Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

VƏTƏN ŞEİRLƏRİVətən......

Mən səndənbir yaşıl budaq istədim,
Sən mənə bəxş etdin zümrüd meşələr.
Mən səndən kiçik bir otaq istədim,
Sən mənə bəxş etdin dilbər güşələr,

Mən səndən adicə həyat istədim,
Sən məni çıxartdın min-min səhərə.
Mən səndən kiçik bir qanad istədim,
Sən məni uçurdun ənginliklərə.

Mən səndən bir dəstə çiçək istədim,
Mənimçün dörd fəsil yaz elədin sən.
Mən səndən ilhamlı ürək istədim,
Sən mənə təb verdin minyon ürəkdən.

Mən səndən kiçik bir sevinc istədim,
Sən mənə bəzş etdin bütöv səadət.
Mən səndən bir parça bürünc istədim,
Sən mənə bəxş etdin xəzinə,dövlət.

Mən səndən istədim açıq biralın,
Sən mənə bəxç etdin əzəmət,vüqar.
Məndə başı açıq ayağı yalın
Yolunda can qoysam, yenə az olar.

Bəlkə,buna görə əzəmətlisən-
Nəyin var vermisən əsigəmədən!
Sən bir ana kimi səzavətlisən,
Anam Azərbaycan, Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİH.Əliyevə həsr olunmuş şeirlər

Hələ çiynimizdədir uğurlu əlin sənin
(ulu öndərimiz H.Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunur)

Ömrün şirin bir nəğmə
Həyatın tarix dərsi.
Belə ömür yaşamaq
Arzusudur hər kəsin
Qoy bu tarix dərsini
Bütün cahan oxusun
Azərbaycan dinləsin,
Azərbaycan oxusun.
Azərbaycan oxusun
Dastanlara sığmayan
Bir ömrün nəğməsini
Azərbaycan oxusun
Bu ömrün 80 illik
Hünər səlnaməsini.
Azərbaycan dinləsin
Ulu haqqın səsini.
Bu səs sənin səindi
Səslənir qulağımda
Quran ayəsi təki.
Bu səs sənin səsindi
Oxuyur dodağımda
Zəfər nəğməsi təki.
Bu səs sənin səsindi
Titrədir salonları
mərmi zərbəsi təki.
Yenə səni dinləyir
Vətənin, elin sənin.
Hələ çiynimizdədir
Uğurlu əlin sənin.

Sən dağa arxalandın
Dağ sənə arxa durdu.
Sən haqqa arxalandın
Haqq sənə arxa durdu
Sən xalqa arxalandın
Xalq sənə arxa durdu.
Arxası dağ olanın
Gücü tükənməz dedin.
Araxası haqq olanın
Çırağı sönməz dedin.
Arxası xalq olanın
Bayrağı enməz dedin.
Yolumuza nur saçır
Ömür məşəlin sənin
Hələ çiynimizdədir
Uğurlu əlin səni.

Bu qurub yaratdığın
Dövlət yaşadar Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİYa bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!
Qisasın alacam türkü əzəndən.
Qoy duysun səsimi düşmənim hər gün,
Partdayıb ürəyi,çıxsın yerindən.

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!
Birləşib türk elin qurarıq yenidən.
Çalışıb da,bizi əzən itlərin
Kökünü kəsərik inanın dibdən.

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!
Ay-ulduz bayrağı alıb da yerdən
Sancarıq düşmənin köksünə hər gün
Ki bilsin,türklərdir əcəli yerdə.

Ya bu gün,ya sabah,ya mütləq bir gün!
Çökəcək bu dünya türklər önündə.
Odur ki,ey yağı gəl indi bu gün
Təslim ol,yoxsa ki,gec olar birdə. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİTarixin yaddaş dərsi

Çox qəhrəmanlıqlarlar keçib
Vətənin başından,bilirsən
Çox qəhrəmanlar keçib
Vətən uğrunda başından , bilirsən.
Mənim söyləməyim təkrar olardi
Bunu sən yəqin
lap körpə yaşından bilirsən .

Torpaq – yaranışın əzəli, sonu
Bu gün beşikdisə, sabah məzardı.
Babalar qanıyla yoğurub onu
Təriylə suvarıb Vətən yapardı.

Bu tarixi xatırlamaq çox çətin
Unutmaqsa daha ağır olardı.
Deyirlər bir vaxtlar bu məmləkətin
Bitib tükənməyən sahəsi vardı.
Sərhəd zalağıydı ucalan dağlar
Burcü, qalaları gəzmədi saya.
Bu istehkam dağlar, bu qala dağlar
Meydan oxuyurdu giddi dünyaya.

Şimal qapısından göyə ucalan
Dəmir darvazalı Dərbəndi vardı.
Dosta qucaq açan, yaddan bac alan
Təbrizi, Zəncanı, Səhəndi vardı.
Arazı qılınc tək sıyırıb qından
İkiyə böldülər bir məmləkəti.
Kəməndə saldılar Türkmənçayında
Aslan məmləkəti, şir məmləkəti.

