Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Maraqlı melumatlarDindar qadın tapmışam, lakin zahiri xoşuma gəlmir, onunla evlənməliyəm?

Sual: Mən evlənmək istəyirəm və mənə yaxşı bir ailədən çıxan bir bacı göstəriblər, (Allahın rəhməti sayəsində) Qurandan əzbərə çox bilir. Yaxşı bir ailədən gəlir və mənimlə o eyni irq, eyni tərbiyədən gəlirik. Sözün düzü heç mən də zahirən onu heyran etməmişəm. O cazibədardır, lakin mənim üçün o qədər də yox. Bilmək istəyirəm ki, onun dini, gözəl ailəsi, Qurana münasibəti, münasib qaydada geyim tərzi və s. evlənmək üçün kifayətdir? Yoxsa, bəlkə deyirsiniz ki, Allah daha yaxşı bilir, mən onunla evlənmək üçün addım atmalıyam? Zahiri görünüş evlilikdə nə qədər mühüm amil təşkil edir? O pis görünmür, lakin mənim istədiyim kimi gözəl deyil. Allah Ardı »

Maraqlı melumatlarDƏCCALDAN XILAS OLMANIN YOLU

Möhkəm əqidəli və özünə tamamilə inanan müsəlman belə Dəccalın yanına gəlməkdən çəkinməlidir. Çünki necə olursa olsun, onun iman gücünü titrədə biləcək şübhələr meydana gələ bilər.
Səhih hədislərdə deyilir ki: "Kəhf surəsinin ilk on ayəsini bilən şəxs Dəccalın fitnəsindən məsumdur".

Əbu Davudun "Sünən" əsərində İmran bin Hüseyndən bu səhih istinadlı hədis verilir: "Peyğəmbər (sav) demişdir: "Dəccal barədə eşidən ondan uzaq olmalıdır. Vallahi, özünü mömin hesab edən adam belə onunla görüşəndə ona itaət edir, qəlbinə şübhə toxumları səpilir və ya onda şübhələr meydana gəlir".
(Camiul usul: 10/354; hədis: 7846, İbn Kəsir «Ən-Nihayə» 1/82)
Ona müqavimət göstərməyib onunla üz-üzə gəlməkdən qaçmaq da pis olmazdı. Adamların çoxu həmən Ardı »

Maraqlı melumatlarHafiz Əbu Əli Hüseyn ibn Əli ibn Muhəmməd ibn Hüseyn ibn Tahir ibn Xalid ibn İdris ibn Bəkir ibn Həb

Böyük hədis hafizlərindən biri idi. Səmərqəndə köçüb bu şəhərdə yaşamışdı. Hədis dinləmək üçün İraq və Xorasanın şəhərlərinə səyahət etmişdi. Əbü’l-Həsən Əli ibn Ömər Darəqutni, Əbu Əmr əl-Müseyyib ibn Muhəmməd əl-Ərğiyani, Əbu Bəkr Əhməd əl-İsmaili, Əbu Əmr Səid ibn Qasım ibn Əla Bərdəi kimi mühəddislərdən hədis dinləmişdi. Əbü’l-Abbas Cə’fər əl-Müstəğruri ondan hədis dinləmiş və nəql etmişdi. Alim h. 349-cu ildə Bərdədə anadan olmuş, h. 406-cı ilin ramazan ayında (fevral 1016) Səmərqənddə vəfat etmişdi.
(SƏM’ANİ, Kitabü’l-Ənsab, C. I, s. 212.) Ardı »

Maraqlı melumatlarİSLAM

İslam – sözdə ƏL-İSLAM, ƏL-İSTİSLAM itaət etmək, bağlanmaq deməkdir (1)
Şəriətdə isə Tövhid ilə Allaha təslim olmaq, itaət ilə boyun əymək, şirkdən və şirk əhli olan müşriklərdən uzaq olmaq deməkdir. «Yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha təslim (İslam) edən, İbrahimin hənif(2) millətinə (dininə) tabe olan şəxsdən din etibarilə daha gözəl kim ola bilər». (ən-Nisa 125). «Yalnız ona təslim olub itaət edin». (əl-Həcc 34). «Kim yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha təslim edərsə, o artıq ən möhkəm bağdan yapışmış olur». (Loğman 22).
Şirkdən uzaq olmaq ondan uzaq olmaq deməkdir. Bu isə şirk əhli olan müşriklərdən uzaq olmaqla olur. «İbrahim və onunla birlikdə olanlar sizin Ardı »

Maraqlı melumatlarAvropada nə qədər müsəlman var ?

