Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qezeller" Həvəsiylə " qəzəli

Ey dil, nə gəzirsən yenə Leyla həvəsiylə,
Gülzardə bir tər güli-rəna həvəsiylə.

Mənasız olan surətə cahil baxar ancaq,
Seyr eylə, çalış surəti məna həvəsiylə.

Eşqiydi çəkən çöllərə Məcnunu o vaxtlar,
Gəzməzdi o boz çölləri səhra həvəsiylə.

Min sirr yatır hər açılan qönçədə, ey dost,
Seyr etmə onu təkcə təmaşa həvəsiylə.

Dünya malına səy elə göz dikmə, fənadır,
Arif olan ömr eyləyər üqba həvəsiylə.

Bir söz de ki, Yasin, deyələr-“sən sözə bir bax”,
Söz söyləmə, qurban sənə, misra həvəsiylə. Ardı »

Qezeller" Hanı bir kimsə otursun, danışım dərdimdən " qəzəli

Hanı bir kimsə otursun, danışım dərdimdən,
Yaşıdım, düz bir ömürlük tanışım dərdimdən.

Bu beş-üç kəlmə söz ilə necə təsvir eləyim,
Göstərim mən nəsə bir şey, çalışım dərdimdən.

Danışır gözlərimin şəkli düşən pəncərələr,
Göz yaşımla sulanan tük balışım dərdimdən.

Arğacım, ilməm, ipim, kirgidim hətta dərddən,
Vurulub ömrdə hər bir naxışım dərdimdən.

Çox dərindir, dərin, əlbəttə, dərindən də dərin,
Odu bir dəm də açılmır qırışım dərdimdən.

Yandırır dərdim içimdən dözürəm sakitcə,
Danışır bircə bu məzlum baxışım dərdimdən.

Mənə axirdə qalan dərd olacaq, ey Yasin,
Hara getsəm də gərək bərk yapışım dərdimdən. Ardı »

Qezeller" Çox şadəm, əzizim, mənə hərdən nəzərin var " qəzəli

Çox şadəm, əzizim, mənə hərdən nəzərin var,
Sevda bağına xoş qədəmin var, güzərin var.

Küyində ciqərsizlərə yer yoxdu deyibsən,
Əhsən sənə ki, öylələrindən həzərin var.

Yandır sən üzərrik yerinə aşiqi, çünki,
Mütləq bu gözəllikdə sənin bədnəzərin var.

Yığma başuva aləmi fəryad edib, ey dil,
İl pis gəlir ildən-ilə bundan xəbərin var?

“Mən şairəm”-hər yerdə deyirsən bunu, Yasin,
Dildarına bəs layiq olan bir əsərin var? Ardı »

Qezeller"Mənim"

Bir nəfər yoxdu desin dərdimi cananə mənim.
Canımın hicri gətirmiş canımı canə mənim.

Yandı canım, bu yanan canıma tək mən yanıram,

Yoxdu bir kimsə ki, canım canıma yanə mənim.

Qalmadı yanmağa canım daha məhşər gününə,
O qədər yandı canım atəşi-hicranə mənim.

Aşiqəm vardı mənim əqli-kəmalım bilməm,
Nə səbəbdən deyilir adıma divanə mənim.

Uyma dünyaya Dadaş, vermə cavan ömrü hədər,
Bunu dərk et, nə sənindir qoca dünya, nə mənim. Ardı »

Qezeller" Nə istəyir nə bilim " qəzəli

Verir sitəm mənə hicran nə istəyir nə bilim,
Düşübdü üstümə dövran nə istəyir nə bilim.

Tutub yaxamdan ümid hey sual cəvab eliyir,
Soruşma, ay sənə qurban nə istəyir, nə bilim.

İlahi, çəkməyir əl istəsək də şər bizdən,
Nə istəyir bu yapışqan, nə istəyir nə bilim.

Döyüb başın gecə-gündüz könül fəqan eləyir,
Bu dərdə yoxdusa dərman nə istəyir, nə bilim.

Ümid yeyib dolanır can, yatıb durur qəmlə,
Var isə bir belə imkan nə istəyir, nə bilim.

Veribdi hər şeyi Pərvərdigar səxavətlə,
Bu nankor indi bəs Ondan nə istəyir, nə bilim.

Vüsal umur üzə bir bax bu bihəya könlüm,
Tutubdu gözlərini qan, nə Ardı »

Qezeller" Ağla " qəzəli

Tərk eyləyib, ey dil, səni yarın gedib, ağla,
Küsdürmüsən, istəkli nigarın gedib, ağla.

Tök didələrindən cigərin qanını sel tək,
Başdan neçə müddətdi xumarın gedib, ağla.

Yoxdur görürəm ayrılığa tabü təvanın,
Yar ilə tamam səbrü qərarın gedib, ağla.

Hicran küləyi eşq çəmənzarını vurdu,
Döy dizlərinə, güllü baharın gedib, ağla

Tək bir telinə dəyməz onun varı cahanın,
Gör bir nə qədər dövlətü varın gedib ağla.

Hicran qəminin karvanı salmış səni əldən,
Biçarə, daha vəsl qətarın gedib, ağla.

Kül başuva, Yasin, nə yaman günlərə qaldın,
Şanın, şərəfin, izzü vüqarın gedib ağla. Ardı »

Qezeller" Yoxdur mənə bənzər çiyəri parələr içrə " qəzəli

Yoxdur mənə bənzər çiyəri parələr içrə,
Biçarə mənim tək hanı biçarələr içrə.

Sinəm dağının yarəsini gördüsə hər kim,
Yoxdur belə bir yarə, dedi, yarələr içrə.

Əhvalımı bildikdə təbibim dedi: ey vay,
Bir çarə sənin dərdinə yox çarələr içrə.

Bəxt ulduzu imdadıma gəlmir nə zamandır,
Batmış o üzüqarə də səyyarələr içrə.

Zülfün qara, xalın qara, çeşmin qara, ey gül,
Rüzgarım olubdur qara bu qarələr içrə.

Çox aşiqi avarə salıb, ey könül, eşqi,
Yasin kimisi yoxdur o avarələr içrə. Ardı »

Qezeller"Görünür gözlərimə xar bu gülşən sənsiz"

Görünür gözlərimə xar bu gülşən sənsiz,
Eylərəm sübhə kimi naləvü şeyvən, sənsiz.

Eylədi dərdü qəmim səndə fəraqət hasil,
Ağladı qan mənim əhvalıma düşmən, sənsiz.

Bunca hicranına, ey gül, dəxi bir tabım yox,
Neylədim bir demədim şamü səhər mən sənsiz.

Eşq divanəsiyəm xəlq bilir, Məcnunvar
Kuhü səhradı mənə mənzilü məskən, sənsiz.

Ey Qaradaği, yetir ərzimi yarə, söylə:
Neylərəm ömr ola yüz min il əgər mən, sənsiz?! Ardı »