Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycan tarixçiləriAlı Balayev

Həyatı[redaktə]
Alı Məhəmməd oğlu Balayev 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub, 1973-cü ildə 1-ci sinfə gedib. 1983-cü ildə məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix, əlavə Sovet Hüququ fakültəsinə qəbul olunub.
1985-87-ci illərdə ordu sıralarında xidmətdə olub. Ordudan tərxis olduqdan sonra təhsilimi davam etdirib. 1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix, əlavə Sovet Hüququ fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1990-91-ci illərdə Marksizm-Leninizm İnstitutunun arxivində arxivarius vəzifəsində işləyib.
1992-94-cü illərdə “Cənub” kiçik müəssisəsində direktor müavini, 1994-96-cı illərdə Azərbaycan İqtisad Universitetinin siyasi tarix kafedrasında laborant işləyib.
1994-97-cı illərdə Azərbaycan MEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aspiranturasında “Vətən tarixi” üzrə təhsilini davam etdirib.
1996-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Hüquq fakültəsinə Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriTamilla Musayeva - Elmi əsərləri

Kitablar[redaktə]
Борьба за развития народного образования в Азербайджане в годы первой пятилетки. Баку, 1964, 134 с.
Революция и народное образование в Азербайджане. Баку, 1980, 288 с.
На путях создания национальной Академии наук и формирования кадров научной интеллигенции Азербайджана. Баку, 2005, 176 с.
Важная веха на пути развития письменности азербайджанского народа. Баку, 2006, 72 с.
Məqalələr[redaktə]
1933-1934–cü illərdə Azərbaycanda kolxozların təsərrüfat-təşkilat və siyasi cəhətdən möhkəmləndirilməsində sosializm yerışının rolu /Elmi əsərlər/ Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu. Elm, 1961, XV с. 122-149
Yeni həyatın carçısı (S.A.Ağamalı oğlunun 100 illiyinə) //«Ədəbiyyat və incəsənət». Bakı, 1967, 27 dekabr. 0,3 ç.v.
Azərbaycan mədəni quruculuğunda yazı məsələləri // Elmi əsərlər/ Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutu. Elm, Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriZülfəli İbrahimov

Zülfəli İmaməli oğlu İbrahimov (1910-1972)—Azərbaycan tarixçisi.

Həyatı[redaktə]
Zülfəli İmaməlioğlu İbrahimov 1910-cu il dekabrın 25-də Cənubi Azərbaycanın Sərab şəhərində anadan olmuşdur.

1924-cü ildə ailəsi ilə birgə Bakıya köçmüş və burada təhsil almışdı.

1932-ci ildə Z.İbrahimov Ümumittifaq Jurnalistlər İnstitutunda oxumaq üçün Moskvaya göndərilir.

1935-də İnstitutu bitirdikdən sonra Bakıya qayıdaraq, "Kommunist", "Nuxa fəhləsi", "Yeni yol", "Gənc işçi" və b. qəzet redaksiyalarında məsul vəzifələrdə çalışmışdır.

1936-37-ci dərs ilindən isə Z.İbrahimov pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa başlamışdır.

Azərbaycan Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının təşkili də onun adı ilə bağlıdır.

Belə ki, sovet dövründə milli respublikalarin tarixinin öyrənilməsi və tədrisinə çox saylı əngəllərin olduğu bir şəraitdə o, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının açılmasına nail olmuşdur.

Z.İbrahimov Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriAləm Nuriyev

Nuriyev Aləm Bayram oğlu — tarix elmləri doktoru, professor, arxeoloq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu ilk orta əsrlər Azərbaycan arxeologiyası şöbəsinin müdiri.

Həyatı[redaktə]
Aləm Nuriyev 1936-cı il oktyabr ayının 7-də Şamaxı rayonunun Göylər kəndində anadan olmuşdur. 1984-1989-cu illərdə qədim Bərdə şəhərinin araşdırılması məqsədilə qazıntı işlərində iştirak etmişdir. 1984-cü ildə Bərdə rayonunun Şatırlı kəndi yaxınlığında üzərində alban əlifbası ilə yazılar yazılmış insan fiqurlu qədim məzar daşı abidəsi aşkar etmişdir.

Əsasən Qafqaz Albaniyasının müxtəlif problemlərinin tədqiqi və öyrənilməsi, sənətkarlıq, şüşə, dulus, metalişləmə tarixi, Bərdə şəhərinin inkişaf mərhələləri, xaraba şəhərlərin (Şamaxı, Bərdə, Naxçıvan, Ərəs və s.) üzrə çıxarılması və Azərbaycan tarixinin digər problemlərinin öyrənilməsi Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriMusa Qasımlı - Elmi fəaliyyəti

Azərbaycan tarixinin bir sıra öyrənilməmiş problemlərinin - "Erməni məsələsi"ndən "erməni soyqırımı"na (1724-1920), Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918), 1920-1945-ci illərdə Azərbaycan istiqlal mübarizəsi və xarici dövlətlər, 1920-1922-ci illərdə Azərbaycan-Türkiyə, Azərbaycanın xarici dövlətlərlə diplomatik-siyasi münasibətləri, 1920-1924, 1960-1991-ci illərdə SSRİ-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri, 1946-1991-ci illərdə Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələri və b. araşdırılması onun adı ilə bağlıdır.

