Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
İslam və astrologiya

"Həqiqətən, biz göydə bürclər yaratdıq. Və tamaşa edənlər üçün bəzədik " (Hicr/16)
Göydə Bürclər Yaradan və onların içində bir şam və nurlu bir Ay yaradan Allahın şanı nə ucadır!" (Furğan/61)
"Günəş Aya çata bilməz. Gecə də gündüzu keçə bilməz. Hamısı bir- bir səmada üzərlər." (Yasin/40)
"Allah göyləri və yeri haqq olaraq yaratdı. Bunda möminlər üçün ibrət vardır " (Ənkəbut/44)
"Göylərdə və yerdə olanların hamısı Onundur. Hər biri Ona boyun əyəndirlər " (Rum/26)
"Gecə, gündüz, Günəş və Ay Allahın qüdrətinə dəlalət edən edən ayələrindəndir.siz, Günəşə vəAya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdən edin. " (Fussilət/37).
"Biz göyləri, yeri və aralarındakıları əyləncə boş yerə yaratmadıq. Biz onları ancaq ancaq haqq ilə yaratdıq. Fəqət onların çoxu bunu bilməzlər." (Duxan/38- 39)
"O göylərdə və yerdəkilərin hamısını, öz tərəfindən sizin xidmətinizə verdi. Bunda təfəkkür edən bir qövüm üçün ayələr və ibrətlər vardır. (Casiyə/13)
"Biz yeri, göyü, aralarındakı şeyləri kafirlərin zənn etdikləri kimi əbəs və batil, boş yerə yaratmadıq." (Sât/27)
"Və sizə gecəni, gündüzü, günəşi, ayı və ulduzları müsəhhər qıldı. Bütün bunlar Onun əmrinə boyun əymişlərdir. Bunların hər birində ağıldan istifadə edəcək bir qövm üçün əlamətlər vardır." (Nəhl/12)
"Göydən yerə qədər bütün dünya işlərini O tədbir edər." (Səcdə/50)
"Allah göyləri və yerivə ikisinin arasında olan şeyləri ancaq haqqı yerləşdirmək üçün və müəyyən bir müddətlə yaratdı."(Rum/8)
"Görməzmisən ki, Allah göylərdə və yerdə olan şeyləri həmişə sizin mənfəətinizə tabe etdi. Üzərinizə açıq və gizli olaraq bir çox nemətləri açıqladı (Loğman20)
"Gecə və gündüzün bir- birinin ardıyca gəlməsində, Allahın göylərdə və yerdə yaratdığı şeylərdə müttəqi qövm üçün xüsusi ayələr vardır." (Yunus/6)
"Göylərdə və terdə necə ayətlər vardır ki, onlar o əlamətlərin üstünə basıb, keçərlər və onlardan üz çevirərlər." (Yusif/105)
"Üstünüzə yeddi sağlam Göyü bina ettik. Oraya parıldayan bir səma asdıq." (Nəbə/13)
"Biz dünya səmasını ulduz zinətləri ilə bəzədik. Və onları azğın şeytanlardan qoruduq. (Saffat/6-7)
Göründüyü kimi Qurani- Kərimdə bizdən düşünməyimiz, ağlımızdan istifadə etməyimiz istənilməkdədir.
Ulduzların bəzən üçün yaradılmayıb, Allahın hökmü ilə təyin edilmiş vəzifələri etmək üçün meydana gətirildiklərini anlaya bilsək, artıq bundan sonra da bizə düşən bu sistem və nizamın nə olduğunu öyrənməkdir.
Bu mövzularda nə qədər çox irəliləyə bilsək, Allahın sonsuzluğunu, sərhədsizliyiniqüdrət və əzəmətini hiss etməyə başlaya bilərik.


Tarix: 24.11.2014 / 15:49 Müəllif: Aziza Baxılıb: 61 Bölmə: Burcler haqqinda çox şey
loading...