Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycan xanlıqlarıQaradağ xanlığı - Xanları

Kazım xan (Məhəmmədkazım xan) (1747-1763)
Mustafaqulu xan (1763-1782, 1786-1791)
İsmayıl xan (1782-1783, 1791-1797)
Nəcəfqulu xan (1783-1786)
Abbasqulu xan (1797-1813)
Məhəmmədqulu xan (1813-1828) Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıHüseynqulu xan Qasımlı-Avşar

Həyatı[redaktə]
Hüseynqulu xan İmamqulu xan oğlu Urmiyada dünyaya gəlmişdi. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Hüseynqulu xan Urmiya hakimiyyətini öz qanuni haqqı bilirdi. Ona görə də əmisinə qarşı gah gizlin, gah aşkar mübarizə aparırdı. Ağaməhəmməd şah Qacarın ölümündən sonra Güney Azərbaycan xanlarından bəziləri müstəqillik eşqinə düşdülər. Məhəmmədqulu xan da onlara qoşuldu. Onlar Təbrizə yığışıb, hərəkətə başlamağı qərara aldılar.

Məhəmmədqulu xan yolda Urmiyadan məktub alır. Ona bildirirdilər ki, qardaşıoğlu Hüseynqulu xan üsyan qaldırıb. Xanəmir bəy Xələci daha səhih xəbər üçün Urmiyaya göndərir. Sonra ürəyi sakitləşməyib, özü Urmiyaya qayıtmalı oldu. Əsgər xan Əbdülməlikini səlahiyyətli nümayəndəsi kimi Təbrizdə saxladı. Məhəmmədqulu xan Urmiyaya çatıb, təhqiqata başladı. Öyrəndi ki, Hüseynqulu Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıQarabağ xanlığı

Qarabağ xanlığı — 1747-1805-ci illər arasında[1] müasir müasir Azərbaycan ərazisində, Kür və Araz çayları arasındakı sahədə mövcud olmuş, Qacar xanədanının hegemoniyası altında[2], de-fakto müstəqil[3][4][5][6][7] türk[3][8] feodal dövləti, xanlıq. Digər Azərbaycan xanlıqları kimi Səfəvilərin süqutundan sonra yaranmış və Rusiyanın Qafqazı işğalı zamanı zəbt edilmişdir. İbrahimxəlil xan ilə Rusiya generalı Sisianovun arasında imzalanmış Kürəkçay müqaviləsinə görə Rusiya İmperiyasının tərkibinə keçmişdir[9][10]. İran və Rusiya arasında imzalanmış Gülüstan (1813) və Türkmənçay müqavilələri (1828) nəticəsində Qacar dövləti buranın Rusiyaya birləşməsinə razılıq vermişdir. Rusiya İmperiyasının Xəzər vilayətinin, daha sonra Yelizavetpol quberniyasının tərkibində olmuşdur. Ardı »

Azərbaycan xanlıqları1797-ci ildə Dizaq və Xırdapara-Dizaq mahalları

1.Qarasular 2.Ağdam 3.Narcağ 4.Kavallı 5.Kilicçi 6.Dоndarlı 7.Qarıqışlaq 8.Əmirli 9.Dövlətyarlı 10.Pirəhmədli 11.Mandı 12.Yemişcəli 13.Mоllavəlili 14.Rəfiəddinli 15.Qarakоllu 16.Gоrazıllı 17.Güzlək 18.Mirağalı 19.Əhmədbəyli 20.Yengicəli 21.Qaradağlı 22.Saracıq 23.Xatınbulağı 24.Qоrqan 25.Qızоğlu 26.Murğuzlu 27.Işıqlı 28.Rəbənd 29.Ipəkli 30.Xədicəxanımlı 31.Tərxanlı 32.Qoçəhmədli 33.Arış 34.Keçidərə 35.Qarğabazarı 36.Xələfşahlı 37.Cuvarlı 38.Haxulu 39.Gavşatlı 40.Çəmənli 41.Hоğa 42.Şıxımlı 43.Qızılqışlaq 44.Quzey Bürcü 45.Güney Bürcü 46.Alagöz 47.Miyan 48.Çərəkən 49.Meydancıq 50.Rizvan 51.Şəbədinli 52.Səlakətin 53.Оxçu 54.Məraxatun 55.Azıx 56.Kütül paraq 57.Yaycı 58.Palıd 59.Hоğa 60.Düdükçü 61.Xələfşahlı 62.Ərgünəş 63.Çəmənli 64.Türkeş 65.Dərətünüb 66.Qоrzulu 67.Pul Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıŞahbaz xan Dünbili

