Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Maraqlı melumatlarSpirtli Icki...

Bir nəfər şəxs ölüm cəzası ilə cəzalandırılır. Həmin şəxsə həyatının bağışlanması üçün sadəcə bir şans verilir. Onun olduğu hücrəyə yaxından tanıdığı bir qadın, bir uşaq və bir də spirtli içki qoyurlar və ölümdən qurtulması üçün 3 şərt müəyyən edirlər:

1) Ya qadına təcavüz et...
2) Ya uşağı öldür...
3) Ya da spirtli içkini iç...

Yəni məhkum ölüm cəzasından azad olmaq üçün bunlardan birini etməli idi...
Məhkum edilmiş şəxs qarşısına qoyulan şərtlərin əvvəlcə çətin olduğunu düşünsə də bir qədər sonra bu fikrini dəyişir. Ürəyində özü-özünə deyir:
"Qadına təcavüz edə bilmərəm. Çünki o mənim ən yaxın dostumun həyat yoldaşıdır... Uşağı öldürə bilmərəm. Çünki mən həyatım boyu heç adicə Ardı »

Maraqlı melumatlar!!!~=Qurban Kəsməyin Fəziləti=~!!!

Sual: Qurban kəsməyin əhəmiyyəti nədir?
CAVAB
Qurban nisabına malik olanın qurban kəsməsi vacibdir. Zərurətsiz qurban kəsməmək günahdır. Qurban kəsməsi vacib ikən içindəkilərin qurban kəsmədiyi ev inləyərək sahibinə qarğış edib «Qurban kəsmədiyin kimi, Allahu təala sənə yaxşılıq etməyi nəsib etməsin!» deyər. O ev o il bəlalara düçar olar. Qurban kəsənin evi isə məmnun olar, sahibinə xeyir-dua edər. Bu baxımdan qurban kəsməyi bir nemət bilmək lazımdır! Qurban kəsən müsəlman özünü Cəhənnəmdən azad etmiş olar.

Hədisi-şəriflərdə buyurulub:
«Xəsislərin ən pisi [vacib olduğu halda] qurban kəsməyəndir». [Əbədi səadət]

«Halı, vaxtı yerində olub qurban kəsməyən namaz qıldığımız yerə gəlməsin!» [Hakim]

«Qurbanın dərisinin hər tükünə və hər parçasına bir savab vardır». [Hakim]

«Qurbanlarınız kök Ardı »

Maraqlı melumatlarVƏHHAB

əl-Vəhhab – Bu İsim bəxş etmək, ərməğan etmək, qarşılıqsız vermək və ehsan etmək mənasında gələn Və-Hə-Bə kökündən gəlməkdədir. «Yoxsa sənin yenilməz qüvvət və kərəm sahibi olan Rəbbinin rəhmət xəzinələri onlara məxsusdur». (Sad 9). «Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizə şəkk-şübhə (azğınlıq, əyrilik) salma! Bizə Öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et, çünki Sən, doğurdan da, bəxşiş verənsən!». (Ali İmran 8). Allah heç bir qarşılıq gözləmədən, heç bir amac güdmədən bəxşiş verəndir. Allahın Vəhhab isminin olduğuna inanan kimsə bütün ehtiyaclarında yalnız Allaha yönəlməli və Ona güvənməlidir. Ardı »

Maraqlı melumatlarDƏFN MƏRASİMİ

1.Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) buyurmuşdur:
«Ləzzətləri dağıdacaq ölümü tez-tez xatırlayın».
Hədisi Tirmizi və Nəsai rəvayət etmişdir

2.Bureydədən rəvayət olunur ki, Peyğəmbər(sav) buyurmuşdur: «Mömin həyatını tapşırarkən alnına tər gəlir».
Hədisi Əbu Davud, Tirmizi və Nəsai rəvayət etmişdir

3.Ənəsdən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi(sav) buyurmuşdur:
«Sizlərdən heç kəs özünə ölüm arzulamasın, çünki o, zərər gətirir. Kim bunu arzulamaqda israrlıdırsa, onda qoy bunları desin: Allahım! Həyat mənim üçün faydalıdırsa, onda ömrümü uzat, ölüm mənim üçün xeyirlidirsə onda öldür məni». Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir.

