Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Dunya ve tarixiVifiniya

Vifiniya (Yunanca Bithinia (Βιθυνια), Bithinis (Βιθυνις)), Kiçik Asiyanın şimali-qərbində, şimalında Qaradəniz, cənubunda Frikiya, Qalatiya, qərbində Propontis, şərqində Paflagoniya və Qalatiya ilə hüdudlanmış, bugünkü Kocaeli, Sakarya, Biləcik, İznik, Düzcə, Yalova, Bolu, Kastamonu, Bursa, Bartın və Zonquldak illərinin yerləşdiyi coğrafi sahənin, antik çağ ve sonrasındaki adı olub [1] miladdan öncə 2.000 ilin ortalarında Trakyadan köç edən[2] Bittni adlı etnos tərəfindən işgal edilmiş və miladdan əvvəl 2-ci yüzildə bir çarlığa dönüşmüşsə də, miladdan əvvəl 74 ildə Roma İmperiyasının əsarəti altına düşmüşdür [3].Mündəricat [gizlə]
1 Coğrafiya
2 Tarix
3 İstinadlar
4 Xarici keçidlər

[redaktə]
Coğrafiya

Qədim dövr və Roma İmperiyası dönəmində Propontis (Mərmərə dənizi)ni çevrələyən Nikomediya, Xalkedon, Cius və Apameya Ardı »

Dunya ve tarixiTunduşi

Şanyü Tunduşi 31-ci hun imperatorudur. Tunduşi əvvəllər sərkərdə idi. Şimal hunlarına qarşı müvəffəqiyyətli səfərlərdə başçılıq etmişdi. Hakimiyyətə gələndən sonra Tuntuhenin tərəfdaşları, Şimal hunlarının dəstəyi ilə onun oğlu Fenhunu şanyü elan etmişdilər. Fenhunun tərəfdarları dağlarda vuruşduğu üçün çətinliklə qalibiyyətlər əldə edilirdi. Xalq daha sonra Fenhudan ayrılmağa başladı, çünki aclıqdan əziyyət çəkirdilər. Hakimiyyəti dövrüncə Fenhu ilə mübarizə aparan şanyü 98-ci ildə öldü. Ardı »

Dunya ve tarixiYelizavetpol quberniyası

Yelizavetpol quberniyası (rus. Елисаветпольская губернiя) – Rusiya imperiyasının quberniyalarından biri.Mündəricat [gizlə]
1 Tarixi
2 İqlimi
3 Əhali
3.1 Milli tərkib
3.1.1 Qəzalar üzrə
3.2 Dini etiqad
4 Məhkəmə sistemi
5 Seçki
6 Qubernatorlar
7 Qaynaqlar

[redaktə]
Tarixi

Qafqaz regionunun baş xəritəsi, 1858-ci il

Qafqaz regionunun ətraflı xəritəsi, 1869-cu il

Qafqaz və Zaqafqaziya diyarının idarəsinin dəyişdirilməsi haqqında 1867-ci il 9 dekabr tarixli çar fərmanı əsasında Yelizavetpol quberniyası yaradılmışdı. Bakı quberniyasından Şuşa və Nuxa qəzaları, Tiflis quberniyasından Yelizavetpol qəzası, İrəvan quberniyasından ləğv edilmiş Ordubad qəzasının bir hissəsi onun tərkibinə daxil edildi, yeni Qazax və Zəngəzur qəzaları yaradıldı. 1873-cü ildə Yelizavetpol quberniyası tərkibində Ərəş, Cəbrayıl və Cavanşir qəzaları təşkil olundu. Sonralar Ardı »

Dunya ve tarixiPaytaxtın Qəzvinə köçürülməsi

Аzәrbаycаn iki әsr öz pаytахtlıq mövqеyini qоruyub sахlаyа bilir. Bеlә ki, Еlхаnilәr dövründәn bаşlаyаrаq vә оnlаrdаn sоnrа türkmәnlәrin hаkimiyyәt dövründә Tәbriz pаytахt kimi İrаnın böyük hissәsinә nәzаrәt еtmişdir. Әrdәbildәn bаş qаldırаn Sәfәvilәr dә hәm bir nеçә illik tәcrübә, hәm dә Аnаdоludаn әldә еtdiyi ictimаi güc bахımındаn dәfәlәrlә İsfаhаnа gеdiş-gәliş еdib оrаyа qеyri-rәsmi pаytахt аdını vеrsәlәr dә, Tәbriz hәlә dә pаytахt оlаrаq qаlırdı. Tәhmаsib şаh Оsmаnlı sultаnı Sülеymаnlа sülh sаzişi imzаlаdıqdаn sоnrа Аnаdоludа dаhа çох nüfuzа mаlik оlаcаğındаn mәyus оlub İrаnın mәrkәz vә şәrq nаhiyәlәrindә diqqәti özünә cәlb еtmәk fikrinә düşür. Bu sәbәbdәn dә diqqәtini әtrаf mәntәqәlәrdә güclәndirmәk mәqsәdilә pаytахtı Qәzvin şәhәrinә Ardı »

Dunya ve tarixiCabanı döyüşü

Cabanı döyüşü

İsmayıl Səfəvi Anadoluda özünə tərəfdarlar topladıqdan sonra Ərzincanda keçirilən müşavirəsində Səfəvilərin irsi düşməni Şirvanşah Fərrux Yasarla müharibəyə başlamaq qərara alındı və 1500-cü ildə Fərrux Yasara qarşı təqribən 7 min tərəfdarı ilə hücuma keçdi.

