Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qezeller" Bütün gecəni " qəzəli

Içimdə od qaladı möhnətin bütün gecəni,
Gözümdə saldı yerin həsrətin bütün gecəni.

Soyuq divardakı məsum xəyallarım çəkdi,
Kədərli gözlərimin diqqətin bütün gecəni.

Geyib qaranlığın ağ başmağın yuxum qaçdı,
Götürməyib gecənin minnətin, bütün gecəni.

Bir an da yatmadılar bəxtəvər düşüncələrim,
Nazıyla oynadılar zülmətin bütün gecəni.

Yorulmadan gecədən çəkdi sübhədək səssiz,
Başım fikirlərinin zəhmətin bütün gecəni.

Gəzişdi pəncərəmin qarşısında əsgər tək,
Mələk donunda gözəl surətin bütün gecəni.

Nə yaxşı qoymadı qəm dar macalda tək, Yasin,
Bölüşdü dərdini həmsöhbətin bütün gecəni. Ardı »

Qezeller"Mən bu dərd əhliylə illərdir ki,həmkar olmuşam"

Mən bu dərd əhliylə illərdir ki,həmkar olmuşam

Dərmanım dərddir mənim axır xəbərdar olmuşam

Yüz gözəllik gəzmişəm tək bir gözəllik tapmışam

Bir bəladan qaçmışam,yüz dərdə düçar olmuşam.

Vaxt olub çox görmüşəm,çox bilişəm,çox yazmışam

Vaxt olub kor olmuşam,lal olmuşam,kar olmuşam.

Məzluma rəhm etmişəm,acizlərə əl tutmuşam

Zalıma zalım baxıb,qəddarla qəddar olmuşam.

Olmuşam rəssam,rəsm çəkməkdən həsrət çəkmişəm

Abad etməklə sınan bir qəlbi memar olmuşam.

Mən sevəndən vəsli yox,hicranı hərgün dadmışam

Bunca qəmdən yazmağa bir sözlə vadar olmuşam.

Bəlkə də Məcnun yalanmış,ilk olan Məcnun mənəm

Bəlkə də Məcnun mən idim bir də təkrar olmuşam.

Sən gedəndən əynimə səssiz qaranlıq geymişəm

Gah gedib,gah gəlmişəm kölgəmlə oxşar olmuşam.Ardı »

Qezellerİmadeddin Nesimi

Ey uzi gül, ləbləri mərcanımız!
Ey gözü nərgis, şəhi-məstanımız!

Üzünə qarşı sücud eylər mələk,
Səcdəyə inkar edər şeytanımız.

Nünü eynin həq kitabıdır, vəli
Surətin nəqşidurur Quranımız.

Surəti-həqdir cəmalın, ey nigar,
Uş nəbinin sözləri bürhanımız!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Can eşqə düşdü, ey könül, yarəb, nədir tədbirimiz?
Can neyləsin, biçarə, çün həqdən budur təqdirimiz.
Miskin saçın eşqi bizi zəncirə çəkdi, bağladı,
Yəni ki, biz məcnunları, sol həlqədir zəncirimiz.
Saqi ləbindən doğmuşuz, yəni ki, beydən lam ilə,
Fitrət günündən ta əbəd sol dayədəndir şirimiz.
Şol gözlərin Ardı »

Qezeller" Bu zülmə razılaşan gördü bir mənəm tələsik " qəzəli

Bu zülmə razılaşan gördü bir mənəm tələsik.
Sitəm verib məni yandırdı bir sənəm tələsik,

Görüncə can qapısın taybatay açıq, yığışıb
Töküldü üstümə dəstəylə dərd-ələm tələsik.

Mən indi indi tuturdum məhəbbətin yolunu,
Özüm də gözləmədən qoydu qəm qədəm tələsik.

Sevincimin başı batsın, kədər gələr-gəlməz,
Yığışdırıb gedib artıq köçün tələm-tələsik.

