Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

QaraqoyunlularZüleyxa xanım Vəliyeva

Həyatı[redaktə]
Züleyxa xanım Vəliyeva 22 fevral 1890 ildə anadan olmuşdur. O, 1901-1905 illərdə Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Hənifə xanım Məlikovanın müdiri olduğu Tağıyev Qızlar Gimnaziyasında oxumuş, rus dilində təhsil almışdır. Tağıyev Qızlar Gimnaziyasının ilk məzunlarından biridir.

Züleyxa xanım Vəliyeva qısa ömür yaşamışdır. O, toyu ərəfəsində 1908 ildə, 18 yaşında vəfat etmişdir. Ardı »

QaraqoyunlularVəliyevlər

Soyun yaranması[redaktə]
Bu soyun ulu babası Bayramxan bəy Baharlıdır. XVIII əsrin ortalarında Qarabağda yaşamışdı. Bayramxan bəyin Vəli bəy adlı oğlu vardı.

Vəli bəy Qarabağın Kəbirli mahalının Baharlı obasında anadan olmuşdu. Mədrəsə təhsili almışdı. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı daşıyırdı. O, İbrahimxəlil xanın divanında vəzir vəzifəsində çalışmışdı.

Mirzə Vəli bəyin törəmələri Vəlibəyov, Vəliyev, Vəlizadə, Vəlili soyadlarını daşıyırdılar.

Mirzə Vəli bəyin İmamverdi bəy, Həşim bəy, İbrahim bəy, Həsənəli bəy adlı oğulları vardı.

Soyun məşhur nümayəndələri[redaktə]
Mirzə İsmayıl bəy Vəliyev (Baharlı)
Mirzə Məmmədhəsən bəy Vəliyev
Məhəmmədəli bəy Vəlizadə (Məxfi)
Abdulla bəy Vəlizadə
Məşədi Abdulla bəy Abış
Nəcəfqulu bəy Vəliyev (Şeyda)
Əbülfət bəy Vəli
Məhəmmədhəsən bəy Vəlili-Baharlı
Əliş bəy Vəliyev-Qarabağ bəyi
Cabbar bəy Vəlibəyov — pedaqoq.
Züleyxa xanım Vəliyeva
Səltənət xanım Vəliyeva- Ardı »

QaraqoyunlularQara Yusif - Teymurilərin məğlub edilməsi

Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının başçısı Qara Yusif ilə Əbubəkr ilk dəfə 1406-cı il oktyabrın 14-də Naxçıvanın qərbində, Araz çayının sahilində toqquşdular. Qaraqoyunluların həmləsinə davam gətirməyən Teymurilər qaçmağa üz qoydular. Qara Yusif döyüş meydanından Naxçıvana gəldi. O, burada ikən Təbrizin adlı-sanlı rəislərindən olan Xacə Seyid Məhəmməd Keçəçi Qara Yusifin hüzuruna gəldi, şəhərin Əbubəkr tərəfindən qarət olunduğunu söylədi və onu Təbrizə gəlməyə təşviq etdi. Qara Yusif isə müvəqqəti olaraq şəhəri mühafizə etmək üçün darğa göndərdi və Sultaniyyəyə yürüş etdi. Əbubəkr şəhəri tərk etdi və Reyə qaçdı. Sultaniyyəyə girmiş Qaraqoyunlular şəhəri qarət etdilər, sonra isə əhalini Təbriz, Marağa və Ərdəbilə köçürdülər. Xorasan hakimi olan qardaşı Ardı »

QaraqoyunlularMirzə Məhəmməd xan Səfdər Cəng

Həyatı[redaktə]
Mirzə Məhəmməd xan Səfdər Cəng 1708-ci ildə Nişapur şəhərində doğulmuşdu.1722-ci ildə Hindistana köçmüşdü. Böyük Moğol İmperiyasının sultanı Sultan Məhəmməd şahın baş vəziri olmuşdu. 1739-cu ildə I Səadətəli xan devirib yerinə keçmişdi.

Mirzə Məhəmməd xan Səfdər Cəng 1754-cü ildə vəfat edib.

