Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Qadın və Din Hicab nə üçündür?

Baş örtüyü ilə bağlı xeyli müddətdir bilənlər, bilmədiyini bilənlər, bilmədiyini bilməyənlər, bildiyini zənn edənlər, bilmədiyi halda bilgili kimi görünməyə çalışanlar və həddini bilməyən hərşeyşünaslar yazırlar, danışırlar. İnsan heç nə bilməsə də, heç olmasa həddini bilməlidir. Bunu səmimi olaraq bilmək, öyrənmək istəyənlərin fikrinə əsasən belə bir yazı yazmaq qərarına gəldim. Çünki cavab, bilmək istəyənin haqqıdır. Bu haqqı isə haqqı olmayanların əhatə dairəsində saxlamaq haqlılara haqsızlıq olar.

Olduğunu göstərmək, "mən də varam" demək istəyənlər, qonşudan geri qalmamaq fikri ilə həyatlarını sürüyənlər, ziyalı, modern, hansısa klassikin əsrimizdəki davamçısı olduğu iddiasında olanlar və sairlər elə hey bu haqda cızma-qara edirlər. Amma evin su təchizatı xarab olanda Ardı »

Qadın və Din Hicab geyməmə bəhanələri və cavablar

1. Başımı örtmək istəyirəm, amma qabaqcadan buna əmin olmalıyam.
"Quranda bu haqda qəti əmr var, məgər bu, səni qane etmir?"

2. Örtünməli olduğumu bilirəm, ancaq gələcəyimi də düşünməliyəm.
"Gələcək ölümdür, heç onu düşündünmü?"

3. Allah məni başıaçıq olsam belə, yenə sevəcək.
"Səni sevsə də, sənə "günahkar qulum" deyəcək və sən Onun yanında günahkar bir bəndə olaraq qalacaqsan"

4. Başıörtülüyəm, ancaq ailəm məktəbə getməyim üçün başımı açmağımı istəyir.
"Unutma! Ailən səni cəhənnəm atəşindən xilas edə bilməyəcək."

5. Heç gənc yaşda da insan başını örtərmi? Yaşlananda örtərəm.
"Sabah ölməyəcəyinə dair əlində bir sənədin varmı?"

6. Yenidən başımı açacağımdan qorxduğum üçün örtünmürəm.
"Əvvəl örtün, sonra bu haqda fikirləşərsən."

7. Ardı »

Qadın və Din Yaxınlığın ədəbi (+18)

Cinsi ehtiyacların təminində məqsəd təkcə heyvani şəhvətin söndürülməsi olmamalıdır. Bu işdə də ilahi rəng vardır. Ona görə də müəyyən olunmuş qaydalara əməl etmək lazımdır. Yaxınlıq zamanı dəstəmazlı olmaq, üzü və ya arxası qibləyə dayanmamaq lazımdır. Allah xatırlanmalı, Ondan saleh övlad istənilməlidir. Yaxınlıqdan əvvəl iki rəkət namaz qılınmalıdır. Səhv düşüncələrdən, xəyaldan uzaq olmaq lazımdır. («Vəsail» cild 14). Bütün iztirablı hallar uzaqlaşdırılmalıdır. («Bəhar» cild 57).

Beləcə, cinsi istəklərin təminində, evlənmənin müqəddəs hədəfinə çatmaqda, layiqli övlad tərbiyəsində bu göstərişlərə əməl olunmalıdır. İnsanı heyvandan fərqləndirən bu qaydalara əməl etmək övladın talehində tə�sirlidir və tərbiyə üçün şərait yaradır. Ardı »

Qadın və Din Fatimeyi-Zəhra...

Hz. Fatimə (r. a.) Nəbilər sultanının son çiçəyi, Rəsulullah (s.ə.s)-in dünyada nəslini davam etdirən nur, qızlarının ən kiçiyi, cənnət xanımlarının incisi və baş tacı… Cənnət gəncləri Hz. Həsən və Hüseynin anası… Ümmətin xanımlarının seyyidəsi, Cənnət hurilərindən xanımlar xanımı olan bu iffətli qadın bisətdən (Hz. Məhəmmədə peyğəmbərlik verilmədən əvvəlki dövr) təxminən bir il əvvəl Məkkədə doğulmuşdur. Peyğəmbərimiz ona Fatimə adını qoy-du. Deyləminin Əbu Hüreyrə (r.a.)-dan rəvayət etdiyi bir hə-disi-şərifdə «Onu sevənləri Uca Allah cəhənnəmdən uzaqlaşdıracağı üçün qızıma Fatimə adını qoydum» buyurduğu bildirilmişdir. Fatimə sözü «süddən kəsilmiş» deməkdir.

