Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycan tarixçiləriAləm Nuriyev

Nuriyev Aləm Bayram oğlu — tarix elmləri doktoru, professor, arxeoloq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu ilk orta əsrlər Azərbaycan arxeologiyası şöbəsinin müdiri.

Həyatı[redaktə]
Aləm Nuriyev 1936-cı il oktyabr ayının 7-də Şamaxı rayonunun Göylər kəndində anadan olmuşdur. 1984-1989-cu illərdə qədim Bərdə şəhərinin araşdırılması məqsədilə qazıntı işlərində iştirak etmişdir. 1984-cü ildə Bərdə rayonunun Şatırlı kəndi yaxınlığında üzərində alban əlifbası ilə yazılar yazılmış insan fiqurlu qədim məzar daşı abidəsi aşkar etmişdir.

Əsasən Qafqaz Albaniyasının müxtəlif problemlərinin tədqiqi və öyrənilməsi, sənətkarlıq, şüşə, dulus, metalişləmə tarixi, Bərdə şəhərinin inkişaf mərhələləri, xaraba şəhərlərin (Şamaxı, Bərdə, Naxçıvan, Ərəs və s.) üzrə çıxarılması və Azərbaycan tarixinin digər problemlərinin öyrənilməsi Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriNisbət Mehdiyeva

Mehdiyeva Nisbət Canməmməd qızı — tarixçi, tarix elmləri doktoru (1991), professor (1994).

Həyatı[redaktə]
Nisbət Mehdiyeva 1937-ci il yanvarın 1-də Azərbaycanda Şamaxı rayonunun Göylər kəndində anadan olmuşdur. Burada kənd məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Döviət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almışdır (1955-1960). Azərbaycan EA-nın Tarix İnstitutunda baş laborant, elmi işçi, ADU-da aspirant (1963-1967), Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Sov.İKP tarixi kafedrasında müəllim və baş müəllim (1967-1973), BDU-nun SSRİ tarixi kafedrasında dosent (1973-1991), BDU-nun Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrasında professor əvəzi (1991-1994) vəzifələrində olmuşdur. Hazırda kafedranın professorudur (1994-cü ildən). "Azərbaycan Həmkarlar İttifaqının partiyanın rəhbərliyi altında neft sənayesinin bərpası uğrunda mübarizəsi (1921-1925-ci illər)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası (1968), "Azərbaycan Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriAlı Balayev

Həyatı[redaktə]
Alı Məhəmməd oğlu Balayev 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub, 1973-cü ildə 1-ci sinfə gedib. 1983-cü ildə məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix, əlavə Sovet Hüququ fakültəsinə qəbul olunub.
1985-87-ci illərdə ordu sıralarında xidmətdə olub. Ordudan tərxis olduqdan sonra təhsilimi davam etdirib. 1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix, əlavə Sovet Hüququ fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1990-91-ci illərdə Marksizm-Leninizm İnstitutunun arxivində arxivarius vəzifəsində işləyib.
1992-94-cü illərdə “Cənub” kiçik müəssisəsində direktor müavini, 1994-96-cı illərdə Azərbaycan İqtisad Universitetinin siyasi tarix kafedrasında laborant işləyib.
1994-97-cı illərdə Azərbaycan MEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aspiranturasında “Vətən tarixi” üzrə təhsilini davam etdirib.
1996-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Hüquq fakültəsinə Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriAslan Xəlilov

Aslan Xəlilov (d.14 fevral, 1962) - azərbaycanlı alim, tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

Həyatı[redaktə]
Xəlilov Aslan Xası oğlu 14 fevral 1962-ci ildə Şamaxı rayonunda dünyaya gəlmişdir. 1980-1982-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1982-1985-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində əyani təhsil almışdır.

1985-1988-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. Təhsil aldığı illərdə Lenin təqaüdçüsü olmuşdur. 1989-cu ildən 2003-cü ilədək Bakı Slavyan Universitetinin tarix kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışmışdır.

1996-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq "1917-1920-ci illərdə Zaqafqaziyanın müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımı tarixi mənbələrdə" adlı dissertasiya müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Bir monoqrafiya, 60-dan çox Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriNərgiz Axundova

Axundova Nərgiz Çingiz qızı - AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun "Azərbaycanın orta əsrlər tarixi" şöbəsinin baş elmi işçisi, tarix üzrə elmlər doktoru, professor.
Həyatı[redaktə]
Axundova Nərgiz Çingiz qızı 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) şərqşünaslıq fakültəsinin «ərəb dili» şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1981-1983-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin ixtisasartırma fakültəsində ərəb dili müəllimi, 1983-1986-cı illərdə tarix fakültəsində əyani aspirant, 1986-2012-ci illərdə BDU-nun «Asiya və Afrika ölkələri tarixi» kafedrasında baş laborant, müəllim, dosent, professor vəzifəsində çalışıb. 2012-ci ilin oktyabr ayından AMEA A.M.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun «Azərbaycanın orta əsrlər tarixi» şöbəsində aparıcı elmi işçi Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriHəsənəli xan Qaradaği - Tarixçi, ədəbiyyatşünas, folklorşünas

Həsənəliağa Xan Qaradağski nin Qarabağ tarixinə dair "Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları, Pənah xan, İbrahim xan və Mehdiqulu xan əyyami-hökumətlərinin əksər vəqaye və hekayətləri" adlı əsərini görkəmli tarixçimiz Nazim Axundov tərtib etmiş olduğu "Qarabağnamələr" kitabına Mirzə Adıgözəl bəyin "Qarabağnamə", Mirzə Camal Cavanşirin "Qarabağ tarixi", Mir Mehdi Xəzaninin "Kitabi-tarixi-Qarabağ", Mirzə Yusif Qarabağinin "Tarixi-şərif", Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun "Pənah xan və İbrahim xanın Qarabağda hakimiyyətləri və o zamanın hadisələri", Əhməd bəy Cavanşirin "Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyasi vəziyyətinə dair", Mirzə Rəhim Fənanın "Tarixi-cədidi-Qarabağ", Həsən İxfa Əlizadənin "Şuşa şəhərinin tarixi" adlı əsərləri ilə birgə daxil etmişdir.

Qarabağnamə lərin bu gün tariximiz Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriHacı Həsənov

Həyatı[redaktə]
Hacı Nuru oğlu Həsənov 1952-ci ildə Beyləqan rayonunun Şəfəq kəndində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Şəfəq kənd səkkiz illik, 1969-cu ildə Beyləqan şəhər 1 saylı orta məktəbini bitirmişdir.

1970-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almış, universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1974-1980-ci illərdə Beyləqan rayonunun Baharabad kənd 8-illik və Qəhrəmanlı qəsəbə orta məktəblərində müəllim və dərs hissə müdiri işləmişdir. 1977-1978-ci illərdə orduda xidmət etmişdir. Ehtiyatda olan baş leytenantdır.

1980-ci ilin sonundan Azərbaycan MEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda çalışır. 2001-ci ildən institutun "Azərbaycanın yeni tarixi" şöbəsinin müdiridir.

1981-1984-cü illərdə Azərbaycan MEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aspiranturasında təhsil almış, 1987-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. İndiyədək Ardı »