Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

SəlcuqlularSəlcuq bəy

Həyatı
Türkmənləri dünyaya tanıtdıran ən böyük şəxsiyyət Səlcuq bəy və onun övlad və nəvələri olmuşdur. İslam dinini qəbul edən Oğuz boylarına rəhbərliyi əlinə alan Səlcuq bəy peçeneq türklərinin hücumlarından ölkəsini qorumuş, Qaraxanlı Türk dövləti ilə savaşmış, Qəznəvi Türklərini - Qəznəviləri məğlub etdikdən sonra tarixdə məşhur Səlcuqlu dövlətini qurmuşdur. Səlcuqlu dövləti Səlcuq bəydən sonra da övlad və nəvələri tərəfindən zaman-zaman genişlənmiş, Türküstanın böyük bir qismi ilə yanaşı, Farsistan, Xorasan, Azərbaycan, Gürcüstan, İraq, Anadolu və bütün Ön Asiyanı öz hakimiyyətləri altına alaraq müəzzəm bir İmperatorluq qurmuşlar.

XI əsrdən XIV əsrə qədər Türküstandan Aralıq dənizinə qədər böyük bir ərazidə İmperatorluq quran Səlcuq Bəyin oğulları Arslan, Yusif, Ardı »

SəlcuqlularZәngilәr dövlәti

Şimali Suriya vә İraqda hakim olan Türk xanәdanlığı olan Zәngilәr dövlәti, Böyük Səlcuq İmperiyasıın Mosul valisi I İmadəddin Zəngi tәrәfindәn 1127-ci ildә qurulub.

Tarixi[redaktə]
Paytaxtı Hələb olaraq qurulan Zәngilәrin paytaxtı 1154-cü ildәn sonra Dəməşq olub. Zәngilәr xanәdanının banisi Ağsungur, Sәlcuqlu ordusunda bir hәrbçi vә Hәlәbin Sәlcuqlu valisi Tutuşun ata bәyi idi. İraq valiliyinә tәyin olunan İmadәddin Zәngi, 1127-ci ildә Mosul, 1128-ci ildә Hәlәb vә sonra da Suriya şәhәrlәrini әlә keçirib. İmadәddin Zәngi, siyasi bacarığı ilә vә Sәliblәrә qarşı nailiyyәtli mübarizәsilә, Mesopotamiyanı vә Surıyanın böyük bir hissәsini hakimiyyәtinә daxil edib.

İmamәddin Zәnginin oğlu Nurəddin Mahmud Zəngi Suriyada fәth işlәrini başladaraq 1154-cu ildә Dәmәşqi әlә keçirib. Ardı »

SəlcuqlularCəmaləddin Barbəy Ay Aba

Həyatı[redaktə]
Cəmaləddin Uluq Barbəy Arqun oğlu Cahan Pəhləvanin əmirəlümarası olmuşdu. Cahan Pəhləvanın vəfatından sonra onun arvadı İnanc xatun siyasətə atıldığından onu öz tərəfinə çəkmək istədi. Ay aba III Toğrula meyl etdi. Əmir Seyfəddin Rusla aralarında ixtilaf baş verdi. Ay Aba onu sultanın qarşısında ləkələdi. Rəqib aradan götürüldü.

Cəmaləddin Ay Aba məlik əl-üməra ünvünı almışdı. Həmədanın valisi, Özbəyin müdəbbiri olmuşdu. Ardı »

Səlcuqlularİraq Səlcuqlu dövləti

Tarixi[redaktə]
Səlcuqlu Dövlətinin süqutundan sonra bugünkü İraqın hamısı və Suriyanın bəzi hissəsi üzərində qurulmuş olan Türk dövlətinin adıdır. Böyük Səlcuq Sultanı Məhəmməd Tapar 18 Aprel 1118-ci ildə ölüncə, oğulları taxt üzərində mübarizəyə başaldılar və sonradan əmiləri Sencerin tabeliyinə girdilər. Səncər də Taparın uşaqlarını İraq və Azərbaycana məlik olaraq təyin etdi. 1157-ci ildə Sencerin ölümü ilə Böyük Səlcuq Dövlətinin tarixə qarışmasıyla tamamilə müstəqil oldular və Şah adını daşımağa başladılar.

