Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Elçin Əhmədov (alim) - Kitabları

Kitabları
Azərbaycanda uşaqlara kitabxana xidmətinin təşkili (tarixi inkişafı, müasir vəziyyəti və perspektivləri) (1901-1995): Avtoreferat. – B., 2000.-32s. .
Kitabxanaşünaslığa giriş. Metodik göstəriş: Qiyabiçi tələbələr üçün.- B., 2002. -15s.
Dünya milli kitabxanaları / Proqram: Magistr pilləsi üçün.-B., 2005.-16s. .
ABŞ və Rusiya kitabxanalarının iş təcrübəsində uşaq mütaliəsi məsələləri: Tədris metodiki vəsait. -B., 2005.-50s. .
Dünya milli kitabxanaları: Dərs vəsaiti. -B., 2007.-140s.
Əhmədov.E.Y Azərbaycanda Kitabxana informasiya işinin hüquqi bazası. (Dərs vəsaiti) Bakı. -2012. 212s.
Əhmədov.E.Y Azərbaycanda kityabxana informasiya işinin hüquqi əsasları. Bakalavrlar üçün fənn proqramları. 2012. 14s
Seçilmiş əsərləri
Ərzaq proqramı və kitabxanalar / Respublika ali məktəb tələbələrinin XIV elmi konfransında çıxış. - B.: ADU, 1984.
İlin əziz günləri // Metodik vəsait: Uşaq və məktəb kitabxanalarına kömək. -B., 1990.
Səməni, saxla məni (Uşaq kitabxanaları üçün metodik tövsiyələr). - B.: M.F.Axundov adına dövlət kitabxanası, 1990. -27s. .
Bizim yubilyarlar / Uşaq kitabxanaları üçün metodik tövsiyələr. – B.: F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası, 1990.-25s. .
Gəl-gəl a yaz günləri / Metodik vəsait: Uşaq və məktəb kitabxanalarına kömək. – B.: M.F.Axundov adına Dövlət kitabxanası, 1991.- 28s. .
Uşaq mütaliəsinə rəhbərliyin bəzi xüsusiyyətləri / Mədəni-maarif. - 1991.- №2. - S.12-15.
Bir kərə yüksələn bayraq (Uşaq kitabxanaları üçün metodik tövsiyələr).-B.: M.F.Axundov adına Dövlət kitabxanası, 1991.-40s. .
Uşaq kitabxanalarında audiovizual xidmət işinin məktəb proqramı ilə əlaqələndirilməsi // Mədəniyyət qəzeti, 1992.-15 may. .
1993-cü ilin əlamətdar və tarixi günlər təqvimi.-B.: M.F. Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1992.-10s. .
Uşaq və məktəb kitabxanalarında ölkəşünaslığa dair məlumat biblioqrafiya aparatının təşkili metodikası. Metodik məktub. - RDUK, 1992. -12s. .
Mənəvi irsimizdən (Metodik vəsait). - B.: M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1993.-25s. .
Məzmunca əhəmiyyətini itirmiş kitabların kitabxana fondlarından çıxarılması haqqında təlimat.-B.: M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1993.-20s.
1994-cü ilin əlamətdar günlər təqvimi.-B.: M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1993.-10s. .
Müasir dövrdə uşaq kitabxanalarında mütaliə və xidmət işinin metodikası (Metodiki vəsait). -B.: M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası, 1993.-50s. .
30 yaşlı kitabxana / Səhər, 1995. – 25 iyun. K.Aslanla birlikdə.
Kitabxanaşünaslığa dair yeni dərs vəsaiti (Kitab haqqında resenziya) / Azərbaycan müəllimi, 1996, dekabr. .
Uşaq kitabxanalarında bədii ədəbiyyatın təbliği / Elmi əsərlərin dil – ədəbiyyat bölməsi. - B.: BDU, 1997.№4.-S.117-118.
Uşaq kitabxanalarında audiovizual xidmət işinin təşkili: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. -B.: BDU, 1997.-S.197-151. .
Uşaq kitabxanalarında ölkəşünaslıq kataloq və kartotekasının təşkili metodikası / Elmi əsərlər: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. – B.: BDU, 1999.
Bilik, zəka mənbəyi: Azərbaycançılıq tarixini beynəlxalq aləmdə tanıdan alim // Yeni Azərbaycan. - 2000.-24 fevral. .
Qabaqcıl kitabxana təcrübəsində uşaqların informasiya təminatı problemi / Xəzər-xəbər. - 2000-ci il. (Vəfa Hacıyeva ilə birlikdə)
Özəl ali məktəb kitabxanalarında informasiya xidmətinin bəzi xüsusiyyətləri / Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. -B.: BDU, 2000. -№1. -S.64-70. .
Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində kitabxanaların iştirakı // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. -B.: BDU, 2003. -№1. -S.39-42. (M.Məmmədovla birlikdə.)
Kitabxanaşünaslığın tədqiqində fəlsəfi amillər // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-B.: BDU, 2003.-№2.-S.50-55. .
Məktəb kitabxanaları Azərbaycanın müstəqilliyi şəraitində // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-B.: BDU, 2004.-№1.-S.3-14. (Abuzər Xələfovla birlikdə.)
ABŞ-da uşaq mütaliəsi // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. -B.: BDU, 2005.-№1.-S.33-45. .
Mənəvi irsimiz müasir dərsliklərdə / Yeni Azərbaycan qəzeti, 2005. - 5 mart.
Abuzər Xələfov kitabxana tarixinin tədqiqatçısıdır.- Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-B.: BDU, 2006.-№1. .
Müasir kitabxanaşünaslıqda model anlayışları // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-B.: BDU, 2006.-№2.-S.9-15. .
Kitabxanalar barədə məlumatlar və statistik göstəricilər toplusu (Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında) kitabı haqqında // Respublika. – 2007. – 7 dekabr. – S.7 A.Xələfovla birlikdə.
Qlobal informasiya məkanı və müasir kitabxanaşünaslıqda mütaliənin yeni təzahürləri // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. – 2007. - №2. – S.3-14.
Kitabxana və cəmiyyət // Kitabxana.az jurnalı,B.: 2009.-№2.
Biliklər cəmiyyəti kitabxana işinin modernləşdirilməsinə təsir edən amil kimi// Kitabxana.az jurnalı,B.: 2009.-№5
Kitabxana işinin hüquqi təminatında beynəlxalq əməkdaşlığın rolu// Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi nəzəri və təcrübi jurnal,B.: BDU,2009.-№1
Müstəqillik illərində Azərbaycanda uşaqlara kitabxana xidməti// BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans materialları. 2009. - №1.
Kitabxana və cəmiyyət (İnteqrativ yanaşma meylləri). Kitabxana.az jurnalı.-2009. №2
Məktəb kitabxanalarının inkişaf perespektivləri. Kitabxanaşünaslıq və informasiya jurnalı №3. 2010. s43-50
A.A.Xələfovun elmi tədqiqatları Azərbaycan milli kitabxanaşünaslığının naliyyətidir. Kitabxanaşünaslıq və informasitya jurnalı. 2011 №2. s 84-93
Gənclərin peşə oreyentasiyasının müəyyənləşdirilməsində gənclər kitabxanalarının rolu. Kitabxanaşünaslıq və informasiya jurnalı. 2010 №2.


Tarix: 05.02.2015 / 17:20 Müəllif: Feriska Baxılıb: 131 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...