Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Dunya ve tarixiSəfəvilər dövründə inzibati-ərazi vahidləri

Səfəvilər dövləti Orta çağda olmuş digər qurumlarə görə çox kamil dövlət idi. Dövlət inzibati-ərazı baxımından əyalətlərə bölünürdü. Azərbaycan bu dövlətin tərkibində Cənubi Azərbaycan (paytaxtı Təbriz), Qarabağ (paytaxtı Gəncə), Şirvan (paytaxtı Şamaxı) və Çuxursəəd (paytaxtı İrəvan). Əyalətlərə mərkəzdən, şah tərəfindən təyin olunan bəylərbəyi başçılıq edirdi. Bəylərbəyilərin əsasən xan titulu olurdu. Əyalətlər vilayətlərə bölünürdü.Azərbaycan əyalətinin tərkibində Qaradağ, Ərdəbil, Urmiya və başqa vilayətlər vardı. Vilayətlərə hakimlər rəhbərlik edirdilər. Hakimlərin xan, bəzən də sultan titulu olurdu. Vilayətlər qəzalara bölünürdü.Qəzalara hakim və Qazı başçılıq edirdi.Qəzalar mahallara ayrılırdı. Mahallara naiblər, bəzi hallarda isə məliklər rəhbərlik edirdilər. Mahallar nahiyələrə ayrılırdı. Nayiyələrə bəylər başçılıq edirdilər. Nahiyələr kənd və obalara Ardı »

Dunya ve tarixiLiu Kan

Liu Kan atasının ölümündən sonra taxta gəlmişdi. Oğlunu vəliəhd elan etmişdi. Qaynatası general Yin Çunə bütün dövlət işlərini tapşıran onun məsləhəti ilə qardaşları Ji, Çenq, Maini öldürdü. Yin Çun ən böyük təhlükələrin sovuşduğunu görəndən sonra paytaxta yürüş edərək imperatoru və bütün ailəsini öldürdü. Yin şərq Cin sülaləsi imperatoru Yuana xəbər göndərərək, ordunu göndərməsini xahiş etdi. Lakin bu vaxt Şi Le və Liu Yaonun ordularının arasında qaldı. Liu Yao özünü imperator elan edərək onun bütün nəslini qırdı. Ardı »

Dunya ve tarixiNasirəddin şah Qacar

Nasirəddin şah Məhəmməd şah oğlu Qovanlı-Qacar-İran şahı

Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Övladları
3 Mənbə
4 Xarici keçidlər
5 Həmçinin bax

[redaktə]
Həyatı

Nasirəddin şah

Nasirəddin mirzə Məhəmməd şah oğlu 16 iyul 1831-ci ildə Təbriz şəhərində аnаdаn оlmuşdu. Müкəmməl sаrаy təlim-tərbiyəsi, təhsili аlmışdı. Nаsirəddin mirzə 1848-ci ildə tахt-tаcа əyləşmişdi. Nаsirəddin şаh səyаhəti sеvirdi. Bir çох ölкələri gəzmişdi. Yаzıçılığı və şаirliyi vаrdı. Nаsirəddin şаh mаy аyının biri 1896-cı ildə Tеhrаndа «Şаh Əbdüləzim» məscidində nаmаz qılаrкən Mirzə Rza Kirmani tərəfindən öldürüldü. Şəhid şаh кimi аnılırdı.Nasirəddin şah

Nasirəddin şah
[redaktə]
Övladları

Oğulları:


Şahzadə Sultan Məhmüd mirzə (1847-1849)
Şahzadə Sultan Moinəddin mirzə(1849-1856)
Şahzadə Sultan Məsud mirzə Qovanlı-Qacar (1847-1918)
Şahzadə Məhəmmədqasım mirzə (1850-1858)
Şahzadə Sultan Hüseyn mirzə Ardı »

Dunya ve tarixiDiokletian

Qay Avreli Valeri Diokletian (təqr. 243, Diokleya-313-316 illər arası, Salona) – Roma imperatoru (284-305), dəfələrlə konsul. Atası azad edilmiş qul idi. Diokletianın hakimiyyəti zamanından dominat dövrü başlandı. Diokletian imperiyanın təsərüfat, siyasi və hərbi qüdrətini möhkəmlətmək üçün islahatlar keçirmişdi. Xalq üsyanlarını və əyalətlərdə separat hərəkatları yatırmışdı. İrana qarşı yürüşlər nəticəsində Ermənistan və İberiyada mövqeyini möhkəmləndirmiş, Mesopotamiyanın bir hissəsini tutmuşdu. 24 fevral 303-cü ildə Roma imperatoru Diokletian xristianlığı qadağan edən fərman verib. [1] 303-304 illərdə xristianları amansızcasına təqib etmişdir. 286 ildə Maksimianı özünə ortaq hakim təyin etmiş, 305 ildə onunla birgə hakimiyyətdən könüllü əl çəkmişdi. Roma imperiyasında Tetrarxiya(Dörd imperator hakimiyyəti) üsuli idarəsinin əsasını Ardı »

