Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycan xanlıqlarıXalxal xanlığı

Tarixi[redaktə]
Xanlığın yaradıcısı Əmirgunə xandır. Əmirgunə xan Əmirli-Avşar Nadir şah Qırxlı-Avşarın ölümündən sonra Gilanın valisi olmuşdu. Sonra Taroma başçılıq etmişdi. Əmirgünə xan Avşar Fətəli xan Araşlı-Avşarla birləşib Kərim xan Zəndə qarşı çıxdı. Sonra Kərim xanın tərəfini tutub Fətəli xanı satdı. Kərim xan onu Şiraza "fəxri qonaqlığa" aparıb ali şuraya daxil etdi.

Kərim xanın vəfatından sonra Əmirgünə xan Taroma qayıdıb özünün xanlığını elan etmişdi. İranı birləşdirməyə başlayan Ağaməhəmməd xanı tanımaq istəmirdi. İlk növbədə Urmiya hakimi Məhəmmədqulu xan Qasımlı-Avşara müraciət etdi. Məhəmmədqulu xan ona etina etmədi.

Əmirgunə xan 1782-ci ildə başqa xanlarla birləşib Mazandarana hücum etdi. Savaşda yaralanıb qaçdı[1].

General-poruçik Aleksandr Suvorov 28 iyul 1780-сi ildə Həştərxandan Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıİbrahimxəlil xan Övladları

Oğulları

Məhəmmədhəsən ağa Sarıcalı-Cavanşir (1755-1806)
Cavad ağa (1757-1779)
Mehdiqulu ağa sonra Mehdiqulu xan Cavanşir kimi tanındı.
Əbülfət ağa (?-1835) sonra Əbülfət xan Tuti kimi tanındı.
Xanlar ağa (?-1831)
Məhəmmədqasım ağa
Əhməd xan
Hüseynqulu ağa
Səfiqulu ağa
Fətəli ağa
Şıxəli ağa
Abbasqulu ağa
Qızları

Ağabəyim ağa (1782-1832) sonra Ağabəyim ağa (Ağabacı) kimi tanındı. Fətəli şah Qovanlı-Qacarla ailə qurmuşdu.
Tuti bəyim Səlim xan Şəkili ilə ailə qurmuşdu.
Baxşı bəyim Fərəculla xan Şahsevən ilə ailə qurmuşdu.
Güllü bəyim II Nəzərəli xan Şahsevən ilə ailə qurmuşdu.
Kiçik bəyim Hüseynqulu xan Dünbili ilə ailə qurmuşdu.
Əzət bəyim Əbuturab xan Dünbili ilə ailə qurmuşdu.
Gövhər ağa (Göbhərnisəbəyim ağa) (1796-1888) öncə Cəfərqulu xan Dünbili ilə, sonra Xankişi bəy Sarıcalı-Cavanşirlə həyat qurmuşdu.
Şahnisə bəyim Əli bəy Sarıcalı-Cavanşirlə evlənmişdi.
Səltənət bəyim (?-1806)
Törəmələri

Azərbaycanın Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıCavad xan

Cavad xan,Cavad xan Şahverdi xan oğlu Ziyadoğlu Qacar 1748, Gəncə — 1804, Gəncə yaxınlığı) — Qacarlar nəslindən olan böyük Azərbaycan sərkərdəsi, dövlət xadimi, Gəncə xanlığının sonuncu hökmdarı. 1786-cı ildən Gəncəni idarə edən Cavad xan 1804-cü ilin yanvarın 3-dən 4-nə keçən gecə general Pavel Sisianovun başçılığı ilə uzun müddət şəhəri mühasirədə saxlayan rus işğalçı qoşunları ilə qeyri-bərabər döyüşdə oğulları ilə birlikdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur.

Cavad xan Gəncədə XVI əsrdən hökmranlıq edən Ziyadoğlular nəslindəndir. Ziyadoğlular ilk doqquz Qızılbaş tayfalarından olan Qacarların bir qoludur. Cavad xan o dövrdə sürətlə bir-birini əvəz edən mürəkkəb hadisələr fonunda öz fəal siyasi fəaliyyəti ilə digər Azərbaycan xanlarından seçilirdi. Yaxınlaşan Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıŞah Təhmasibin bacısı ilə evlənməsi (1539)

Şirvanşahlar dövlətinin süqutundan dərhal sonra Səfəvilərin Şəkiyə hücum etməsi labüd idi. Lakin nədənsə bu hadisə baş vermədi. Əvəzində isə tarixi mənbələr Dərvişməhəmməd xanın 1539-cu ildə Səfəvilər xanədanı ilə qohumlaşmasından xəbər verir; Dərvişməhəmməd xan Şah Təhmasibin dul bacısı ilə, yəni mərhum Şirvanşah II Xəlilullahın arvadı olmuş Pərixan xanımla evlənir. Çox güman ki, məhz bu evlənmə sayəsində qızılbaşların Şəkiyə gözlənilən hücumlarının qarşısı alınmış olur. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıSəfəvilərə müqavimət göstərməsi və "Gələsən-Görəsən" qalası yaxınlığında baş verən döyüşdə həlak olm

1551-ci ilin yazında Şah Təhmasib Şəkiyə yürüşə başladı və böyük bir ordu ilə gəlib Ərəşə düşdü. Burada Kaxetiya hakimi Levan da oz dəstəsi ilə qızılbaşlara qoşuldu. İlk toqquşma çox güman ki Şəki ölkəsinin sərhədində baş verdi və Bədr xan ilə Şahqulu sultan Ustaclının başçılıq etdiyi qızılbaş dəstələri "Dərvişməhəmməd xanın qarovullarını" məğlub edərək "Əmir Yusif", yaxud "Əmir Cövşən" adlı Şəki sərkərdəsini əsir götürdülər və onu Şah Təhmasibin yanına göndərdilər.

