Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Dunya ve tarixiXürrəm Sultan

Xürrəm Sultan (əsl adı Aleksandra Anastasiya Lisovska, Avropada tanınan adı Roksolana, ərəb ölkələrində Karima, d. 1500-1506 — 18 aprel 1558) — Osmanlı dövlətinin 10-cu padşahı Sultan Süleyman Qanuninin həyat yoldaşı və sultan II Səlimin anasıdır.Xürrəm Sultanın iki oğlu Şahzadə Abdullah uşaq, Mehmet isə gənc ikən vəfat etmişdilər.Osmanlı sultanı ilə nikahla evlənmiş ilk Avropalı qadındır.Mündəricat [gizlə]
1 Adı
2 Həyatı
3 Vəfatı
4 Hürrem Sultan'ın Yəhudiliyi
5 Qalereya
6 Haqqında yaradılmış əsərlər
7 Həmçinin bax
8 Xarici keçidlər

[redaktə]
Adı

XVI əsr mənbələrində onun qızlıq adı haqqında etibarlı məlumat yoxdur, lakin sonrakı dövrlərdə, yəni XIX əsr Ukrayna mənbələrində adı "Anastasiya" (Nastya), polyak mənbələrində isə "Aleksandra Lisovska" olaraq verilir. Əsasən Xürrəm Sultan Ardı »

Dunya ve tarixiOsmanlı dili

Osmanlı dili (osmanlı türkçəsi, osmanlıca və ya Lisân-i Osmânî: لسانه عثمانى) — müasir türk dilindən əvvəl əsasən, indiki Türkiyə ərazisində işlədilən dil.

Osmanlı dili Osmanlı İmperiyasının rəsmi dili idi. Bu dildə çox sayda ərəb və fars sözləri işlədilirdi.

Osmanlı dili Osmanlı İmperiyasında yaşayan çoxsaylı xalqların ortaq dili kimi yaranmışdır. Osmanlı əlifbası ərəb əlifbasının dəyışılmiş formasından hazırlanmışdı. O dövrlərdə osmanlı dili ilə həmin dövrün Azərbaycan ədəbi dili çox yaxın idilər.TəkSondaOrtadaƏvvəldəAdALA-LC TələffüzTürkçə (Latın)
ﺍﺎ—əlifa, âa, ə, e
ﺀ—hemzeˀ', a, e, i, u, ü
ﺏﺐﺒﺑbeb, pb
ﭖﭗﭙﭘpepp
ﺕﺖﺘﺗtett
ﺙﺚﺜﺛsess
ﺝﺞﺠﺟcimc, çc
ﭺﭻﭽﭼçimçç
ﺡﺢﺤﺣhaḥh
ﺥﺦﺨﺧxıẖx, h
ﺩﺪ—daldd
ﺫﺬ—zelzz
ﺭﺮ—rerr
ﺯﺰ—zezz
ﮊﮋ—jejj
ﺱﺲﺴﺳsinss
ﺵﺶﺸﺷşınşş
ﺹﺺﺼﺻsadṣs
ﺽﺾﻀﺿdadż, ḍd, z
ﻁﻂﻄﻃtıṭt
ﻅﻆﻈﻇzıẓz
ﻉﻊﻌﻋayınʿ', h
ﻍﻎﻐﻏgayınġg, ğ
ﻑﻒﻔﻓfeff
ﻕﻖﻘﻗqafḳq, k
ﻙﻚﻜﻛkefk, g, ñk, g, ğ, n
ﮒﮓﮕﮔgef¹gg, ğ
ﯓﯔﯖﯕnef, sağır kefñn
ﻝﻞﻠﻟlamll
ﻡﻢﻤﻣmimmm
ﻥﻦﻨﻧnunnn
ﻭﻮ—vavv, o, ô, ö, u, û, üv, o, ö, Ardı »

Dunya ve tarixiAqil xan Razi

Aqil xan Razi (? – 1697) — şair, sərkərdəMündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Mənbə
3 İstinadlar
4 Həmçinin bax

[redaktə]
Həyatı

Əmir Məhəmməd xan Yarəli sultan oğlu Xorasan əyalətinin Xafə qəsəbəsində andan olmuşdu. Atası Yarəli sultan I Şah Təhmasib zamanında Fərəh vilayətinin hakimi idi. O, qəhr edib, Hindistana getdi. İmperator Şahcahanın yanında xidmət etməyə başladı.Şahın atlı qvardiyasının sərkərdəsi oldu. Sonra, 1659-cu ildən 1663-cü ilədək şahzadə Övrəngzeyb mirzənin yanında qulluq etdi.1663-cü ildən 1665-ci ilədək əyalət valisi vəzifəsini icra etdi. 1665-ci ildən 1672-ci ilə kimi ordu komandanı oldu. 1672-ci ildən 1682-ci ilədək vəzirlik etdi. 1682-ci ildən ömrünün sonunadək Dehlinin hakimi oldu. O,1697|-ci ildə vəfat edib.

