Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycan xanlıqlarıCаvаnşir-Dizаq mahalı 1823-cü ildə

1.Hаcılı оbаsı—67 tüstü vеrgi ödəyirdi. 50 tüstü isə vеrgidən аzаd оlunmuşdu. Vеrgi ödəməyənlər: Minbаşı Qаsım bəy qаrdаşlаrı ilə 3 tüstü, Qаsım bəyin rəncbəri 1 tüstü, Səlif bəyin 1 tüstüsü, оnun rəncbəri 1 tüstü, mоllа 1 tüstü, dəlləк 1 tüstü, çаvuş 1 tüstü, каsıb, dul və yеtimlər 17 tüstü, Mirzə Cаmаl bəyin rəiyyətləri 2 tüstü, кədхudаnın 4 tüstüsü, Şərif bəyin оğullаrı 5 tüstü.
2.Yаğləvənd оbаsı—52 tüstü vеrgi ödəyirdi. 24 tüstü vеrgidən аzаd оlunmuşdu. Vеrgi ödəməyənlər: Səfiqulu yüzbаşı 1 tüstü, оnun rəncbəri 1 tüstü, кədхudа 2 tüstü, mоllа 1 tüstü, dəlləк 1 tüstü, çаvuş 1 tüstü, yüzbаşının qаrdаşı Şərəfхаn 1 tüstü, Аğакişinin uşаqlаrı 2 Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıŞahbulaq Qıfılı saray kompleksi

Şahbulaq Qıfılı saray kompleksi - Qarabağ xanlarının yay iqamətgahlarından biri. Ağdamın Şahbulaq yaylağında yerləşir.

Saray kompleksi yerli inşaat materialları olan əhəngdən və dağ daşlarından inşa olunmuşdu. Kompleksi "Kilid"-qıfıl adlandırmışdılar. Bəzi tarixi mənbələrə və xalq arasındakı deyimlərə görə, xan sarayı kompleksinin tikildiyi ərazidəki bulağın əvvəlki adı "Qıfıl-kilid" olmuşdur. Kompleks burada inşa edilən zaman onun adı da bu bulağın adından götürülmüşdür. Maraqlıdır ki, saray kompleksinin planında və quruluşunda da kilidi xatırladan elementlərdən istifadə olunmuşdur. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıQuzey Azərbaycan xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğalı

1805-ci ildə Qacar İran hakimiyyəti ilə bağlanmış sülh müqaviləsinə əsasən paytaxtı Şuşa olmaqla Qarabağ, eləcə də Şəki və Şirvan xanlıqları Rusiyaya birləşdirildi. 1806-1813-cü illərdə Rusiya İmperiyasının hərbi təcavüzü nəticəsində Bakı xanlığı, Quba xanlığı, Gəncə xanlığı, Talış xanlığı, Dərbənd xanlığı Rusiya İmperiyasına daxil oldular.[1] Nəhayət 1826-cı ildə Rusiya Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarını işğal etdi.

İşğal olunmuş xanlıqların ərazisində özünün hakimiyyətini bərkidməyə çalışan Rusiya İmperiyası, ərazilərə Qacar İrandan və Osmanlı Türkiyəsindən köçən xristian erməniləri yerləşdirməyə başlamışdır. Bu siyasətin nəticəsində təkcə 1828-ci ildən 1830-cu ilə dək təxminən 130 min erməni köçkünü (bunlardan 50 mini Qarabağ xanlığının ərazisində) Azərbaycan xanlıqlarının ərazilərində məskunlaşdırılmışdır. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıBorçalı xanlığı

Cavad xanlığı — bir çox Azərbaycan xanlıqları kimi İran şahı Nadir şah Əfşarın ölümündən sonra yaranmışdır. İndiki Azərbaycan Respublikasının ərazisində Qarabağ xanlığı ilə Şamaxı xanlığının və Səlyan sultanlığının arasında yerləşirdi.

Cavad xanlığı 1747-ci ildə yaradılmışdır. Mərkəzi Cavad şəhəri idi.

1768-ci ildə Cavad xanlığı Quba xanlığının tərkibinə daxil edilir. [1][2]

1781-ci ildə Həsən xanın qoşunu Azərbaycan xanlarının (Quba xanı, Dərbənd xanı, Bakı xanı, Şamaxı xanı, Cavad xanı, Şəki xanı, Qarabağ xanı, Lənkəran xanı Və Ərdəbil xanı) o zaman İranın taxt-tacına namizədlərdən biri olan Ağa Məhəmməd şah Qacara qarşı birgə yürüşündə iştirak etdi. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıAbbas Mirzə məscidi

Məscid on səkkizinci əsrin əvvəllərində İrəvan xanı Hüseyin xanın hakimiyyəti dövründə inşa edilmişdir. Məscid Qacar şahzadəsi və Azərbaycan hakimi Abbas Mirzə mirzənin adı ilə adlandırılmışdır.

