Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Qezeller" Gəlib seçib bu evi həsrət, ayrılıq ünvan " qəzəli

Gəlib seçib bu evi həsrət, ayrılıq ünvan,
Verir sükunətə hər gün bu evdə dərd ehsan.

Ürək yanır göy alovla bu evdə sakitcə,
Ümidlərim bu od üstündə tapşırırlar can.

Bu dörd divar məni sıxdıqca bərkiyir dərdim,
Bir ağrı kəsməyə dərman qabında yox dərman.

Günəş də, ay da qalıblar əsir-yesir dolanır,
Bu evdə bir qara zülmət həmişə lüt-üryan.

Gülümsəyən bir o şəklimdi, körpəlik şəklim,
Qalan nə varsa töküb qan-yaş, ağlayır pünhan.

Həmən o köhnə miz üstündədir Izumrud da,
Yanında külqabısı, kəlbətinlə, boş güldan.

Torun qurubdu hörümçəklər əl çatan yerdə,
Bu torda sanki düşüb, bənd olub qalıb hicran.

Solubdu gülləri dibçəklərin susuzluqdan,
Gedib gəlib Ardı »

QezellerAliaga Vahidin qezelleri Yalvarma

Aliaga Vahidin qezelleri
Yalvarma

Könül, vəfasız olan nazlı yarə yalvarma,
Nə e'tibar ona, bietibara yalvarma!

Darıxma yaxşı-yaman, ruzigarımız gələçək,
Bu beş gün ömrə görə, ruzigarə yalvarma!

Sənin də bir gün olar növbaharın, ey bülbül,
Xəzan çəfasına səbr eylə, xarə yalvarma!

Faqirə, açizə, məzlumə ehtiram eylə,
Əduya, qan icənə. zümkarə yalvarma!

Vətən yolunda ölüm mərd ücün səadətdir,
Həyat ücün fələki-kəçmədarə yalvarma!

Müxalif əhlinə baş əymə, səd də Mənsur ol,
<<Ənəlhaq>> üstə cəkilsən də darə yalvarma!

Məhəbbət əhlinə, Vahid, həmişə xidmət elə,
Nə taçidarə, nə bir şəhriyarə yalvarma! Ardı »

Qezeller" Eyləmisən " qəzəli

Halımı gör neçə müddətdi xərab eyləmisən,
Yandırıb könlümü hicrində kəbab eyləmisən.

Mənə mey süz, dedim, ey saqi, dağılsın dərdim,
Gözümün yaşını bəsdir ki, şərab eyləmisən.

Bil ki, yerdən göyəcən razıyam, ey gül, səndən,
Zülm edib aşiqinə sən ki, səvab eyləmisən.

Yenə çox razı gəzir canan özündən, de görüm,
Nə deyibsən ona, ey dil, nə xitab eyləmisən?

Qəzəlimdən duyulur nisgili sənsizliyimin,
Dərdimi heç xəbərin varmı kitab eyləmisən?

Sənə əğyar ürəyin açdığını mən bilirəm,
Yaxşı, bir söylə görüm, sən nə cəvab eyləmisən.

Yasina, möcüzədir, ölməmisən indiyədək,
O gülün bir bu qədər zülmünə tab eyləmisən. Ardı »

Qezeller"Dil kaydı aklı selb edeli şad olup gider"

Dil kaydı aklı selb edeli şad olup gider
San tıfldur ki haceden azad olup gider

Ma’murei derunı harab etdi gam velı
Mahrusei mahabbetün abad olup gider

Erbabı aşka sabr u tesellı tarıkı yok
Varan harımi kuyuna naşad olup gider

Biz talibi teveccühi ikbali rüzgar
Gülbergi bağı ömr ise berbad olup gider

Beyhude yire cevri güzeller çoğ etmesün
Bakı cefa vü mihnete mu’tad olup gider Ardı »

Qezeller"Ağlar"

Hər kim ki,qoyarsa rəhi-eşqə qədəm ağlar,
Bu yolda sevinc olmaz,o çəkdikcə qəm ağlar.

