Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerSəhih Müslim (Əl-Ənbiyə surəsi)

Uca Allahın: “(O gün insanları) ilk dəfə (yoxdan) yaratdığımız kimi qaytarıb (dirildib) əvvəlki halına salarıq” ayəsi.

Abdullah ibn Abbas (r.a) belə rəvayət edir: “Peyğəmbər (s.a.v) öyüd-nəsihət verərək dedi: “Ey insanlar siz ayaqyalın, çılpaq və sünnətsiz toplanacaqsınız. “(O gün insanları) ilk dəfə (yoxdan) yaratdığımız kimi qaytarıb (dirildib) əvvəlki halına salarıq. Biz yerinə yetirməli olduğumuz vədi mütləq yerinə yetirəcəyik.” (“əl-Ənbiya” / 104) Bilin ki,qiyamət günü ilk dəfə geyindirilən İbrahim olacaq.Mənim ümmətimdən kişilər gətiriləcək. Yaxınlaşdıqları (vaxt) onlara maneə qoyularaq və sol tərəfə götürüləcəklər. Mən deyəcəyəm: “Ey Rəbbim, onlar mənim səhabələrimdir.” Mənə belə deyiləcək: “Sən bilmirsən onlar səndən sonra nə törətdilər.” Saleh qul (İsa Peyğəmbərin dediyi Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Həccin fəziləti)

Rəvayət edilir ki, Ubadə ibn Samit (r.a) demişdir: «(Bir gün) Allah Elçisi (s.a.v) bizimlə namaz qılırdı. (Bu zaman) biri Ənsardan, biri isə Səqif qəbiləsindən olan iki kişi ona doğru addımladı və Ənsardan olan kişi Səqif qəbiləsindən olan kişini (Allah Elçisinə  birinci yaxınlaşmaqda) qabaqladı. Allah Elçisi (s.a.v) Səqifdən olan kişiyə dedi: «Ənsar soruşmaqda səni qabaqladı». Ənsar dedi: «Ola bilsin ki, o, məndən çox tələsir, qoy (birinci) soruşsun». Səqif qəbiləsindən olan kişi namaz haqqında soruşdu, o da ona xəbər verdi. Sonra Allah Elçisi (s.a.v) Ənsara dedi: «Əgər istəyirsənsə, soruşmaq üçün gəldiyin məsələ barəsində sənə xəbər verim». O dedi: «Ey Allahın Elçisi! Mənə Ardı »

HedislerSəhih Müslim (“Siz ürəyinizdə olanı zahirə çıxarsanız da, çıxarmasanız da)

“Siz ürəyinizdə olanı zahirə çıxarsanız da, çıxarmasanız da, Allah ona müvafiq sizinlə haqq-hesab çəkər”ayəsi.

Əbu Hüreyrənin (r.a)rəvayət etdiyinə görə Peyğəmbərə (s.a.v) “Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allaha məxsusdur. Siz ürəyinizdə olanı zahirə çıxarsanız da, çıxarmasanız da, Allah ona müvafiq sizinlə haqq-hesab çəkər. (Allah) istədiyini bağışlar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir” (“əl-Bəqərə” / 284) ayəsi enəndə, bu səhabələrə çətin gəldi və onlar Peyğəmbərin (s.a.v) yanına gəlib, diz üstə oturub dedilər:“Ey Allahın Elçisi ! Biz bacardığımız, namaz, oruc, cihad, sədəqə kimi gücümüzün çatdığı əməllərı yerinə yetirməyə mükəlləf olduq. Lakin sənə nazil olan bu ayəyə bizim əməl etməyə gücümüz çatmır.” Peyğəmbər Ardı »

HedislerBu dörd xislətə sahib olan insan xalis münafiq olar

Abdulla ibn Amr (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət edir: «Bu dörd xislət kimdə olarsa, o, xalis münafiq (riyakar) sayılar. Kim bu xislətlərdən birini daşıyarsa, ondan əl çəkənə qədər həmin insanda münafiqlikdən bir pay olar. (Həmin xislətlər bunlardır:) Əmanət verildikdə ona xəyanət edər, danışanda yalan danışar, əhd bağladıqda əhdini pozar və mübahisə etdikdə həddini aşar». Buxari və Müslim.
(Buxari: İman ? 34. Müslim: İman ? 58. Tirmizi: İman ? 2632. Nəsai: İman ? 5020. Əbu Davud: Sünnə ? 4688. Əhməd: 2/189.)