Məscidin fasadı göy və yaşıl kaşılarla bəzədilmiş, mərkəzi hissəsi gözəl gümbəzlə örtülmüşdü.

İrəvan xanlığının Çar Rusiyası tərəfindən işğalından sonra məscid cəbbəxana kimi istifadə edilmişdir. [31][32][33][34][35] Daha sonra isə bir müddət rus əsgərlərinin sığınacağı olmuşdur. Ermənistan SSR qurulduqdan sonra isə məscid tamamilə məhv edilmiş və dövrümüzə yalnız bir divarının qalığı çatmışdır. Ardı »

Azərbaycan xanlıqları1832-ci ildə Xırdapara-Dizaq mahalı

23 dekabr 1832-ci ildə başlanıb, 6 yanvar 1833-cü ildə qurtaran siyahıya alınmada (Xırdapara)-Dizaq mahalında qərar tutan kəndlərin qeydiyyatı var. (Xırdapara)-Dizaq mahalı 1.Manaflar kəndi-mоlla 1 tüstü, 4 kişi, bəy rəiyyəti 6 tüstü, 16 kişi 2.Qarakоllu kəndi-dövlət kəndlisi 22 tüstü, 81 kişi 3.Pirəhmədli kəndi-mоlla 1 tüstü, 3 kişi, bəy rəiyyəti 30 tüstü, 66 kişi 4.Güzdəkli kəndi-dövlət kəndlisi 8 tüstü, 28 kişi, bəy rəiyyəti 2 tüstü, 4 kişi 5.Qarğabazar kəndi-mоlla 1 tüstü, 3 kişi, bəy rəiyyəti 3 tüstü, 9 kişi 6.Qoçəhmədli kəndi-mоlla 2 tüstü, 5 kişi, dövlət kəndlisi 31 tüstü, 82 kişi 7.Əhmədbəyli kəndi-dövlət kəndlisi 2 tüstü, 5 kişi 8.Dördçinar kəndi-bəy rəiyyəti 2 tüstü, Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıAlay bayrağı

İrəvan xanlığının digər bayrağının qumaş hissəsi 156 x 156 sm ölçüsündədir, zoğalı rəngli dördkünc ipək qanovuz parçadandır. Zamanın təsirindən bayraq bej rəngini almışdır. Muzeyə qəbul edilərkən tərtib edilən elmi pasportdakı qeydə əsasən həmin bayraq ağ rəngdə olmuş dördkünc qanovuz parça quranmış, ortasında üstündə təbii boyalarla Şiri-Xurşid təsvirləri çəkilmişdir. Yan tərəfdən təsvir edilən şir başını arxaya döndərmiş, qabaq sol pəncəsində qılınc tutmuş, quyruğunu belinə tərəf yuxarı qaldırmış şəkildə təqdim edilmişdir. Şirin arxasında doğan sarı rəngli Günəş və onun qızılı şuaları görünür. Şirin başı üstündə damcıvari sarı kartuşda "Əs-sultan ben əs-sultan şah Fəthəli Qacar, 1239" sözləri yazılmışdır. Bu 1239-cu il tarixi onun 1823-1824-cü Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıDizaq mahalı

1.Arış kəndi-bəy rəiyyəti 12 tüstü, 26 kişi
2.Hоğa kəndi-bəy rəiyyəti 5 tüstü, 7 kişi
3.Rəfəddinli kəndi-bəy 2 tüstü, 5 kişi, dövlət kəndlisi 14 tüstü, 48 kişi
4.Cuvarlı kəndi-dövlət kəndlisi 8 tüstü, 25 kişi
5.Xələfşəli kəndi-dövlət kəndlisi 13 tüstü, 26 kişi
6.Gavşatlı kəndi-bəy rəiyyəti 10 tüstü, 27 kişi
7.Şıxımlı kəndi-bəy 4 tüstü, 14 kişi, dövlət kənlisi 1 tüstü, 25 kişi
Dizaq mahalı 1840-cı ildə ləğv edildi. Mahalın ərazisi yeni yaranan Şuşa qəzasının Vərəndə sahəsinə bağlandı. Ardı »