Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Əli Eyvazov - Kitabları və məqalələri

Kitabları
Ə.Eyvazov. Cinayət-hüquqi sanksiyaların effektivliyinin nəzəri problemləri. Bakı, “Qanun”, 1997. 4,0 ç.v.
Humanizm və xeyirxahlıq missiyası. Bakı, “Nurlan”, 2007. 18,0 ç.v. İdeyanın və ön sözün müəllifi.
“Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2003-2008)”. 2 cilddə. Bakı, “İdeal-Print, 2008. 66,5 ç.v. Nəşrin elmi məsləhətçisi.
«Культура и культурные шедевры Aзербайджана - уникальное послание будущим поколениям». Bakı, “İdeal-Print, 2009. 80 ç.v. Nəşrin elmi məsləhətçisi.
“Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2003-2008)”. 2 cilddə. II nəşri. Bakı, “İdeal-Print, 2010. 67 ç.v. Kitabın həmtərtibçisi.
Bərdə və bərdəlilər. Bakı, 2010. Nərgiz nəşriyyatı, 37.5 ç.v. Nəşrin elmi məsləhətçisi.
Culture and cultural masterpieces of Azerbaijan are unique the message to the future generations. Baku, 2011. Kitabın həmtərtibçisi.
Dağıdılmış sərvətlər, məhv olunmuş kitabxanalar. (Erməni təcavüzü haqqında). Bakı, “İdeal-Print, 2011. Elmi məsləhətçi.
Bir batalyonun tarixi.Sənədli povest.Bakı,2011.21,5 ç.v.
«Разграбленные культурные достояния, уничтоженные библиотеки-жертвы армянской агрессии». Baku, “Təhsil”. 2012 Научный консультант.
“Looted Cultural Heritage and Destroyed Libraries: Victims of Armenian Aggression” Baku, “Təhsil”, 2012. Scıentıfıc Consultants.
Quba və qubalılar. Bakı, “Təhsil”., 2012. Kitabın həmtərtibçisi.
Azərbaycan kitabxanaları modernləşmə yollarında. Библиотеки Азербайджана на путях модернизации.Bakı, Apostroff. 2012. Rəyçi
Məqalələri
Vətəndaş dövlətə inanmalıdır. “Respublika” qəzeti. 1994, 28 sentyabr
Separatizm və anarxizm. “Azərbaycan” qəzeti. 1994, 12 oktyabr.
Cinayət hüquqi sanksiyaların qurulmasının əsasları. BDU-nun Elmi məcmuəsi. Bakı, BDU, 1994.
Cinayət hüquqi sanksiyaların anlayışı və növləri. BDU-nun Elmi məcmuəsi. Bakı, BDU, 1995.
Cinayət hüquqi sanksiyaların xəbərdaredici və inandırıcı təsirinin effektivliyi haqqında. “Qanun” jurnalı. 1997, № 8, № 9.
Mühüm hüquqi siyasi sənəd. “Xalq qəzeti”. 1998, 14 yanvar.
Gədəbəy, yoxsa Dədəbəy? “Qanun” jurnalı. 1998, № 9.
Bütün vəzifələrə şərəfi onu daşıyanlar gətirir? “Veteran” qəzeti. 1999, 29 dekabr.
Konstitusiyada edilən dəyişiklik qanunvericiliyin təkmilləşməsinə xidmət edir. “Respublika” qəzeti. 2002, 18 iyul.
Soyqırım haqqında həqiqətlər. “Respublika” qəzeti. 2003, 30 mart, 1,2 aprel.
Dəyişən və yüksələn Türkiyə. “Respublika” qəzeti. 2003, 16 mart.
Məktəb pedaqogikası. “Respublika” qəzeti. 2004, 24 fevral.
Demokratik islahatlar insan hüquqlarının qorunmasına xidmət. “Respublika” qəzeti. 2004, 30 aprel.
İnsan hüquqlarının qorunması Azərbaycan üçün prioritet məsələdir. “Respublika” qəzeti. 2004, 19 may.
Dövlətçiliyin etibarlı dayağı. “Azərbaycan” qəzeti. 2007, 16 may.
Mərhəmət və xeyirxahlığa söykənən xoşməramlı missiya. “Azərbaycan” qəzeti. 2007, 26 may.
Надежная опора государственности. Газета Содружество. 2007, 6-12 июня.
Milli müstəqilliyimizə etibarlı təminat yaratmış lider. “Respublika” qəzeti. 2007, 15 iyun.
Azərbaycanda ordu quruculuğu yüksək inkişaf mərhələsindədir. “Ədalət” qəzeti. 2007, 26 iyun.
Demokratiya Azərbaycanın milli inkişafının prioritet yoludur. “Xalq qəzeti”. 2007, 5 iyul.
İstiqlal yolunun başlanğıcı. “Azərbaycan” qəzeti. 2007, 13 iyul.
Kütləvi kitabxanalarda hüquqi informasiyaya olan tələbatın ödənilməsi. Удовлетворение спроса на правовую информацию в массовых библиотеках. //Kitabxanalar milli mədəniyyətin dirçəliş resursudur. Библиотеки – как ресурс национально-культурного возрождения. Bakı, Nurlar. 2011, səh. 134-144.


Tarix: 06.02.2015 / 15:42 Müəllif: Feriska Baxılıb: 73 Bölmə: Qərbi Azərbaycan
loading...