ABŞ, Argentina, Türkiyə, Böyük Britaniya, Almaniya, Rusiya, Ukrayna, Polşa, Rumıniya, Qazaxıstan, Gürcüstan, İran, Kipr və b. ölkələrdə Azərbaycan tarixinin indiyədək araşdırılmayan problemlərinə həsr olunmuş irihəcmli 11 monoqrafiyası və nüfuzlu jurnallarda 50-dən çox elmi məqaləsi ingilis, ispan, türk, rus,ukrayn, polyak, rumın,fars və b. dillərdə nəşr edilmişdir. Monoqrafiyaları Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriNəsib Nəsibli

Nəsib Nəsibli - azərbaycanlı tarixçi, tarix elmləri doktoru, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı.

Həyatı[redaktə]
Nəsib Nəsibli 1956-cı il sentyabrın 5-də Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Qoşakilsə kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir. 1978-ci ildən Azərbaycan EA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi, 1987-ci ildən İran İslam Respublikasında istilik-elektrik stansiyasının tikintisində tərcüməçi, 1988-ci ildən Azərbaycan EA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunda elmi işçi, Tarix İnstitutunda şöbə müdirinin müavini, şöbə müdiri işləmişdir. 1992–1994-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasında səfiri olmuşdur. 1994–2002-ci illərdə Bakı Asiya Universitetində dosent, Xəzər Universiteti ndə professor, kafedra müdiri, dekan vəzifələrində çalışmışdır. 1997–1998 və 2002–2003-cü illərdə ABŞ-ın Çikaqo və Con Hopkins Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriQubad Qasımov

Qasımov Qubad Abdulla oğlu — musiqişünas, tarix elmlәri namizәdi (1949), Azәrbaycanın әmәkdar mәdәniyyәt xadimi (1968). Üzeyir bəy Hacıbəyovun baсanağı idi.

Həyatı[redaktə]
Qubad Abdulla oğlu 1896-cı ildə Cəbrayıl qəzasının Qarğabazar kəndində anadan olmuşdu. Orta təhsilini doğma kəndlərində almışdı. 1940—1944-cü illәrdә ADK-da musiqi elmi-tәdqiqat kabinәsinin elmi işçisi, 1944—1945-ci illәrdә SSRİ EA Azәrbaycan filialının inсәsәnәt sektorunun, 1945-ci ilin aprelindәn isә Azәrbaycan EA-nın İnсәsәnәt İnstitutunun elmi katibi işlәmiş, 1955-ci ildәn Memarlıq vә İnсәsәnәt İnstitutunda teatr vә musiqi şöbәsinin müdiri, baş elmi işçi olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyovun әdәbi-publisistik vә musiqi yaradıсılığına dair tәdqiqatların — "Ü. Haсıbәyov" monoqrafiyası (1945, rusсa; 1949, azәrbayсanсa), "Ü. Haсıbәyov. Biblioqrafiya" (1947), çoxsaylı mәqalәlәrin müәllifi, Ardı »

Azərbaycan tarixçiləriBəxtiyar Tuncay

Həyatı[redaktə]
Bəxtiyar Tuncay (Şahverdiyev Bəxtiyar Adil oğlu) 1960-cı il noyabrın 2-də Bakı şəhərində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini rejissorluq ixtisası üzrə bitirib. Hazırda AMEA-nın Folklor İnstitutunun Mifologiya şöbəsində elmi işçidir.

Yaradıcılığı[redaktə]
Qədim və orta əsrlər Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin, həmçinin ümumtürk tarixi və mədəniyyətinin tədqiqatçılarındandır. Qafqaz albanlarına məxsus türkcə yazılı mənbələri üzə çıxarmiş, alban türkcəsinin lüğətini tərtib etmişdir. Tarix, mədəniyyət və ideoloji mövzuda çoxsaylı elmi və publisistik məqalələrin müəllifidir. Azərbaycan tarixi mövzusunda film ssenariləri yazmışdır.

İctimai-siyasi fəaliyyəti[redaktə]
1980-ci illərin axırlarında Azərbaycanda milli azadlıq ideyası ilə fəaliyyət göstərmiş "Çənlibel" təşkilatının yaradıcılarından və bu dövrdə formalaşmış milli azadlıq hərəkatının aparıcı şəxslərindən olmuşdur.

Kitabları[redaktə]
XXI əsrin perspektivləri: Azərbaycandan Ardı »