ŞƏRH

Nifaq şər əməllərin əsasıdır. Nifaq, zahirdə xeyirxahlıq göstərib, daxildə şəri gizlətməkdir. Bu tərifə etiqadla edilən böyük nifaq daxildir. Onun sahibi zahirdə Ardı »

HedislerAllah üçün sevərlər

Ömər ibn əl-Xəttabdan (Allah ondan razı olsun!) rəvayət olunur ki, bir dəfə Allahın rəsulu (Ona Allahın salamı və xeyir-duası olsun!) səhabələrinə buyurdu: “Allahın qulları arasında elələri vardır ki, onlar nə nəbi, nə də şəhiddirlər. Nəbi və şəhidlər onların Allah dərgahındakı məqamlarına qibtə edərlər”. Səhabələr Peyğəmbərdən (Ona Allahın salamı və xeyir-duası olsun!) onların kim olduğu barədə soruşduqda Peyğəmbər: “Onlar bir-birini qan qohumluğuna və var-dövlətə görə deyil, yalnız Allah üçün sevənlərdir. Onların simaları nurdur və onlar nurun fövqündədirlər. İnsanlar qorxduqları zaman onlar qorxmaz, kədərləndikləri zaman kədərlənməzlər”, – deyərək cavab verdi və bu surəni oxudu: “Məgər, onlar Allahın dostları deyillərmi? Onlar üçün heç bir Ardı »

HedislerBeş şey gəlmədən öncə

Rasulullah (SallAllahu aleyhi və səlləm) buyurmuşdur:
- Beş şey gəlmədən öncə beş şeyin qədrini bilin:

• Qocalığından əvvəl gəncliyinin
• Xəstəliyindən əvvəl sağlamlığının
• Kasıblığından əvvəl zənginliyinin
• Məşğuliyyətindən əvvəl boş vaxtının
• Ölümündən əvvəl həyatının Ardı »

HedislerƏnəs ibn Məlik (r.a) demişdir: «Mən Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini eşitmişəm: «Uca Allah buyurmuş

Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Allah Elçisi (s.a.v) qızdırma xəstəliyinə tutulmuş bir adamı ziyarət edir və deyir: «Sevin, çünki Allah buyurur: «O (qızdırma) Mənim atəşimdir, Cəhənnəm atəşindən bir payı olsun deyə onu günahkar quluma göndərirəm!
(ət-Tirmizi 2088, 2232; İbn Macə 3470. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 557) hədisə səhih demişdir.)


İbn Macənin rəvayətində isə belə deyilir: «Sənə müjdə olsun! Çünki Allah buyurur: «O, (qızdırma xəstəliyi) Mənim atəşimdir. Axirətdə atəşdən bir payı olsun deyə Mən onu mömin quluma dünyada göndərirəm».
(İbn Macə 3470, 3599. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 557) hədisə səhih demişdir.)

Əbu Uməmə (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Həqiqətən müsəlman qul xəstələndikdə Allah Ardı »

HedislerImam Hesen Eskeriden hedisler

Hedis 1: Imam Hesen Eskeri (e) buyurur: Dostunu xelvetde nesihet eden shexs onu zinetlendirmishdir.

* * *
Hedis 2: Imam Hesen Eskeri (e) buyurur: Dostunu xelvetde nesihet eden shexs onu zinetlendirmishdir.

* * *
Hedis 3: Imam Hesen Eskeri (e) buyurur: Dostlarinin en yaxshisi o kesdir ki, senin gunahlarini unudub, yaxshiliqlarini yadda saxlasin.

* * *
Hedis 4: Imam Hesen Eskeri (e) buyurur: Shohret ve reyaset istemekden cekin. cunki bu ikisi insani mehve surukleyir.

* * *
Hedis 5: Imam Hesen Eskeri (e) buyurur: Musibet gormush adamin yaninda shadlanmaq edebden deyildir.

* * *
Hedis 6: Imam Hesen Eskeri (e) buyurur: Ehtiyatin bir heddi vardir ki, onu ashdiqda qorxaqliga cevriler.

* * Ardı »