Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Maraqlı melumatlarAnd içmək barədə

ALLAHdan qeyrisinə and içmək barədə.

ALLAHdan qeyrisinə and içmək olmaz. Abdullah ibn Ömər (Allah onlardan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (ALLAHın ona salavat və salamı olsun) buyurmuşdur: "Uca ALLAH atanıza and içməyi qadağan edir. Kim and içirsə ya ALLAHa and içsin, ya da sussun”.

Çoxlu and içmək barədə.

Çoxlu and içən şəxs qəlbində ALLAHı lazımınca ucaltmır. Məhz buna görə çolxu and içmək bəyənilmir. Uca ALLAH buyurur: "Andlarınızı qoruyun!”.
Əbu Hureyrə (ALLAH ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (ALLAHın ona salavat və salamı olsun) buyurmuşdur: "And içmək malı tez satılan edər, lakin bərəkətini aparar”. Salman əl-Farisi (ALLAH ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər Ardı »

Maraqlı melumatlarƏbdülxaliq ibn Əbü’l-Məali ibn Muhəmməd əl-Arrani

Şafi’i məzhəbinə mənsub fəqih idi. Şam diyarında şeyxü’ş-şüyux Sədrəddin Əbü’l-Həsən ibn Həmmuyənin, sonra isə Mosulda əllamə İmadəddin Əbu Hamid Muhəmməd ibn Yunis Məvsilinin tələbəsi olmuş, onlardan şafi’i fiqhini öyrənmişdi. Təhsilini başa vurduqdan sonra Əxlat şəhərinə getmişdi. Buradakı mədrəsələrdə müdərris və müfti olmuşdu. Əxlatşah hökmdarları ona hörmət və ehtiram bəsləyirdilər. Alim xarəzmlilərin Əxlat və ətraf vilayətləri xarabazara çevirmələrindən (1) sonra bu diyarı tərk edərək Dəməşqə getmiş və h. 15 şəvval 633-cü ildə (21 iyun 1236) burada vəfat etmişdi
(ƏSNƏVİ, Təbəqatu’ş-Şafi’iyyə, C. I, s. 74; YAQUT əl-HƏMƏVİ, Mu’cəmü’l-Büldan, C. I, s. 87. Yaqut əl-Həməvinin 1229-cu ildə Şam diyarının digər bir şəhəri Hələbdə vəfat etdiyini Ardı »

Maraqlı melumatlarAllahın xoşladığı bir şeyi müsəlmanın xoşlamaması caizdirmi?

Sual: Allah Azzə və Cəlləyə yaxınlaşmaq məqsədilə icazə verilən şeyləri (mübahları) tərk etmək şirk, bidət sayılırmı, yoxsa sayılırmı? Çünki bəzi insanlar buna riayət edir (bağlanırlar) və buna təqva (Allah qorxusu) kimi qiymətləndirirlər, icazə verilən bəzi şeyləri heç bir dəlil, sübutsuz, özləri bunlardan çəkindiyi üçün haram və yaxud məkruh hesab edirlər. Bundan dolayı düşmənçilik edirlər, kin bəsləyirlər. Ümid edirəm ki, məsələni bizə açıqlayacaqsınız.

Cavab:
Allah təalanın halal etdiklərini haram etmək, Allah təalanın mübah etdiklərini məkruh saymaq, Allahın qadağan etdiklərini halal etmək, Allah sübhənahu və təalanın aşağıdakı bildirdiyi ayədən dolayı bir müsəlmana qadağandır.

Allah təala buyurur: “Diliniz (bizə belə əmr edildiyi deyə) yalana Ardı »

Maraqlı melumatlarKİMİ ÇAĞIRIRAM AXI?

Allahın yoxluğu kainatda
tək qalmaq qorxusu yaradır içimdə.


Artıq Yer-Göy birdi mənə,
Yoxdu bir kimsə, unutdum.
İsa, Musa, Məhəmməddən,
Nə bilirdimsə, unutdum.


Mən kiməm, kim mənə baxır?!
Nəyim var, nə qurum axı?
Kimi çağırıram axı,
Kimsə yoxdu, kimsə, unutdum.


Bəlkə Yer Göydə bir ada,
Onda, nə işim var burada.
Mən bir, üç, beş, yeddi, ya da
Kimdim, nəydimsə, unutdum.


Dənizə, çaya baxıram,
Günəşə, aya baxıram.
Bir sirli qapıya baxıram,
Açıb girdimsə, unutdum.


Qüdsdə ağlayan divardım,
Kəbəyə pənah apardım.
Ordan da çarmıxa vardım,
Yoxam, vardımsa unutdum.


Cənnət – yorğunluq yuxusu,
Cəhənnəm – atəş, mən də su...
Din də tək qalmaq qorxusu,
Qorxu dindirsə, unutdum.