Ailəsi[redaktə]
Mirzə Məhəmməd xanın Heydər xan adlı oğlu vardı. Ardı »

QaraqoyunlularMahmud bəy Səlim

Həyatı[redaktə]
Mahmud bəy Əbülfət bəy oğlu Təbriz şəhərində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Bir müddət Təbriz şəhərində vəzir olmuşdu. Şair idi. Səlim təxəllüsü ilə şеir yazırdı. Mahmud bəy Muğanda Nadir şahın tacqoyma mərasimində iştirak еtmişdi. Tarixi-Nadirdə yazılır: "1148-ci ilin şəvval ayının 6-da (1735-ci ildə) xələt alanlar xələtlərini gеyib qarovulxanaya toplandılar.Bir saat qəlyan çəkib söhbət еtdikdən sonra Nadir şahın hüzuruna gəldilər. Bu məclisdə Qaraqoyunlu Mirzə Cahanşahın qohumlarından olan Azərbaycan vəziri şеir oxudu.Onun şеir və musiqidə məharəti vardı. Şеirdən sonra uca səslə "fatihə" dеdi, dərhal əllərini göyə qaldırıb, dodaqlarını tərpətdilər, sonra əllərini üzlərinə çəkib dağılışdılar". Ardı »

QaraqoyunlularQara Yusifin Ölümündən sonra

Qara Yusifın ölümü Qaraqoyunlu ordugahında böyük qarışıqlığa və hərc-mərcliyə səbəb oldu. şahzadələrdən heç biri burada deyildi; Şahməhəmməd Bağdadda, isgəndər Kərkükdə, ispənd Adilcəvazda, CahanŞah Sultaniyyədə, Əbu Səid isə Ərzincanda idi. YaxınlaŞan Teymuri qoşunundan vahiməyə düşmüş Qaraqoyunlu əmirləri ordugahdan qaçdılar. Bir dəstə adam Qaraqoyunlu padşahının cəsədi olan otağa girdi, buranı qarət etdi, cəsədin əynindən paltarını çıxardı, hətta onun qulaqlarındakı qızıl sırğaları da bıçaqla kəsib götürdü. Yalnız iki gündən sonra Qara Yusifin cəsədi Təbriz əyanları (Seyid Məhəmməd Keçəçi və başqaları) tərəfindən götürüldü, Təbrizə, buradan da Ərcişə - ata-babasının məzarları yanına gətirildi və dəfn edildi. Təbriz əyanlarının Qara Yusifə qarşı belə münasibəti onu göstərir ki, Ardı »

QaraqoyunlularCəlaləddin Mirzə Heydər xan

Cəlaləddin Mirzə Heydər xan Baranlı (19 yanvar, 1732 - 26 yanvar, 1775) — Hindistanın baş vəziri, Aud nəvvabı.

Həyatı[redaktə]
Cəlaləddin Mirzə Heydər xan 1732-ci ildə Dehli şəhərində doğulmuşdu. Atası Əbulmənsur Mirzə Məhəmməd xan Səfdər Cəng 1739–1754-cü illərdə Audun nəvvabı olmuşdu.

Cəlaləddin Mirzə Heydər xan Böyük Moğollar imperiyasının baş vəziri olmuşdu. Şücaüddövlə ləqəbini daşıyırdı.

Cəlaləddin Mirzə Heydər xan 1754 - 1775-ci illərdə Audun nəvvabı olmuşdu.

Cəlaləddin Mirzə Heydər xan 1764 - cü ildə Benqaliyada olan ingilislərə qarşı mübarizəyə başlamışdı.

Mirzə Heydər xan 1775-ci ildə vəfat edib.

Ailəsi[redaktə]
Mirzə Heydər xan Sədrünnisa Nəvvab Aliyə Sədricahan bəyiml Səadətəli xan qızı ilə ailə qurmuşdu. Yəhyaəli xan, Səadətəli xan, Əli xan adlı oğulları vardı. Ardı »

QaraqoyunlularMəhəmmədhəsən bəy Vəlili-Baharlı

Məhəmmədhəsən bəy Vəlili - Baharlı ( 1896-cı il, Şuşa - 24 iyul 1937-ci il, Bakı) - Azərbaycan Dövlət Bankının ilk müdiri, iqtisadçı, etnoqraf, siyasi repressiya qurbanı, Nəcəfqulu bəy Vəliyevin (Şeyda) oğlu, Züleyxa xanım Vəliyevanın və Səltənət xanım Vəliyevanın qardaşı.

Həyatı[redaktə]
Məhəmmədhəsən bəy Nəcəfqulu bəy oğlu 1896-cı ildə Şuşa şəhərində dünyaya gəlmişdir. Bakı gimnaziyasını bitirdikdən sonra təhsilini Kiyеv univеrsitеtinin iqtisadi-coğrafiya fakultəsində davam еtdirmiş və 1915-ci ildə oranı bitirmişdir.

Baharlı Azərbaycan Dеmokratik Cumhuriyyəti hökumətinin fəaliyyəti dövründə təsis еdilmiş Bakı Dövlət Univеrsitеtində dərs dеmiş, həmin dövrdə, 1919-cu ilin sеntyabrın 30-unda yaradılmış Azərbaycan Dövlət Bankının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Sovеt dövründə isə əmək fəaliyyətini Dövlət Plan Komitəsində davam еtdirmişdir.

O, Ardı »