Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycan xanlıqlarıRəhim xan Ziyadoğlu-Qacar

Həyatı[redaktə]
1786-cı ildə gəncəlilər üsyаn qаldırıb İbrahimxəlil xanın valisi Həzrətqulu bəyi Qarabağlını Gəncədən qоvdulаr. Gəncənin hакimi Şаhvеrdi хаnın оğlu Rəhim хаn оldu. Rəhim хаn hеç bir il də Gəncəyə bаşçılıq еdə bilmədi. İbrahimxəlil xan Cavanşir оnu yıхıb yеrinə qаrdаşı Cavad xanı təyin еtdi.

Rəhim хаn II Irакlinin yаnınа qаçdı. Irакlidən pul və qоşun аlsа dа, iş аşırа bilmədi. Cavad xan sоnrа Ibrаhimхəlil хаndаn üz döndərib Аğаməhəmməd хаn Qоvаnlı-Qаcаrа bеl bаğlаdı. Elə bu zamanlarda Cavad xan Qarabağdan üz döndərmişdi. Ibrаhimхəlil хаn Rəhim хаnı dəstəкləməyi qərаrа аldı. Müttəfiqlərindən güclü кöməк аlıb Gəncəyə yürüş еtdi. Cavad xan sаvunmаğı bаcаrmаdı. İbrahimxəlil xana oğlunu girov, bаcılаrını zaval və Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıSənətkarlıq

Qarabağ xanlığında sənətkarlıq Xeyli inkişaf etmişdir. Sənətkarlar əsasən Şuşa qalasında fəaliyyət göstərirdilər. Kustar üsulu ilə ip əyirilməsi, xalça toxunulması, xammalın ilkin təmizlənməsi kəndlərdə də məşğuliyyət növlərindən idi. Məlumdur ki, uzun müddət feodal geriliyi şəraitində yaşayan Azərbaycan kəndlərində başlıca olaraq natural mal mübadiləsi yayılmışdı.Sənətkarlığın inkişafı, əhalinin peşələr üzrə "ixtisaslaşması", başqa amillər pul dövriyyəsinin genişlənməsinə, bazarlara məhsul çıxarmağa şərait yaratmışdı. Xanlığın demək olar ki, hər bir ailəsində xırda toxucu dəzgah mövcud idi. Onlar özləri saplardan hazırladıqları yun və ipək əşyalar toxumağı bacarırdılar. Məhz buna görə də təsadüfi deyildir ki, xanlıqda ən inkişaf etmiş sənaye sahəsi toxuculuq olmuşdur. Xanlıqlar dövründə Qarabağ xalçaları xarici bazara Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıKərmədüz mahalı

Mahal haqqında[redaktə]
Kərmədüz mahalı Qaradağ xanlığının 18 mahalından biri idi. Baş kəndi Həsrətan şenliyi sayılırdı.Tarixi[redaktə]
Zeynalabidin Əli "Təkmilət-ül əxbər" əsərində yazır ki, göstərdiyi igidliyə görə "Tozqoparan" ləqəbini almış Qara Piri bəy Qacar İsmayıl tərəfindən 1501-ci ildə Ağqoyunlu Əlvəndə qarşı göndərilmiş avanqard qoşuna rəhbər təyin edilmişdi. Ağqoyunlu qüvvələri Hüseyn Ağa Şükür oğlunun başçılığı altında Meşkin mahalında Kərmədüz adlı yerdə Qara Piri bəy Qacarın yaxınlaşdığını xəbər tutaraq qaçmış və Sultan Əlvəndin əsas qüvvələrinə qoşulmuşdu.Əhalisi[redaktə]
Kərmədüz mahalının əsas eli Çələbiyanlı idi. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıAğası xan Xançobanlı

Gəncliyi[redaktə]
1731-ci ildə Şamaxıda, Əsgər bəy Sərkər və Ümmügülsüm xanımın ikinci övladı olaraq dünyaya gəlmişdi. Atası Əsgər bəy Nadir Şah dövründən bəri ağalıq edən Hacı Məhəmmədəli xana qarşı mübarizəyə başlamışdı. Ağası xan atasının 1742-ci ildəki ölümündən 23 il sonra qardaşı ilə Hacı Məhəmmədəli xanı devirərək Ağsunu ondan aldı. 1765-ci ildə Ağası xan və Məhəmmədsəid xan birlikdə Şirvan xanı elan olundular. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıİrəvan xanlığı

İrəvan xanlığı (azərb. İrəvan xanlığı, fars. خانات ایروان‎, erm. Երեւանի խանություն) – 1747-ci ildə Nadir şah Əfşarın ölümündən sonra əsası qoyulmuş müstəqil xanlıq. Ərazisi müasir Ermənistanı habelə indiki Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur və Sədərək rayonlarını və indiki Türkiyənin İğdır ilini əhatə etmişdir. 1828-ci ildə Rusiya İmperiyası ilə Qacar İran dövləti arasında imzalanmış Türkmənçay müqaviləsinə əsəsən Rusiyanın tərkibinə daxil edilmışdir. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıŞəki xanlığı - Sinfi tərkib

1.Bəylər-bəyimlər və ağalar (onlar əsasən şəhərdə və mahalların inzibati mərkəzləri olan kəndlərdə yaşayırdılar. Onların özlərinə məxsus 5-10 ailəlik kiçik kəndləri də ola bilirdi və bu halda həmin kəndlərin vergisi və töycüsü onlara çatırdı; 1824-cü il siyahıyaalınmasında bəylərin sayı 276 nəfər olmuşdur. Ən çox bəy isə Bum kəndində (61 nəfər)və Nuxa şəhərində (50 nəfər) qeydə alınmışdı. Bəyimlərin sayı barədə məlumat yoxdur. "Ağa" - xanzadələrin, yəni xan evladlarının daşıdığı titul idi. Məsələn, Kərim ağa Fətəli xanın oğlu olub, Tuti ağa isə Məhəmmədhəsən xanın qızı idi.
2.Ruhanilər (mollalar, əfəndilər, keşişlər – onlar vergi və töycüdən azad idilər).
3.Maaflar (onların torpağı var idi, əkib-becərirdilər, vergi və töycüdən Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıCavanşir elinin oymaqları

Sarıcalı oymağı
Hacılı camaatı (Gecəgözlü oymağı,Seyidəhmədli oymağı, Mahmudlu oymağı,Aybasanlı oymağı, Şıxılı oymağı)
Yağləvənd oymağı
Bəhmənli oymağı
Dədəli oymağı
Seyidmahmudlu oymağı
Merdinli oymağı
Köçərli oymağı
Şıxbabalı oymağı
Məfruzlu oymağı
Sofulu oymağı Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıDəşt mahalı

Tarixi[redaktə]
Dəşt mahalının ərazisi əsasən dağlıq və təpəliklərdən ibarətdir. O, cənubdan Mərgəvər, şərqdən Urmiya gölü, şimaldan Bərrə, Rövzə mahalı, qərbdən Mirşeyxi və Zərinə çayları ilə həmsərhəddir. Mahalın dərələrindən və düzənliklərindən bir sıra çaylar, çeşmələr axır. XVIII və XIX yüzilliklərdə mahal bəyləri Bərdəsur kəndindəki qalada yaşayırdılar. Dəştin dağlarında bir neçə tayfa, o cümlədən Hərgi adlı kürd əşirəti yaşam sürürdü. Onlar qışda Amadi vadisinə köçürdülər. Ardı »