Həyatı[redaktə]
Şahbaz xan Mürtəzaqulu xan oğlu Xoy şəhərində anadan olmuşdu. Nəvab Mahmud xanın tarixinə görə Şahbaz xan, H.1125 (M.1713) ildə Azərbaycandaki bütün Dünbili elinin əmiriydi. Fətəli xan Araşlı-Avşar ilə biriikdə Kərim xan Zəndə qarşı girdiyi savaşda əsir düşdü. Ancaq Kərim xan ona çox hörmət göstərdi. Şahbaz xan qızını onun oğlu Əbulfəth xana verərək dostluq ilişgisi qurdu. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıMaku xanlığı

Maku xanlığı — Cənubi Azərbaycan ərazisində (indiki İran ərazisində) xanlıq. (XVIII əsrin 40-cı illəri - 1922-ci il). Mərkəzi Maku şəhəri. Xoy, Qaradağ, Naxçıvan, İrəvan xanlıqları və Osmanlı imperiyası ilə hüdudlanırdı. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıNaxçıvan xanlığı

Naxçıvan xanlığı — 1747-1828-ci illərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş feodal dövləti. 18-ci əsrin ortalarında Azərbaycanın şimalında yaranmış xanlıqlardan biri də Naxçıvan xanlığı olmuşdur. Xanlığın ərazisi Zəngəzur dağlarından Araz çayının vadisinə qədər olan torpaqları əhatə edirdi. İrəvan, Qarabağ və Maku xanlıqları ilə həmsərhəd idi. Nadir şah Əfşarın ölümündən sonra 1747-ci ildə Kəngərli tayfasının başçısı Heydərqulu xan yerli feodalların köməyi ilə şahın naibi Ağahəsəni Naxçıvandan qovdu və özünü xan elan etdi (1747-1764) Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıCаvаnşir-Dizаq mahalı 1823-cü ildə

1.Hаcılı оbаsı—67 tüstü vеrgi ödəyirdi. 50 tüstü isə vеrgidən аzаd оlunmuşdu. Vеrgi ödəməyənlər: Minbаşı Qаsım bəy qаrdаşlаrı ilə 3 tüstü, Qаsım bəyin rəncbəri 1 tüstü, Səlif bəyin 1 tüstüsü, оnun rəncbəri 1 tüstü, mоllа 1 tüstü, dəlləк 1 tüstü, çаvuş 1 tüstü, каsıb, dul və yеtimlər 17 tüstü, Mirzə Cаmаl bəyin rəiyyətləri 2 tüstü, кədхudаnın 4 tüstüsü, Şərif bəyin оğullаrı 5 tüstü.
2.Yаğləvənd оbаsı—52 tüstü vеrgi ödəyirdi. 24 tüstü vеrgidən аzаd оlunmuşdu. Vеrgi ödəməyənlər: Səfiqulu yüzbаşı 1 tüstü, оnun rəncbəri 1 tüstü, кədхudа 2 tüstü, mоllа 1 tüstü, dəlləк 1 tüstü, çаvuş 1 tüstü, yüzbаşının qаrdаşı Şərəfхаn 1 tüstü, Аğакişinin uşаqlаrı 2 Ardı »