Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Ey İnsan

Ətrafımıza bir baxaq...Görə bildiyimiz yüzlərcə canlı-cansız varlıqdan baŞqa görmədiyimiz saysız varlıq vardır yer üzündə...Göy üzü,torpaq, ağaclar,çiçəklər,insanlar və digər canlılar...Görmədiyimiz digər yerləri düŞünsək;dağlar,dənizlər,göllər,milyonlarca insan və heç tanımadığımız milyonlarca növbənöv canlı...

İndi səmimi olaraq fikirləŞsək-bütün bu saydıqlarımız nədən və necə var olmuŞdur? Möcüzəvi sistemlərə sahib canlı və cansız hər Şey,necə belə qüsursuz bir sistem içində və qaydasında varlıqlarını davam etdirə bilməkdədir? Ən baŞda da insandakı-üstün xüsusiyyətlərin hikməti nədir? Və ən vacibi yer üzündəki tək Şüur sahibi varlıq olan insanın yer üzündə bulunuŞ məqsədi nədir?...
Sonuncu sualın cavabı- Rəbbimizin bütün insanlığa yararlı olaraq endirdiyi Quranda xəbər verilir.İnsanın yer üzündə bulunma məqsədi,özünü yaradan və nemətlərlə himayə edən Allaha qulluq və ibadət etməsidir.Uca Allah bunu, "...insanları yalnızca Mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım." (Zəriyət surəsi, 56) ayəsində bildirir.
Beləcə dünya,yuxarıda saydığımız bütün detaylarıyla dənizləri,gölləri,okeanları,çiçəkləri,ağacları,dağları,canlıları ilə birlikdə insanın bu qulluq vəzifəsini yerinə gətirib-gətirmədiyinin isbatı üçün Allahın xüsusi olaraq yaratdığı bir məkandır.İnsan,hər an Allahın əmr və qadağalarini izləmək və Allahın izninə uyğun davranmaqla yüklüdür.Bu məsuliyyəti yüklənməkdən qaçan,rədd edən insanların isə,sonsuz əzabla qarŞılıq görəcəklərinə Quranda da diqqət yetirsəniz görəcəksiniz.Çünki bu,Allahın bizlərə verdiyi nemətlərə qarŞı nankorlüq etməkdir və böyük bir səhvdir...
Yer üzündə bu həqiqətlərdən xəbərsiz olduğunu söyləyə biləcək bir insan belə yoxdur.Allah,Hz.Adəmdən bu yana hər dönəmdə insanlara Özünü tanıdan,necə qulluq edəcəklərini və gözəl əxlaqı öyrədən kitablar endirmiŞ,xəbərdar edən elçilər göndərmiŞdir.Bu səbəblə insanlar,"biz bunlardan xəbərsiz idik" kimi bəhanələr gətirməyəcəklər.Bu həqiqət bir ayədə belə xəbər verilir:Elçilər-hədiyyə və xəbərdar edici olaraq göndərildi.Elçilərdən sonra insanların Allaha qarŞı olan dəlilləri olmasın.Allah,üsdün və güclü olandır,hikmət və höküm sahibidir.(Nisa surəsi, 165)...

Allahın göndərdiyi elçilərin,qatından endirdiyi kitabları,tarix boyunca bir çox çok imanlı insan digər insanları Allahın dininə dəvət etmiŞdir.Dini təbliğ etmiŞ,ətrafındakı insanlara cənnət və cəhənnəmin varlığını xatırlataraq onları sorğulanacaqları mövzusunda xəbərdarlıqla qorxutmuŞdur.Allah sonsuz mərhəmət sahibidir və insanlara yaratıdıŞ məqsədlərini,Özünə necə qulluq etmələri haqqında bir çox yolla xəbər verməkdədir.Ancaq buna rəğmən çox sayda insan gördükləri dəlilləri səmimi və vicdanlarıyla dəyərləndirməzlər.Ətrafımıza baxdığımızda hər an qaçan insanları görərik.Gənç-yaŞlı,qadın-kiŞi çox insan sanki ölümlə heç qarŞılaŞmayacaqmıŞ kimi günlük iŞləriylə məŞğul olur.Kimi tıxacda iŞinə çatmağa çalıŞır,kimi axŞam gedəcəyi dəvətdə geyinmək üçün geyim almaq təlaŞında,kimi marketdə alıŞ-veriŞ edər...
Bütün bunlar hər insanın günlük yaŞamındakı detaylardır və normal davranıŞlardır.Ancaq yanlıŞ olan budur: insanlar əskində bunları gəflət içində edərlər.Allahın varlığını unudmuŞ və ölümün hər an gələ biləcəyini fikirləŞmədən...Bu qədər açıq olan həqiqətlərə,Allahın qarŞısındakı acizliklərinə rəğmən niyə insanlar belə məsuliyyətsizdilərr? Allahın saysız bu qədər sübutlarına rəğmən,necə həqiqətlərə göz yummaqdadırlar? O gün Rəbbləri hüzurunda tək baŞlarına sorğulanacaqlarını necə fikirləŞmirlər? Yenə o gün, sonsuz əzabın özlərini gözlədiyini bilib,yenə ayılmırlar?
uca Allah insanın yaradılıŞ və dünyada olma məqsədinin bir fürsət olduğunu..."Şübhəsiz Biz insanı bir damla sudan yaratdıq.Onu təcrübədən keçiririk.Bundan əlavə onu eŞidən və görən etdik." (İnsan surəsi,2 ) ayəsində insana bildirərkən,bir çox insanın həqiqətlərdən üz çevirməsi,sözsüz ki,bir səhv addımdır...
Ey insan," üsdün kərəm sahibi" olan Rəbbinə qarşı səni aldadıb-yanıldan nədir? (İnfitar surəsi, 6 )


Tarix: 03.12.2014 / 16:13 Müəllif: Aziza Baxılıb: 181 Bölmə: Maraqlı melumatlar
loading...