Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Misir Mərdanov - Təhsil Sistemi ilə əlaqədar məqalələri

Universitet təhsilində coxpilləli təlim prosesi, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 18 iyun, 1996-cı il.
Yaşamaq və yeniləşmək strategiyası, Azərbaycan qəzeti, 19 dekabr, 1996-cı il.
Magistraturanın təşkilinin vacib şərtləri, Azərbaycan qəzeti, 1 fevral, 1997 ci-il.
Bizim bir Universitetimiz var- BD, Günay qəzeti, 25 fevral, 1997-ci il.
Universitetin gələcəyi köklü dəyişikliklər tələb edir, Azərbaycan qəzeti, 18 aprel, 1997-ci il.
Təhsilin inkişafı və cələcəyi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır, Respublika qəzeti, 9 may 1997-ci il.
Xalqa bağışlanan ömrün dörd baharı, Azərbaycan qəzeti, 9 may 1997-ci il.
Yaşayanda belə şərəfli ömür yaşayasan, Aktual qəzeti, 10 may 1997-ci il.
BDU: İslahatlar necə həyata keçirilir? Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 20 may 1997-ci il.
Avropada təhsilin inkişaf tentensiyaları, Azərbaycan qəzeti, 13 iyun 1997-ci il.
Bakı Dövlət Universiteti cəmiyyətin mənəvi inkişafındakı aparıcı rolunu müvəffəqiyyətlə həyata keçiririr, Respublika qəzeti, 23 iyul, 1997-ci il.
Diplomatiya tariximizin daha bir qələbəsi, Aktual qəzeti, 14 avqust, 1997-ci il.
Hər bir ali məktəbin nufuzu onun hazırladığı kadrların səviyyəsi ilə ölçülür, Ədalət qəzeti, 23 oktyabr, 1997-ci il.
Elmin vurğunu, Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr 1997-ci il.
Xatirələrdə yaşayan pedaqoq alim (Mehdi Əliyev), Azərbaycan qəzeti, 20 dekabr, 1997-ci il.
Cəmiyyətin inkişafı təhsildən başlayır, Azərbaycan qəzeti, 23, 28, 30 dekabr 1997 ci il.
Xalqımızın istəyini ifadə edən mühüm sənəd, Azərbaycan qəzeti, 10 yanvar, 1998-ci il.
Təhsil milli və ümumbəşəri dəyərlərə söykənməlidir, Respublika qəzeti, 15 yanvar, 1998-ci il.
BDU dünya təhsil sisteminə qoşulur, Avroasiya qəzeti, 22-yanvar, 1998-ci il.
Nazirlik təhsilin strateji məsələləri ilə məşğul olmalıdır, Azadlıq qəzeti, 11 aprel, 1998-ci il.
Elmimizin bayraqdarı yenə də öndədir, Zaman qəzeti, 12 mart, 1998-ci il.
XXI əsrin astanasında, Aktual qəzeti, 31 mart, 1998-ci il.
Mən nəzəriyyəçilikdən daha çox praktikanı sevən adamam, Panorama qəzeti, 2 may, 1998-ci il.
Təhsil sistemində ciddi islahatlar aparılacaqdır, Azərbaycan qəzeti, 5 may, 1998-ci il.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 aprel 1998-ci il tarixli sərəncamı və təhsil sahəsində islahatların əsas strateji imkanları, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 12 may, 1998-ci il.
Qurtuluş günümüz və xilas günümüz, Azərbaycan qəzeti, 14 iyun, 1998-ci il.
Müstəqillik və təhsildə islahatlar, Azərbaycan qəzeti, 25, 26iyul 1998-ci il.
Milli müstəqillik və dərslik problemi, Azərbaycan qəzeti, 21 avqist, 1998-ci il.
Azərbaycan milli təhsilinin bu günü və sabahı, Azərbaycan qəzeti, 30 avqust 1998-ci il.
Sabah Azərbaycan müəllimlərinin qurultayı öz işinə başlayır: Azərbaycan təhsiliXXI əsrin astanasında, Azərbaycan qəzeti, 24 sentyabr, 1998-ci il.
Təhsil sistemini necə dəyişməli? Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 10 dekabr, 1998-ci il.
Beynəlxalq əlaqələr-təhsilin inkişafında əsas şərtdir, Azərbaycan qəzeti, 24 dekabr, 1998-ci il.
Heydər Əliyev Azərbaycanda təhsilin inkişafı, Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat seriyası, 1998-ci il, s. 89-97.