4.Əbu Səid və Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi(sav) buyurmuşdur:
«Ölüm ayağında olan kəslərə «Lə iləhə illəllah» Ardı »

Maraqlı melumatlarİSLAMI QƏBUL ETMİŞ CƏRRAH : (Moris Bukay)

Moris Bukay necə İslamı qəbul etdi. Əvvəlcə Moris Bukayın kim oduğuna və nə ilə məşğul olduğuna nəzər salaq. O, Fransanın parlaq zəka sahibi, tanınmış elm adamlarından biridir. Həm atası, həm də anası fransızdır. Xristian mühitində böyüyüb tərbiyə almış, orta təhsilini başa vurduqdan sonra Fransa Universitetinin tibb fakultəsinə daxil omuşdur.Bilindiyi kimi, Fransa dövlətlər arsında mədəni-tatrixi irsin qorunması və arşdırılmasına ciddi diqqət edən dövlət kimi tanınmaqdadır.
1981-ci ildə Fransada hakimiyyətə gələn sosialist Fransua Mitteran elə həmin illərdə Misir Fironunun mumiyasını tədqiqat üçün Fransaya gətirilməsini təklif etmişdi. Tarixdə Misirin şahid olduğu tağutların ən məşhurunun cəsədini Fransaya nəql edilməsi baş tutdu. Fransa prezidenti və bir sıra Ardı »

Maraqlı melumatlarCanı yanan səbr etsin, Canı yandıran, Canının yanacağı günü gözləsin!

Çarəsizlik ALLAHdan gələn ən gözəl işarətdir
Dua vaxtının gəldiyini göstərir....
Süzülürsə gözündən yaşlar ,
Hüzünlüysə gözəl üzün....
RƏBBİN sənin üçün darıxmış, səsini eşitmək istər deməkdir.

Ey şeytan, sən nə qədər girsən də qanımıza, biz bilirik ki, Rəbbimiz var şah damarımızda...

Bu gün etdiyiniz DUA, Dərdinizə DƏVA
Xəstələrinizə HÜZÜN, Keçmişlərinizə RƏHMƏT
Evinizə BƏRƏKƏT gətirsin.

Canı yanan səbr etsin, Canı yandıran, Canının yanacağı günü gözləsin!Canı yanan səbr etsin, Canı yandıran, Canının yanacağı günü gözləsin!

Acdıqda cənnət meyvəsi rüzin olsun, Susuzluğun zəmzəmlə son tapsın....
Yuxun zikirlə dolsun, dinim Dua, ruhun həmişə mevla olsun.

Üç şeyi axrını bu dünyada kimsə bilməz....
Nə zaman öləcəyini, Kimlə evlənəciyini və Rüzinin nə qədər, haradan gələcəyini!

Bəziləri mal - mülk arxasında,
Bəziləri şan Ardı »

Maraqlı melumatlarTəsabih Namazı

Abdullah ibn Abbas (Allah ondan razı osun) belə rəvayət edir: Peyğəmbər (ona, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salavatı və salamı olsun) - Abbasa (Allah ondan razı osun) belə buyurdu: «Ey əmim Abbas! Sənə elə var-dövlət, bəxşiş verim ki, ona əməl etsən Allah sənin on xislətini (nöqsan, qüsur, eyib) – əvvəldə və sonda, keçmişdə və hazırda, qəsdən və səhvən, kiçik və böyük, gizlində və aşkarda olan günahlarını bağışlasın? Dörd rək'ət namaz qıl!

! Hər rək'ətində Fatihə surəsini və digər surələr oxu! Birinci rək'ətdə surələri oxu¬yub qurtardıqdan sonra qiyamda ikən on beş dəfə «Subhanəllahi vəl-həmdulilləhi və lə iləhə illəllahu vəllahu əkbər» de! Sonra rüku et Ardı »

Maraqlı melumatlarYalandan şahidlik etməyin qadağan edilməsi

Bu, batilə: nəfsi tələf etmək, malı mənisəmək, insanlara zülm etmək və s. - nail olmaq üçün yalandan şahidlik etməkdir.

Yalançı şahidlik insanların haqlarını tapdalayır, ədalət və insaf nişanələrini məhv edir. Beləliklə cəmiyyətdə onu məhv edəcək kütləvi fitnə-fəsad yayılır, əminəmanlıq və sabitlik pozulur. Peyğəmbər (sav)buyurmuşdur:
"Sizə günahların ən böyüyünü söyləyimmi?" bunu üç dəfə təkrarladıqdan sonra, səhabələr: “Bəli”, deyərək cavab verdilər. O, buyurdu: "Allaha şərik qoşmaq, valideynlərin üzünə ağ olmaq", o, dirsəklənmişdi və bunları dedikdən sonra oturdu və buyurdu: "Həmçinin yalan deyilən söz". Rəvayətçi deyir: (o, bu sözü o qədər söylədi ki, hətta biz "kaşki susaydı" dedik) ."(Buxari: 5\ 261\ ? 2654. Müslim: 1\ Ardı »