Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Qərbi AzərbaycanHüseyn Hüseynov (şair)

Həyatı[redaktə]
Hüseyn Hüsеynov 1900-cü ildə Qazax qəzasının Göyərçin kəndində (sonradan Dilican rayonu) "Paşalar" nəslində аnаdаn оlmuşdur.

Ulu babası Təbrizin Dəvəçilər məhəlləsindən olub.

İlk təhsilini mollaxanada alan Hüseyn Dilicanda Pedaqoji Seminariyanı qurtardıqdan sonra Tovuz və Gədəbəyin müxtəlif kəndlərində müəllimlik etmiş və qəzet redaksiyalarında çalışmışdır. O həmçinin 1930-cu illərdə lüğət də hazırlamışdır.

Dahi şairimiz Səməd Vurğun və tanınmış folklorşünas alim Hümmət Əlizadə ilə birlikdə Çəmbərəkəndi və Göyçəni kəndbəkənd gəzərək, ağsaqqallardan, el bayatı və nağıl bilicilərindən bildikləri bu mənəvi sərvəti toplayaraq onları xalqın ümumi istifadəsinə vermişlər.

Onun ilk şeiri 1925-ci ildən qəzetlərdə nəşr olunmağa başlamışdır.

1937-ci ildə çap olunan "Aşıqlar" kitabında, 1949-1951-ci illərdə isə orta məktəblər üçün "Ədəbiyyat müntəxəbatı" dərsliyində Ardı »

Qərbi AzərbaycanAvtandil Ağbaba

Avtandil Ağbaba (d.1955) - şair, publisist, folklorşünas. 1999-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 1995-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.

Həyatı[redaktə]
Avtandil Ağbaba 1955-ci il sentyabrın 26-da Qərbi Azərbaycanın Amasiya rayonunun Balıqlı kəndində anadan olmuşdur. Təpəköy məktəbində orta təhsil almışdır. Azərbaycan Dövlət Universtetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur(1973). Ordu sıralarında xidmət etmişdir(1974-1976). Sonra ADU-nin filologiya fakültəsində təhsilini qiyabi davam etdirmişdir. Eyni zamanda doğma Balıqlı kəndində klub müdiri, sonra Oksüz kənd səkkizillik məktəbində müəllim, tədris hissə müdiri, yenidən Balıqlı kənd səkkizillik məktəbində müəllim işləmişdir(1976-1988). Məlum səbəblərə görə doğma yurdundan qaçqın düşmüşdür. Sumqayıtda 11 saylı otra məktəbdə müəllim(1989-1999), 25 saylı orta məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini(1999), Ardı »

Qərbi AzərbaycanAğtala qalası

1887 – 1889 – cu illərdə məbəd və qala ərazisində arxeoloji tədqiqatlar aparmış fransız arxeoloq Jacques de Morgan ərazidə 576 ədəd düzbucaqlı formalı məzar daşı qeydə almışdır. Qazıntılar zamanı mədəni təbəqələrdən e.ə. VIII əsrdən – tunc və dəmir dövründən başlayaraq sonrakı dövrləri də əhatə edən külli miqdarda arxeoloji material əldə edilmişdir. Kompleksin yerləşdiyi ərazi V əsrdən etibarən mənbələrdə Əgərək kimi tanınmağa başlamışdır. Kompleks X əsrdə Baqaratilər sülaləsindən olan Kürük tərəfindən inşa edilmişdir. Kürük yəhudi mənşəli Baqratilər sülaləsindən olan hökmdar III Aşot və Xosrovşah xanımın oğlu olmuşdur. Kürükün qardaşları III Smbat və I Qaqik Baqratuni isə Baqratlılar sülaləsinin ən güclü hökmdarlarından olmuşdur. Ardı »

Qərbi AzərbaycanƏziz Ələkbərli - Yaradıcılığı

Yaradıcılığı[redaktə]
Qərbi Azərbaycan torpaqlarının tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti və s. ilə bağlı silsilə kitablar özərində işləyən f.e.n. Ə.Ələkbərlinin "Qərbi Azərbaycan" oncildliyinin növbəti – 2-ci cildi qədim torpaqlarımızın Zəngibasar, Gərnibasar və Qırxbulaq mahallarına (Zəngibasar, Qəmərli, Ellər rayonlarına) həsr olunmuşdur. Tariximiz, milli-mənəvi keçmişimiz haqqında yeni, maraqlı faktlarla zəngin bu kitab mütəxəssis alimlər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kitabları[redaktə]
Qədim Türk-Oğuz yurdu "Ermənistan". Bakı, Sabah. 1994.
Abbasqulu bəy Şadlinski. Bakı, Sabah. 1996. 320 səh.
"Abşereon şəhidləri", Bakı, "Ağrıdağ", 1997.
Dramaturgiyada sənətkarlıq axtarışları. Bakı, Ağrıdağ. 1997.
Qərbi Azərbaycan, I cild, Vedibasar mahalı, Bakı, Ağrıdağ. 2000. 564 səh.
Qərbi Azərbaycan, II cild. (Zəngibasar, Gərnibasar və Qırxbulaq mahalları). "Ağrıdağ" nəşriyyatı, Bakı, 2002-ci il, 736 Ardı »

Qərbi AzərbaycanÇobankərə

Çobankərə — Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistanda) kənd.