Heydər Əliyev və Azərbaycanda təhsil, Azərbaycan Müəllimi qəzeti, 29 aprel, 5 may 1999-cu il.
Təhsilimizin gələcəyi naminə, Xalq qəzeti, fevral 1999-cu il.
Lider, Panorama qəzeti, 30 mart, 1999-cu il.
Müstəqil Azərbaycanda təhsil islahatları: əsas istiqamətlər və perspektivlər, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı 1998, № 5, s. 54-58.
Azərbaycan təhsilinin böyük qurucusu, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 3, s. 3-15.
Ali təhsilimizdə islahatlar sürərləndirilməlidir, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 4, s. 3-13.
Azərbaycan təhsili XXI əsrin astanasında,” Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 5, s. 27-45.
Azərbaycan konstitusiyası və milli təhsil quruculuğu, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 1999, № 6, s. 4-9.
YAP qurultay qarşısında: Azərbaycan təhsil işçiləri ölkənin gələcəyini Heydər Əliyevin simasında görürlər, Səs qəzeti, 23 oktyabr, 1999-cu il.
Bakı Dövlət universitetinin 80 illik yubileyi, “ Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2000, № 2, s. 11-24.
Almaniya və Ruminyanın təhsil sistemi“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 2000,№ 2, s. 76-94. ( Rəhim Ağamalıyevlə birgə).
İslahat proqramı təkamül yolu ilə aparılmalıdır, “Azərbaycan Məktəbi “ jurnalı, № 3, ы. 3-11.
Azərbaycan təhsilində avropa proqramları, Azərbaycan qəzeti, 16 iyul, 2000-ci il.
Azərbaycan təhsili yeni əsrin başlanğıcında-nailiyyətlər, problemlər, perspektivlər. Respublika qəzeti, 2001-ci il, 14, 15 fevral.
Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahat proqramı: islahat prosesinin gedişi, problemlər, prioritetlər, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2001, s. 27-50.
Fasiləsiz təhsil hamı üçündür, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 3, 2001, s. 3-30.
2001-2002-ci tədris ilində ölkənin təhsil sistemi qarşısında duran vəzifələr, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 1999-cu il, s.3-19.
Təlim-tərbiyəprosesinin və nəticələrinin qiymətləndirilməsi islahatın mühüm amili kimi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2002,№ 1, s. 7-31( Abdulla Mehrabov vəTelman Qardaşovla birgə).
Yeni dərs ili, yeni vəzifələr, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2002, № 4, s. 18-26.
Demokratiya və humanizmə əsaslanan təhsil sistemi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2002, № 4, s. 27-40, (Abdulla Mehrabov və Asif Cahangirovla birgə).
Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2002, № 6, s. 18-35.
Azərbaycan təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində ( 1919-1920), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2003, № 2, s. 4-15, ( Əsgər Quliyevlə birgə).
Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili ( 1969-2003-cü illərdə Azərbaycan təhsilininhəqiqətləri və reallığı), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, 2003, № 3, s. 4-20.
Milli hökümətin təhsil quruculuğu sahəsində ilk tədbirləri və apardığı islahatlar, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı,2003, № 3, s. 109-133. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №31).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №30).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №29).
525-ci qəzet,Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №28).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №27).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №26).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №25.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №24.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №23.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №22.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №21.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №20.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №19.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №18.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №17.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №16.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №15.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №14.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №13.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №12.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №11.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №10.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №09.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №08.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №07.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №06.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №05.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №04.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №03.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №02.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2010 №01.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №50.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №49.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №48.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №47.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №46.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №45.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №44.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №43.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №42.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №41.).
525-ci qəzet, Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış (2009 №40.).
Bakı Dövlət Universitetinin təsis edilməsi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2003, s. 19-39. (Əsgər Quluyevlə birgə).
Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaranması, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2003, s. 3-16.( Əsgər Quliyevlə birgə).
Heydır Əliyev milli təhsilimizin böyük dayağı, sönməz mayağı idi, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2004, s. 3-9.
Ölkə başçımız inkişaf inkişaf proqramları çərçivəsində fəaliyyətə daha çox üstünlük verir, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2004, s. 3-22.
Azərbaycan ziyalılarının böyük müəllimi ( Həsənbəy Zərdabi), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 3, 2010, s. 4-12.( Əsgər Quliyevlə birgə).
Böyük Azərbaycan mesenatı və maarifçisi ( Hacı Zeynalabdin Tağıyev), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2010, s. 6-15. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
Böyük maarifçi, türkçülüyün atası ( Əlibəy Hüseynzadə), “Azərbaycan Məktəbi “ jurnalı, № 5, 2010, s. 8-17. (Əsgər Quliyevlə birgə).