Bir vətəni neçə yurda böldülər
Bir böldülər, dönüb bir də böldülər.
Sərvətini, dövlətini talayıb
Doymadılar, üçə,dördə böldülər.

Haqq söz Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİBaharın torpağa qayıdışı var

Döyüldük, əzildik-çəkişdik, yetər,
Ən axır macalda itirən olduq.
Dərd varmı həyatda bu dərddən betər,
Ürəkdə qəm-kədər bitirən olduq.

Od tutub alışıb yanır yolumuz,
Tarlalar boğulur qan dənizində.
Nə üçün sustalıb vuran qolumuz,
Hardandır bu yetim gözləmə bizdə.

Çəkişmə, eloğlu, çəkişmə, bəsdi,
Ən kiçik günah da acı gülüşdü.
Şir qalxıb pələngin yolunu kəsdi,
Arada payları tülküyə düşdü.

Tapdağa vermişik arı, namusu,
Çaylardan su deyil, qızıl qan gedir.
Naşılar bacarmır, bacaran susur,
Hər qarış yurd üçün yüz qurban gedir.

Üstündür həmişə ağıl ağıldan,
Gizlətmə karsızdan kömək əlini.
Ömürlük bəs edər, doyduq nağıldan,
Qabaqla düşmənin bəd əməlini.

Birləşib qalxsanız dağ oynayacaq,
Ah-nalə tutacaq qansızı qında.
Silkinib qalxacaq neçə od-ocaq,
Sahibi çıxacaq oyuncağın da.

Boranlı meşənin çiçəkli yazı,
Bəhərli payızın qarlıqışı var.
Don atan dərənin şirin avazı,
Baharın torpağa qayıdışı var. Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİ“Şəhid”

Bir vaxtlar Ey Şəhid , Ana deyirdin,
Canımdır qıymaram Cana deyirdin.
Gedəcəm bu günkü Ana deyirdin ?
Üstünə örtüldü Vətən Bayrağı.

Şəhidlik şərəfdir Şəhid Gedənde,
Analar ağlayır bugün Vətəndə.
O soyuq cismini dəfn edənde,
Titrətdi bəlkədə qara Torpağı.

Yazıldı ömrünə silinməz yazı,
Çəkilən nədiki hələ bu azı.
Bitibdi ömrünün bahari yazı,
Gedişin titrətdi hətta Yarpağı.

Söylədin Yarına az qəm eyləsin,
Şükrünü hər zaman hər dəm eyləsin.
Dərdinə təsəlli məlhəm eyləsin,
Unutsun Qaranı Geyinsin Ağı.

Olanlar sıxıbdi Vüsal Zamanı,
Çağırın nə olar İmam Zamanı.
Bu yollar adlanır Hüseyn Karvanı,
Gedənin dönməyib helede sağı.

Allah Böyükdür Vətən Sağ Olsun ! Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİAğlaram dindirmə məni.

İçimdə bir ağrı, acı,
Ağlaram, dindirmə məni.
Əsir düşüb başım tacı,
Ağlaram, dindirmə məni !

Qarabağım tapdaq altda,
Neçə ildir qalır hələ.
Gör bir yaram neçə qatda ?
Ağlaram, dindirmə məni !

Hanı Laçın, hanı Şuşa ?
Mərd namərdlə durdu qoşa.
Bu dərd ilə Arif yaşa,
Ağlaram, dindirmə məni !

Ayrı düşdüm o yerlərdən,
İzim qaldı o yerlərdə.
Özüm də küsdüm özümdən,
Ağlaram, dindirmə məni !

Xəritəyə baxanmıram,
Düşmən girib sinəmizə.
Qılınc qına taxanmıram,
Ağlaram. dindirmə məni !

Qoy dərdimə özüm yanım,
Yaddan bizə yanan olmaz.
Qoy qılıncı özüm çalım,
Ağlaram, dindirmə məni ! Ardı »

VƏTƏN ŞEİRLƏRİVətən, Bağışla məni

Neçə yol doğranmışam,
Neçə yol biçilmişəm.
Qismətim yada qismət,
Ayaqda kiçilmişəm,
Vətən, bağışla məni.

Haqqımı istəmişəm,
Dilimə dağ basılıb.
Boynumun kündəsindən
Qalmışam mən asılı,
Vətən, bağışla məni.

Çoxum əlimdən gedib,
Gözüm azın dalında.
Ömrümü əritmişəm,
Namərd qilü-qalında,
Vətən, bağışla məni.

İldırım yandırmayıb,
Od almışam içimdən.
Yollar cana gəlibdir,
Yurddan-yurda köçümdən,
Vətən, bağışla məni.

Dünən kütümü yeyən,
Bu gün özümə hürür.
Əlimə yetişəni,
Məndən qabaq götürür,
Vətən, bağışla məni.

Ağlım özümə qənim,
Ürəyim səngərimdir.
Qövr eyləyən dərdimin,
Rişələri dərindir,
Vətən, bağışla məni.

İldırım sındıracaq,
Bir gün sükut buzumu.
O vaxt qan tutacaqdır,
Yanan qartal gözümü,
Vətən, bağışla məni. Ardı »