Aparılan araşdırmalara görə, Avropada yaşayan müsəlmanların sayı 45 milyonu keçib və müsəlmanların ən çox yaşadığı ərazi Balkanlardır.
Siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə isə ən təsirli olan müsəlmanlar İngiltərə müsəlmanlarıdır.

Araşdırmada həmçinin bildirilir ki, Avropada rəsmi olaraq tanınan ikinci din də İslam dinidir.

Türkiyənin Avropaya düşən hissəsi araşdırmada nəzərə alınmasa da, Rusiyanın Avropa hissəsi araşdırmanın tərkib hissəsinə aiddir. Araşdırmaya görə, ən çox müsəlman Kosovada yaşayır. Belə ki, burada əhalinin 90%-i müsəlmandır. Əhalisinin 80%-nin müsəlman olması ilə Albaniya ikinci yerdə durub. Bosniya-Herseqovinada isə əhalinin 50%-nin müsəlman olduğu bildirilir. Araşdırmaya görə, Makedoniyada əhalinin 40%-i müsəlman olduğu halda, Çernoqoriyada bu rəqəm 20%-dir.

Balkanlarda, yəni Avropanın cənub-şərqində Ardı »

Maraqlı melumatlarQuran 19 Reqemi

* Vəhy olunan “Ələq” surəsi 19 ayəyə malikdi və özündə 285 hərfi (19x15) birləşdirir. * Axırıncı vəhy edilən surə olan “Nəsr” cəmi 19 kəlmədən ibarətdi. * Quranda 114 (19x6) “Bismillah” sözü var. * 19 dəfə “vahd” (vahid) kəlməsi qeyd edildiyi ayələrin surə və ayə nömrələrinin cəmi 361 (19x19)-dur. * “Rəhman” kəlməsi isə Quranda 57 (19x3) dəfə qeyd edilib. * Quranin əvvəlindən etibarən 19 ayəyə sahib olan ilk surəsi “İnfitar” surəsidi.Bu surənin başqa bir xüsusiyyəti də axırıncı kəlməsinin “ALLAH” kəlməsi olmasıdı.Bu həmdə Qurandakı axırdan 19-cu “ALLAH” kəlməsidi. * “Nun’ hərfi yalnız 68-ci surənin əvvəlində qeyd edilir.Bu surədəki “Nun” hərflərinin cəmi 133 (19x7)-dür. Ardı »

Maraqlı melumatlarÜç xurma

Bir qadın Aişənin (Allah ondan razı olsun) yanına gəlmişdi. Aişə (Allah ondan razı olsun) ona üç dənə xurma verdi. Qadın körpələrinin hərəsinə bir xurma verdi. Birini də özünə saxladı. Körpələr xurmaları yedikdən sonra analarının üzünə baxdılar. Anaları saxladığı xurmanı iki yerə bölüb hər birinə xurmanın bir yarısını verdi. Bu hadisə Həzrəti Aişənin (r.a.) diqqətini cəlb etdi. Çox ehtimal ki, qadın ac idi. Amma uşaqlarını nəfsindən üstün tutmuşdu. Evdə başqa xurma yox idi ki,qadına versin. Peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) gəldikdə Aişə (r.a) ona bu haqda xəbər verdi.

Rəsulullah dedi: "Səni təəccübləndirən nədir? O, körpələrinə rəhm etdiyinə görə Allah da Ardı »

Maraqlı melumatlarHEÇ VAXT VİCDANINIZIN SƏSİNİ EŞİTMƏZLİK ETMƏYİN

İnsan dünyada olduğu müddət boyunca yaşadığı hər hadisəyə göstərdiyi
reaksiyalarla və içindən keçirdiyi fikirlərlə sınanar. Bu sınaq əsnasında qarşısında hər vaxt iki alternativ vardır: Ya daim pis əməli əmr edən nəfsinin səsinə uyğun gələcək ya da özünü bu pis əməldən çəkindirən vicdanının səsini dinləyəcək.

Nəfs, insanı ən kiçiyindən ən böyüyünə qədər yaşadığı hər hadisədə Allahın sərhədlərini aşmağa, üsyana və pis şeyə çağırar. İnsanın öz istək və ehtiraslarını ön plana çıxardaraq Allahın razılığını göz ardı etməsini istər. Və bunu da çox müxtəlif bəhanələr qarşıya qoyaraq hiyləgərcəsinə edər. Belə ki, adam əgər vicdanının səsini dinləməzsə nəfsinin pıçıltılarına dərhal aldanar.

“Ya İbrahim! Tanrılarımızı sənmi bu Ardı »