Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

QezellerVar

Şükür alıbdı pensiyanı cibinde peş manatı var
Yeni keçinmeyib hele ,nefes çekir,heyatı var.

Eli dolu,beden sulu,bekarçılıq,evindese
Bir baxçalıq oğul-uşaq hesablasan rahatı var.

Düşüb gire,gedib pire,açıbdı ellerin göye
Üreyinde bu dünyaya sığışmayan baratı var.

Eli qabar,gözü xumar,beden olub damar-damar.
"Plen" düşüb götür apar,silahı var sursatı var.

Oyan getdi,bu yan getdi,divan getdi,qazan getdi
Satıldıqca yavaş-yavaş evinde islahatı var.

Aşıb kanalların suyu, heyet olub derin quyu,
Edib şükür ömrü boyu bu günde imaknatı var.

Seçildi oldu musteqil, indi ötür yaman dil-dil,
Menim ses verdiyim vekil evinde "Toy-büsat"ı var

Eger olsan haqqa mail,olarsan arzuna nail.
Darıxma ,qem yeme Aqil onunda öz saatı var. Ardı »

QezellerZulm

teqdim edirem.

* * *

Zulm eylemek esq ehline,cana, ne ucundur?

Asiq ki verir canini-canane ucundur!

* * *

Sevmez o qara zulfunu hec kimse menimtek,

Zencire heves esqde divane ucundur!

* * *


Xelq olmamisan asiqi incitmeye,zalim!

Bax gor bu gozellik sene,aya, ne ucundur?!

* * *

Her asiqin oz sevdiyi, mesuqesi vardir,

Gul bulbul ucun,sem ise pervane ucundur.

* * *

Bulbul ne bela cekse yolunda senin,ey gul,

Qelbinde mehebbet yene bigane ucundur.

* * *

Zahid buraxib mescidi, meyxaneye gelmez,

Bayqus yaranandan beri virane ucundur.

* * *

Vahid,meni serdefteri-esq icre yaziblar,

Mecnun sozu dillerde bir efsane ucundur.

* * *

Dindirmedi, ey dil,seni canan,eceb oldu!

Etdin ne qeder nalevu-efqan,eceb oldu!

* * *

Yuz defe dedim,vesl temennasina dusme,

Yandirdi seni mohnetu-hicran,eceb Ardı »

Qezeller"İşıqlandırsın"

Gün çıxıb ki, yenə dünyanı işıqlandırsın,
Yaxıb öz cismini hər yanı işıqlandırsın.

Bu nə sevda ki, məhəbbətdən əsər görsənmir,
Elə sevda elə, sevdanı işıqlandırsın.

Səndə də var meyl, məndə də, cəhd eylə, gülüm,
O təmənna bu təmənnanı işıqlandırsın.

Gözünü yuma ki, dərya qaralıbdır yenə də,
Gözünü aç yenə dəryanı işıqlandırsın.

Dərdimi gördü və loğman da təəccübləndi,
Et əlac dərdə ki. loğmanı işıqlandırsın.

Yazmışam “loğman”ı, bəs qafiyəsi düzmü məgər?
Tap elə qafiyə misranı işıqlandırsın.

Ey qəzəlxan, müəmma yaradırsan güya,
Elə nəzm et ki, müəmmanı işıqlandırsın.

Şahina, surəti tə’rif eləmək bəsdi daha,
Tə’rifin, sə’y elə, mə’nanı işıqlandırsın. Ardı »

Qezeller"Yolunda"

Ey dilbərim,iznt et ki, qıyım canə yolunda,
Qurban olaram sən kimi cananə yolunda.

Səndən mənə hər dərdü bəla xoşdu,nigarım,
Qəlbim dağılıb qalsa da viranə yolunda.

Çox yollarını gözləyənin olsa da heç kim
Mən tək dözə bilməz qəmi-hicranə yolounda.

Ey saqi,gətir badəni,insaf elə,qoyma
Həsrətdə qalan gözləri peymanə yolunda.

