Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Dunya ve tarixiMəhəmməd Qəznəvi

Məhəmməd Qəznəvi — 1030-cu ildə atasının yerinə taxta çıxmışdı. Cəmi 5 ay hakimiyyətdə qaldı və qardaşı Məsud Qəznəvi tərəfindən kor edildi və həbs olundu. 9 il sonra oğlu Əhməd Qəznəvi və əmisioğlu Süleyman Qəznəvi (Yusif Qəznəvinin oğlu) birlikdə Məsud Qəznəvini öldürdükdən sonra 2 il daha yenidən sultan oldu. Əmisi əvvəl onu dəstəkləsə də sonra Məsud Qəznəvinin tərəfinə keçdi. 1041-ci ildə qardaşı oğlu Mövdud Qəznəvi tərəfindən öldürüldü. Ardı »

Dunya ve tarixiQaraqorum

Qaraqorum (monqolca: Хар Хорум) — Çingiz xan imperiyasının paytaxtı. Şəhərin adının mənası qədim türk dilində "Qara daşlar" mənasındadır.


[redaktə]
Tarixi

Orxun çayının qərb sahilində yerləşirdi. Bu şəhəri qədim uyğurların xaqanı Buğu xan tikdirmişdi. Çingiz xan bu şəhəri özünə paytaxt seçdi. İlk elxanlar və Qızıl Orda xanları Qaraqorumu tanıyırdılar və bac-xərac verirdilər. Ardı »

Dunya ve tarixiII Gülbahar Xatun

Gülbahar Xatun - II Bəyazidin həyat yoldaşı, Yavuz Sultan Səlimin anası.

Gülbahar Xatun 1453-cü ildə Trabzonda anadan olub. Abdü Səməd adında şəxsin qızıdır . 1469-da Amasiyada II Bəyazid ilə evlənmişdir. Gülbahar Xatun 1510-cu ildə oğulu taxta çıxmaqdan əvvəl ölmüşdür. O sırada Trabzon valisi olan Yavuz Sultan Səlim, Trabzonda anasının xatirəsinə 1514-cü ildə Xatunuya Məscidi və Xatunuya (Gülbahar Xatun) Külliyyəsini inşa etdirdi. Bu məscidinin Trabzondakı ilk İslami əsər olduğu düşünülməkdədir. Gülbahar Xatun oğulu Yavuz Sultan Səlimin taxta çıxmasından əvvəl vəfat etdiyindən heç bir zaman Ana Xatun ola bilmədi. Bu ünvan Yavuz Sultan Səlimin ögey anası olan Aişə Xatun tərəfindən istifadə edilmişdir. Ardı »

Dunya ve tarixiSultan Mahmud haqqında rəvayətlər

Yeni hakimiyyət altına alınan bir Tacik qəsəbəsindən biri bir gün gəlib Sultan Mahmud ilə görüşmək istədiyini deyir, ancaq cangüdənlər təhlükəsizlik amilini nəzərə alıb onu Mahmudun yanına getməyə qoymurlar. Tacik təkid edir və səsini ucaldır. Səsi eşidən Mahmud Qəznəvi otağından çıxır və məsələnin nə olduğunu soruşur, vəziyyəti ona deyirlər. Taciki yanına gətizdirir və "Dərdin nədir?" -deyir. Tacik də, "Onu sənə burada deyə bilmərəm, xəcalət çəkirəm, biraz bunların yanından aralanaq"-deyir. Biraz aralanan kimi Tacik başlayır başına gələnləri deməyə.

"Siz buranı tutandan bir neçə gün sonra bu boyda, bu buxunda, bu yaşlarda olan bir əsgəriniz gəlib məni evdən çıxartdı, balaca uşaqlarım və yoldaşımla bir müddət Ardı »

