Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Orucun fəziıəti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Oruc qalxandır (Cəhənnəm odundan qoruyan sipər.) Qoy (oruc tutan adam) günah işlər görməsin və cahillik etməsin. Əgər kimsə onunla dalaşmaq istəsə və ya söysə, qoy iki dəfə : «Mən oruc tutmuşam» - desin. Canım Əlində olan Allaha and olsun ki, oruc tutan adamın ağzından gələn qoxu, Uca Allahın yanında müşk qoxusundan daha gözəldir. (Allah buyurur:) «O, Mənə görə öz yeməyindən, içməyindən və şəhvətindən imtina etmişdir. Oruc isə Mənim üçündür və Mən (oruc tutan adama) ayrıca mükafat verəcəyəm. Yaxşı əməlin əvəzi on qat veriləcəkdir».
(əl-Buxari 31. Kitəbus-Siyəm 2 (1761, 1795, 1894)

Əbu Hureyra Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Namazı gözləməyin fəziləti)

Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr (rşa) demişdir: «Biz Allah Elçisi (sşaşv) ilə birlikdə Məğrib namazını qıldıq. Namazdan sonra bizdən gedən getdi, qalan da qaldı. Birdən Allah Elçisi (sşaşv) töyşüyə-töyşüyə, dizləri açıq halda tələsik gəldi və dedi: «Sizə müjdə olsun! Budur Rəbbiniz səma qapılarından birini açmış, mələklərin qarşısında sizinlə öyünərək buyurur: «Qullarıma baxın! Artıq bir fərzi yerinə yetirib digərini gözləyirlər!»

(İbn Macə 801, 850. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 661) səhih olduğunu bildirmişdir) Ardı »

HedislerBirlik bərabərlik və qardaşlıq haqqında seçmə hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “İman etmədikcə cənnətə girə bilməzsiniz. Bir birinizi sevmədikcə də iman etmiş olmazsınız.” (Səhihi-Müslim, İman Kitabı, Hədis: 93)

• Numan ibn Bəşir (r.a.) Hz. Peyğəmbərdən (s.ə.s) rəvayət etmişdir: “Möminlər bir-birlərini sevməkdə, bir-birlərinə mərhəmət etməkdə və lütf etməkdəki misalı, bədən misalıdır. O bədəndə bir üzv xəstələnsə bədənin digər üzvləri bir-birlərini, xəstə üzvünün acısına, yuxusuzluq və atəşlə iştirak etməyə çağırırlar.” (Səhihi-Müslim, Birr və Sıla Kitabı, Hədis: 2586 (Səhih-Buxari, Səlat Kitabı, 88; Səhih Müslim, Birr Kitabı, Hədis: 65 (2585))

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “Hər kim bir müsəlman qardaşının dünya sıxıntılarından bir sıxıntısına kömək edərsə o, qardaşına Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Cənnət əhli ilə Cəhənnəm əhlinin bəzi sifətləri)

Rəvayət edilir ki, İyad ibn Himər əl-Mucəşiyi (r.a) demişdir: «Bir gün Allah Elçisi (s.a.v) xütbəsində belə buyurdu: «Rəbbim mənə əmr etdi ki, Onun mənə öyrətdiyi şeylərdən bilmədiyinizi sizə bu gün öyrədim. Allah buyurur: «Quluma əta etdiyim hər bir mal halaldır. Şübhəsiz ki, Mən bütün qullarımı müsəlman olaraq yaratdım. Sonra şeytanlar onları dinlərindən uzaqlaşdırdılar. Onlara halal etdiyim şeyləri haram etdilər və haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyim şeyləri Mənə şərik qoşmalarını əmr etdilər. Allah yer əhalisinə baxıb Kitab əhlindən başqa ərəblərə də, əcəmilərə də qəzəbləndi. Allah buyurdu: «(Ey Muhəmməd!) Mən səni imtahana çəkmək və səninlə də başqalarını imtahan etmək üçün səni göndərdim. Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər ( Borclunun borcundan keçən və ya borclunu sıxışdırmayanın fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Heç bir xeyir əməl etməyən bir kişi insanlara borc verərdi və (borcu almaq üçün göndərdiyi) elçisinə belə deyərdi: «Borcu qaytara biləndən al, qaytarmaqda çətinlik çəkəni isə burax və (onun təqsirindən) keç! Ola bilsin ki, Uca Allah da bizim (günahlarımızdan) keçsin». O öləndən sonra Uca Allah ondan soruşur: «Xeyir bir əməl etdinmi?» O deyir: «Xeyr! Ancaq mənim bir xidmətçim vardı və mən insanlara borc verərdim. Borcu almağa göndərəndə ona belə buyurardım: «Borcu qaytara biləndən al, qaytarmaqda çətinlik çəkəni burax və (onun təqsirindən) keç! Ola bilsin ki, Uca Allah da bizim (günahlarımızdan) keçsin». Ardı »

