Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

V hərfi ilə başlayanlar
V hərfi ilə başlayanlar

- Vay bu başdan, vay o başdan.
- Vay o kişinin halına ki, yeməyə, içməyə, saxlaya arvadının sonraki ərinə.
- Vay o gündən ki, adamın öz iti özünü qapa.
- Vay o gündən ki, varlı adam yoxsulun əlinə düşsün.
- Vay o gündən ki, çörəkçi çəkmə tikə, çəkməçi çörək yapa.
- Vay o sürüsünün halına ki, canavardan çobanın təyin edələr.
- Vay ondadır ki, varlı evinə yoxsul girə.
- Vay ölənin halına.
- Var adama oyun öyrədər.
- Var axar, yox baxar.
- Var var üstündən gələr.
- Var evi - kərəm evi, yox evi - vərəm evi.
- Var günün dostu çox olar.
- Vara var deyərlər, yoxa yox.
- Vardan - yoxdan çıxıb.
- Vardır pulun - hamı qulun, yoxdur pulun - açıqdır yolun.
- Varı olan taxar, varı olmayan baxar.
- Varını verən utanmaz.
- Varını itirən az şey itirər, namusunu itirən çox şey.
- Varlı arabasını dağdan aşırar, yoxsul düz yerdə yolunu çaşar.
- Varlı varından pay versə, varsız da varlı olar.
- Varlı yoxsullaşanda əlli il dəstgahını pozmaz.
- Varlı kisəsini döyər, kasıb dizini.
- Varlı olub qəm-qüssə ilə yaşamaqdansa, kasıb olub şad-xürrəm yaşamaq yaxşıdır.
- Varlı umduğunu yeyər, kasıb olduğunu.
- Varlığa güvənməzlər.
- Varlığa nə darlıq?!
- Varlığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər.
- Varlığın sonu ilə yoxluğun sonu birdir.
- Varlıya toxun keç, yoxsuldan qorun, keç.
- Varlının arvadı öləndə yorğan döşəyi təzələnər, kasıbın arvadı öləndə yorğan-döşəksiz qalar.
- Varlının varı gedər, muzdurun canı.
- Varlının eşşəyi də yeyin gedər.
- Varlının əlini bıçaq kəsəndə yoxsul köynəyini parçalar.
- Varlının iti harın olar.
- Varlının könlü oluncaya qədər kasıbın canı çıxar.
- Varlının malı, kasıbın övladı.
- Varlının torpağından çay keçər, kasıbınkından yol.
- Varlının xoruzu da yumurtlayar.
- Varlının çörəyi kasıbın çənəsini yorar.
- Varsa əgər hünərin, hara getsən var yerin.
- Varını verənin kisəsi boş qalar.
- Vaxt atlı, biz piyada.
- Vaxt vaxtı gözləyər.
- Vaxt qənimətdir.
- Vaxt qızıldır, bir dəqiqəsini də boş qoymaq olmaz.
- Vaxt ikən oxu, aşıq, el gələr, tünlük olar.
- Vaxt insana hər şeyi öyrədər.
- Vaxtdan gileylənmə, vaxtın gedər.
- Vaxtı boş olanın sözü çox olar.
- Vaxtı itirsən hədər, görərsən böyük zərər.
- Vaxtın qiyməti yoxdur.
- Vaxtın qiyməti puldan bahadır.
- Vaxtında atılan tüfəngin səsi vaxtsız atılan topun səsindən üstündür.
- Vaxtında görülməmiş iş həmişə görülməmiş qalar.
- Vaxtını itirən bəxtini itirər.
- Vaxtsız açılan gül tez solar.
- Vaxtsız banlayan xoruzun başını kəsərlər.
- Vaxtsız qonaq öz kisəsindən yeyər.
- Ver abbasını, ye halvasını.
- Verdiyi abbasıya bax, etdiyi tələbə.
- Verdiyi anda bax, gördüyü işə.
- Verdiyin əl ilə al!
- Verdiyin iki şahı, zərbaf çıxmayacaq ki!
- Verdiyin sənindir, vermədiyin özgənin.
- Verdim bir dana, aldım bir sona, ay qız anası, qal yana-yana
- Verdin doydur, vurdun yıx.
- Verən əl alan əlin üstündə olar.
- Verən əl ac qalmaz.
- Verən əli də var, vuran əli də.
- Verən əli hər kəs öpər.
- Verəndə imam olur, alanda Şümür.
- Verəndə elə verər, alanda belə alar.
- Verəndə yaxşısan, verməyəndə pis.
- Verərsən adındır, yeyərsən dadındır dala qoyulanı it yeyər.
- Verərsən ətdən-mətdən, işlərəm bərkdən-bərkdən, verərsən şordan-mordan, işlərəm ordan-burdan.
- Verərsən pendir, eylərəm kəndir, verərsən aş, eylərəm baş.
- Verib yaman olunca, verməyib yaman ol.
- Verilən aşı yeyərlər.
- Verim vara baxmaz.
- Verim əli hamı əldən ucadır.
- Verirlər al , döyürlər qaç.
- Vermə nisyə, girməz kisəyə.
- Vermədi Məbud, neyləsin Mahmud?!
- Verməz doqquzu, yeyər toppuzu, verər otuzu.
- Vədə xilaf olma.
- Vədəsi bitmiş nökərin əcəli yetən ağası gərək.
- Vəziri qarğa olanın ağzı zibillikdə olar.
- Vəzifə daimi deyil.
- Vəzndə yüngül, qiymətdə ağır.
- Və'z oxumaq asan işdir, əməl eləyən gərək.
- Vəl gərək gözəl döyə, gözəldən buğda çıxa.
- Vələ gedən öküzün olsun, işə getməyən oğlun olmasın.
- Vəsiyyət yüngüllükdür.
- Vəsmə bol olanda qaşa da çəkərlər, gözə də.
- Vətən elin evidir.
- Vətən mülkü doğmadır, özgə diyar ögey.
- Vətəndən ayrı düşsəm, viran ollam, talannam.
- Vətən viranə də olsa, məsəldir, məhz cənnətdir.
- Vətənə gəldim, imana gəldim.
- Vətənə məhəbbət iman əsəridir.
- Vətəni yadına düşən qərib ağlamasın, neyləsin?
- Vətənin bir qışı qürbətin yüz baharından yaxşıdır.
- Vətənin sevməyən insan olmaz, olsa, ol şəxsdə vicdan olmaz.
- Vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi.
- Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni.
- Vicdan bazarda satılmaz.
- Vicdanla işləyən gözükölgəli olmaz.
- Vücudu dönüb kimyaya.
- Vücudu bir qəpiyə dəyməz.
- Vur babam, dövran sənindir.
- Vur dedim, öldür demədim ki?
- Vur qırxı, gedər qorxu.
- Vur deyənlə, vuran yarıdır.
- Vura bilməyən daşın böyüyünü götürər.
- Vuran əlin var olsun!
- Vuran əlin dirəyidir.
- Vuran igid dayısına gəyişməz.
- Vuran öküzə allah buynuz verməz.
- Vuraram ölər, kiş deyərəm getməz.
- Vurur daşa, çıxır başa.
- Vuruşun kor vuruşuna oxşamır.


Tarix: 06.08.2015 / 12:56 Müəllif: Akhundoff Baxılıb: 557 Bölmə: Atalar Sözləri
loading...