Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

VƏTƏN ŞEİRLƏRİBaşını dik saxla, uca tut vətən

Əzəldən beləcə daşımız ağır,
Düşmənin gözünə ox olmuşuq biz.
Bu yurdun qanına susayıb yağı,
Sipərə dönübdür ürəklərimiz.

Həsrətin çəkmişik günəşin, illə,
Tamarzı qalmışıq ay işığına.
Bu günlər ərsəyə gələn nəsillə,
Bir parlaq qılıncıq, sığmırıq qına.

Köçünü sürüyür qəm yavaş-yavaş,
Gül açıb ərlərin gülüşü üzdə.
Bir həmlə də etsək, qurtarar savaş,
Rahatlıq əkərik ürəyimizdə.

Müjdəsi kükrəyib şad xəbərlərin,
Düşübdür düşmənin kürkünə birə.
Axırı çatıbdır sərt gedişlərin,
Gədələr dovşan tək yer gəzir girə.

Yurd üçün çay olub qan su yerinə,
Düşmənin borcundan çıxırıq indi.
Qəm-kədər işləyib iliklərimə,
Bu dərdin, əzabın kökü dərindi.

Başını dik saxla, uca tut, Vətən,
Haqqını gəzənlər həmişə haqdır.
Döşündən süd əmən, qoynunda bitən,
Ruhunu yerinə qaytaracaqdır. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİƏsgər ölümü

Hərbiyə göndərdi ana oğlunu
Vətənin qorusun, xidmətin çəksin.
Dövlətə əmanət etdi oğlunu
Ürəyi onunla, ruhu onunla

O əsgər vətəni qorumaq üçün
Qarabağı vətənə qaytarmaq üçün
Canını hərbiyə fəda edərdi
Düşmən əliylə ölməyi qürur bilərdi.

O hardan biləydi öz vətəndaşı
Bir yerdə olduğu hərbi yoldaşı
Onun həyatını puç edəcəkdi
Döyərək, vicdansız öldürəcəkdir.

Əsgəri öldürdün, dünyadan getdi,
Anasının həyatı puç oldu, bitdi.
Ceyhun da həyatdan doymadan getdi
Anasının həyatı bundan sonra bitdi… Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİBaharın torpağa qayıdışı var

Döyüldük, əzildik-çəkişdik, yetər,
Ən axır macalda itirən olduq.
Dərd varmı həyatda bu dərddən betər,
Ürəkdə qəm-kədər bitirən olduq.

Od tutub alışıb yanır yolumuz,
Tarlalar boğulur qan dənizində.
Nə üçün sustalıb vuran qolumuz,
Hardandır bu yetim gözləmə bizdə.

Çəkişmə, eloğlu, çəkişmə, bəsdi,
Ən kiçik günah da acı gülüşdü.
Şir qalxıb pələngin yolunu kəsdi,
Arada payları tülküyə düşdü.

Tapdağa vermişik arı, namusu,
Çaylardan su deyil, qızıl qan gedir.
Naşılar bacarmır, bacaran susur,
Hər qarış yurd üçün yüz qurban gedir.

Üstündür həmişə ağıl ağıldan,
Gizlətmə karsızdan kömək əlini.
Ömürlük bəs edər, doyduq nağıldan,
Qabaqla düşmənin bəd əməlini.

Birləşib qalxsanız dağ oynayacaq,
Ah-nalə tutacaq qansızı qında.
Silkinib qalxacaq neçə od-ocaq,
Sahibi çıxacaq oyuncağın da.

Boranlı meşənin çiçəkli yazı,
Bəhərli payızın qarlıqışı var.
Don atan dərənin şirin avazı,
Baharın torpağa qayıdışı var. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİQonaq gəl

Dağın döşündəki al-yaşıl meşə,
Köl dibində bitən şehli bənövşə,
Həyata can verən qızıl Günəşə,
Qonaq gəl deyir.

