Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏR (sav) XANIMLARINI TANIMAQ

Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm in 13 zövcəsi olub. Bunlardan 11 ilə yaşamış, 2-si ilə yaxınlıq etməmiş onları boşamışdır. Cevniyyə adlı bir qadına evlənmək xəbərini göndərir. Lakin qadın Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - dən Allaha sığındığı üçün Allah da onu qorudu. Evlənməyərək onu ailəsinə geri göndərdi. Peyğəmbər- sallallahu aleyhi və səlləm - vəfat etdikdə zövcələrindən 2-si XƏDİCƏB. XUVEYLİD, Zeynəb b. Xuzeymə - radıyallahu anhə - vəfat etmiş, 9-u isə sağ idi. Xanımlarının ilki Xədicə b. Xuveylid b. Əsəd b. Abdiluzzadır. Peyğəmbər -sallallahu aleyhi və səlləm - onunla 25 yaşında ikən evləndi. O, ölüncəyə qədər başqa bir qadınla evlənmədi. Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıMöminlərin əmiri Ömər ibn əl-Xəttabın (Allah ondan razı olsun) xilafəti

Əbu Bəkrin xilafəti iki il üç ay davam etdi. Bundan sonra Əbu Bəkr vəfat etdi və əvvəlcədən öz yerinə Öməri xəlifəliyə təyin etdi. Camaat da bu xəlifəliyə beyət etdilər.
Əbu Bəkr özündən sonra xilafətə Öməri layiq görürdü. Elə buna görə də rəsmi şəkildə bu işi Ömərə verdi. Ömər xəlifəliyə gəldi və onun hakimiyyəti on il davam etdi. Demək olar ki, bu xilafət dövrü, Peyğəmbərin (Səllallahu aleyhi və səlləm) və Əbu Bəkrin (Allah ondan razı olsun) dövründən sonra İslamın ən gözəl çağları idi.
Şam vilayətində şiddətli döyüşlərin başladığı bir zamanda Ömər xəlifəliyə keçmişdi. Bu zamanlar müsəlmanlar Yərmuk adlı yerdə rumluların saysız-hesabsız qoşununa qarşı toplaşmışdılar. Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıSƏID IBN ƏMIR ƏL-CUMAHI

MƏRHƏMƏTLI VƏ RƏHIMLI ALLAHIN ADI ILƏ!

Ey Allahım, həqiqətən, mən Sənin Peyğəmbərin Məhəmmədin (ona Allahın salavatı və salamı olsun!) səhabələrini ən səmimi və dərin məhəbbətlə sevmişəm. Qiyamət günü məni onlardan hər hansı biri üçün qurban ver! Həqiqətən, ey bütün mərhəmətlilərdən ali Mərhəmətli Olan, onları Səndə sevməyim Sənə onsuz da agahdır!

SƏID IBN ƏMIR ƏL-CUMAHI

Səid ibn Əmir – Allahı və Onun Peyğəmbərini
(ona Allahın salavatı və salamı olsun!)
hər şeydən üstün tutaraq
Axirət həyatını özünün bu dünyadakı
həyatı ilə qazanmış insandır.
Tarixşünasların rəylərindən

Səid ibn Əmir əl-Cumahi Məhəmmədin (ona Allahın salavatı və salamı olsun!), namərdcəsinə əsir götürülmüş səhabələrindən biri olan Xubeyb ibn Adiyə divan tutmaqda iştirak etmək Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər (Səxavətli Olmağın Fəziləti)

Müsəlmana yaraşan ən gözəl davranış, var-dövlətə sahib olmadıqda səbr etməsi, sərvət sahibi olduğu zaman isə bunu Allah (c.c.) yolunda ən gözəl şəkildə xərcləməsidir. Şeytanın hiylələrinə aldanıb, istiqbal narahatçılığı ilə xəsislik edənləri Allah belə xəbərdar edir:
" Allahın, bol ehsanından özlərinə verdiyi şeylərdə xəsislik edənlər bunu özləri üçün xeyirli olduğunu sanmasınlar. Xeyr; bu, onlar üçün şərdir; qiyamət günü, xəsislik etdiklərinə görə cəzalandırılacaqlar. Göylərin və yerin mirası Allahındır. Allah etdiklərinizdən xəbərdardır." (Əl-İmran Surəsi, 180)

