Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Cox Maragli Hekaye...

Salam ana.necəsən?Mən yaxşı deyiləm.Bura uşaq evi
deyirlər.Burda çoxlu
uşaqlar,müəllim ələr var.Ancaq sənin yanında daha yaxşı
idim.Bilirəm sən özün məni bura
qoymusan ki,çoxlu dostlarım
olsun.Ana,mən sənin yanında daha
xoşbəxt idim.Düzdü burda
müəllimələr mənimlə çox mehribandı.Onla r sənin kimi məni döymürlər.Yadın a gəlir,mən bir dəfə sənin telefonunu
götürmüşdümki atama zəng
vurum,sən çox əsəbləşmişdin,q aşıöı qızdırıb mənim əlimə
basmışdın.Amma nə olsunki məni
çox istəyirdin deyə elə
etmişdin.Günah
məndə idi ki sənin
telefonuna əl vururdum.Axı atam mənə öyrətmişdiki başqalarının
əşyalarına əl vurmaq
olmaz.Bilirsən, mən hər gecə yatanda əlimin üstündəki o qaşığın
izlərini öpürəm.Çünki səni
görmürəm ki öpəm.Əlimi öpəndə elə
bil səni öpürəm.Bir gün atam evin
ortasında uzanmışdı üstünə ağ
parça salmışdılar.Ond a nənəm,bibim,ham ə ağlayırdı.Ancaq sən
ağlamırdın.Mən nənəmdən
soruşdum ki niyə atam yerdə
uzanıb,siz niyə ağlayırsız, o
demişdi ki atan Allah babanın
yanına getdi.Sən ağlamırdın deyə mən də ağlamırdım.Mən hələ də başa
düşmürəm axı niyə onlar
ağlayırdı,niyə o gündən sonra
atamı görmədim,niyə siz imkan
verirdiniz ki dayılar onu
çiyinlərində aparsınlar? Ana,bilirsən,mə nə burda müəllimlər saymağı,ayların adını öyrədib.Mən bilirəm artıq 6 yaşım
var.Mən artıq 421 gündü ki
burdayam.Bax yazmağı da
öyrənmişəm.Sənə 12ci məktubumdu yazıram.Bilirəm
məktublarımı hər gün oxuyub
öpürsən.Mən də məktubu öpüb
göndərirəm sənə.Bilirəm ki bütün
məktublarıma cavab
yazırsan,ancaq müəllimələr paxıllıq edib vermirlər mənə o
məktubları.Anca q ana sən pis olma,
nə olsun ki heç verməsinlər,ons uz da yaxınlarda
görüşəcəyik.Ana ,bilirsən nə yadıma düşür?Atam öləndən sonra
evimizə bir yekə kişi gəlmişdi.Yekə
qarnı,bığları varıydı.Gələn kimi
onu qucaqladın.Heç vaxt məni elə
qucaqlamamışdın .O sənin atan idi hə?Çünki mən də həmişə atam evə
gələndə tez qaçıb elə boynunu
qucaqlayardim.S onra siz gülə gülə əvvəllər atam,sən,mən-3ü n yatdığımız otağa girdiniz.Sən
gülürdün çoxlu.Mən onda elə
sevinirdim ki.Çünki sən o dayı bizə
gəlmiyəndə elə gülmürdün.Sonra o dayı hər gecə gəlməyə başladı.Həmin
gündən nənəm də
bizə gəlmədi.Onda mənim ondan
zəhləm getməyə başladı.Çünki o siz
girdiyiniz otağın qapısını
bağlıyırdı,mən qonaq otağında qalırdım.Divand a yatmalı olurdum.Bilirəm onu da məni çox istədiyinə görə etmiŞdin.Çünki
atam bizlə qalanda mən həmişə
istəyirdim ki divanda yatım,atam
qoymurdu.Sizin yanınızda
yatırdım.Ancaq o dayı gələndən sonra
sən mənim ən çox istədiyim yerdə yatmağımçün,qap ını bağladın,mən divanda
yatdım.Həmin gün səni daha çox
istəmişdim.Çünk i məni şox sevdiyinçün elə etmişdin.Ancaq ora
xoşuma gəlmədi.Çünki başımın
altında balış yox idi,üstümdə də
heçnə yox idi,çox üşümüşdüm
ana.Həmin gecə ağlaya ağlaya
gəlib siz yatan otağın qapısını döydüm ki,ana icazə ver gəlim sənlə
yatım bura çox soyuqdu.Sən
qışqırdın ki "cəhənnəm ol divanda
yat" Bilirəm məni
cəzalandırırdın .Axı əvvəllər orda yatmağçün çox ağlamışdım.Güna h məndə idi.Sən mənim daha yaxşı ağıllı
uşaq olmağımçün
çalışırdın.Həmi n gündən mən divanda yatmağa məcbur
oldum.Ana,sənə bir şey deyim-ora
çox narahat idi,belimə taxtalar
batırdı.Özüm sənə demirdim.Çünki
desəydim,naraha t olacaqdın,deyəc əkdın pulumuz yoxdu divan almağa.Ona görə
demirdim.Amma o dayının pulu çox
idi,desəydin bəlkə alardı bizim
üçün.Axı o hər gün sənə təzə nəsə
alırdı...Ana,ya dına gəlir bir gün bir qadın gəlmişdi bizə.Kök qadın
