Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Nazim Şəmilov - Seçilmiş əsərləri

1. N.T.Shamilov et.all.Improvement of catalytic functions of binary V-Sb oxide catalysts for oxidative conversion of isobutene to isobutene, Chemical Engineering Journal 2003 , 95: 1-3:37-45
2. N.T.Shamilov et.all. Oxidative conversion of isobutene to isobutene over V-Sb-Ni oxide catalysts, Applied Catalysis A: General 2003, 250:1:143-150
3. N.T.Şəmilov və b. Vanadiumlu oksid katalizatorların etanın oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında təsir mexanizmi, Azərbaycan kimya jurnalı №1, 2006 s.195-198
4. N.T.Şəmilov və b. Etanın oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyasında vanadiumlu oksid sistemlərin fiziki kimyəvi xüsusiyyətlərinin tədqiqi, Azərbaycan kimya jurnalı,№3 ,2007s.138-142
5. N.T.Səmilov C2-C4 alkanların oksidləşdirici dehidrogenləşmə katalizatorları(icmal), Azərbaycan kimya jurnalı №1, 2008 s.177-193
6. Н.Т.Шамилов Изучение каталитических свойств ванадийсодержащих оксидных катализаторов в реакции окислительного дегидрирования пропана Журн. Естественные и технические науки, №6, 2010, с.672-675
7. Н.Т.Шамилов Промотирующий эффект и роль сурьмы в окислительном дегидрировании изо-бутана на нанесенных V-Sb оксидных катализаторах Журн. Химия и химич. технология, Т.54,№4 , 2011,с.62-65.
8. Н.Т.Шамилов ,А.Дж.Эфенди,Р.М.Мустафаева Исследование оксидов металлов нанесенных на оксид алюминия в реакции окислительного дегидрирования пропана Журн. Вопросы химии и химич. технологии, № , 2011, 31-32.
9. Н.Т.Шамилов ,Каталитические особенности и структура ванадийсодержащих оксидных катализаторов окислительного дегидрирования углеводородов (обзор) Azərbaycan kimya jurnalı №1, 2011, s.145-160.
10. N.T.Shamilov, V.P.Vislovskii Effect of various supports on the catalytic performance of V-Sb oxides in the oxidative dehydrogenation of isobutane J.of Korean Chem.Soc., Vol.55, №1,2011, 81-85.
11. С.Э.Мамедов, Х.В.Ахмедова, Н.Ф.Ахмедова, Н.Т.Шамилов Превращение прямогонной бензиновой фракции на высококремнеземном цеолите модифицированном галлием и фосфором Сборник материалов VIII научно-практической конференции, Новосибирск, 2011,с. 144-147


Tarix: 05.02.2015 / 15:44 Müəllif: Feriska Baxılıb: 31 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...