Dərvişməhəmməd xan Kiş qalasının mühafizəsini əsir düşmüş Şəki sərkərdəsinin qardaşı Mahmud bəyə tapşırıb özü "Gələsən-Görəsən" qalasına sığındı. Şəki əhalisinin bir qismi isə bir dağın başında – "Sığnaq" deyilən yerdə, qərar tutdu.

Sunduk bəy Qorçibaşı, Bədr Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıMəhəmmədqulu хаn Qаsımlı-Аvşаr

Həyatı[redaktə]
Məhəmmədqulu хаn Rzаqulu хаn оğlu 1760-cı ildə Urmiya şəhərində аnаdаn оlmuşdu. Müкəmməl mədrəsə təhsili аlmışdı. Əmirаslаn хаn Аrаşlı-Аvşаrdаn sоnrа, 1784-cü ildə Аvşаr аğsаqqаllаrının irаdəsi ilə tахtа əyləşmişdi.O, ilк gündən хаnlıqdа dəyişiкlərə bаşlаdı. Vəzifə islahatı keçirdi.

Məhəmmədqulu хаn hакimliyinin ilк vахtlаrındаn qоnşu хаnlаrlа mübаrizəyə bаşlаdı. Аtаsının ölümündən sоnrа tахtа çıхаn Təbriz hакimi Хudаdаd хаn Dünbili хаlqа zülm еtməyə bаşlаmışdı. Хаlqın nаrаzılığını еşidən Sərab hакimi Sadıq xan Şəqaqi Təbrizə qоşun çəкir. Хаlqın nümаyəndəsi Аğа Əliməhəmməd tаcirbаşı хеyli sоvqаtlа yаrdım üçün Məhəmmədqulu хаnın yаnınа yоllаndı. Məhəmmədqulu хаn təbrizlilərə кöməк еtməyə söz vеrdi. İbrаhim хаn Аrаşlını 2 min nəfərliк qоşunlа Təbrizə göndərdi. Təsuc yахınlığındа Əhməd xan Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıSədənrud mahalı

Tarixi[redaktə]
Ucar, Göyçay, Sabirabad, Kürdəmir və Ağdaş rayonlarının ərazisində mövcud olmuşdur.

Mahalın naibi Hacı Abdulla bəy idi.

Əhalisi[redaktə]
1821-ci ildə 9 oba (Muğanlı, Türkman, Müsüslü, Murtı, Xəlilli, Kürd, Şıxlı, Bağırbəyli, Cakirli) və 37 kənddə(Bərgüşad, Qaracallı, Şıxəmir, Hacalı, Şəkili, Yalmən, Dulusçu çarxı Yenikənd, Qaziyan, Bığır, Çiyni, Çaxırlı, Əlikəndi, Şıxbəy, Mollahacılı, Qaraxıdır, Danabasan Türkədi, Məlikkəndi və alpı, Kəlbəndə, Qurd, Şaharxı, Ləki, Çərəkə, Bevdəvil, Kürdşaban, Alxasova, Qulabənd, Çayarxı, Pirkəndi Küçəgədi, Qarabucaq, Şıxnəsir, Alpout, Şəkər, Keşxurd, Ərəb, Ərəb, Bozavand) 1210 ailə yaşayırdı[Mənbə göstərin].

İqtisadiyyatı[redaktə]
Sərdərin mahalının sakinləri əkinçilik, maldarlıq, xalçaçılıq, üzümçülük və baramaçılıqla məşğul olurdular. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıBölükət mahalı

Tarixi[redaktə]
Kürdəmir və Ağsu rayonlarının ərazisində mövcud olmuşdur.

Mahalın naibi Cəfər bəy (Mustafa xanın naziri olan Hacı Hüseyn bəyin qardaşı) idi. Şirvan xan ailəsinin əsas mülkləri bu mahalda yerləşirdi.

Əhalisi[redaktə]
1821-ci ildə 10 kənddə (Ağsu, Kürdəmir, Qarasaqqallı, Nöycü, Cəyli, Külüllü, İsmayıllı, Mollaəlioğlu, Şıxməzid, Ağrı) 300 ailə yaşayırdı.

İqtisadiyyatı[redaktə]
Bölükət mahalının sakinləri bağçılıq, üzümçülük, pambıqçılıq, baramaçılıq, çəltikçiliklə məşğul olurdular. Ardı »