idi.Qapını açan kimi cumdu sənin
üstünə.Saçından tutub qışqırırdı ki "həyasız,tərbiy əsiz,kişimdən əl çək.Ay camaat bu tərbiyəsizi,poz
ğunu
qovun burdan"
Mən onda çox qorxmuşdum,həm də
ağlamışdım.Gedi b arvadın ayağın dişləmişdim ki sənin saçını
buraxsın.Bağışl a ana,o vaxt səni onun əlindən almağa gücüm
çatmamışdı.Ana, o qadın niyə sənin üstünə qışqırırdı ki?Onun nəyini
oğurlamışdın?Bi lirəm onu da mənim xoşbəxtliyim üçün
oğurlamışdın.Hə mişə mənim xoşbəxtliyim üçün çalışmışdın...H
əmin
gecə bizi o
evdən qovdular.Sən kiməsə zəng
vurdun.Yenə o yekəqarın kişi
hündür maşınıyla gəldi,bizi bir evə apardı.Çox yekə ev idi.Lap restoran
kimi idi.İçinde pilləkanlar da var
idi.Mən
ömrümdə elə qəşəng ev
görməmişdim.Hər gün sən təzə paltar geyinirdin.Bili rəm,borc alırdın,mən səni qəşəng görüm
deyə elə geyinirdin.Anca q mənə almırdın.Çünki qorxurdun ki, mən
təzə
paltar geyinib daha çox
istiyərəm.Sənin də pulun çatmaz,pis olarsan.Düz edirdin
ana.Bilirəm sən məni çox
sevirsən...O evin hər tərəfini görə
bilmədim mən.Hər gün bir otağa girib
baxırdım ki gec
qurtarsın.Hələ 2ci mərtəbənin otağlarına baxa bilməmişdim.Sən
bir gün məni tezdən yuxudan
oyatdın.Dedin ki dur geyin
gedirik.Soruşdu m hara?Dedin cəhənnəmə.Mən əvvəllər heç
cəhənnəmdə olmamışdım.Bilm irdim necə yerdi.Ona görə çox
sevinirdim.Maşı na mindik,o yekəqarın dayı bizi indi qaldığım
binanın yanına gətirdi.Böyük müəlimə
ilə
nəsə danışdın.O səni
nəyəsə məcbur edirdi.Sən
isə"yox,cəhənnə m olsun,mən uşaq saxlayacaq halda deyiləm götürün
bunu" Müəllimə soruşdu ki
gələcəksiniz uşağın yanına? Dedin
"yox"
və maşına tərəf qaçdın.Mən
də sənin arxanca qaçdım.Ancaq sən maşına minmişdin artıq.Çox sürətlə
sürdü,mən nə qədər qaçsam da çata
bilmədim.Arxada n gələn müəllimələr məni tutdu.Mən bilirəm
sən
o müəlliməyə "yox"
cavabını verəndə zarafat
etmişdin.Hələ də zarafat edirsən
mənə.Gəlmirsən. Burdakı uşaqların çoxunun anası çox pisdi.Bilirsən
niyə?Onlar uşaşları ilə heç zarafat
etmirlər.Hər bazar günü gəlib
uşaqları ilə görüşürlər...sə nsə yox.2 həftədi atamı hər gün
yuxumda görürəm.Gəlib əlimdən
tutur,sonra parka
gedirik.Əvvəllə r..Ancaq sən olmursan yuxumda.Atam yuxuda
mənə dedi ki anan səni
atıb.Ana,atam da mənimlə zarafat
edir e.Sən axı məni atmamısan,
pullanan kimi gəlib məni
aparacaqsan.Ona görə hər gecə uşaqlar
yatandan sonra çıxıb çöldə
səni gözləyirəm.Dünə n də yenə çıxıb yağışın altında
gözlədim,gözləd im.Ancaq yenə gəlmədin.Yəqin hava çox soyuq idi
deyə gələ bilmədin.Yoxsa
gələrdin.Axı
sən məni çox
sevirsən.Dünən gecə atam yenə
yuxuma gəldi.Ağ paltar geyinmişdi.Əlin mənə tərəf uzatdı,dedi ki gedək qızım,sənə
burda yer yoxdu,gədək
mənimlə.Əlindən
tutdum.Ancaq
həmin dəqiqə oyandım.Başımın
üstündə çoxlu adam var idi.Müəlliməm ağlayırdı.Bir ağ
xalatlı xala gözlərimin içinə işıq
salıb baxdı.Biraz sənə
oxşuyurdu.Düzü,
üzünə yaxşı baxa
bilmədim.Gözüm dumanlı görürdü.Qulağım da yaxşı eşitmirdi,bütün səslər qarışmışdı bir birinə.O xala mənə iynə
vurdu.Bədənim keyimişdi.Yanın da kiməsə dedi ki çox gec gətiribsiniz
xəstəxanaya.Yağ ışın altında dayanıb, sümüklərinə kimi
islanıb.Ağciyər ləri şişib.Əlimizdən heçnə gəlməz daha.İnanmıram ki
xilas edə bilək.ALLAHdan ümid
kəsilməz...Sonr asını bilmirəm...ANA ATAM YENƏ GƏLİB
YANIMA. DEYİR Kİ, GEDƏK
MƏNİMLƏ. ONUNLA GEDİRƏM.
BİLİRƏM PULLANAN KİMİ GƏLİB
MƏNİ APARACAQSAN...S ƏNİ GÖZLƏYİRƏM...AX I SƏN MƏNİ ÇOX SEVİRSƏN...


Tarix: 19.11.2013 / 04:21 Müəllif: Akhundoff Baxılıb: 310 Bölmə: Maraqlı melumatlar
loading...