Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...
Müalicəvi seks

Əgər kişi cinsi əlaqəyə girir, lakin sperma itirmirsə, bu halda yeni həyat gücü və enerji hasil olub artır. Orqanizm onu mənimsəyib güclənir, bu da hissiyyatın artmasına gətirib çıxarır.

Qədim Çin müdriklərinin müşahidəsindən.

Seks üzrə qədim kitablarda “Sevgi Oyunu” prosesində baş verən xüsusi ahəngdar hərəkətlər zamanı hasil olan 8 nemət sadalanır. Bu ritmlər, özülündə Yan ədədinin durduğu sehrli ədədlərin bir-biri ilə əvəzlənməsindən ibarətdir. Yan (kişi gücü) cüt ədədləri, İn (qadın gücü) isə tək ədədləri təmsil edir. Qədim Şərq təbabətinin müşahidələrinə əsasən: qan, cisim, piy, sümüklər, ilik və sperma (yaxud yumurta) təbii nizam və ritmə uyğun olaraq yaranan bir zəncirin halqalarıdır. “Həyatın mahiyyətini qan yaradır, qandan cisim hasil olur, cisim (bədən) piyi, piy de öz növbəsində sümüyü yaradır. Sümüklərdən ilik hasil olur ki, ondan da sperma və ya yumurta yaranır”. Maddi elernentlərin bu yeddilik yaranışı təbii prosesdir və daim yadda saxlamaq lazımdır ki, qeyr-sağlam həyat tərzi və ziyanlı vərdişlərlə onu pozmaq olar. Və əksinə, düzgün seçilmiş vasitələr sayəsində onu gücləndirmək mümkündür.

Cinsi aktın müalicəvi təsiri ona əsaslanır ki, spesifik cinsi pozalar enerjini müxtəlif istiqamətlərə yönəldirlər və bu, enerjiyə xəstə orqanlarda cəmlənməsinə və onları sağaltmasına şərait yaradır. Cinsi akt həmişə təneffüs orqanlarında, qan dövranında, ürək fəaliyyətində, sekresiyalarda və beyin dalğalarında müəyyən dəyişikliklərə səbəb olur. Bu dəyişiklik orqanizmdə ziyanlı təbəddülat yaratmır və yalnız zəruri metobolik prosesi hərəkətə gətirmək üçün nəzərdə tutulub.

