Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Allahın 99 Adı Və Mənaları

1. ALLAH - Gözəl sifətləri özündə ehtiva edən

2. ƏL - VAHİD - Yeganə

3. ƏL-ƏHƏD - Bənzərsiz

4. ƏS-SƏMƏD - Ehtiyacsız

5. ƏL-AXIR - Hər şeydən sonra mövcud olacaq

6. ƏS-ŞƏMİ - Hər şeyi eşiden

7. ƏL-BƏŞİR - Hər şeyi görən (haqq-nahaqq)

8. ƏL-QƏDİR - Hər şeyə qüdrəti çatan

9. ƏL-ƏVVƏL - Hər şeydən əvvəl mövcud olmuş

10. ƏL-QAHİR - Zalımları qəhr edən

11. ƏL-ƏLİYY - Yüksək, uca

12. ƏL-Ə'LA - Ən yüksək

13. ƏL-BAQI - Əbədi

14. ƏL-BƏDİ - Həmişə ixtira edən

15. ƏL-BARI - Yaradıcı

16. ƏL-ƏKRƏM - Ən kəramətli

17. ƏZ-ZAHİR - Ashkarda olan

18. ƏL-BATIN - Gizlində olan

19. ƏL-HƏYY - Diri

20. ƏL-HƏKİM - Çox hikmətli

21. ƏL-ƏLİM - Hər şeyi bilən çox elmli

22. ƏL-HƏLİM - Çox mülayim

23. ƏL-HAFİZ - Ən yaxşı qoruyucu

24. ƏL-HƏQQ - Həqiqət

25. ƏL-HƏSİB - Hər şeyi hesaba alan

26. ƏL-HƏMİD - Həmd edilen

27. ƏL-HƏFİYY - Öz yaratdıqlarını çox sevən

28. ƏN-NUR - Nur

29. ƏR-RƏBB - Bəsləyən

30. ƏR-RƏHMAN - Çox mərhəmətli

31. ƏR-RƏHİM - Həmişə mərhəmətli

32. ƏR-RAUF - Mehriban

33. ƏR-RAİ - Hər şeyi görən

34. ƏR-RƏQİB - Nəzarətçi

35. ƏZ-ZARİ - Yaradan

36. ƏS-SƏLAM - Hər təhlükədən salamatlığa çıxaran

37. ƏR-RƏZZAQ (ƏR-RAZIQ) - Ruzi verən

38. ƏL-MÖ'MİN - İman bəxş edən

39. ƏL-MYHƏMİN - Himayə edən

40. ƏL-ƏZİZ - Çox izzətli

41. ƏL-CƏBBAR - Zalımlara əziyyət verən

42. ƏL-MÜTƏKƏBBİR - Məqamı uca tutulan

43. ƏS-ŞƏYYİD - Ağa, başçı

45. ƏS-ŞAHİD - Hər şeyə şahid olan

46. ƏS-SADİQ - Sədaqətli

47. ƏT-TAHİR - Pak, saf

48. ƏL-GHƏNİYY - Ehtiyacsız, carlı

49. ƏL-GHİYAS - Köməkçi

50. ƏL-FATİR - Yaradan, vucuda gətirən

51. ƏL-FƏRD - Tək

52. ƏL-FƏTTAH - Çətinlikləri həll edən

53. ƏL-FALİQ - Dan yerini yaran

54. ƏL-QƏDİM - Əzəli olmadığı zaman təsəvvürə gəlməyən

55. ƏL-MƏLİK - Mülk sahibi

56. ƏL-QUDDUS - Müqəddəs

57. ƏL-QƏVİYY - Çox qüvvətli

58. ƏL-QERIB - Çox yaxın

59. ƏL-QƏYYUM - Dayanıqlı, sarsılmaz

60. ƏL-QABİZ - Sıxan (Canları alan)

61. ƏL-BASİT - Açıb sərən

62. QAZIYUL-HACAT - Hökm verən, ehtiyacları həll edən

63. ƏS-ŞAFİ - Şəfa verən

64. ƏL-MƏCİD - Şan-şöhrətli

65. ƏL-VƏLİYY (ƏL-MÖVLA) - Dost

66. Əl-LƏTİF - Lütf edən

67. ƏL-MƏNNAN - Bəndələrinə çox ehsan edən

68. ƏL-MÜHİT - Hər şeyi əhatə edən

69. ƏL-MÜBİN - Hər şeyi bəyan edən

70. ƏL-MÜQİT (ƏL-MUGHİS) - Ruzi verən (dada yetişən)

71. ƏL-MÜSƏVVİN - Hər şeyi formaya salan

72. ƏL-KƏRİM - Çox kəramətli

73. ƏL-KƏBİR - Çox böyük

74. ƏL-KAFİ - Kifayət edən

75. KAŞİFUZ-ZÜRR - Zərərin üstünü açib ifşa edən

76. ƏL-VİTR - Tək-tənha

77. ƏL-ƏZİM - Əzəmətli

78. ƏL-VƏHHAB - Nemət bağışlayan

79. ƏN-NASİR - Köməkçi, yardımçı

80. ƏL-VASƏ - Çox əhatəli

81. ƏL-VƏDUD - Bəndələrini çox sevən

82. ƏL-HADİ - Hidayət edən, doğru yol göstərən

83. ƏL-VƏFİYY - Vəfalı

84. ƏL-VƏKİL - Himayəçi

85. ƏL-VARİS - Qiyamətdə hər şey məhv olduqdan sonra tək qalacaq vücud

86. ƏL-BİRR - Yaxşı sifətlərin sahibi

87. ƏL-BAİS - Qiyamətdə ölüləri dirildəcək zat

88. ƏL-TƏVVAB - Tövbələri qəbul edən

89. ƏL-CƏLİL - Cəlallı

90. ƏL-CƏVAD - Səxavətli

91. ƏL-XƏBİR - Hər şeydən xəbərdar olan

92. ƏL-XALİQ - Xəlq edən, yaradan

93. XƏYRUN-NASİRİN - Ən yaxşı yardımçı

94. ƏD-DƏYYAN - Hesabat gününün sahibi

95. ƏS-ŞƏKUR - Şükr edilən

96. ƏS-SANƏ - Yaradıcı

97. ƏL-ƏDL - Ədalətli

98. ƏL-ƏFUVV - Əfv edən

99. ƏL-GHƏFUR - Günahları bağışlayan


Tarix: 19.11.2013 / 04:20 Müəllif: Akhundoff Baxılıb: 170 Bölmə: Maraqlı melumatlar
loading...