Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerAllah kimə xeyir istəyərsə, onu dində fəhmli (anlayışlı) edər

Müaviyə (r.a) demişdir ki, Peyğəmbər (s.a.v)belə buyurmuşdur: “Allah kimə xeyir istəyərsə, onu dində fəhmli edər.” Buxari və Müslim.
(Buxari: Elm ? 71. Müslim: Əmirlik ? 1037. İbn Macə: Müqəddimə ? 221. Əhməd: 4/93. Darimi: Müqəddimə ? 226.)

ŞƏRH

Bu hədis elmin fəziləti barəsində rəvayət olunan ən əzəmətli hədislərdən biridir. Burada faydalı elmin insan üçün xoşbəxtlik sayılması və Allahın bununla həmin şəxsə xeyir istəməsi zikr olunur.
Dində fəhmli olmaq imanın əsaslarını, İslamın qayda-qanunlarını, hökmləri və eyni zamanda ehsan gerçəkliklərini şamil edir. Din kəlməsi bu üçlüyün hamısını əhatə edir. Necə ki, Cəbrayılın hədisində o, Peyğəmbərə (s.a.v) iman, İslam və ehsan barədə sual vermişdir. Peyğəmbər (s.a.v) onların Ardı »

HedislerImam Sadiqden Hedisler

Hedis 1: Imam Sadiq (e) buyurur: Imanli bir shexs hec vaxt oz shehvetine meglub olmaz ve qarni onun rusvayciligina sebeb olmaz.

* * *
Hedis 2: Imam Sadiq (e) buyurur: Allah-teala qafil qelble edilen duani qebul buyurmaz, ona gore de agah qelble dua et ve duanin qebul olacagina emin ol.

* * *
Hedis 3: Imam Sadiq (e) buyurur: Boyuklerimize ehtiram gostermeyen, kiciklerimize ise rehm etmeyen kes bizden deyildir.

* * *
Hedis 4: Imam Sadiq (e) buyurur: Bizim vilayetimiz (hakimiyyetimiz) Allahin hakimiyyetidir. Hec bir peygember bu vilayetsiz mebus edilmemishdir.

* * *
Hedis 5: Imam Sadiq (e) buyurur: Bashqasinin sirri uzerinden perdeni goturenin oz evinin sirleri ashkar olar.

* Ardı »

HedislerAllaha Şükür

Davud (aleyhissalam) buyurur: "Ey Rəbbim! Sənə necə şükr edim ki, neməti verən, onunla ruziləndirən, sonra da nemət üstünə nemət verərək artıran Sənsən. Nemət də Səndən, şükr də Sənədən. (şükrüm belə Sənin bir nemətindir) Necə bunlara şükr edim". Allah: "İndi Məni tanıdın və Mənə şükr etdin, ey Davud! Çünki, şükr etməyin də Mənim bir nemətim olduğunu bildin". (Başqa rəvayətdə: "Ey Rəbbim! Vücudumdakı tüklərdən hər birinin iki dili olsa, gecə və gündüz bütün vaxtlarda Səni zikr etsələr də belə, yenə də mənə verdiyin nemətin haqqını vermiş olmaram"

(İmam Əhməd "Kitəbuz-Zuhd" 361, 362. ) Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər(övladı ölən və buna səbr edənin fəziləti)

Əbu Musa əl-Əşari (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Bir qulun uşağı öldükdə Allah mələklərindən soruşur: «Qulumun uşağınımı aldınız?» Onlar: «Bəli» - deyə cavab verirlər. Allah soruşur: «Qulumun ürəyinin meyvəsinimi aldınız?» Onlar: «Bəli» - deyə cavab verirlər. Sonra Allah buyurur: «Qulum nə dedi?» Onlar deyirlər: «Sənə həmd və istirca etdi»
.( Yəni belə demək: «İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun»-biz Allaha məxsusuq və Ona da qayıdacağıq!)
Allah buyurur: «Quluma Cənnətdə bir ev tikin və adını da «Həmd evi» qoyun!»
(ət-Tirmizi 1021, 1037. əl-Albani «Sahihul-Cəmiis-Sağir»də (? 795) səhih olduğunu söyləmişdir.)


Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Həddi buluğa çatmamış üç Ardı »

HedislerSəhabələrə dair seçilmiş hədislər

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “İnsanların xeyirlisi yaşadığım dövrdə yaşayanlardır. Sonra onları təqib edən (tabiunlar), sonra da onları təqib edən (təbəut-tabiun) gəlir.” (Səhihi-Müslim, Kitabu Fədailus-Səhabə, c.VII, səh. 479-480)

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “Əshabıma dil uzatmaqdan uzaq durun. Məndən sonra qəti onları hədəf tutmayın. Kim onları sevərsə məni sevdiyinə görə sevmiş olar. Kim də üz çevirərsə, məndən üz çevirdiyi üçün olar. Onlara əziyyət verən mənə əziyyət vermiş olar, mənə əziyyət verən isə Allaha əziyyət verir deməkdir. Allah, özünə əziyyət edəni yaxında yaxalayar. (Mişkatül-Məsabih. c.III .səh.219, Hədis ?6005)

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: Məni görüb iman edənlərə müjdələr olsun, məni görənləri də görənə müjdələr olsun. (İbn Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Arafa günün fəziləti)

Aişə (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Ərafat günü olduğu qədər Allahın atəşdən çox qul azad etdiyi başqa bir gün yoxdur. Həqiqətən o gün Allah, (dünya səmasına) yaxınlaşır və mələklərin qarşısında (Ərafatda olanlarla) öyünərək buyurur: «Bunlar nə istəyirlər?»

(Muslim 1348 (2402, 3354) Ardı »

HedislerHər şey, hətta acizlik və fərasət də qədərə bağlıdır

Abdulla ibn Ömər (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Hər şey, hətta acizlik və fərasət də qədərə bağlıdır.” Müslim rəvayət etmişdir.
(Müslim: Qədər ? 2655. Əhməd: 2/110. Malik: əl-Cami ? 1663.)

ŞƏRH

Bu hədis çox əzəmətli bir əsası, imanın altı əsasından birini özündə ehtiva etmişdir. O, qədərin xeyrinə və şərinə, şirinliyinə və acısına, ümumisinə və xüsusisinə, keçmişinə və gələcəyinə iman gətirməkdən ibarətdir. Belə ki, insan Allahın Öz elmi ilə hər şeyi əhatə etdiyini, bəndələrin edəcəyi xeyri və şəri bildiyini, bütün işlərdən və hallardan agah olduğunu etiraf etməlidir. O, bütün bunları Öz dərgahında qorunan kitabda (lövhi-məhfuzda) yazmışdır. Uca Allah bu barədə buyurur: “(Ya Ardı »

HedislerAltı kitab

Altı kitab (ərəbcə: الكتب الستة‎, farsca: صحاح سته). Əhli Sünnə tərəfindən ən etibarlı hədis mənbələri kimi qəbul edilmiş 6 kitaba verilmiş ümumi ad. Həmin kitablar aşağıdakılardır:
Səhihi Buxari (صحيح البخاري)
Səhihi Müslim (صحيح مسلم)
Sünəni Nəsai (النسائي سُنن)
Sünəni Tirmizi (سُـنَن الترمذي)
Sünəni Əbu Davud (سُنن أبو داوود)
Sünəni İbn Macə (سُنن ابن ماجة)
Ardı »