Səxavət və israfda fərqi Rəsulullah Əfəndimiz (s.a.v.) çox gözəl açıqlamışdır. Rəsulullah Əfəndimiz xüsusilə Ramazan ayında özündən bir şey istəyənlərə etiraz etməz, mütləq istəklərini gerçəkləşdirməyə çalışardı. Bir hədisdə Rəsulullahın ehtiyac sahibinə, öz Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏR (SAV)-İN DUASI VƏ ZİKRİ

O, uca Allahı zikr etmədən, Ona həmd etmədən, Ondan məğfirət diləməkdən, Ona dönmədən bir an belə buraxmazdı. Onun keçmiş və gələcək günahları bağışlanmaqla bərabər o, çox şükr edən, çox həmd edən bir Peyğəmbər idi. Rəbbini haqqı ilə tanımış, Ona həmd etmiş, Ona dua etmiş, Ona yönəlmişdir.

Aişə - radıyallahu anhə - rəvayət edir ki, Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm -Rəbbini hər bir an zikr edərdi1. Möminlərin anası ummu Sələmə - radıyallahu anhə - rəvayət edir ki, Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm -in ən çox etdiyi dua: «Ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimi dinin üzərində sabit et!»2. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPEYĞƏMBƏR (sav) ÖVLADLARINI TANIMAQ

İyirmi beş yaşında ticarət məqsədi ilə Şama səfər edir. Qayıtdıqdan sonra Xuveylidin qızı Xədicə - radıyallahu anhə - ilə evlənir. Mehiri 10 cavan dəvə, bir rəvayətə görə isə 6 cavan dəvə idi

İlk zövcəsi Xədicə b. Xuveylid b. Əsəd b. Abdiluzzadır. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm
-onunla 25 yaşında evlənir. Xədicə - radıyallahu anhə - nin isə 40 yaşı var idi. Xədicə - radıyallahu
anhə - Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - dən qabaq Atik b. Aiz əl-Mahzumi ilə evlənmiş o,
öldükdən sonra isə Əbu Halə əl-Teymi ilə evlənmişdir və bir uşağı olduqdan sonra o, da vəfat
etmişdir. Xədicə - radıyallahu anhə - hicrətdən Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıCuleybibin hekayəsi

Onun adı qeyri-adi və natamam idi. Culeybib “az boyümüş” deməkdir və “*
cəlbəb*” sozünün kiçildilmiş formasıdır. Bu addan məlum olur ki, Culeybib
çox kiçik boylu idi. Bundan əlavə, o “*dəmim*” kimi təsvir olunmuşdu – yəni
eybəcər, şikəst və ya nifrət doğuran zahiri görünüşə malik olan. Culeybibin
yaşadığı cəmiyyətə xoşagəlməz digər hal onun nəsilinin naməlum olması idi.
Onun anasının və atasının kim olduqları və hansı qəbilədən olduğu barədə heç
bir məlumat yoxdur. Ailə və qəbilə əlaqələrinə çox böyük önəm verən
cəmiyyətdə Culeybib qayğı və dəstəyə ümid edə bilməzdi. Onun barədə məlum
olan odur ki, o, ərəb idi və yeni islam cəmiyyətində ənsarlardan biri idi.

Bəziləri ona ikrah hissi duyurdu, öz naqisliklərinə Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıADƏMƏ (Aleyhissalam) VƏ ZÖVCƏSİNƏ QADAĞAN EDİLMİŞ AĞAC

Təfsir alimləri Uca Allahın "yalnız bu ağaca yaxın gəlməyin!" (əl-Bəqərə: 35) – ayəsində deyilən ağacın hansı ağac olması barədə ixtilaf ediblər.
Amma bu ixtilafın həlli asandır. Belə ki, Uca Allah bu ağacın adını çəkməmiş, hansı növdən olmasını bildirməmişdir. Əgər bunu deməyin bizə bir xeyiri olsaydı deyilərdi. Quranda bizə açıqlanmayan bu kimi bir çox məqamlar da vardır

(Bu qayda Quranın təfsirində qoyulmuş sələfi bir qaydadır. Təfsirçi Quran ayələrində gizli saxlanılmış və barəsində Peyğəmbərdən (s.a.v) səhih rəvayətlər nəql edilməyən mənaları öz ağılından açıqlamamalıdır. Çünki bu bir qeybdir və bunu yalnız vəhy ilə bilmək mümkündür. Bu haqda düşünməyə dəyər.) Ardı »