Tarixi[redaktə]
Çobankərə kəndi Xatunarx kəndindən 3 km aralıdır. Kəndlər Eçmiədzin rayonuna daxil idi, lakin 1937-ci ildən sonra Ermənistanın Zəngibasar rayonunun tabeliyinə verildi.

Çobanqara - İrəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında, indiki Sərdarabad (Oktemberyan) rayonu ərazisində kənd. Zəngi çayı ilə Qarasu çayının arasında yerləşirdi. Qafqazın 5 verstlik xəritəsində (348, s.286) qeyd edilmişdir. 1930 - cu ildə ləğv edilmişdir.

Toponim çobankərə türk etnonimi (386, s.631) əsasında əmələ gəlmişdir. Etnotoponimdir. Quruluşca sadə toponimdir.

Əhalisi[redaktə]
Böyük Çobankərə – 1918-ci il. 5000 nəfər olmuşdur. Daşnakların soyqırım siyasətinin ilk qurbanlarından biri də bu kənd olmuşdur. Dro və Andranikin əmri ilə daşnak qoşunu kənddə fəlakət törətmiş, o quduz cəlladlar Ardı »

Qərbi AzərbaycanOxtar

Oxtar (erm. Օխտար) və yaxud Oxdar — Ermənistan Respublikasının cənubunda, Sünik mərzinin şərqində Qafan şəhərindən 15 km məsafədə yerləşən kənd.

Kənd Oxtar çayının sol sahilində dağlıq-meşəlik ərazidə yerləşir.
Tarixi[redaktə]
Qafqazın 5 verstlik xəritəsində Zəngəzurda Oxtar adlı iki kəndin olduğu göstərilir: Yuxarı Oxtar, Aşağı Oxtar. Görünür, sonralar bu iki kənd birləşdirilməsindən Oxtar kəndi yaradılıb.

Etimologiyası[redaktə]
Toponim qədim türk dilində «boy, qəbilə» mənasını verən ox (> ok) sözünə dialekt və şivələrimizdə cəm şəkilçisi kimi işlənən -tar / -dar (Azərbaycan ədəbi dilində -lar, -lər) şəkilçisinin artırılması əsasında əmələ gəlmişdir. «Tayfa», «tayfa ittifaqı» mənasını verir. Etnotoponimdir. Quruluşca sadə toponimdir.

Kəndin toponimləri[redaktə]
Yel piri
Şərəfverdi
Yalzəmi
Midəm düzü
Tumuyeri
Sarıbayır
Çömçəbulaq
Zoğallar bulağı
Çanqıllı
Oğlannıca yaylağı və s.
Folkloru[redaktə]
Açması “dəyirman” olan tapmacanın Oxtar Ardı »

Qərbi AzərbaycanƏsgər Zeynalov

Həyatı[redaktə]
Əsgər Zeynalov 1951-ci il sentyabr ayının 27-də İrəvan yaxınlığındakı Zəngibasar rayonun Yuxarı Necili kəndində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə APXDİ-nin fransız dili fakültəsini bitirmiş. 1991-ci ildə "Azərbaycan bayatıları Qafqaz regionunda" mövzusunda (elmi rəhbərləri profesor M.Ə.Seyidov və professor T.Ə.Əhmədov) namizədlik, 2003-cü ildə "Fransız ədəbiyyatında Şərq mövzuları (Volterin yaradıcılığı üzrə)" doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2005-ci ildən professordur.

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında yeganə tədqiqatçıdır ki, namizədliyi bir dillə, doktorluğu başqa bir dillə bağlı yazmışdır. O, erməni qaynaqlarında axtarışlar aparan sonuncu azərbaycanlı alimlərdən biridir. Tədqiqatçı İrəvan Əlyazmalar İnstitutu – Matenadaranda, İrəvan Xalq yaradıcılığı Evi, Ədəbiyyat və İncəsənət muzeyində axtarışlar apararaq, 550-dən artıq Azərbaycan bayatılarını həmin qaynaqlardan toplamış və sübut Ardı »

Qərbi AzərbaycanMəhəmməd İmanlı - Tədris-metodik işləri

Cinayət hüququ. (Xüsusi hissə). Dərslik. Digesta nəşriyyatı, Bakı 2001.
Hüquq fakültəsi qiyabi şöbəsi tələbələri üçün Metodik göstərişlər. BDU, Bakı 2003.
Cinayət hüququ.( Xösusi hissə) Məsələlər toplusu ilə birgə. Dərslik. Digesta nəşriyyatı.Bakı 2004.
Cinayət hüququ.( Xüsusi hissə üzrə). Proqram. Bakı, BDU, 2001.
Cinayət hüququ. Dərs vəsaiti. AR DİN Polis Akademiyası. Bakı 2007.
Mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlər. Dərslik. Bakı, "Əbilov, Zeynalov və oğulları" 2007.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdiddir: problemə tarixi baxış və bəzi beynəlxalq cinayət hüququ məsələləri. Kitab. Bakı. 'Apostrof.' 2009.
Cinayət hüququ ( Xüsusi hissə) Təcrübi materiallar toplusu ilə birgə dərslik. Bakı 'Zərdabi' Nəşriyyatı.2009. Ardı »