Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Mizan tərəzisi haqqında)

Salman (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) buyurmuşdur: «Qiyamət günü mizan tərəzisi qoyulacaq. Əgər göylərlə yer onda çəkilsə, onlar mütləq genişlənər. Mələklər deyəcəklər: «Ey Rəbb! Bu tərəzi kimin üçündür?» Uca Allah buyuracaq: «Yaratdıqlarımdan istədiyim kimsə üçün». Mələklər deyəcəklər: «Sən paksan! Biz Sənə layiqincə ibadət etmədik». Sirat körpüsü ülgücün tiyəsi kimi qoyulacaq. Mələklər deyəcəklər: «Sən bunun üzərindən (keçməyə) kimə icazə verəcəksən?» Allah buyuracaq: «Yaratdıqlarımdan istədiyimə». Mələklər deyəcəklər: «Sən paksan! Biz Sənə layiqincə ibadət etmədik».

(Hakim 8739. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 941) səhih olduğunu söyləmişdir.) Ardı »

Hedisler: Səhih Qüdsi hədislər (Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, (onlar)diridirlər) ay

İbn Abbas (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: «Qardaşlarınız Uhud döyüşündə şəhid olduqda, qüdrət və qüvvət sahibi olan Allah onların ruhlarını yaşıl quşların içinə yerləşdirdi. Onlar Cənnət çaylarının yanına gəlir, Cənnət meyvələrindən yeyir və Ərşin kölgəsində yerləşdirilmiş qızıl çıraqların yanına qayıdırlar. Yemək-içməklərinin və qayıtdıqları yerin nə qədər gözəl olduğunu gördükləri zaman deyirlər: «Kaş ki, qardaşlarımız Allahın bizə bəxş etdiyi bu nemətlərdən xəbər tutaydılar və Allah yolunda olan cihaddan qorxub qaçmayaydılar». Allah : «Mən sizin dediklərinizi onlara bildirərəm!» - dedi və bu ayələri Öz elçisinə nazil etdi: «Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, (onlar) diridirlər» (Ali-İmran 169)».

(Əbu Davud 2158, 2520, Ardı »

HedislerHezret Mehemmedden Hedisler

Hedis 1: Hezret Mehemmed (s) buyurur: Butun yaxshiliqlardan ustun bir yaxshiliq vardir. Lakin insan Allah yolunda olduruldukde, daha bundan da ustun bir yaxshiliq yoxdur.

* * *
Hedis 2: Hezret Mehemmed (s) buyurur: Emellerinizi Allah ucun xalislikle yerine yetirin. Heqiqeten, Allah yalniz Onun ucun xalislikle yerine yetirilmish emelleri qebul edir.

* * *
Hedis 3: Hezret Mehemmed (s) buyurur: Oz ummetim ucun her sheyden cox danishiqda mahir olan munafiqlerden qorxuram.

* * *
Hedis 4: Hezret Mehemmed (s) buyurur: Allah-teala sevdiyi bendesini cetinliye salar ki, onun ahuzarini eshitsin.

* * *
Hedis 5: Hezret Mehemmed (s) buyurur: Bir shexsi ishletmek ucun ecir tutduqda, haqqini ona evvelceden elan edin.

* * Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Orucun fəziıəti)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Oruc qalxandır (Cəhənnəm odundan qoruyan sipər.) Qoy (oruc tutan adam) günah işlər görməsin və cahillik etməsin. Əgər kimsə onunla dalaşmaq istəsə və ya söysə, qoy iki dəfə : «Mən oruc tutmuşam» - desin. Canım Əlində olan Allaha and olsun ki, oruc tutan adamın ağzından gələn qoxu, Uca Allahın yanında müşk qoxusundan daha gözəldir. (Allah buyurur:) «O, Mənə görə öz yeməyindən, içməyindən və şəhvətindən imtina etmişdir. Oruc isə Mənim üçündür və Mən (oruc tutan adama) ayrıca mükafat verəcəyəm. Yaxşı əməlin əvəzi on qat veriləcəkdir».
(əl-Buxari 31. Kitəbus-Siyəm 2 (1761, 1795, 1894)

Əbu Hureyra Ardı »

HedislerSəhih Qüdsi hədislər (Miniyə Oturarkən Edilən Zikr)