O, Zəhra və Bətül ləqəbləriylə tanınır. «Zəhra» ağappaq üzlü, ağ, parlaq və aydın üzlü", «Bətül» isə Ardı »

Qadın və Din Qadının döyülməsi

Allah Təala müəyyən şərtlər daxilində təqdirdə ərin arvadını döyməsinə icazə verib. Bu şərtlər ayələrlə və peyğəmbərimizin (ə) sözləri ilə açıqlanmışdır. Allah Təala belə buyurur:

«Kişilər qadınların başlarında olurlar. Bu, Allahın birinə digərindən artığını verməsi və mallarından xərcləmələri səbəbilədir. Yaxşı qadınlar, boyun əyənlər və Allahın qorumasına qarşılıq təklikdə ikən özlərini qoruyanlardır. Özbaşınalıq etmələrindən qorxduğunuz qadınlara gəlincə onlara öyüd verin, yataqlarında tək buraxın və onları döyün. Əgər sizə itaət edərlərsə, onlara qarşı başqa bir yol aramayın. Allah ucadır, böyükdür.» (Nisa, 34)Ayənin hissələrinə təkrar baxaq:

I. «Yaxşı qadınlar, boyun əyənlər və Allahın qorumasına qarşılıq təklikdə özlərini qoruyanlardır.» «Boyun əyən qadınlar» mənasına gələn «qaanitaat» kəlməsi aşağıdakı ayədə Ardı »

Qadın və Din Hicaba münasibətin böldüyü cəmiyyəti məntiq birləşdirə bilərmi?

Hicab mübahisəsi: başı örtmək ağılı örtməkdirmi?
Hicaba münasibətin böldüyü cəmiyyəti məntiq birləşdirə bilərmi?
Heç kim demir ki, başı açıqlar həyasızdır, başıörtülülər həyalıdır, yaxud da əksini də heç kim iddia edə bilməz...
Bilənlər və bilməyənlər, bildiyini zənn edənlər, bilmədiyi halda bilgili kimi görünməyə çalışanlar yazırlar, danışırlar. İnsan heç nə bilməsə də, heç olmasa həddini bilməlidir. Bunu səmimi olaraq bilmək, öyrənmək istəyənlərin fikrinə əsasən Milli.Az xəbər portalında belə bir yazı ilə çıxış etmək qərarına gəldim. Çünki cavab, bilmək istəyənin haqqıdır. Bu haqqı isə haqqı olmayanların əhatə dairəsində saxlamaq haqlılara haqsızlıq olar.

Baş örtüyü nədir? Dinlərdə, xüsusilə də vəhyə əsaslanan dinlərdə bu məsələyə münasibət necədir? Birinci olaraq, baş Ardı »

Qadın və Din Toy gününün səhəri nə edilir?Toy gününün səhəri nə edilir?

Yaxşı olar ki, evlənən kimsə toyun səhəri ailə üzvlərinin arasına çıxıb onları və onun evinə gəlmiş qohumları salamlasın, onlara dua etsin, onlar da onun üçün dua etsinlər və onu salamlasınlar.
Ənəsin (r.a) hədisində deyilir:
«Peyğəmbər (s.a.s) Zeynəblə evlənən günün səhəri ziyafət düzəltdi. Müsəlmanlara çörək və ət yedizdirdi. Sonra möminə xanımların yanına gedib onları salamladı, dua etdi. Onlar da onu salamladılar, dua etdilər. Evləndiyi günün səhəri Peyğəmbər (s.a.s) bu işi görərdi».

Hamamda çimməyin vacibliyi.
Ərlə arvad evdə hamamda çimməlidirlər. Qadınla ümumi hamama getmək olmaz, bu haramdır. Bu mövzuda olan hədislər:
Birinci: Cabirin (r.a) rəvayəti: Allah peyğəmbəri (s.a.s) buyurmuşdur:
«Allaha və Axirət gününə inanan adam öz halalını (arvadını-tərc.) ümumi Ardı »

Qadın və Din Həzrət Zəhra (ə) və hicab məsələsi

Həzrət Musa ibn Cəfər (Ə) atalarından və İmam Əli (ə)-dən rəvayət etmişdir ki, buyurdu: «Kor bir şəxs barədə həzrət Fatimeyi-Zəhra (s) ərz etdi: Atacan, o, məni görməsə də mən kor deyiləm. O, bədənin ətrini duyur. Peyğəmbər (s) buyurur: Şəhadət verirəm ki, sən canımın parasısan.» (Əhməd Rəhmani Həmədani: Fatimətuz-Zəhra «behcətul-qəlbul-Müstəfa», c-4, səh-258.»
Hicri-qəməri tarixi ilə 130-cu ildə dünyadan köçən Əbu Nəim İsfəhani Allahın seçilmiş bəndələrinin vəsfi (tərifi) barədə yazmış «Hilyətul-övliya» və «Təbəqatul-əsfiya» adlı bir neçə cildli kitabında bir fəsli Həzrət Zəhra (ə)-ya məxsus etmişdir. Bu fəslin arasında özünə isnad edərək İmran ibn Hüseyndən belə yazır: «Bir gün Peyğəmbər (s) mənə dedi:
- Mənimlə Fatiməni Ardı »