Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Karlen Xudaverdiyev - Seçilmiş əsərləri

Bir sinif dördüncü tərtib yarımxətti psevdohiperbolik tənliklər üçün bir öz-özünə qoşma olmayan birölçülü qarışıq məsələnin ümumiləşmiş həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2004, № 1, səh. 5-10
Bir sinif ikinci tərtib qeyri-xətti hiperbolik tənliklər üçün bir öz-özünə qoşma olmayan birölçülü qarışıq məsələnin klassik həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2004, № 2, səh. 13-22
Bir sinif dördüncü tərtib yarımxətti psevdohiperbolik tənliklər üçün bir öz-özünə qoşma olmayan birölçülü qarışıq məsələnin sanki həryerdə həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2004, № 3, səh. 5-12
Bir sinif dördüncü tərtib yarımxətti psevdohiperbolik tənliklər üçün bir öz-özünə qoşma olmayan birölçülü qarışıq məsələnin klassik həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2005, № 3, səh. 12-20
Dördüncü tərtib yarımxətti parabolik tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin ümumiləşmiş həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2006, № 1, səh. 5-14
Dördüncü tərtib yarımxətti parabolik tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin sanki həryerdə həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2006, № 2, səh. 5-15
Dördüncü tərtib yarımxətti parabolik tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin klassik həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2003, № 3, səh. 5-16
Dördüncü tərtib yarımxətti biparabolik tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin ümumiləşmiş həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2007, səh. 5-14
Bir sinif üçüncü tərtib yarımxətti psevdoparabolik tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin sanki həryerdə varlığı.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2007, № 3, səh. 5-14
Bir sinif qeyri-xətti Korteveqa-de Friza Bürqers tipli tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin sanki həryerdə varlığı haqqında. - Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2008, № 3, səh. 5-13
Kitabları
Qeyri-xətti hiperbolik tənliklər üçün qoyulmuş çoxölçülü qarışıq məsələ. Dərs vəsaiti, ADU Nəşriyyatı, 1987, (azərbaycan dilində)
Triqonometrik tənliklər. Dərs vəsaiti. ADU Nəşriyyatı, 1989, 1,5 çap vərəqi
Triqonometrik tənliklər sistemi. Dərs vəsaiti. ADU Nəşriyyatı, 1989, 1,5 çap vərəqi
İnformatika və hesablama texnikasının əsaslarının tədrisi metodikası. Metodik göstəriş. ADU Nəşriyyatı, 1992, 31 s.
Funksiya anlayışı tədrisinin bəzi məsələləri. Dərs vəsaiti. ADU Nəşriyyatı, 1993, 205 s.
Elementar funksiyaların xassələri, qrafiki və onların çalışmalar həllinə tətbiqi. Dərs vəsaiti. ADU Nəşriyyatı, 2005, 4,8 çap vərəqi


Tarix: 06.02.2015 / 16:17 Müəllif: Feriska Baxılıb: 45 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...