Bağışla Yasini, ey mərhəmətlim, istəklim,
Nə yazdı bilmədi haqqında küt qələm tələsik. Ardı »

Qezeller"Gətirib naleyi-zarım özümü zarə təbib"

Gətirib naleyi-zarım özümü zarə təbib
Rəhm elə dərdlilərin dərdinə qıl çarə təbib

Canda dərdin kök atıb, şaxələnib, bar verdi
Yoxdu bir kimsə çıxarsun onu bazarə təbib

Məni heç kimsə eşitmək belə fikrində deyil
Düşmüşəm bax bu səbəbdən yaman azarə təbib

Sən sağaldan yaralardan deyil əsla iş tap
Özünü yorma sağalmaz daha bu yarə təbib

Oturub yalvarıram ki mənə qoy rəhm eləsin
Allahım rəhm eləyər mən kimi dindarə təbib

Eldə bir zərbi-məsəl var bunu hər kəs eşidib
Günümüz qarə olubdur tikəmiz parə təbib

Bəsdi Salman təbibin imkanı olsaydı əyər
Özünə çarə edərdi demə biçarə təbib. Ardı »

Qezeller" Yalvarıram gündə mən min dil ilə şanəyə"

Yalvarıram gündə mən min dil ilə şanəyə,
Toxunsun ahəstəraq geysuyi-canayəyə.

Sınsa əgər bir teli, rişteyi-könlüm sınar,
Ölləm, aman, dilbərim yar ola biganəyə.

Aşiqi-sadiq olur həmişə yekrəng ola,
Gündə sevib bir pəri, dönməyə divanəyə.

Şəmi günüz tərk edib, şəmsə salıb mehrini,
Bais odur şəmdə od vuru pərvanəyə.

Bülbül olub seyr elə, gülşəni-ülviyyəti,
Mehrini bayquş kimi salma bu viranəyə.

İllər ilə etdigi səcdəni zahid əgər
Satsa mənə, almaram bir dolu peymanəyə.

Arif olan şəxs üçün birdi cəmii-miləl,
Əşrəf, utan qoyma fərq Kəbəvü meyxanəyə.
Əşrəf Nəzərli Ardı »

Qezeller" ÖLÜR"

GƏL HÜSEYN BACUN SƏNƏ QURBAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR,
TEZ GALİÜN BİRDƏN GÜLƏR DÜŞMAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR.

NİZƏ ÜSTÜNDƏ OXURDUN BİR ZAMAN QURAN HÜSEYN
GƏL BAŞİM ÜSTƏ OXİ QURAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR.

SƏN NECƏ KƏRVÜBƏLADA ƏTŞAN ÖLDÜN QARDAŞM
GÜN QABAQİNDA LƏBİ- ƏTŞAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR.

ABU-HEYVANDA MƏNƏ BİR KİMSƏ VERSİN İCMƏRƏM
COX YORUBDUR RUHİMİ DÖVRAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR.

YEDDİ QARDAŞİN BİR YOXDU GÖZÜM YOLLARDADİ
HƏSRƏTÜZDƏN GÖZLƏRİ GİRYAN BACUN ZEYNƏB ÖLUR.

ALTUVUZ BƏSSİZ CƏNAZƏMDƏ ƏBƏFƏZLƏ DEMÜN
QOLLARİ YOXDU OLAR PEŞMAN BACUN ZEYNƏB ÖLÜR.

HƏR BACİ CAN ÜSTƏ ÖZ QARDAŞİNİ İSTƏR HÜSEYN
CAN VERİR YOX QALMAQA İMKAN Ardı »

Qezeller"Get-get a pərizad daha bil, sən o deyilsən"

Get-get a pərizad daha bil, sən o deyilsən,
Məcnunu unut, qəlbini sil, sən o deyilsən!

Saçları siyah, mən səni bir Leyli sanıb bil,
Oldum belə bəxti qara zil, sən o deyilsən.

İbni Səlama işvələrin qoy halal olsun,
Olmadı mənim tək o, səfil, sən o deyilsən.

Guya ki, mənimsən, düşünüb bihuş olurkən,
Heyhat, mənə vəhy gəldi qəfil, sən o deyilsən.

Çəkdim o xəyal surətini sevgilərimlə,
Bax, doğmadı mənçün o şəkil, sən o deyilsən.

Bu yol, ucalıb sevgi yolunda yananındır,
Meyl eyləmə, yoldan da çəkil, sən o deyilsən.

Biz ki, bahar övladıyıq, ey isti nəfəslim,
Neyçün soyudun, döndü Ardı »