Namərdin əlilə şərəfü şan ucalınca,
Xoşdur qoyasan başını mərdanə yolunda.

Hər kim ki, tutub haqq yolunu,niyyəti heqqdir
Allah kömək olsun həmin insanə yolunda.

Saleh qəm əlindən meyə qurşandı,nə çarə,
Bir gün çıxacaqdır canı meyxanə yolunda. Ardı »

Qezeller" Bizik " qəzəli

Eşq içrə, ey könül, hələ də xar olan bizik,
Yarın qəmində nalə çəkən, zar olan bizik.

Bir ləhzə naümüd deyilik, bəzmi-vəslinə,
Bir ömrdür ki, həsrəti-didar olan bizik.

Eşqin sarayı rövşən ikən mehri-yar ilə,
Bilməm nədir səbəb ki, günü tar olan bizik.

Girdabi-qəmdə gərçi bəla ilə həmdəmik,
Amma yenə də bikəsü biyar olan bizik.

Xalın xəyalı aləmi sərgəştə eyləmiş,
Tənha qəmində sanma ki, pərgar olan bizik.

Canan rəva görüb bizə cövrü cəfalərin,
Azadəyik əgərçi giriftar olan bizik.

Kəbə yolundan eşq yolun fərq qılmadıq,
Yasin, bu yolda il boyu zəvvar olan bizik. Ardı »

Qezeller" Həsrətindən gör nə müddətdir ki, giryan olmuşam " qəzəli

Həsrətindən gör nə müddətdir ki, giryan olmuşam,
Ey pəri hicrində zülfün tək pərişan olmuşam.

Ağlayıb, yalvarmışam vəslin təmənna eyləyib,
Bilmişəm bezdirmişəm billah peşiman olmuşam.

Yox qılan tə'bir, bir xabi-pərişan görmüşəm;
Sinəmə yar ox vurub, qanımla qəltan olmuşam.

Sən gedəndən qalmayıb cismimdə taqət, rəhm elə,
Tərk edib can cismimi, ey can ki, bican olmuşam.

Bir quru cismim qalıbdır indi, Yasin, ney kimi,
Bənd-bəndimdən çıxan atəşdə büryan olmuşam. Ardı »

Qezeller" Biz də " qəzəli

Rifahı naminə xalqın çalışmışıq biz də,
Yolunda yanmışıq, az çox alışmışıq biz də.

Bir an da qalmamışıq gendə milli davadan,
Bu xəlqə qaynayıb hər dəm qarışmışıq biz də.

Küsəndə başqaları biz də küsmüşük ondan,
Düşüb bu səhvi başa tez barışmışıq biz də.

Amansız olduğunu yaxşı bilmişik çərxin,
İşıqlı, nurlu sabahçun çalışmışıq biz də.

Bu millətin əzilib haqqı tapdananda susub
Dayanmayıb uca səslə danışmışıq biz də.

Yolunda haqq işinin arxalanmışıq həqqə,
Bir Allahın ətəyindən yapışmışıq biz də.

Vətən, yanırsa vətəndaş vətən olur, Yasin,
Bu cür alışmağa çoxdan alışmışıq biz də. Ardı »

Qezeller" Ağla " qəzəli

Tərk eyləyib, ey dil, səni yarın gedib, ağla,
Küsdürmüsən, istəkli nigarın gedib, ağla.

Tök didələrindən cigərin qanını sel tək,
Başdan neçə müddətdi xumarın gedib, ağla.

Yoxdur görürəm ayrılığa tabü təvanın,
Yar ilə tamam səbrü qərarın gedib, ağla.

Hicran küləyi eşq çəmənzarını vurdu,
Döy dizlərinə, güllü baharın gedib, ağla

Tək bir telinə dəyməz onun varı cahanın,
Gör bir nə qədər dövlətü varın gedib ağla.

Hicran qəminin karvanı salmış səni əldən,
Biçarə, daha vəsl qətarın gedib, ağla.

Kül başuva, Yasin, nə yaman günlərə qaldın,
Şanın, şərəfin, izzü vüqarın gedib ağla. Ardı »