Qoşunun Əmir Bayram xan Qaramaninin başçılığı ilə təkəli və zülqədər tayfalarından olan döyüşçülərdən ibarət avanqard dəstəsi Qoyun ölümü deyilən yerdə Kürü keçməli idi. Lakin əmir çayı keçməyi mümkün hesab etmədi. Özünü yetirən İsmayıl birinci olaraq atın üstündə üzərək qarşı sahilə çıxdı və ardınca bütün qızılbaş qoşunu çayı keçərək Şamaxıya doğru irəlilədi.

Bu vaxt İsmayılın qarşısına çıxan Şəki hakiminin qoşunları darmadağın edildi.

Şirvanşah Şamaxıdan çıxaraq yaxşı möhkəmləndirilmiş Qəbələ qalasına getmişdir. Şamaxıda Ardı »

Dunya ve tarixiSultaniyə

Sultaniyə- İranın Zəncan ostanınınd Əbhər şəhristanının Sultaniyə bəxşində şəhər və bu bəxşin mərkəzidir.2006-cı il əhalinin siyahıya alınmasına əsasən, şəhərin əhalisi 5,684 nəfər və 1,649 ailədən ibarət idi[1]. Əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarətdir və azərbaycan dilində danışırlar.Mündəricat [gizlə]
1 Tarixi
2 Bazarı
3 İstinadlar
4 Həmçinin bax
5 Xarici keçidlər

[redaktə]
Tarixi

1256-1357-ci illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olan Elxanilər özlərinə aid olan yerlərdə bir sıra dəyərli binalar qurmağa başladılar.Onlardan biri də Zəncan şəhərinə yaxın Sultaniyyə çəmənliyində qurulan binadır.Bu bina bir neçə məqsədlə tikilmişdi.Binanı təşkil edən hissələr haqqında danışaq.
[redaktə]
Bazarı

Sultaniyyədə böyük bir bazar var imiş.Dünyanın hər tərəfindən gələn məhsullar burada alınıb-satılarmış.İspaniyanın Azərbaycandakı o vaxtkı səfiri Gilavixo belə yazır:

"Sultaniyyə çox cəmiyyətli bir şəhərdir.Alver Ardı »

Dunya ve tarixiII Süleyman

Sultan II Süleyman (1687-1691)

Sultan İbrahimin oğludur. 1642-ci ildə anadan olub. IV Mehmedion taxtdan endirilməsi üzərinə, 8 Noyabr 1687-ci ildə Osmanlı Sultanı oldu. Sultan II Süleyman, taxta çıxdığı zaman, Osmanlı ordularında Vyana məğrubiyyəti ilə başlayan torpaq itkisi davam edirdi. Venedik, Bənövşəyiyə yarımadasını işğal etmiş, Avstriya, Uyvar və Estergonun ardından 160 illik Türk yurdu Buduna girmişdi. Macarıstanda Türk hakimiyyəti sona çatmaq üzrə idi. Dövlətin düşdüyü məğlubiyyətlər xəzinə gəlirinə mənfi təsirlər edir və Anadoludakı quldurluq hərəkətlərini qızışdırırdı. Dövlət içindəki qarışıqlıqlar və Macarıstanın, Belqradın əldən çıxması Sultan II Süleymanı çox üzdü. Əmr dinləməyən və bir çox qalanın düşməsinə səbəb olan Osman Paşanın qətlinə fətva verildi. Ardı »

Dunya ve tarixiKösəm sultan

Kösəm sultan (1590-2 sentyabr 1651[1]) Validə Sultan

Sultan I Əhmədin xanımı, Sultan IV Murad və Sultan I İbrahimin annalarıdır. Osmanlı tarixinin ünlü və təsirli qadınlarından olan Kösəm Sultan, 1590-cı ildə Bosniyada Anastasya adıyla doğuldu. Bosniya Bəylərbəyi tərəfindən İstanbula qızlarağasına göndərildi 15 yaşındaykən Sultan I Əhmədə xasəki oldu. Keskin zəkasıyla padişahı təsiri altına aldı və bütün saraya nüfuzunu qəbul etdirdi.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 İlk görüşdəcə vuruldu
3 Osmanın planları böyük idi
4 Köşəm muradına çatır
5 IV Murad anasını neytrallaşdırır
6 Köşəm siyasətə qayıdır
7 Dövləti yenidən dirçəldən oğlunu öldürtdürür
8 Kösəm bu dəfə nəvələrini hədəfə götürür
9 İstinadlar
10 Həmçinin bax
11 Xarici keçidlər

[redaktə]
Həyatı

Osmanlının zəifləməsinin və çökməsinin günahkarları axtarılan zaman Ardı »