Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

VƏTƏN ŞEİRLƏRİGörüşərik

Vətən dərdi çox ağırdı,
Çox ürək bundan ağrıdı.
Görsəm ki, Vətən çağırdı,
Qarabağda görüşərik.

Bir olmaqdı diləyimiz,
Qoy bir vursun ürəyimiz.
İnşəalah, bir gün də biz,
Ağrıdağda görüşərik.

Ayrı-ayrı yaşasaq da,
Göz yaşında boşalsaq da,
Şaxta-sazaqda qalsaq da,
Bir yaylaqda görüşərik… Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİVətən, Bağışla məni

Neçə yol doğranmışam,
Neçə yol biçilmişəm.
Qismətim yada qismət,
Ayaqda kiçilmişəm,
Vətən, bağışla məni.

Haqqımı istəmişəm,
Dilimə dağ basılıb.
Boynumun kündəsindən
Qalmışam mən asılı,
Vətən, bağışla məni.

Çoxum əlimdən gedib,
Gözüm azın dalında.
Ömrümü əritmişəm,
Namərd qilü-qalında,
Vətən, bağışla məni.

İldırım yandırmayıb,
Od almışam içimdən.
Yollar cana gəlibdir,
Yurddan-yurda köçümdən,
Vətən, bağışla məni.

Dünən kütümü yeyən,
Bu gün özümə hürür.
Əlimə yetişəni,
Məndən qabaq götürür,
Vətən, bağışla məni.

Ağlım özümə qənim,
Ürəyim səngərimdir.
Qövr eyləyən dərdimin,
Rişələri dərindir,
Vətən, bağışla məni.

İldırım sındıracaq,
Bir gün sükut buzumu.
O vaxt qan tutacaqdır,
Yanan qartal gözümü,
Vətən, bağışla məni. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİYaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

Nəhayət, xilas oldun zülmət səmadan,
Ulu Öndər qurtardı səni bəladan,
Əmanətsən bugünə Heydər babadan
Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

Yaşayır o şərəfli, müdrik siyasət,
Pozulmayıb vətənə, xalqa sədaqət,
İnamlı əllərdəsən, güclüsən əlbət
Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

Göz dağıdır düşmənə Ramil tək igid,
Dastanıdır dillərin Mübariz, Fərid,
Uğrunda candan keçib, oldular şəhid
Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

Abadlaşır günbəgün sənin hər yerin,
Bəzəyidir hüsnünün mavi Xəzərin,
Gözəllikdə taysızdır paytaxt şəhərin
Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

Parlaq inkişafdadır incəsənətin,
Artırıbdır dünyada muğam şöhrətin,
Nüfuzlu yarışmalar olur qismətin
Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

Açılmış idmanınçün geniş bir cığır,
Zəfər sənə məxsusdur, sənindir uğur,
Yüksələndə bayrağın duyulur qürur
Yaşa, var ol hər zaman, Azərbaycanım!

Yaxınlaşmasın sənə qüssə, qəm – kədər,
Cavan müstəqilliyin görməsin zərər,
Gəlməsin Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİNə var bu yerlərdə şair olmağa

Baba vüqarlıdır, nənə laylalı,
Şəlalə hörüklü, bulud çalmalı,
Hər addımbaşında döşənib xalı,
Oğul istəyirəm burda qalmağa,
Nə var bu yerlərdə şair olmağa.

Zirvələr dayanıb əli butalı,
Min cür rəngə çalır yamacı, yalı,
Dərdlərə dərmandır qantəpər balı,
Quşlar tamarzıdır “qanad salmağa”,
Nə var bu yerlərdə şair olmağa.

Güneyi gülşəndi, qüzeyi qardı,
Bir yanı çiçəkdi, bir yanı bardı,
Qonaq durnaları qatar-qatardı,
Vaxt yoxdur qəmlənib fikrə dalmağa,
Nə var bu yerlərdə şair olmağa.

Bulağı nəğməylə haraylar məni,
Qucaqlar “daşaltı” saraylar məni,
Bu düzlər, tarlalar, dolaylar məni,
Çağırar torpağa arxalanmağa,
Nə var bu yerlərdə şair olmağa,

Küləyi sığaldı, qayası dözüm,
Barlı tarlalardı baxdıqca gözüm,
Hərdən söyləyirəm özümə özüm,
Zirvələr gərəkdir ər doğulmağa,
Nə var bu yerlərdə şair olmağa.