Artıq Yer-Göy birdi mənə,
Yoxdu bir kimsə, unutdum.
İsa, Musa, Məhəmməddən,
Nə bilirdimsə, unutdum. Ardı »

Maraqlı melumatlarPeyğəmbərimiz (s.ə.s) vida xütbəsi

Ey mömünlər!

Sizə əmanət qoyub gedirəm. Siz ona sarıldıqca, yolunuzu azmayacaqsınız. O əmanət Allahın kitabı Qurani-Kərimdir.
Ey Əshabım!
Nəfsinizə zülm etməyin. Nəfsinizin də üzərinizdə haqqı vardır.
Ey İnsanlar!
Allah, hər kəsə düşən miras haqqını Quranda bildirmişdir. Hər cani öz günahından dolayı məsuliyyət daşıyır. Heç bir caninin işlədiyi cinayətə görə övladı məsuliyyət daşımır. Heç bir övladın da günahından dolayı atası məsuliyyət daşımır.
Ey insanlar!
Bir il on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Bunlardan üçü arxa-arxaya Zilqaddə, Zilhiccə, Məhərrəmdir. Dördüncüsü Rəcəbdir.
Ey insanlar!
Allaha qulluq edin. Beş vaxt namazınızı qılın, orucunuzu tutun. Əmirlərimə itaət edin. O təqdirdə Rəbbinizin Cənnətinə girə bilərsiniz. Dində ifrata varmayın. Sizdən öncəkilərin məhv Ardı »

Maraqlı melumatlarNә üçün Kişi Bir Nеçә аrvаd аlа Bilәr?

Mәlum оlduğu kimi İslаm nеçә dәfә еvlәnmәyi vаcib еtmәyib vә kişinin dә yаlnız dörd qаdın аlmаğа hüququ çаtır. Bu dа о vахt mümkündür ki, оnlаrlа әdаlәtlә rәftаr еdә bilsin. Bеlә bir hökmün icrа оlmаsının şәrti budur ki, bu hökm cәmiyyәti qаdın аzlığı vә kişi çохluğu prоblеmi ilә üzlәşdirәrәk hәrc-mәrcliyә sәbәb оlmаsın.
Kişilәrә gәldikdә isә mәsәlә аydındır ki, оnlаrın hаmısı bu işә qаdir dеyillәr. Çünki yаşаyış üçün аilәni еvlә tәmin еtmәk, qаzаnc vә аrvаd-uşаqlаrın хәrci kişinin öhdәsinәdir. Bundаn әlаvә әdаlәt dә bir şәrt kimi nәzәrә аlınmışdır. Bеlә isә аz аdаm üçün bu şәrаit yаrаnа bilәr. Bir dә ki, hәmişә Ardı »

Maraqlı melumatlarİmam Əlini (ə.s) Yuxuda Görmək Üçün Oxunan Dua

İmam Əlini (ə.s) Yuxuda Görmək Üçün oxunan Dua

Felahu's-Sail'də rəvayət edilmişdir ki; "Kim yuxuda Möminlərin Əmiri İmam Əlini (ə.s) görmə şərəfinə nail olmaq istəsə, yatmadan əvvəl belə söyləsin:

Allahumə inni əs'əlukə ya mən ləhu lutfun hafiyy, və əyadîhi basitatun la tenqazi əs'əlukə bi-lutfikəl hafiyyillezî ma letuftə bihi li'abdin illa illa kufiyə ən turiyəni mevlaye aliyyebne ebi talibin aleyhisselamu fi mənamî.

Allahım, ey lütfü gizli və nemətləri tükənməz Rəbbim! Səndən gizli lütfün vəsiləsiylə yuxumda rəhbərim Əli İbni Əbu Talibi (ə.s) göstərməyini istəyirəm. Çünki sən bir quluna lütf etdiyində ona yetərsən. Ardı »

Maraqlı melumatlarRUZİNİ ARTIRMAQ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR

:(“Nur purtal” xəbər agentliyinə istinadən)

İmam Əli (ə) buyurur: “Ruzinin çox və ya az olması ruzi verəndən başqasının əlində deyildir”.

İmam Əli (ə) buyurur: “Ruzini axtarın. Çünki ruzi onu axtaran üçün zəmanət edilmişdir”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Halal ruzi istəməkdən əl çəkmə. Çünki, halal ruzi istəmək sənə dinində kömək edəcəkdir”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ölüm insanı axtardığı kimi, ruzi da insanı axtarar”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah Təala möminin ruzisunu elə yerdən yetirər ki, heç onun haqqında fikirləşməyib belə. Möminin ruzisinin haradan gələcəyinin bilməməsinin səbəbi odur ki, çoxlu dua edər”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O kəsə ki, Allah nemət verər, gərək o, Allaha həmd deyib, Ona Ardı »