HedislerMüsəlman qadınlar haqqında hədislər (ııı- hissə)

1-Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “Heç bir qadın müsəlman bacısının yerini tutmaq üçün gələcək ərindən onun boşanmasını xahiş etməməlidir” (Səhih Buxari)

2-Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: "Kişilər üçün ən yaxşı sıralar ön sıralar və ən pis sıralar isə axırıncı sıralardır, qadınlar üçün ən yaxşı sıralar son sıralar və ən pis sıralar isə ön sıralardır" (Səhih Müslim) Son sıralar qadınlar üçün ən yaxşıdır, çünki ön sıralardakı qadınlarla müqayisədə onlar kişilərdən daha uzaqdadır.

3-Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: "Şübhəsiz bu dünya ancaq müvəqqəti rahatlıq yeridir və dünyada ən yaxşı rahatlıq əməlisaleh zövcədir" (Səhih Müslim, İbn Macə, Nəsai)

4-Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: "Fitnə 3 şeydədir: Atda, qadında və evdə" (Səhih Buxari)

5-) Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: Ardı »

HedislerSünnəyə tabe olmaq

Abdullah bin Məsud (radiyallahu anhu) belə demişdir: “Siz (sünnəyə) tabe olun. Bidət ortaya çıxarmağa çalışmayın. Çünki sünnə sizə kifayət edər, bidətə ehtiyac yoxdur.”
[Darimi, 1/69.]

İbn Abbas (radıyallahu anhu) belə demişdir: “Bir il keçməmiş insanlar bidəti ortaya çıxarmağa və sünnəni məhv etməyə başladılar. Nəhayət, bidətlər yayılmağa, sünnə isə tərk olunmağa başlandı”.
[İbn Vaddah, «əl-Bidə», səh. 38]

İbn Sirin (rahmatullahi aleyhi) (v.h. 110) belə deyir: “Həm bir bidəti qəbul edib, həm də bir sünnəyə əməl edən heç kim ola bilməz.”
[Darimi, 1/69; İbn Batta, «əş-Şərhu vəl-İbanə», səh. 133.]

Qudeyf bin əl-Haris (rahmatullahi aleyhi) (v.h. 65) belə deyir: “Bir bidət ortaya çıxan kimi mütləq sünnədən o qədəri Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi Hədislər (Allah üçün sevməyin fəziləti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Allah Qiyamət günü buyuracaq: «Mənə görə bir-birlərini sevənlər hanı? Bu gün Mən onları Öz kölgəmdə kölgələndirəcəyəm, Mənim kölgəmdən başqa heç bir kölgənin olmadığı gündə».

(Muslim 2566 (4655, 6713).

Ubadə ibn Samit (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Uca Allah buyurdu: «Mənə görə bir-birlərini sevənlərə məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərinə bağlı olanlara məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərinə nəsihət edənlərə (və səmimi olanlara) məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərini ziyarət edənlərə məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərinə qarşı fədakar olanlara məhəbbətim vacib olmuşdur. Mənə görə bir-birlərini sevənlərə nurdan minbərlər vardır. Nəbilər, Ardı »