Sevinci bir dəniz, qəmi bir qaşıq,
Dağ dağa, təpəsi düzə yaraşıq,
Ömürlük bu yurda Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİBir zaman Xocalı qan ağlayırdı

Bir zaman Xocalı qan ağlayırdı
Hərə öz canı ücün yer axtarırdı
Vətən oğulları vurusurdular
Amma Xocalını tay satmışdılar.

Artıq döyüş üçün tamam gec idi,
Canını qurtaran qurtara bildi,
Şəhidlərin sayı altı yüz on üç,
Bunların içində çağa (uşaq) səksən üç.

Belə haqsızlığa göz yumur zaman,
Bizim millətdəki düşünür hər an,
Tək döyüş yubansın Xocalı qalsın,
Qoy bizimkilərin pulu çoxalsın…! Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİBağışla QARABAĞ Bağışla Bizi!

Səsləndim Qarabağ Duymadı Məni,
Deyəsən Küsübdü cavab vermədi…
Bağışla Qarabağ Bağışla Bizi,
Vecinə olmamisan bizim millətin…

Pul Verib əsgərlikdən qaçan oğullar,
Atası məmur olan pullu “noğullar”..
Onların Yerinə gedər kasıblar
Bağışla Qarabağ bağışla bizi..

Ancaq Özəl günlərdə Xatırlanarsan,
Biz burda kef çəkərik, sən ağlayarsan.
Erməni vəhşiləri tapdayar səni,
Bağışla Qarabağ bağışla bizi…

Hər kəsə atmıram təbii ki, sözü,
Amma Atdıqlarım götürsün özü.
Əsgərlikdən qaçana demirlər “KİŞİ!”.
Bağışla Qarabağ bağışla bizi. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİUlu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Gəlişinlə qurtulubdur bu vətən,
Sən oldun bu xalqa ümid və güvən.
Sən oldun dar gündə köməyə yetən,
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Ucaltdı hər yerdə bayrağımızı,
Yazdı tarixlərə ad- sanımızı.
Tanıtdı dünyada varlığımızı,
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Hara baxırsansa nişanələri,
Özündən sonrakı abidələri.
Bizləri tərk etmir xatirələri
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Heydər adı dastanlara çevrildi,
Onun qüdrətini yer üzü bildi.
Allah onu yurdumuza yetirdi,
Ulu bir sərkərdə,ulu bir öndər.

Zəhmətiylə dirçəltdi yurdunu,
Gücləndirdi yenilməyən ordunu.
Ödəyibdir min rəhbərin borcunu,
Ulu bir sərkədə,ulu bir öndər

Bu idi məqsədi vətən ucalsın,
Oğulları düşmənləri dağlasın.
Analar gözünü sevinc ağlatsın,
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Əlindən gələni xalqına etdi,
Ağ günə çıxarıb dünyadan getdi.
Qomadı desinlər yolunuz bitdi,
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Özündən sonra bir Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİUnutmayaq

Təbrizli, İrəvanlı , Kərküklü ,
Axısxalı babalarımız
vətənindən , yurdundan
Ayrı qürbətdən , həsrətdən ,
dərddən böğulub öldülər.
Atalarımlız əcdadlarının
döğulduğu torpağı görmədən,
yaşıl yallı yamacların yaxasına
izlərini sərmədən
doğulub… öldülər.
Sonra da Zəngəzur ,Meğri ,Ağbaba
Sonra Dərələyəz yarası gəldi.
Sonra Vedibasar pələsəng oldu
Sonra da Göyçənin sırası gəldi.
Beləcə qovula-qovula doğulduq
boğula –boğula doğulduq.
Döyülə-döyülə böyüdük
Dabanlarımızdan
Soyula-soyula böyüdük,
Içimizdə yumruğumuz
düyülə -düyülə böyüdük
çatdıq XX əsrin sonuna
əli boş , üzü qara .
Başımın üstündəki
bir parça göyə baxıram
ayağımın altında
üzük qaşı kimi sarılmış ,
sərhədləri daralmış
torpaqlara.
Əvvəlin sonuydu bu
Ya sonun başlanğıcı?
Bu qətl günüydü, bu
qanlı bir tamaşanın ,
oyunun başlanğıçı.

Təzədən əvvəlin sonuna düşdük.
Arxalı köpəklər qurd basdı yenə.
Təzədən didərgin gününə düşdük,
Ocaq yerlərini ot basdı yenə.
Aynabəndli ağban evlərımızı
xatirələrimizə gömüb
çadırların qəribliyinə qısıldıq .
bir yanıqlı bayatıya dönüb
köz –köz olan sinələrə yazıldıq Ardı »