Zirvə ayağını sallayıb çaya,
Qartal harayını nəqş edib suya,
Çisəklər üzünü çevirib Aya,
Qonaq gəl deyir.
****
Dağlar vüqarından pay verib mənə,
Qayğısız körpələr çıxıb çəmənə,
Bizim gözəl yurda, ana Vətənə,
Qonaq gəl deyir. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİHəsrətindəyəm

Xəyalım dolanır uca göyləri,
Ağdamın, Laçının həsrətindəyəm.
Şuşada Cıdır düzü, kəlbəcərdə Turşsuyun,
Zəngilan, Cəbrayılın həsrətindəyəm.
==============================
Xocalı dərdi yandırır bizi,
Vətən nalə edib çağırır bizi,
Qubadlı, Füzuli gözləyir bizi,
Zəngəzur, Göyçənin həsrətindəyəm.
==============================
Kəlbəcərdən Turşsuya enəndə dayan,
İsa bulağının yoxdur suyundan doyan.
Topxana meşəsini ediblər talan
Cıdır düzündə at çapmağın həsrətindəyəm.
=================================
Horadizdir Füzulinin döyünən ürəyi,
Zəngilan, Qubadlıdır xalqın diləyi,
Göyçədir Dədə Ələsgərin vətəni,
Valehin diyarı, Gülablı həsrətindəyəm.
================================
Yazmağla qurtarmayır dərdimiz,
Vətən əldən getsə, de qaldı nəyimiz,
Ağdərə, Xankəndi bizim dərdimiz,
Sahil, bütün Qarabağın həsrətindəyəm. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİAzərbaycan (Səməd Vurğun şeiri)

El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən,
Anam doğma vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!
Mən bir uşaq, sən bir ana,
Odur ki, bağlıyam sana,
Hanki səmtə, hanki yana
Hey uçsam da yuvam sənsən,
Elim, günüm, obam sənsən!
Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan!
Eşitmişəm uzaqlardan
Sakit axan arazları,
Sınamışam dostu, yarı…
Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə.
Boğar aylar, illər məni,
Qınamasın ellər məni.
Dağlarının başı qardır,
Ağ örpəyin buludlardır.
Böyük bir keçmişin vardır.
Bilinməyir yaşın sənin,
Nələr çəkmiş başın sənin.
Düşdün uğursuz dillərə,
Nəs aylara, nəs illərə.
Nəsillərdən nəsillərə,
Keçən bir şöhrətin vardır.
Oğlun, qızın bəxtiyardır…
Hey baxıram bu düzlərə,
Ala gözlü gündüzlərə.
Qara xal ağ üzlərə,
Könül istər şeir yaza;
Gəncləşirəm yaza-yaza…
Ölməz könül, ölməz əsər,
Nizamilər, Fizulilər
Əlin qələm, sinəm dəftər,
De gəlsin hər nəyin vardır.
Deyilən söz yadigardır. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİMəni bagışlamaz Kəlbəcər Allah

Çəkdilər sinəmə hicran dagını,
Söndürdülər yanan od-ocagımı.
Töksələr gözümə yad torpagını,
Məni bagışlamaz Kəlbəcər,ALLAH!
“““““““““““““““““““““““
Mənə həyat verib öz qucagından,
Canıma can verib saf bulagından.
Öpməsəm son dəfə mən torpagından,
Məni bagışlamaz Kəlbəcər , ALLAH!
““““““““““““““““““““““
Dönmədi gəldiyim o yollar geri,
Onun həsrətindən ölürəm , diri.
Qoynunda boş qalsa bir qəbir yeri,
Məni bagışlamaz Kəlbəcər , ALLAH!
““““““““““““““““““““““`
Yaşaram ömürdən,talehdən küsgün,
Onun həsrətindən olmuşam üzgün.
Məhəmmədəliyəm anmasam bir gün,
Məni bagışlamaz Kəlbəcər , ALLAH! Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİUlu Naxçıvan

Tarixlər görmüsən az deyil yaşın,
Keçmişdə bəlalar çəkibdir başın.
Nuhu görübdür torpağın-daşın,
Dahilər məskəni Ulu Naxçıvan

Bəzənib nə qəşəng yenə hər yanın
Açıbdır gül-çiçək bağın, bostanın,
Fərəh verir bizə bu gözəl anın,
Dahilər məskəni Ulu Naxçıvan.

Səni görən bilməz nə qəm, nə kədər,
Fərəhdən, nəşədən qəlbi sevinər.
Son yadigarındır Əliyev Heydər,
Dahilər məskəni Ulu Naxçıvan.

Səadət ulduzun göylərdə parlar,
Xeyirxah oğullar edər iftixar.
İlham Əliyev tək övladın var,
Dahilər məskanı Ulu Naxçıvan. Ardı »