Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerSədəqə malı azaltmır

Əbu Hureyrə (s.a.v) Peyğəmbərin  belə buyurduğunu söyləmişdir: “Sədəqə malı azaltmır. Əfv edən qulu Allah izzətləndirər. Kim Allah üçün təvazökar olarsa, Allah onu yüksəldər.” Müslim rəvayət etmişdir.
(Müslim: Xeyirxahlıq, qohumluq və ədəb ? 2588. Tirmizi: Xeyirxahlıq və qohumluq ? 2029. Əhməd: 2/386. Malik: Cəmi ? 1885. Darimi: Zəkat ? 1676.)

ŞƏRH

Bu hədis sədəqənin, əfvin və təvazökarlığın fəzilətini özündə cəm etmiş, onların dünya və axirətdəki səmərələrini açıqlamışdır. Sədəqənin malı azaltdığını, əfvin izzətə, təvazökarlığın isə qürura zidd olduğunu düşünmək yanlışlıq və yalan üzərində qurulmuş zəndir.

Əslində sədəqə malı azaltmır. Malın məbləğini azaltdığını fərz etsək, başqa cəhətdən onu artırdığını görərik. Sədəqə mala bərəkət verir, ondan ziyanı uzaqlaşdırır, Ardı »

HedislerSəhih Müslim (“Həqiqətən, (beş vaxt namaz kimi) yaxşı əməllər pis işləri (kiçik günahları) yuyub apa

Abdullah ibn Məsud (r.a) bir kişinin Peyğəmbərin (s.a.v) yanına gəlib belə dediyini rəvayət edir: “Mən şəhərin ən ucqar tərəfində bir qadını müalicə edirdim. Onunla (cinsi əlaqəyə girmədən) yaxınlıq etdim.Bu mənəm və istədiyin hökmü mənə ver!” Ömər (r.a) ona dedi: “Allah-Təala sənin bu eybini örtdü. Sən də eybini örtsəydin?!” Peyğəmbər (s.a.v) ona cavab vermədi. O kişi qalxdı və getdi.Peyğəmbər (s.a.v) onun ardınca bir kişini göndərib onu çağırtdı və ona bu ayəni oxudu: “Namazı gündüzün iki başında (günortadan əvvəl və sonra, yəni səhər, günorta və gün batan çağı və ya günün iki başında, yəni səhər-axşam) və gecənin (gündüzə yaxın) bəzi saatlarında (axşam və Ardı »

HedislerNəhcül Bəlağə

[color=#039b80]Nəhcül Bəlağə - (ərəb. نهج البلاغة‎‎) Əhli Şiə zümrəsinin-Cəfərilik məzhəbinin ən mötəbər kitablarından biri. Bu kitab Əhli Şiə zümrəsinin-Cəfərilik məzhəbinin 1-ci imamı və xəlifəsi və 2-ci məsumu, Əhli Sünnə zümrəsinin böyük səhabəsi, 4-cü xəlifəsi Hz. Əli ibn Əbu Talibin (ə) əmr, xütbə, məktub, vəsiyyət, hikmətli söz və qısa sözcüklərindən ibarət bir əsərdir.

Əsərin müəllifi, toplayanı Şeyx Razidir (HQ 395-469) (M ?-1048). Əsərin adının mənasına gəldikdə isə Nəhcül yol, bəlağə isə zamana uyğun deyilmiş söz deməkdir.Mündəricat [gizlə]
1 Haqqında
1.1 Müəllif
1.2 Əsər
2 Tərkibi
2.1 Xütbələr
2.2 Məktublar
2.3 Hikmətli kəlamlar
3 Şərhlər
4 İstinadlar
5 Həmçinin bax
6 Xarici keçidlər

[redaktə]
Haqqında
[redaktə]
Müəllif

Seyid Əbulhəsən Məhəmməd Əbu Əhəməd Rəzi HQ 395-ci ildə Ardı »

HedislerAllah kimə xeyir istəyərsə, onu dində fəhmli (anlayışlı) edər

Müaviyə (r.a) demişdir ki, Peyğəmbər (s.a.v)belə buyurmuşdur: “Allah kimə xeyir istəyərsə, onu dində fəhmli edər.” Buxari və Müslim.
(Buxari: Elm ? 71. Müslim: Əmirlik ? 1037. İbn Macə: Müqəddimə ? 221. Əhməd: 4/93. Darimi: Müqəddimə ? 226.)

ŞƏRH

Bu hədis elmin fəziləti barəsində rəvayət olunan ən əzəmətli hədislərdən biridir. Burada faydalı elmin insan üçün xoşbəxtlik sayılması və Allahın bununla həmin şəxsə xeyir istəməsi zikr olunur.
Dində fəhmli olmaq imanın əsaslarını, İslamın qayda-qanunlarını, hökmləri və eyni zamanda ehsan gerçəkliklərini şamil edir. Din kəlməsi bu üçlüyün hamısını əhatə edir. Necə ki, Cəbrayılın hədisində o, Peyğəmbərə (s.a.v) iman, İslam və ehsan barədə sual vermişdir. Peyğəmbər (s.a.v) onların Ardı »

Hedislerİslam təmizliyi

İslam təmizdir. Elə isə təmizlənin.Çünkü cənnətə təmiz olandan başqası girə bilməz.

Hadis-i Şerif (Taberani). Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər ( Uca Allahın qiyamət günü bəndəsini nemətlər barədə sorğu-sual etməsi)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) buyurmuşdur: «Şübhəsiz ki, Qiyamət günü bəndədən nemətlərdən ilk soruşulacağı Allahın ona: «Sənin bədənini sağlam etmədimmi və səni sərin su ilə bəsləmədimmi?» - deməsidir».

(ət-Tirmizi 3358, 3683; ət-Tabərani «əl-Kəbir» 12289. əl-Albani səhih demişdir.)

Əbu Hureyra və Əbu Səid (r.a) rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Qiyamət günü bir qul (Allahın hüzuruna) gətiriləcək və Allah ona deyəcək: «Sənə qulaq, göz, mal və övlad vermədimmi? Həmçinin heyvanları və əkin yerlərini sənin ixtiyarına vermədimmi? Səni başqaları tərəfindən itaət olunan və qənimətin dörddə birini alan başçı təyin etmədimmi? Bu gün Mənimlə görüşəcəyini güman edirdin?» O: «Xeyr!» - deyə Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Uca Allah bir bəndədə iki qorxu ilə iki arxayınşılığı cəm etməz)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) Uca Rəbbindən rəvayət edərək belə buyurur: «İzzətimə and olsun ki, quluma eyni zamanda iki qorxu və iki arxayınlıq verməyəcəyəm. Əgər bu dünyada Məndən qorxsa, Qiyamət günü ona əmin-amanlıq bəxş edərəm. Yox, əgər bu dünyada Məndən qorxmayıb arxayın yaşasa, Qiyamət günü onun canına vəlvələ salaram».

(İbn Hibban 640. Şueyb əl-Arnavut isnadının həsən olduğunu bildirmişdir.) Ardı »