İraq Səlcuqlu sultanları[redaktə]
Mahmud (1118-1131)
Davud (1131-1132)
II Toğrul (1132-1134)
Məsud (1134-1151)
Məlikşah (1151-1153)
Məhəmməd (1153-1159)
Süleyman şah (1159-1161)
Arslan şah (1161-1177)
III Toğrul (1177-1191)
Qızıl Arslan (1191)
III Toğrul (1191-1194) Ardı »

SəlcuqlularI Əlaəddin Keyqubad

I Əlaəddin Keyqubad (Ərəb əlifbası ilə: 1192 - [[علا الدين كيقباد بن كيكاوس) 1237), Anadolu Səlcuqlu dövlətinin sultanı (1221-1237), sultan I Qiyasəddin Keyxosrovun oğlu. Hakimiyyətdə olduğu dövrdə inşa etdirdiyi və çoxu bu günə qədər gəlib çatan tikililərə, idarəçilik bacarığına, başçısı olduğu dövlətə qazandırdığı hərbi qüdrətə görə Türkiyə və dünya miqyasında ən tanınmış Anadolu Səlcuqlu sultanıdır. İnşa etdirdiyi və bu günə qədər qorunub saxlanan ən önməli memarlıq abidələri Konya şəhərindəki Əlaəddin məscidi və Bəyşəhrdəki Qubadabad sarayıdır.
Həyatı[redaktə]
I Əlaəddin Keyqubad uşaqlıqda ciddi təlim-tərbiyə almışdır. Türk-islam adət-ənənələrinə görə Əmir Seyfəddin, Ay-Aba və Əmir Bədrəddin Gövhərtaş onun atabəyi təyin olunmuşlar. Keyqubad ana dili olan türk dili Ardı »

SəlcuqlularSüleyman şah Səlcuqlu

Süleyman şah Səlcuqlu və yaxud Kutalmışoğlu Süleyman şah (Ərəb əlifbası ilə: سليمان بن قتلمش (Süleyman bin Kutalmış)) (ö. 1086), Rum Səlcuqlu dövlətinin qurucusudur. Səlcuqlu soyundan gəlir və Böyük Səlcuqlu sərkərdəsi idi. Soyunun davamı bugünkü Elbeyli Türkmən elidir. Ardı »

SəlcuqlularƏhlatşahlar dövləti

Tarixi[redaktə]
Bu dövlətə Ərmənşahlar, Sökmənlilər də deyilir. Sultan Məlikşahın əmisi oğlu olan Qütbəddin İsmayıl 1080-ci ildə Azərbaycan ümumi valiliyinə təyin edilmişdi. Qütbeddin İsmayılın komandirlərindən olan Sökməyin Böyük Səlcuq Sultanı Məlikşahın əmisi Yakutinin oğlu olan Kutbeddîn İsmayılın qulami (köməkçi-xidmətlə) idi. Qısa zamanda özünü göstərmiş və sürətlə yüksələrək komandir olmuşdur. Ədalət və yaxşılığı ilə şöhrət qazanan Sökməyin Ahlatta dəvət edildi. Sökməyin əsgərləri ilə Ahlata gələrək şəhəri təslim aldı. Burada bir hökumət, yəni bəylik qurdu. Ailəyə də bundan sonra Ahlat Şahları (Ahlatşahlar) və Ərmənşahlar deyildi.

I Sökmən əl-Qütbi (1100—1112)
Zahirəddin İbrahim (1112—1127)
Sultan Əhməd Sökmənli (1127—1128)
II Nasirəddin Sökmən (1128—1185)
Saifəddin Bəgtimur (1185—1193)
Bədrəddin Ağsunqur (1193—1198)
Məhəmməd əl-Mənsur (1198—1206)
İzzəddin Balban (1206—1207) Ardı »

SəlcuqlularƏrmənşahlar bəyliyi

Sökmənlilər Bəyliyi (1100-1207) - XII yüzildə qurulmuş Sökmənlilər , Əhlətşahlar və ya Ərmənşahlar adlandırılan bir türk bəyliyidir .

Paytaxtı: Əhlət

Hakimləri (Bəyləri) ;

Muyəddin Sökmən Artuk oğlu əl Qütbi (1100 - 1105)

Zahirəddin İbrahim (1105 - 1127)

Əhməd (1127 - 1128)

II Nəsirəddin Sökmən (1128 - 1185)

Seyfəddin Bəytimur (1185 - 1193)

Bədrəddin Ağsunqur , II Nəsirəddin Sökmənnin oğlu (1193 - 1197)

əl Malik əl Mənsur Məhəmməd , Seyfəddin Bəytimurun oğlu (1197-1206)

İzzəddin Balaban (1206-1207)

1207 Eyyubilər tərəfindən işğal olundu . Ardı »