Beləliklə, müxtəlif cinsi pozalara “cinsi yoqa” kimi baxmaq olar, özü də bu özünəməxsus “yoqa” insan orqanizmini klassik yoqaya nisbətən daha səmərəli müalicə edə bilər, çünki burada iki tərəfli təsir mövcuddur, belə ki, cinsi akt zamanı kişi və qadın orqanizmləri vəhdət halında işləyərək bir-birlərini tamamlayır. Müalicə və seks elmi tələb edir ki, kişi lazımi məqamlarda nəfsi saxlamaq qabiliyyətin təkmilləşdirsin. Qadının rolu isə ondan ibarətdir ki, təbiətin qidaverici gücünü oyatmaq təşəbbüsündə olsun. Hələ qədim müdriklər bəyan edirdilər ki, əgər insan özünün ecazkar gücünü-orqanizmi sağlamlaşdırmaq imkanlarmı tam işə sala bilsə, möcüzələr törətməyə qadir olar. “Aşağıda təsvir edilən 8 poza və ritm kişinin eyakulyasiyaya (spermanın boşaldılması) nəzarət etmək qabiliyyətindən və qadının müalicəvi enerjinin orqanizmdə təmin etmək istəyindən asılıdır.
Spermanın toplanması
Qadın böyrü üstə uzanır, ayaqlarmı geniş açır. Kişi onun ayaqları arasında uzanır və öz fallosunu ehmalca uşaqlıq yoluna daxil edir. Öz fallosu ilə 18 gediş etdikdən sonra fasilə verir. Bu üsul spermanın cəmlənməsinə kömək edir, eyni zamanda qadında hər hansı bir qanaxmanın qarşısını alır. (Yadda saxlayın ki, 18 bu, 2×9-dur).
Ruhun dincəlməsi
Buna nail olmaq üçün qadın yançaqları altına yastıq qoyaraq arxası üstə uzanır və ayaqlarını düz uzadır. Kişi onun aralanmış baldırları arasında diz üstə çökür və fallosunu cins üzvünə daxil edir. O, 27 “məhəbbət gedişindən” sonra cinsi akta son qoymalıdır. Bu üsul kişinin ruhunu dincəldir, eyni zamanda qadının cinsiyyət orqanları nahiyyəsində hər hansı bir soyuqdəyməni müalicə edir (27- bu, 3×9-dur).
Daxili orqanların müalicəsi
Buna nail olmaq üçün qadın böyrü üstə uzanır, iki ayağını da bükür, və ya qaldırır. Kişi onun üstündə düz bucaq altında köndələninə uzanır və arxadan fallosunu uşaqlıq yoluna daxil edir. O, 36 “məhəbbət gedişi” etdikdən sonra cinsi aktı bitirir. Bu üsul qadının, eləcə də kişinin daxili orqanlarına sağlamlaşdırıcı təsir göstərir. Bu metodu 20 gün ərzində gündə 3 dəfə tətbiq etmək lazımdır. (36-bu, 4×9)…
Sümüklərin möhkəmləndirilməsi
Qadın böyrü üstə uzanır, sol ayağını qaldırır dizdən bükür, sağ ayağını isə düz uzadır. Kişi onun üzərində qərar tutur, əlləri və ayaqları ilə özünə dayaq verərək, bədənini havada saxlayın. O, fallosunu daxil edir və düz qırx beş “məhəbbət gedişi”ndən sonra cinsi aktı bitirir. Bu üsul kişinin oynaqlarını stimullaşdırır, eyni zamanda qadının orqanizmində istənilən durğunluğu müalicə edir. Bu üsuldan doqquz gün ərzində hər gün beş dəfə istifadə etmək lazımdır. (45- bu, 5×9-dur).
Qan dövranın nizama salınması
Buna nail olmaq üçün qadın böyrü üstü uzanır, sağ ayağını bükür və sol ayağını qabağa uzadır. Kişi əllərini yerə söykəyib özünə dayaq verməklə onun üzərinə uzanır və qadın əlləri ilə fallosu öz uşaqlıq yoluna daxil edir. Kişi bu vəziyyətdə əlli dörd “məhəbbət gedişi” edir və bundan sonra cinsi aktı bitirir. Bu üsul qan dövranmı yaxşılaşdırır və həyat kanallarını stimullaşdırır, eyni zamanda qadın cinsiyyət orqanları nahiyyəsində xəstəliklərin müalicəsinə səmərəli təsir göstərir. Bu üsul iyirmi gün ərzində, hər gün altı dəfə tətbiq edilməlidir.( 54-6×9).
Qanın təmizlənməsi
Buna nail olmaq üçün kişi arxası üstə uzanır, qadın onun üstündə sallağı oturaraq budlarmı aralayır və kişi öz fallosunu uşaqlıq yoluna yeridir, Qadın aşağı-yuxarı hərəkət edir, kişiyə düz altmış üç “məhəbbət gedişi” bəxş etdikdən sonra cinsi əlaqəni dayandırır. Bu sevgi üsulu kişilərin gücünü və qanını artırır, eyni zamanda qadının – menstruasiya tsiklini nizama salır. On gün ərzində, hər gün yeddi dəfə tətbiq edilməlidir. (63-7×9).
Elementlərin (həyat tsiklərinin) tarazlaşdırılması
Buna nail olmaq üçün qadın qarnı üstündə uzanır, sağrısını qaldırır, (yançaqları dik saxlamaq üçün yastıqdan da istifadə etmək olar). Kişi qadının üstünə uzanır və fallosunu arxadan uşaqlıq yoluna yeridir və düz yetmiş iki “məhəbbət gedişi” edir. Bu üsul onların bədənində beş elementdən (efir, hava, od, su və torpaq) ibarət olan Həyat prinsiplərini tarazlaşdırır və iliyi artırır. Həmin üsulu fayda hasil olana qədər hər gün səkkiz dəfə tətbiq etmək lazımdır. (72-7×9).
Bütün fiziki sistemin nizama salınması
Buna nail olmaq üçün qadın arxası üstə uzanır və hər iki ayağını altına elə yığır ki, yançaqları dabanları üzərində “yatsın” Qadınla bu vəziyyətdə cinsi əlaqəyə girən kişi öz fallosu ilə düz səksən bir məhəbbət gedişi edir. Bu üsul onun sümüklərini bərkidir, bütün bədənini canlandırır. Bundan əlavə, qadının cinsiyyət orqanlarına sağlamlaşdıran təsir göstərir. Bu üsul doqquz gün ərzində, hər gün doqquz dəfə tətbiq edilməlidir.(81-9×9) “Cinsi yoqa” sperma itirilmədən həyata keçirilməlidir.


Tarix: 19.11.2013 / 02:26 Müəllif: *_*M_O_N_I_K_A*_* Baxılıb: 313 Bölmə: Cinsel Bilgiler
loading...