Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerMüsəlmanın müsəlman üzərində altı haqqı var

Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Müsəlmanın müsəlman üzərində altı haqqı var.” Orada olanlar dedilər: “Ey Allahın elçisi, onlar hansılardır?”

O buyurdu: “Onunla qarşılaşdıqda salam ver. Səni dəvət etdikdə qəbul et. Səndən nəsihət istədikdə nəsihət ver. Asqırıb “Əlhəmdulilləh” (həmd olsun Allaha) deyəndə sən də ona “Yərhəmukəllah” (Allah sənə rəhm etsin) de. Xəstələndikdə ziyarət et. Vəfat etdikdə cənazəsini müşayiət et.” Müslim rəvayət etmişdir.
(Müslim: Salam ? 2162. Tirmizi: Ədəb ? 2737. Nəsai: Cənazələr ? 1938. Əhməd: 2/412.)

ŞƏRH

Bu altı haqdır. Onları müsəlmanın haqları olaraq yerinə yetirən şəxsin digər haqları da yerinə yetirməsi lazımdır. Allah tərəfindən çoxlu xeyir və böyük savab verilən bu Ardı »

HedislerƏl-Kafi

Əl Kafi - (ərəb. الكافي‎‎) h.q. III-IV (m. IX-X) yüzilliyin şiə-cəfəri məzhəbinin məşhur hədis kitabı. Kitabın müəllifi Siğatul İslam Əllamə Kuleyni adı ilə tanınan Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Yaqub ibn İshaq əl-Kuleyni Əl-Razi-dir.Mündəricat [gizlə]
1 Haqqında
2 Tərkibi
3 Ravilər
4 Əsərin özəllikləri
5 Şərhlər
6 Hədis kateqoriyaları
7 Əsər haqqında deyilmiş təriflər
8 İstinadlar
9 Ədəbiyyat
10 Xarici keçidlər
11 Həmçinin bax

[redaktə]
Haqqında

İslam dünyasının an boyuk alimlarindan olan Kuleyniyə dünya şöhrəti gətirən əsər – «əl-Kafi»dir. Məhz bu kitaba görə o, «Siqqətu'l-İslam» (İslamın etibarlı şəxsi) fəxri ləqəbini qazanmışdır. «Əl-Kafi» cəfəri məzhəbində ən əsas hədis mənbələri sayılan 4 kitabdan («kutubu'l-ərbəə») biridir. «Əl-Kafi» şərti olaraq, 2 hissədən ibarətdir. «Usulu'l-Kafi» adlanan birinci hissə əqidə Ardı »

HedislerAlıcı və satıcı bir-birindən ayrılanadək ixtiyar sahibidirlər

Həkim ibn Hizam (r.a) Peyğəmbərin (s.av) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Alıcı və satıcı bir-birindən ayrılanadək ixtiyar sahibidirlər (yəni ayrılanadək alıcı aldığını, satıcı da satdığını geri qaytara bilər). Əgər onlar düz danışar və aydınlıq gətirərlərsə, alış verişləri bərəkətli olar. Əgər nəyi isə gizlədər və yalan danışarlarsa, alış-verişlərinin bərəkəti gedər.” Buxari və Müslim rəvayət etmişlər.
(Buxari: Alış-veriş ? 2004. Müslim: Alış-veriş ? 1532. Tirmizi: Alış-veriş ? 1246. Nəsai: Alış-veriş ? 4464. Əbu Davud: Alış-veriş ? 3459. Əhməd: 3/402. Darimi: Alış-veriş ? 2547.)

ŞƏRH

Bu hədis, faydalı və zərərli müamilələrin bəyanında təməl rolunu oynayır. Düz danışmaq və aydınlıq gətirmək, bu iki növü bir-birindən fərqləndirən amildir.
Müamiləsində düz danışan, Ardı »

HedislerƏl İrşad

[color=#039b80]Haqqında

14-cü hicri əsrin ən görkəmli şiə alim və fəqihlərindən olan Şeyx Mufidin (336-413 hicri) qələmə aldığı "Əl-İrşad" kitabı İmamların (ə) həyatı barəsində mövcud olan ən mötəbər hədis mənbələrindən biri hesab olunur. Əsər 411-ci hicri ilində müəllifin vəfatından iki il öncə, elmi şöhrətinin zirvəsində olduğu bir vaxtda yazılmışdır. Kitabda Əhli-beytin (ə) tarixi və fəzilətləri ilə bağlı rəvayətlər toplanmış və əsər Şeyxin dostlarından birinin istəyi əsasında qələmə alınmışdır.