Dunya ve tarixiAtilla

Atilla (d. 406 - ö. 453) — dünyanın ən məşhur sərkərdələrindən biri. "Avropanın imperatoru" titulunu qazanmış Hun İmperiyasının hökmdarıdır.Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır


Atillanın atası Muncuk Xandır. Əmisi Roa, onu atası öldükdən sonra bozqırda tək başına yaşamaya çalışırkən tapdı ve yanına aldı. B.E.nın 434-ci ilində taxta çıxan Atilla, deyilənə görə, İtil (Volqaboyu) türkləri nəslindəndir. Müasirləri onun orta boylu, enli kürəkli, qara saçlı olduğunu yazır. Güclü natiqlik qabiliyyətinə malik olub. Sadə həyat tərzi sürən Atilla qonaqpərvərliyi ilə də seçilib.

Avrupa qitəsinin üçdə ikisindən çoxuna hakim oldu və dövlətin sərhədlərini Asiyaya qədər genişləndirdi. Hökmdarlığı boyunca ordusu ilə Qərbi ve Şərqi Roma (bax Bizans) imperiyalarını tez tez Ardı »

Dunya ve tarixiSokullu Mehmed Paşa

Sokullu Mehmed Paşa- Serb[1] əsilli Osmanlı dövlət adamı.Sultan Süleyman Qanuninin son sədrəzəmidir.

Sokullu Mehmed Paşa (Mahlasıyla Tavil; 1505 - 11 Oktyabr 1579), I. Süleyman dövründə Osmanlı donanmasının Kapitanı Dəryalığı və yenə I. Süleyman, II. Səlim və III. Murad dövrlərində cəmi 14 il, 3 ay, 17 gün Osmanlı Dövlətinin sədrəzəmliyini etmiş Serb əslli bir Osmanlı dövlət adamıdır. Qanuni Sultan Süleymanın son vəziri olmuşdur. Həm Osmanlı İmperatorluğunun zirvədə olduğu dövrü işarələməsi etibarilə həm də işləri, proyektləri və şəxsiyyəti səbəbləriylə ən böyük Osmanlı sədrəzəmlərindən biri qəbul edilir. İki metri aşan boyu ilə eyni zamanda ən uzun boylu Osmanlı sədrəzəmi idi.Mündəricat [gizlə]
1 Sədrəzəmlikdən öncəki Ardı »

Dunya ve tarixiHun İmperiyası

Hun İmperiyası - bizim eradan əvvəl E.ə. 220-ci ildə Teoman tərəfındən qurulduğu qəbul edilir.

Hunlar köçəri və döyüşkən xalq olmuşlar, sənətkarlıq, xüsusi ilə də silahqayırma çox inkişaf etmişdi, hunların güclü hərbi texnikası olmuşdur. Hun dövlətləri başında olan şəxs "tanhu" ya da "şenyu" olaraq çağırılırdı. Hökmdarlıqda müqəddəslik anlayışı vardı. Ölkə, dini adət hökmlərinə görə idarə olunurdu. Hökmdarlıq atadan oğula keçirdi. Ölkə, oğullar arasında şərqi, qərbi, mərkəz olaraq miras bölünürdü. Türk dövləti hökmdarı arvadına "katun"(xatun) deyilirdi. İdarəçilikdə o, söz sahibiydi.
[redaktə]
Tarixi

Böyük Hun İmperatorluğunun eradan əvvəl 220-ci ildə Teoman tərəfındən qurulduğu qəbul edilir. Teomandan sonra Mete xaqan (qədim Çin mənbələrində Mo-tun və ya Şanyu olaraq da Ardı »

Dunya ve tarixiBilgə Təkin

Bilgə Təkin - 966-975-ci illər arası hökmdarlıq etmiş Qəznə hakimi.

Samani generalı Faiqin ordularını məğlub etdikdən sonra bir az daha müstəqilləşsə də hələ də Samanilərin hakimiyyəti altında idi.

975-ci ildə yerinə seçki ilə başqa bir sərkərdə olan Böri Təkin keçdi. Ardı »