlar aradan qaldırılır və “qocalma” prosesi yavaşıyır.
3. Orqanizmin mühafizə sisteminin əsasını təşkil edən limfa dövranı ən yüksək Ardı »

Maraqlı melumatlarAşura ...

Qəməri ayların ilki olan Məhərrəmin onuncu günü Aşura adı ilə tanınmışdır. Bu gundə oruc tutmaq Allaha xoş gedən əməllərdəndir. Aşura orucu deyilən bu oruc İslamdan öncə Ərəblərdə də mövcud idi. Aşura kəliməsinin ibranicə aşurdan gəldiyi və o gündə ərəblərin də oruc tutduğu diqqətə alınarsa, kəlimənin bütün Sami dillər arasındakı ortaq bir kəlimə olduğu anlaşılır. Bu kəlimə yəhudilərdə böyük kəfarət günü üçün işlənmişdir. Peyğəmbər (Allahın salamı və salatı onun üzərinə olsun!) Mədinəyə gəldiyi zaman Yəhudilərin Aşura günü oruc tutduqlarını gördü və bunun nə orucu olduğunu soruşdu. Cavab olaraq belə dedilər: Bu gün xeyirli bir gündür. Allah İsrail oğullarını Fironun zülmündən məhz bu Ardı »

Maraqlı melumatlarVASİ

əl-Vasi’ – «Allah genişdir (VASİ), O (hər şeyi) biləndir». (əl-Bəqərə 115, 247). Halimi deyir ki: «Vasi – biliyi və gücü çox geniş olan deməkdir. Belə ki, heç bir şey Onu aciz edə bilməz və heç bir şey Ona gizli qalmaz. Onun mərhəməti hər şeyi əhatə edəcək genişliyindədir». O, öncəsiz (əzəli) və sonsuzdur (əbədidir). Onun biliyi bütün bilikləri əhatə edir. Onun gücü bütün güclərdən üstündür. Ardı »

Maraqlı melumatlar{Hz Eli (es)-in Dualarindan Biri}

Hz Eli dualarindan birinde deyir: Ey Rebbim sene hemd olsun! Senin qarwinda eyilirem! Sene siginram. Varliq ve yoxsulluq zamaninda sene yalvariram. Duzu gunahlarim cox ama senin rehmetin ondan da boyukdur. Eger sen de meni qapinda qovarsan kime siginaram, kimden rehmet dileyerem. Allahim bu gizli duami ewidirsen, Senin ezmetin onunde boyun eydim! Allahim senin rehmetinden umid kesmirem. Mal ve ogullarin fayda vermediyi o qorxulu gunde senin rehmetini isteyirem. Rehmetin, lutfun mene yeter. Sen mene yol gostermesen ya rebbim zumetde qalaram. Yol gostersen ebedi Cennetde olaram. Eger senin rehmetin ancaq yaxwilara mexsusdursa bes pislerin bagiwlayani kim olacaq! Men ummetin en yaxwisi ola bilmedimse Ardı »

Maraqlı melumatlarHacı Kərim xan Qovanlı-Qacar

Hacı Kərim xan Məhəmmədibrahim xan oğlu Qovanlı-Qacar (?-1909)—Qacar əyanı, müctəhid, Kərimxani təriqətinin banisi.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Ailəsi
3 Mənbə
4 İstinadlar
5 Həmçinin bax
6 Xarici keçidlər

[redaktə]
Həyatı

Məhəmmədkərim xan Məhəmmədibrahim xan oğlu Kеrman şəhərində anadan оlmuşdu. Kərim xan kimi tanınırdı. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Seyid Kazım Rəştinin yanında dini elmlərə yiyələnmişdi. Müqəddəs Məkkəyi-mükərrəmi ziyarət еtmişdi. Müctəhid idi.Şeyxiyyə məktəbinə mənsub idi. Sonra Kərimxani təriqətini yaratmışdı. Sağlığında bu təriqət Ağayi adlanırdı. Özünü "Dördüncü sütun" ("Rükni-rabe") adlandıran bu şəxsin əqidəsini M.F.Axundzadə kəskin tənqid etmişdir. Mütəfəkkir bütün bu xurafatın mayasını ən çox elmsizlikdə görürdü.

Nəbi Zərəndi Hacı Kərim xan haqqında yazır: “Hacı Seyyid Cavad Kirman əhalisi arasında öz elmi, bacarığı Ardı »