Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycan xanlıqlarıŞəki xan sarayı Tarixi

Müasir dövrdə "Şəki xan sarayı" adı ilə tanınan bu bina - "Məhəmmədhəsən xan divanxanası" Məhəmmədhəsən xan tərəfindən tikdirilmişdir. Binanın tikintisinə 1789-1790-cı ildə başlanılıb. Çox vaxt onun tikilmə tarixi səhvən "Şəkixanovların evi"nin ("Müştaq imarəti" - "Qurğuşunlu otaq"ın) tikilmə tarixi ilə qarışdırılır. Binanın inşasına o vaxt 32 min çervon, yaxud, 32 min İran tüməni məbləğində pul xərclənmişdir[3]. Memar şirazlı Zeynalabdindir. Qala biyar yolu ilə tikilmişdir[4]. Qaladakı indiki kilsə 1828-ci ilə qədər xanın ev məscidi idi və göstərilən ildə ruslar tərəfindən indiki formaya, yəni xaç formasına salınmış və kilsə edilmişdir. Ruslar xanın hərəmxanasının yerində isə türmə binası tikmişlər. Qalanın dörd küncündəki 4 böyük bürc Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıİqbalüssəltənə Murtuzaqulu xan Bayat (kitab)

Kitabın mövzusu[redaktə]
Yazıçı-jurnalist Ənvər Çingizoğlunun “İqbalüssəltənə Murtuzaqulu xan Bayat” (tarixi-bioqrafik tədqiqat) adlı kitabı çapdan çıxıb.

Kitabın elmi redaktoru tarix elmləri doktoru Əli Məmmədov, redaktoru tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Tofiq Həsənov, rəyçilər tarix elmləri doktoru Qasım Hacıyev, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Gültəkin Nəcəflidir.

Kitab XVIII əsrin ikinci yarısı - XX əsrin əvvəllərində mövcud olmuş Azərbaycanın ən uzunömürlü xanlıqlarından biri olan Maku xanlığının sonuncu hakimi Murtuzaqulu xan Bayatın həyat salnaməsindən bəhs edir. Kitabda onun şəxsiyyəti barədə ətraflı məlumat verilib, Maku xanlığının genişlənməsi, maariflənməsi yolunda fəaliyyəti təsvir olunub.

Kitabdakı fakt və məlumatların əldə edilməsində rus, türk, gürcü tarixi mənbələrindən, o cümlədən rus səyyahı və diplomatı S. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıGəncə xan sarayı

Tarixi[redaktə]
Yazılı mənbələrə gorə, şəhərdəki “Bakı” kinoteatrının yerində iki əsr əvvəl Cavad xanın sarayı olub. Gəncənin yeraltı yollarına giriş də elə buradan başlayıb. Sarayın yaxınlıgında olan Çökək hamam ilə Şah Abbas məscidi arasından keçən bu yolun hər iki abidəyə girişi də olub. Yeraltı yollar əsasən doyuş zamanı hərbi strateji məqsədlər uçun istifadə olunub. Eyni zamanda, burada ərzaq və silah anbarları da yerləşdirilib. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıQaradağ xanlığı - Xanları

Kazım xan (Məhəmmədkazım xan) (1747-1763)
Mustafaqulu xan (1763-1782, 1786-1791)
İsmayıl xan (1782-1783, 1791-1797)
Nəcəfqulu xan (1783-1786)
Abbasqulu xan (1797-1813)
Məhəmmədqulu xan (1813-1828) Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıMaku xanlığı Ümumi məlumat

Maku əyaləti Səfəvi hökmranlığı dövründə Çuxur Səd bəylərbəyliyinə daxil olan yarımmüstəqil sultanlıqdan ibarət idi. Onu bayat tayfasından olan nəsli hakimlər idarə edirdi.

Xanlığın banisi Bayat tayfasından Əhməd Sultan idi. O, xanlığın idarəsi və möhkəmləndirilməsi üçün bəzi tədbirlər gördü. Vaxtilə Nadir Şahın Xorasandakı sərkərdələrindən biri idi. Nadir şahın öldürülməsindən sonra onun arvadlarından biri ilə evlənir. Onun və oğlu Hüseyn xanın haqqında məlumat azdır. Xanlığın içində anklav olaraq Ayrımlı tayfasının 30 kənddən ibarət olan öz Avacıq xanlığı da var idi. Xanın ölümündən sonra torpaqlar oğlanları Həsən və Hüseyn xan arasında bölündü. Həsən xan İrəvanlı Məhəmməd xan Qacardan asılılığa düşdü. Hüseyn xanın Mahmudi və Əbaqiyyə Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıDizaq mahalı

1.Arış kəndi-bəy rəiyyəti 12 tüstü, 26 kişi
2.Hоğa kəndi-bəy rəiyyəti 5 tüstü, 7 kişi
3.Rəfəddinli kəndi-bəy 2 tüstü, 5 kişi, dövlət kəndlisi 14 tüstü, 48 kişi
4.Cuvarlı kəndi-dövlət kəndlisi 8 tüstü, 25 kişi
5.Xələfşəli kəndi-dövlət kəndlisi 13 tüstü, 26 kişi
6.Gavşatlı kəndi-bəy rəiyyəti 10 tüstü, 27 kişi
7.Şıxımlı kəndi-bəy 4 tüstü, 14 kişi, dövlət kənlisi 1 tüstü, 25 kişi
Dizaq mahalı 1840-cı ildə ləğv edildi. Mahalın ərazisi yeni yaranan Şuşa qəzasının Vərəndə sahəsinə bağlandı. Ardı »

Azərbaycan xanlıqlarıCavad xanın siyasəti və Qafqazda rus maraqları

Çar İraklinin ölümündən sonra Cavad xan Nadir şahın vaxtında İrakliyə bağışlanmış Borçalı və Şəmşədil mahallarını geri qaytarmağa çalışır. Lakin ona yalnız Şəmşəddil mahalını azad etmək müyəssər olur. O öz oğlu Uğurlu xanı da oraya göndərir. II Yekaterinanın sərəncamı ilə 1796-cı ildə onun favoriti Platon Zubovun qardaşı Valerian Zubovun başçılığı altında rus qoşunlarının Qafqaza yürüşü başlanır. Yürüşün rəsmi səbəbi kimi Ağa Məhəmməd xanın pozduğu əmin-amanlığın bərpa olunması göstərilirdi. Çox qısa bir müddətdə ruslar az qala döyüşsüz və müqavimətsiz Azərbaycanın demək olar ki, bütün Xəzəryanı bölgələrini tuturlar. Xanların bir çoxu aralarında türk və İran meyllilər də olmalarına baxmayaraq, xanlığın və xan hakimiyyətinin saxlanılması Ardı »