Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Eylərəm üzrə nəticələr (7):


Pərvanə kimi yandı könül narə desinlər,
Bülbül qəmini güldən ötür xarə desinlər.

Göz yaşı töküb sübhə kimi eylərəm əfğan,
Dil yarələnib, yarələrim yarə desinlər.

Çeşmi-siyəhin yarələri yarə görünməz,
Müjg.. Ardın oxu »

Görünür gözlərimə xar bu gülşən sənsiz,
Eylərəm sübhə kimi naləvü şeyvən, sənsiz.

Eylədi dərdü qəmim səndə fəraqət hasil,
Ağladı qan mənim əhvalıma düşmən, sənsiz.

Bunca hicranına, ey gül, dəxi bir tabım yox,Ardın oxu »

Ney kimi hər dəm ki bəzmi-vəslini yâd eylərəm,
Tâ nəfəs vardır quru cismimdə, fəryâd eylərəm.

Rûzi-hicrândır sevin, ey murgi-rûhum kim bu gün,
Bu qəfəsdən mən səni əlbəttə azad.. Ardın oxu »

Eşqimə hər qədri göstərsən də sən biganəlik,
Eylərəm ey şəmüzarım hüsnünə pərvanəlik.

Dönməz eşqindən mənim qəlbim deyildir çünki qəlp,
Eşq ayarıylan vurulmuşdur ona mərdanəlik.

Gözlərin könlümdə məskən tutduğun.. Ardın oxu »

Mərhaba, ey bəhri-zatın gövhəri-yekdanəsi,
Şəmi-vəhdətdir cəmalın kün-fəkan pərvanəsi
Ta əbəd hüsnün önündə səcdeyi-şükr eylərəm,
Ey cəmalın Kəbə, sənsən Küntə-kənzin xanəsi!
Hər ki qəvvas oldu bildi vəhdətin bəhrində kim:Ardın oxu »

Qədim vaxtlarda bir paçcah var idi. Günlərin bir günündə bu paçcah pəncərədən küçeynən keçən adamlara baxan vaxtda, gördü əlində bir dəmir xəkəndaz küçə ilə bir əməlli adam gedir. Bu adam bir az gedəndən sora küçəni dönüf geri qayıtdı. Amma indi əlindəki xəkəndaz qızıldan idi. Paçcah bunu görüb təəc.. Ardın oxu »

- Vay bu başdan, vay o başdan.
- Vay o kişinin halına ki, yeməyə, içməyə, saxlaya arvadının sonraki ərinə.
- Vay o gündən ki, adamın öz iti özünü qapa.
- Vay o gündən ki, varlı adam yoxsulun əlinə düşsün.
- Vay o gündən ki, çörəkçi çəkmə tikə, çəkməçi çörək yapa.
-.. Ardın oxu »