Şeyx Mufid bu əsərində tarixi kitabların üslubuna uyğun olaraq tarixi hadisələri bəyan edir. Bundan əlavə "Əl-İrşad" etiqadi bir kitab da hesab olunur. Belə ki, əsərdə bir çox etiqadi məsələlərə işarə olunmuşdur. Eyni zamanda müəllif hədis kitablarının Ardı »

HedislerSünəni Tirmizi

[color=#039b80]Sünəni Tirmizi (ərəb. سُـنَن الترمذي‎‎). Əhli Sünnənin hədis ədəbiyyatında ən güvənilən hədis kitabları olaraq qəbul edilən altı kitabdan (Kutubi Siddənin) biridir.

Müəllifi Tirmizidir. Əsərin əsil adı "Əl Camius Səhih" olsa da müəllifinə nisbətlə "Sünəni Tirmizi" olaraq anılır.Mündəricat [gizlə]
1 Haqqında
1.1 Müəllif
1.2 Əsər
1.3 Nəşrləri
2 İstinadlar
3 Xarici keçidlər
4 Həmçinin bax

[redaktə]
Haqqında
[redaktə]
Müəllif

Əbu İsa Məhəmməd ibn İsa ibn əd Dəhhaq Mərkəzi Asiyada yerləşən Tirmiz şəhərində doğulub. Haqqında məlumat azdır. Hədis toplamaq məqsədilə Xorasan, İraq, Hicaz və b. yerlərə səfər etmiş və İmam Buxari, Müslim ibn Həccac, Əbu Davud kimi bir çox alimlərdən hədis almışdır. Və həmçinin Heysəm ibn Kulab əl-Şasi, Məqhul ibn əl-Fəld, Məhəmməd ibn Ardı »

HedislerOn şey fitrətdəndir

Aişə (r.anha) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “On şey fitrətdəndir: Bığları qısaltmaq, saqqal buraxmaq, misvakdan istifadə etmək, burnu su ilə yaxalamaq, dırnaqları tutmaq, oynaqları yumaq, qoltuqaltı tükləri yolmaq, ayıb yerlərini qırxmaq və ayaqyoluna getdikdən sonra su ilə təmizlənmək.” Rəvayətçi deyir: “Onuncunu unutdum. Yəqin ki, ağızı su ilə yaxalamaq idi.” Müslim rəvayət etmişdir.
( Müslim: Tahara ? 261. Tirmizi: Ədəb ? 2757. Nəsai: Zinət ? 5040. Əbu Davud: Tahara ? 53. İbn Macə: Tahara ? 293. Əhməd: 6/137.)

ŞƏRH
Fitrət, (insana anadan olduğu ilk gündən verilən) xilqətdir. Allah Öz qullarını onun əsasında xəlq etmiş, fitri olaraq xeyri və onun əldə edilməsini onlara sevdirmiş, Ardı »

Hedislerİslam təmizliyi

İslam təmizdir. Elə isə təmizlənin.Çünkü cənnətə təmiz olandan başqası girə bilməz.

Hadis-i Şerif (Taberani). Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Bizə filan ulduza görə yağış endirildi deyənlərin küfr etməsi)

Zeyd ibn Xalid əl-Cuhəni (r.s) demişdir: «Allah Elçisi (s.a.v) Hudeybiyyədə gecə ikən yağmış yağışdan sonra bizə sübh namazını qıldırdı və namazı bitirdikdən sonra üzünü camaata çevirib soruşdu: «Bilirsinizmi, Rəbbiniz nə buyurdu?» (Əshabələr:) «Allah və Onun Elçisi daha yaxşı bilir!» - dedilər. Peyğəmbər (s.a.v) dedi: «(Allah buyurdu): «Qullarımdan bir qismi mömin, digər qismi isə kafir oldu. «Bizə Allahın lütfü və mərhəməti sayəsində yağış göndərilmişdir» - deyənlərə gəlincə, onlar Mənə iman gətirmiş və ulduzları inkar etmişlər. «Yağış bizə filan və filan ulduza görə nazil olmuşdur» - deyənlərə gəldikdə, onlar Mənə küfr etmiş və ulduzlara iman gətirmişlər».

əl-Buxari 10. Kitəbul-Azan, Kitəbu Əbvəbi Sıfəti Saləhət Ardı »