Dunya ve tarixiƏlqas Mirzənin qiyamı və Osmanlı hücumları

Tәhmаsib şаhın Оsmаnlı dövlәti ilә bаşqа bir çәtinliyi qаrdаşı Әlqаs Mirzә tәrәfindәn yаrаnır. Bеlә ki, Tәhmаsib şаh Şirvаnşаhlаr sülаlәsini süqutа uğrаtdıqdаn sоnrа qаrdаşını Şirvаnа hаkim tәyin еdir. Lаkin çох kеçmәdәn о, müstәqillik fikrinә düşür. Tәhmаsibin hücum хәbәrini еşitdikdәn sоnrа аnаsını vә оğlunu оnun yаnınа göndәrib üzürхаhlıq istәyir vә şаh dа оnu bаğışlаyır. Оnun tәrәfindәn mеydаnа gәlmiş çәtinliklәr bununlа bitmirdi. 1548-ci ildә Оsmаnlı Sülеymаn Bәsrәni işğаl еdir. Еlә hәmin il Tәhmаsib şаhın qоşunu ilә qаrdаşı Әlqаs аrаsındа аğır qаrşıdurmа bаş vеrir vә bu qаrşıdurmаdа Әlqаsın оrdusu mәğlub оlub аdаmlаrının böyük bir hissәsi Tәhmаsibә qоşulur. Hәr şеyi әldәn vеrdiyini görәn Әlqаs yеgаnә çıхış Ardı »

Dunya ve tarixiKonya döyüşü

Konyanın döyüşü — 21 dekabr 1832-ci ildə Misir və Osmanlı İmperiyasında baş vermiş döyüşdür. Müasir Türkiyədə Konya şəhərində olmuşdur. Döyüşə Osmanlılar tərəfdən Resid Mehmed Paşa, Misir tərəfdən isə İbrahim Paşanın başçılığı edirdi. Bu qısa toqquşma misirlilərin qələbəsi ilə bitmişdir.
[redaktə]
Ədəbiyyat
Laffin, John, Brassey's Dictionary of Battles, (Barnes & Noble Inc., 1995).
Grant, R.G., Battle: A Visual Journey through 5,000 years of combat, (DK Publishing Inc., 2005).
Dupuy, R. Ernest and Trevor N. Dupuy, The Harper Encyclopedia of Military History, (HarperCollins Publishers, 1993).
McGregor, Andrew James, A Military History of Modern Egypt: from the Ottoman Conquest to the Ramadan War, (Greenwood Publishing Group Inc., 2006).
Finkel, Caroline, Osman's Ardı »

Dunya ve tarixiŞeyx Heydər türbəsi

Şirvanşah Fərrux Yasarla döyüşdə məğlub olan Şeyx Heydər elə öldüyü yerdə də dəfn olunub.Hər iki qoşun arasında döyüş Ruzbihan Fəzlullahın yazdığına görə Elbrus (Qafqaz) dağlarının ətəklərində getmişdir. V.F. Minoriskiyə görə Elbrus Şahdağdır. Şeyx Heydər 9 iyul 1488-ci ildə baş vermiş vuruşmada məğlub olaraq döyüş meydanında qəhrəmancasına həlak olur və müridləri tərəfindən orada da dəfn olunur. Onun məqbərəsi Xızı rayonunun Tıxlı kəndindən 3-4-km şimal-şərqdə, Beşbarmaq dağının arxasındadır. Türbə üzərində aşkar edilmiş daş lövhədəki üçsətirlik farsca kitabə (1,21x0,67m) süls elementli nəsx xətti ilə həkk olunmuşdur. Kitabənin birinci sətri iri, aydın nəsx xətti ilə, ikinci, üçüncü sətirdəki sözlər 5-6 cərgədə, yuxarı qaldırılaraq üst-üstə süls Ardı »

Dunya ve tarixiTrayan

Mark Ulpi Trayan (18 sentyabr, 53-9 avqust, 117) — Roma imperatoru, Antoninlər sülaləsindən, romalı olmayan ilk Roma imperatorudur. Təcavüzkar xarici siyasət yeritmişdir. Dakların torpağını (Dakiya əyaləti adı ilə), Nabatiyyə padşahlığını (Ərəbistan vilayəti adı ilə) Romaya birləşdirdi. Trayan Parfiya padşahlığının paytaxtı Ktesifonu (Mədəini) ələ keçirmiş, Ermənistan və Mesopotamiyanı bütünlüklə işğal etmişdi. Trayan dövründə Romada böyük tikinti işləri görülmüşdü. Ardı »