Gör Kərbübəladə nə bəla çəkdi Hüseynim,
Kim yadə salarsa dura bilməz,o dəm ağlar.

Qalmışdı o gün Zeynül-İbad xəstə yatağda,
Yox çarəsi üz verdi ki,dərdü ələm ağlar.

Tökdü gözünün yaşını Zeynəb gecə-gündüz,
Bu halə baxıb körpə uşaqlar da həm ağlar.

Ağlardı Mühəmməd ,Əli, Zəhra, Həsən hətta
Misl aləmi icrə nə ki, var möhtərəm ağlar.

Yox üzrü qiyamət günü zalımların ey dil,
Kim vermiş əgər Ali-Əbayə sitəm ağlar.

Çeşmim kimi yaşlar axıdır xamə Qəvimi,
Çün mahi-Mühərrəm yetib əldə qələm ağlar. Ardı »

Qezeller" Gecənin " qəzəli

Alışdırır üfürüb həsrətin közün gecənin,
Çıxardır az qala heyrət basıb gözün gecənin.

Səsin qaranlığa çırpıb külək vıyıltıyla,
Dəcəl uşaq kimi tez-tez kəsir sözün gecənin.

Görüncə qəm ləkəsindən üzündə yer yoxdur,
İşıq əliylə tutub Göy yuyur üzün gecənin.

Qaranlıq üzdəniraq görkəmin çəkib başına,
Qəribə səs çıxarıb qorxudur özün gecənin.

Səbir də pəncərəmin əyləşib düz ağzında,
Pıçıldayır nağılın bir uzun, uzun gecənin.

Ayaqyalın, başaçıq gözlərim çəkən yolda,
Qaçıb yuxum tələsik qaldırır tozun gecənin.

Başım qarışdı xəyalımla, Yasin, əslində
Mənimçün olmadı bir fərqi gündüzün, gecənin. Ardı »

QezellerZenbildedir

Xalqımızın heyatı zenbildedir
Her anı, her saatı zenbildedir.

Kasıb kişi şukr eleyir Allaha
Günde beş- on manatı zenbildedir.

Körpe elimden görerek şellenir
Şirin şeker nobatı zenbildedir.

Külfetimin özge nedir arzusu
Her isteyi, baratı zenbildedir.

Fırlanıb asimanı duşsen yere
Kürenin yetdi qatı zenbildedir.

Bitirdi mektebi bizim oğlumuz
İş yeri, teyinatı zenbildedir.

Eli eteyinde olan şairin
Şeri ,küllüyatı zenbildedir.

Yox pulu qalmış yarıda cerrahı
Xestenin içalatı zenbildedir.

Görende yoxdur ölkede ses- semir
Bil işsiz camaatı zenbildedir.

Ne var çölde dava dalaş ,muharibe
Aqil otur rahatı zenbildedir. Ardı »

Qezeller" Salarsan " qəzəli

Birdən yolunu, ey dil, o gülzarə salarsan,
Bir bunca şirin canuvu azarə salarsan?

Aldanmayasan bir də o tərsayə məbadə,
Öz boynunu bir həlqeyi-zünnarə salarsan.

Zülfü-siyəhin, ey pəri, nolar çək üzündən,
Ağ lövhəsinə qismətimin qarə salarsan.

Əndişədəyəm hər iki aləmdən, əzizim,
Birdən məni qəsd eyləyib avarə salarsan.

Hicran əvəzi zənbilinə bəxtimin axir
Nolar, bir ölüm adlı, gülüm, çarə salarsan.

O can evimi təmir edərsən qabağında,
Göz yaşıma layiq qoşa fəvvarə salarsan.

Altdan yazıb aşiq yaşayıb burda filan vaxt,
Üstdən də cavan şəklimi divarə salarsan.

Yasin, giley etmə dəxi, könlündə nə varsa,
Eşqiylə yarın yazdığın əşarə salarsan. Ardı »