AzərbaycanXalq Cümhuriyyətinin nazirləri ( Nəsib bəy Yusifbəyli), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2010, s. 14-21. ( Əsgər Quliyevlə birgə).
HeydərƏliyev ideyaları müasir təhsil quruculuğunun əsasıdır, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2011, s. 4-16.
Dünya şöhrətli alim (Lütfi Zadə), “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 2, 2011, s. 5-8.
Üzeyir bəy Hacıbəyli: Böyük maarifçi, Azərbaycan profesional musiqisinin banisi, dahi bəstəkar, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 3, 2011, s. 6-20. (Əsgər Quliyevlə birgə).
AzərbaycanXalq Cümhuriyyətinin maarif nazirləri, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2011, s. 10-20. (Əsgər Quliyevlə birgə).
Görkəmli maarif xadimi: Sultan Məcid Qənizadə, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 6, 2011, s. 6-15. (Əsgər Quliyevlə birgə).
Görkəmlipedaqoq və maarif xadimi: Aleksandr Osipoviç Çernyayevski, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 1, 2012, s. 6-14. (Əsgər Quliyevlə birgə).
Böyük maarif fədaisi: Firudin bəy Köçərli “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 2, 2012, s. 6-16. (Əsgər Quliyevlə birgə).
Ümumi təhsil sistemində hədəflər və vəzifələr, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 4, 2012, s. 10-20.
Medi Əliyev: Tanınmış təhsil təşkilatçısı, böyük müəllim, “Azərbaycan Məktəbi” jurnalı, № 5, 2012, s. 10-16.
Cəmiyyətin formalaşmasında ali təhsilin rolu, «Ali Təhsil və Cəmiyyət” jurnalı, № 1, 2012,s. 7-10.
Müəllim hazırlığının aktual problemləri, “Ali Təhsil və Cəmiyyət” jurnalı, №3,2012, s. 6-9.
Informasiya texnologiyaları təhsildə ən effektiv vasitədir, “Elektron Təhsil” jurnalı, N-1, iyun, 2009, s. 6-8.
Məqsədimiz müasir təhsil modelini yaratmaqdır,“ElektronTəhsil” jurnalı,N-3, dekabr, 2010, s. 13-15.
İnformasiya texnologiyaları biliklərin verilməsi üçün səmərəli vasitədir, “ElektronTəhsil” jurnalı,N-9, dekabr, 2011, s. 5-7.
Azərbaycan təhsil sistemi: real vəziyyət, problemlər və islahat istiqamərləri, YUNESKO- Azərbaycan: Gələcəyə körpü, kitabı, Bakı, Təhsil Nəş-tı, 2005-ci il, s. 16-27.
Heydər Əliyev ideyaları müasir təhsil quruculuğunun əsasıdır,“Kurikulum” jurnalı, 2008, № 2, s. 5-13.
Milli təhsilimizin gələcəyi: əsas hədəflə və vəzifələr, “Kurikulum” jurnalı, 2012, № 1, s. 5-24.
Ümumi təhsil sistemində əsas hədəflər və vəzifələr, “Kurikulun” jurnalı, № 2, 2012, s. 5-15.
Перспективы повышения квалификации в системе образования, тезисы международной научно-практичной конференции, Белоцерков, 2009, с. 16-20.
Road to Reform, Azerbaijan 2011 thebusiness yea, s. 205-206.
Görkəmli alim, tanınmış təhsil təşkilatçısı- Afad Qurbanov, “Təhsil jurnalı”, 2010-cu il, oktyabr, №4, s. 16.
Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində,“Təhsil” jurnalı Oktyabr ayı. №10 (16) 2011-ci il,Səhifə 14.
“Təhsil” jurnalı Fevral ayı. №2 (8)2011-ci il.Səhifə 10.
Dünya şöhrətli alim-Lütfizadə, “Təhsil” jurnalı Fevral ayı. №2 (8)2011-ci il.Səhifə 10.
Peформы в сфере образовния приносят свои плоды, интервю, журнал АМОР, 2011, январь, № 2, с. 24-27.
Математик безграничности (Ученому с мировым именем Лютфи Рагим оглу Алескерзаде исполняется 94 года),газета "Наука", 23 января 2014 года.


Tarix: 06.02.2015 / 16:05 Müəllif: Feriska Baxılıb: 124 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...