Əmir Məhəmməd xanın Canməhəmməd Ardı »

Dunya ve tarixiLaoşan

Laoşan Şanyü - (çin: 老上單于, E.ə 174 – E.ə. 160) hunların üçüncü şanyüsü. Mete xaqanın oğlu. Anadan olarkən ona Çiçu adını qoymuşdular (稽粥). Laoşan adının mənbəyi məlum deyil. Hulsevə görə bu Hun dilindəki bir sözün tərcüməsi yaxud sözün bənzədilməsi ola bilər. [1] Çin dilində Laoşan "qoca və üstün" mənasına gəlir. Hun dilində olan adının Kökxan olduğu düşünülür.

Onun hakimiyyəti dövründə Hunlar Çinə böyük yürüş başlatdılar. Laoşanın istəyi Çini tamamilə ələ keçirmək idi. E.ə. 166-cı ildə Hunlar 140.000 əsgərlə birlikdə paytaxt Siana çatarkən imperator ətraf ərazilərdən yığdığı 100.000 əsgərlə onu qarşılamağa çıxdısa da Laoşan geriyə, Monqolustana çəkildi. Onun bu səyahəti bir ay çəkdi. Ardı »

Dunya ve tarixiVəkalət müharibəsi

Vəkalət uğrunda müharibə 1524-1534-cü illərdə Səfəvilər dövlətinin Vəkalət vəzifəsi uğrunda iri qızılbaş əmirləri arasında baş vermiş müharibə idi.

1524-cü ildə şah I İsmayılın ölümundən sonra hakimiyyətə gələn şah I Təhmasibin azyaşlı olmasından istifadə edən iri Qızılbaş əmirləri imperiyanı idarə etmək üçün bir-birilərilə vuruşmağa başladılar. Bu müharibə zamanı üç qızılbaş tayfası Rumlu, Təkəli, Şamlı tayfaları bir-birini əvəz etməklə vəkalət vəzifəsini ələ keçirmişdi. Buna görə bu müharibə üç dövrə bölünür.Mündəricat [gizlə]
1 Rumlu dövrü
2 Təkəli dövrü
3 Şamlı dövrü
4 Həmçinin bax
5 İstinadlar

[redaktə]
Rumlu dövrü

1524-cü ildə şah I İsmayılın oğlu Təhmasib Mirzə formal olaraq şah elan edildi. Lakin on yaşlı oğlan qızılbaş tayfa əmirlərinin əlində oyuncağa Ardı »

Dunya ve tarixiKonstantinlər sülaləsi

Konstantinlər sülaləsi Roma imperatoru I Konstansi Xlordan başlamış (305) Mürtəd Yuliana qədərki (363) hökmdarlar ailəsinin qeyri rəsmi adı. Sülalənin adı I Konstantinin 324 cü ildə təkbaşına mütləq hökmranlığı dövründən məhşurlaşmışdır. Sülalə həm də Yeni (İkinci) Flavilər də adlandırılırdı. Beləki sülalənin hər bir üzvü öz adına I əsr Flavilərinə müvafiq Flavilər soy kökünü də əlavə edirmişlər.Mündəricat [gizlə]
1 Nəsil ağacı
2 Konstantinlər sülaləsi – cədvəl
3 Konstantinlər sülaləsinin zaman xətti
4 Mənbələr
5 Xarici keçidlər

[redaktə]
Nəsil ağacı Feodora I Konstansi Xlor
250-305-306 Əzizə Yelena
250-330

Ardı »

Dunya ve tarixiMələk Əhməd paşa

Mələk Əhməd paşa (1585-26 aprel 1662) —IV Mehmed səltənətində 5 avqust 1650 - 21 avqust 1651-ci il tarixləri arasında bir il, on yeddi gün sədrəzəm olan Osmanlı dövlət xadimi.
[redaktə]
Həyatı

Övliya Çələbi ona illərcə yoldaşlıq etmiş və vəzirlik vəzifələrində ona yardım etmişdir. Bir yazısında onu vəzirlərin şeyxi olaraq təsvir etmişdir. Ardı »

Dunya ve tarixiÇanaqqala döyüşü

Çanaqqala döyüşü — Birinci Dünya Müharibəsi əsnasında 1915-1916-ci illər arasında Osmanlı Dövləti ilə İttifaq Dövlətləri (İngiltərə, Fransa, Anzaklar) arasında edilən dəniz və quru müharibələridir. İttifaq Dövlətləri Osmanlı Dövlətinin paytaxtı İstanbulu alaraq boğazların idarəsini ələ keçirmək, Rusiyayla etibarlı bir əkinçilik və əsgəri ticarət yolu açmaq, Alman müttəfiqlərindən birini zəiflətmək məqsədləri ilə ilk hədəf olaraq Çanaqqala boğazına girmişlər. Ancaq hücumları müvəffəqiyyətsiz olmuşdur və iki tərəfin də çox ağır itkinlər verməsiylə İttifaq Dövlətləri geri çəkilmişlər. Bu döyüş məhv olma vəziyyətində olan bir ölkənin möhtəşəm qələbəsi kimi olaraq əfsanələşib, hər vətəndaşın xatirəsində qalmışdır. Bir millətin gücünü ortaya çıxararaq nələr edə biləcəyini göstərmiş olan bu döyüş Ardı »