Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Maraqlı melumatlarAllahın ölüləri diriltməsi...

Allahın ölüləri diriltməsi...

Keçmişdə ölmüş insanların dirilməsi.
O zaman siz: «Ey Musa! Biz Allahı açıq-aşkar görməyincə sənə iman gətirməyəcəyik!»– dediniz və gözünüz görə-görə sizi ildırım vurdu. Ölümünüzdən sonra Biz sizi diriltdik ki, bəlkə şükür edəsiniz. (Bəqərə, 55)
Minlərlə adam olduqları halda ölüm qorxusundan yurdlarından çıxanları görmədinmi? Allah onlara: «Ölün!»– dedi. Sonra isə onları diriltdi. Doğrudan da, Allah insanlara qarşı lütfkardır, lakin insanların çoxu buna şükür etmir. (Bəqərə, 243)

Və ya damları uçulub xarabalığa çevrilmiş bir kəndin yanından keçən kimsənin hekayətini bilmirsənmi? O demişdi: «Allah bu kəndi ölümündən sonra necə dirildəcək?» Allah onu öldürüb yüz il saxladı, sonra da dirildib dedi: «Nə qədər qaldın?» O dedi: «Bir gün Ardı »

Maraqlı melumatlarHaram olan şeylər

Haram olan şeylər

Allahdan başqasına qurban kəsmək, ölmüş heyvan əti yemək haramdır. Zina, faiz, qumar, şərab, araq, insanları sərxoş edən şeylər haramdır. 1 qadının örtməsi lazım olan yerlərinin açıq olması harmdır, ən böyük günahdır. Münəccim, kahinlərə inanmaq, birinin arxasından söz söyləmək, iftira atmaq, yalan demək haramdır. Heç bir səbəb yoxkən boşanmağa qalxmaq, pis niyyət bəsləmək, haqsız yerə insan qanı tökmək, riya, həyasızlıq, yoxsulluq qorxusuyla uşaq düşürmək haramdır.Yalan yerə and içmək, israf, ata-anaya itaətsizlik, oğurluq haramdır. Qurani-Kərimin qadağan etdiyi şeylərin hamısı haram, ən böyük günahdır. Ardı »

Maraqlı melumatlarYalan danışmaq adiləşdikdə....

Yalan danışmaq adiləşdikdə....

Yalan danışma insan münasibətlərinin ümumi tərkib hissəsidir. İnsanlar fərqli səbəblərdən yalan danışırlar. Onlar digər insanlara özləri haqqında daha üstün təsəvvür yaratmaq məqsədilə özlərini təqdim edərkən yalan danışa bilərlər. Həmçinin söz-söhbəti minimum həddə endirmək üçün yalan danışa bilərlər. Çünki yalan danışma fikir ayrılıqlarını daha cüzi edə bilər. Bu baxımdan yalan danışma faydalı məqsədlərə xidmət etdiyi kimi münasibətləri də korlaya bilər. Aşkar yalan insanların bir-birinə olan inamını sarsıdır və şübhə toxumlarını əkir. Çünki yalan danışılan insan çox güman ki, bundan sonra ona yalan danışana güvənməyəcək. Bəzi insanlar vərdiş etdiklərindən dolayı ilk andan yalan danışırlar. “Gündəlik yalanlar həqiqətən ictimai həyatın quruluşudur”-deyə Bella DePaulo, Virginia Ardı »

Maraqlı melumatlarBağışlanma diləmək və tövbə etmək...

Bağışlanma diləmək və tövbə etmək...

Rəbbinizdən bağışlanma diləyin, sonra Ona tövbə edin. Həqiqətən, Rəbbim Rəhmlidir, Sevəndir (həm də Seviləndir). (Hud, 90)

Allahdan bağışlanma dilə! Şübhəsiz ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir. (Ən-Nisə, 106)

Tövbə edənlərin halı

Tövbə edənlər, əməllərini islah edənlər, Allahdan möhkəm yapışanlar və öz dinlərini Allaha məxsus edənlər istisnadır. Bunlar möminlərlə birgə olacaqlar. Möminlərə isə Allah böyük mükafat verəcəkdir. (Ən-Nisə, 146)

Sizə məğlub olub əlinizə keçməzdən öncə tövbə edənlər olarsa, bilin ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir. (Əl Maidə, 34)

Həm də Rəbbinizdən bağışlanma diləyəsiniz, sonra da tövbə edəsiniz ki, O sizə müəyyən olunmuş vaxtadək gözəl gün-güzəran nəsib etsin və hər fəzilət sahibinə Öz lütfündən versin. … . (Hud, 3)

Ey qövmüm! Rəbbinizdən bağışlanma Ardı »

Maraqlı melumatlarİmtahanlar...

İmtahanlar...

Nə ilə imtahan olunuruq?

Siz hökmən malınız və canınızla sınaqdan keçiriləcəksiniz. Sizdən əvvəl Kitab verilənlərdən və müşriklərdən bir çox əziyyətverici sözlər eşidəcəksiniz. Əgər səbir edib Allahdan qorxsanız, bilin ki, bu, əzmkarlıq tələb edən əməllərdəndir. (Ali-İmran, 186)

Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal-dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbir edənlərə müjdə ver. (Bəqərə, 155)

Bilin ki, var-dövlətiniz də, övladlarınız da ancaq bir imtahandır. Böyük mükafat isə Allah yanındadır. (Ənfəl, 28)

Var-dövlət və övladlar dünya həyatının bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında savab və ümid baxımından daha əfzəldir. (Kəhf, 46)

Meracda sənə göstərdiyimiz mənzərəni və Quranda lənətlənmiş ağacı insanlar Ardı »

Maraqlı melumatlarNəfsi hesaba çəkəcək sualla...r

Nəfsi hesaba çəkəcək sualla...r

Ey müsəlman!
Allah Təalə buyurur:
“Möminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər, Onun ayələri onlara oxunduqda imanları artar...” (Əl-Ənfal,2)

Ey Müsəlman! Bu ayəni oxuduqda heç qəlbin titrədimi?

Allah Təalə başqa bir ayədə buyurur:
“Məgər o bilmir ki, qəbirlərdə olanlar çıxardılacağı və kökslərdə olanlar aşkar ediləcəyi zaman – məhz o gün Rəbbi onlardan xəbərdar olacaqdır?” (Əl-Adiyat, 9-11)

Düşündüyün günahlar, o şeylər ki, öz aləmində onları gizlədirdin, asi olub, günah işlədirdin və elə zənn edirdin ki, Allah səni görmür.

Allah Təalə buyurur:
“O gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir” (Əl-Həqqa, 18)

Ey müsəlman!

Quran oxuyanda təsirlənirsənmi?

İmamın arxasında namaz qılanda fikrini yayındırmadan, qorxu ilə namaz qılırsanmı, Ardı »