Rəvayət edilir ki, Əli ibn Rabiə demişdir: «(Bir dəfə) Əli (r.a) ilə birlikdə yol gedirdim, o ayağını miniyinin üzəngisinə qoyduğu zaman: «Allahın adı ilə!» - dedi. Oturanda isə, dedi: «Allaha həmd olsun! Bunu bizə ram edən Allah pakdır, müqəddəsdir. Yoxsa bizim ona gücümüz çatmazdı. Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq»(əz-Zuxruf 13-14). Sonra o, üç dəfə Allaha həmd etdi, üç dəfə «Allah böyükdür», üç dəfə «Allah pak və müqəddəsdir» və «Səndən başqa haqq ilah (məbud) yoxdur» - dedi. Bundan sonra: «Sən pak və müqəddəssən! Mən özümə zülm etdim. Məni bağışla! Şübhəsiz ki, günahları ancaq Sən bağışlayırsan» - deyib güldü. Mən soruşdum: «Səni güldürən Ardı »

HedislerSünəni Əbu Davud

[color=#039b80]Sünəni Əbu Davud (ərəb. سُنن أبي داود‎‎). Əhli Sünnənin hədis ədəbiyyatında ən güvənilən hədis kitabları olaraq qəbul edilən altı kitabın (Kutubi Siddənin) üçüncüsüdür.

Müəllifi Əbu Davuddur. Bu əsər də müəllifinə nisbətlə Sünəni Əbu Davud olaraq anılır.Mündəricat [gizlə]
1 Haqqında
1.1 Müəllif
1.2 Əsər
1.3 Nəşrləri
2 İstinadlar
3 Xarici keçidlər
4 Həmçinin bax

[redaktə]
Haqqında
[redaktə]
Müəllif

Əbu Davud Məhəmməd ibn Süleyman ibn İshaq ibn əl Əzdi əs Sicistani, h.q. 202-ci ildə Sicistanda doğulmuşdur. İlk təhsilindən sonra Nişapur, Kufə, Xorasan, Ərəbistan, Mesopotomiya, İran, Suriya və Misir kimi yerlərə səfər etmiş və elmini daha da artırmışdır. H.q. 275-ci ildə (M. 888) Bəsrədə vəfat etmişdir.
[redaktə]
Əsər

Kitab cildlərə bölünür (Cildlərin sayı nəşr edildiyi zamana, məkana Ardı »

HedislerSEÇİLMİŞ QÜDSİ HƏDİSLƏR (1-5)

1.Ənəs ibn Malikdən (Allah ondan razı olsun!) "Qorxub çəkinməyə də, bağışlamağa da layiq olan ancaq Odur!" (əl-Muddəssir, 56.) ayəsi haqda belə deməsi rəvayət olunur: “Uca və böyük Allah buyurur: Mənəm qorxub çəkinməyə layiq olan. Kim məndən qorxar və mənimlə yanaşı başqa bir məbud qəbul etməzsə, onu bağışlamağa layiq olan da mən olaram”. ( ət-Tirmizi (3328), Əhməd (3/142, 243), əd-Darimi (2/302), İbn Macə (2/4299), əl-Hakim (2/508), İbn Əbu Asim (2/969) və b. Hədis həsəndir.)

2.Yenə də Ənəs ibn Malikdən (Allah ondan razı olsun!) Allah elçisinin (s) belə deməsi rəvayət olunur: “Uca və böyük Allah buyurur: Mən şəriklərin ən xeyirlisiyəm. Kim mənim üçün bir Ardı »

HedislerMənə özümdən əvvəlki peyğəmbərlərə verilməyən beş şey verilmişdir

Cabir ibn Abdulla (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Mənə özümdən əvvəlki peyğəmbərlərə verilməyən beş şey verilmişdir: Bir aylıq məsafədən düşmənlərin qəlblərinə düşən qorxu ilə kömək edildim. Bütün yer üzü mənə səcdəgah və pak edildi. Ümmətimdən olan hər kəs harada namaza yetişərsə, orada qılsın. Mənə qənimətlər halal edildi. Amma məndən öncə heç kimə halal edilməmişdi. Mənə vasitəçilik (şəfaət) verildi. Hər bir peyğəmbər məxsusi olaraq öz tayfasına göndərilmişdir. Mən isə, bütün insanlara göndərildim.” Buxari və Muslim.
( Buxari: Namaz ? 427. Müslim: Məscidlər və namaz qılınan yerlər ? 521. Nəsai: Qüsl və təyəmmüm ? 432. Əhməd: 3/304. Darimi: Namaz ? 1389.)

ŞƏRH

Peyğəmbərimiz Muhəmmədə (s.a.v) Ardı »