Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Quran Haqqında Praktik Məlumatlar

Sual: Qurani Kərimdə neçə dənə surə vardır?
Cavab: 114

Sual: Qurani Kərimdə neçə dənə tilavət səcdəsi vardır? - Cavab: 14 dənə Ə'raf 206, Rə'd 15, Nəhl 41, İsra 107, Məryəm 58, Hacc18, Furqan 60, Nəml 25, Səcdə 15, Sad 24, Fussilet37, Nəcm 62, İnşikak21. Ələq 19

Sual: Tilavət səcdəsi ilə bitən surələr hansılarıdır ? - Cavab: Ə'raf müddəti -Nəcm müddəti -Ələq müddəti

Sual: Nəbilərin adıyla adlanan surələr hansılarıdır? - Cavab: Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Məhəmməd, Nuh surələri

Sual: Ayə sayına görə Mekki surələrin ən böyüyü hansıdır? - Cavab: Şuəra surəsi 227 ayə

Sual: Quran da zikr edilən ən böyük rəqəm neçədir? - Cavab: 100 min rəqəmi saffat surəsi 147. ayə

Sual: Qurani Kərimdə zikr edilən ən kiçik rəqəm neçədir? - Cavab: 1/10 Səba: 45

Sual: Surə sözüylə başlayan surə hansıdır? - Cavab: Nur Müddəti

Sual: Bəsmələ iki dəfə zikr edilən surə hansıdır? - Cavab: Nəml Surəsi

Sual: Bəsmələ ilə başlamayan surə hansıdır? - Cavab: Tövbə (Berae) surəsi

Sual: İki nəbinin adı ilə bitən surə hansıdır? - Cavab: Ala Surəsi

Sual: Əsmə-ül Hüsnadan biriylə başlayan surə hansıdır? - Cavab: Rəhman Surəsi

Sual: Peyğəmbər əfəndimizin qadınlara öyrədilməsi əmr buyurduğu surə hansıdır? - Cavab: Nur surəsi

Sual: Hər ayəsində Allah(c. c)ləfzi olan surə hansıdır? - Cavab: Mücadale surəsi

Sual: Hər gecə 30 ayəsni oxuyan kimsəni qəbir əzabından qoruyan surə hansıdır? - Cavab: Mülk surəsi

Sual: Nazil olduğu zaman 70 min mələyin ərzə endiyi surə hansıdır? - Cavab: Ən'am surəsi

Sual: Cümə günü oxunması müstəhəb olan surə hansıdır? - Cavab: Kəhf surəsi

Sual: Rasüllahın məni yaşlandırdığı buyurduğu surə hansıdır? - Cavab: Hud surəsi

Sual: Başından və sonundan ayələrin oxunub əzbərlənməsi dəccaldan qoruyucu olan surə hansıdır? - Cavab: Kəhf surəsi

Sual: Özündə iki dənə səcdə ayəsi olan surə hansıdır? - Cavab: Həcc surəsi

Sual : Oxuyanı şirkdən bəri edən və yatarkən son olaraq oxunması müstəhəb olan surə hansıdır? - Cavab: Kafirun surəsi

Sual: Rasullahın Quranın üçdə birinə bərabər buyurduğu surə hansıdır? - Cavab: İxlas surəsi

Sual: Bir mədən adı olan surə hansıdır? - Cavab: Hədid surəsi (dəmir mənasına)

Sual: Əhməd adı özündə zikr edilən surə hansıdır? - cavab: Səff surəsi 6. ayə

Sual: Səhabə adı özündə zikr edilən surə hansıdır. Və hansı addır? - Cavab: Əhzab surəsi 37. ayə - Zeyd-

Sual: "O gün yalançılara təəssüflər olsun (vay hallarına)" ayəsi özündə 10 dəfə zikr edilən surə hansıdır? - Cavab: Mürselat surəsi

Sual: "Ey Nəbi" xitabı beş dəfə zikr edilən surə hansıdır? - Cavab: Əhzab surəsi

Sual: 29. cüzdə bir dənə mədəni surə vardır adı nədir? - Cavab: İnsan surəsi

Sual: İmam Şafi (r.ə) nin insan düşünsə bu surə insanlara çatardı buyurduğu surə hansıdır? - Cavab: Əsr surəsi

Sual : Rasullahın Zehrevan deyə adlandırdığı surələr hansılarıdır? - Cavab: Bəqərə və Ali imran surələri

Sual: Qurani Kərimdə neçə dənə nəbinin adı zikr edilmişdir? - Cavab: 25

Sual: Eyni ayənin özündə 31 dəfə zikr edildiyi surə hansıdır? - Cavab: Rəhman surəsi (febieyyi al/a i rabbiküma tükezziban)

Sual: Amme cüzündə neçə dənə surə vardır? - Cavab: 37

Sual: Məkkədə müşriklərə qarşı Quranı açıqdan ilk oxuyan səhabə kimdir? - Cavab: Abdullah b. Məsud

Sual: Rasullahın Quranın zirvəsi buyurduğu surə hansıdır? - Cavab: Bəqərə surəsi

Sual: Şanapipik quşunun hekayəsi hansı surədə zikr edilməkdədir? - Cavab: Nəml Surəsi 20-24

Sual: Ayetel kursu hansı surənin neçənci ayəsidir? - Cavab: Bəqərə müddəti 255

Sual: Zəkatın kimlərə veriləcəyini tək-tək sayan ayəsi kərimə hansı müddətdə və neçənci ayədir? - Cavab: Tövbə müddəti 60

Sual: Minidə minincə oxunan dua hansı müddətdə və neçənci ayədir? - Cavab: Zuxruf 13

Sual: Bədir gazvesini izah edən müddət hansıdır? - Cavab: Ənfal müddəti

Sual: Uhud gazvesini izah edən müddət hansıdır? - Cavab: Ali imran 121-190

Sual: Xəndək gazvesini izah edən müddət hansıdır? - Cavab: Əhzab 9-27

Sual: Tebük gazvesini izah edən müddət hansıdır? - Cavab: Tövbə 38-125

Sual: Peyğəmbər əfəndimizin hicrətini izah edən müddət hansıdır? - Cavab: Tövbə 40

Sual: Harut və Marut hekayəsini izah edən müddət hansıdır? - cavab: Bəqərə 102

Sual: Qiblənin Qüdsdən Kəbəyə çevrildiyini izah edən müddət hansıdır? - Cavab: bəqərə müddəti 142-150

Sual: Mirac hadisəsini izah edən müddət hansıdır? - Cavab: Nəcm müddəti

Sual: İfk hadisəsini izah edən müddət hansıdır? - Cavab: Nur müddəti 11-26

Sual: Zülkarneyn müddətini izah edən müddət hansıdır? - Cavab: kəhf 83-98

Sual: Talut Calut hekayəsini izah edən müddət hansıdır? - Cavab: Bəqərə 246-252


Tarix: 19.11.2013 / 04:20 Müəllif: Akhundoff Baxılıb: 262 Bölmə: Maraqlı melumatlar
loading...