Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Peyğəmbərlərin HəyatıMöminlərin əmiri Ömər ibn əl-Xəttabın (Allah ondan razı olsun) xilafəti

Əbu Bəkrin xilafəti iki il üç ay davam etdi. Bundan sonra Əbu Bəkr vəfat etdi və əvvəlcədən öz yerinə Öməri xəlifəliyə təyin etdi. Camaat da bu xəlifəliyə beyət etdilər.
Əbu Bəkr özündən sonra xilafətə Öməri layiq görürdü. Elə buna görə də rəsmi şəkildə bu işi Ömərə verdi. Ömər xəlifəliyə gəldi və onun hakimiyyəti on il davam etdi. Demək olar ki, bu xilafət dövrü, Peyğəmbərin (Səllallahu aleyhi və səlləm) və Əbu Bəkrin (Allah ondan razı olsun) dövründən sonra İslamın ən gözəl çağları idi.
Şam vilayətində şiddətli döyüşlərin başladığı bir zamanda Ömər xəlifəliyə keçmişdi. Bu zamanlar müsəlmanlar Yərmuk adlı yerdə rumluların saysız-hesabsız qoşununa qarşı toplaşmışdılar. Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərin (s.a.v.) Əhli Beytinin Həyatı: Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin (A.r.o.) xilafəti (

Adı və soyu: Əli ibn Əbu Talib ibn Əbdülmüttalib ibn Haşim ibn Əbd Mənaf. Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) əmisi oğlu və dünya qadınlarının xanımı, Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) qızı Fatimənin həyat yoldaşı.
Anası, Fatimə bint Əsəd ibn Haşim ibn Əbd Mənafın qızıdır[1].
Künyəsi Əbul Həsəndir. Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) ona Əbu Turab ləqəbini vermişdi. Tarixdə geniş yayılmış məlumatlara əsasən o uşaq ikən, səkkiz yaşında İslamı qəbul etmişdir[2].

Əli ibn Əbu Talibin oğlu Məhəmməd ibn əl-Hənəfiyyə (Allah onların hər ikisindən razı olsun) deyir: Osman qətlə yetirildikdən sonra Əli onun evinə Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərimizə Salavat Gətirmək

"Şübhəsiz, Allah və mələkləri Peyğəmbərə salat deyərlər. Ey iman edənlər, siz də ona salat deyin və tam bir təslimiyyət ilə ona salam verin." (Əhzab Surəsi, 56)

Peyğəmbərimizin adı gələndə Ona salat və salam göndərməyin məcburiyyəti mövzusunda alimlərimiz arasında fikir ayrılığı vardır. Fəqət bunun fəziləti və axirətdə peyğəmbərimizin şəfaətinə vəsilə olacağı mövzusunda alimləri eyni düşüncədədirlər.
Rəsulullaha (s.a.v.) salavat duası və salam göndərmək çox xeyirli və mübarək bir işdir. Bu çox edənin Allah (c.c) axirətdə dərəcəsini yüksəldər.
Peyğəmbərimizin hədislərinə görə Rəsulullahın (s.a.v.) adı gələndə ona salat və salam göndərməyənlər axirətdə böyük bir xeyirdən məhrum olacaqlar.
"Qiyamət günü mənə yaxın olanlar və şəfaətimə haqq qazananlar, mənə ən çox Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıƏHLİ-BEYT KİMLƏRDİR?

Ərəb dili mütəxəssisləri və islam alimləri Əhli-beyt məfhumunun mənasını geniş şəkildə şərh ediblər. Onlar yalnız dörd nəfərin – Əli, Fatimə, Həsən və Hüseynin (Allah onlardan razı olsun!) Əhli-beytdən olduğunu iddia edənlərin əksinə olaraq, bu məfhumun ən əvvəl peyğəmbərin (s.a.v.) həyat yoldaşlarını əhatə etdiyini bildiriblər. Əhli-beytin yalnız dörd nəfərdən ibarət olduğunu söyləmək dilçi alimlərin və din alimlərinin bu məsələ ilə bağlı söylədikləri fikirlərə, eləcə də Quran və Sünnəyə ziddir.

İbn Faris «Məqayis əl-luğa» kitabında: «Ərəbcə ət-təəhhul sözünün evlənmək mənasında işləndiyini, kişinin əhli onun arvadına və ona ən yaxın insanlara, evin əhli onun sakinlərinə, islam əhli onu qəbul edib Allah-təalanın qoyduğu qayda-qanunlara əməl edən Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər (Duanın Fəziləti, Ədəbi)

Duanın Fəziləti

Hz. Peyğəmbərin (s.a.v.) Allahı zikr etmək mövzusu yaradılmışların ən üstünü idi. Günün hər anında və hansı işlə məşgul olarsa olsun Allahı anmaqdan və dua etməkdən geri qalmazdı. Quranda "De ki: "Sizin duanız olmasaydı Rəbbim sizə dəyər verərdimi?..."(Furqan Surəsi, 77) buyurulur. Rəsulullah Əfəndimiz bunu layiqiylə qavradığı üçün hansı vəziyyətdə olarsa olsun dua etməkdən və Allahı anmaqdan geri qalmazdı.

Rəsulullahın duaya verdiyi əhəmiyyəti aşağıdakı sözlərdən daha yaxşı anlaya bilərik:
"Allah qatında duadan məqbul və qiymətli heç bir şey yoxdur." (Tirmizi)
"Qul duasında üç şeydən birini alar: Ya dua sayəsində günahı bağışlanar və yaxud əvvəlcədən bir mükafat alar və ya axirətdə qarşılığını alar." (Deyləmi)
"Allahdan artıqlaması ilə Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıƏbu Bəkr Əs-Siddiqin (Allah ondan razı olsun!) xilafəti!

Əbu Bəkr Əs-Siddiqin (Allah ondan razı olsun!) xilafəti!
(Hicri: 11-13)
Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) vəfatı elan edildikdə Əbu Bəkr (Allah ondan razı olsun!) onun cənazəsinin yanına gəlib onun üzünü açdı və alnından öpdü və buyurdu: Atam anam sənə fəda olsun sən sağ olarkən və öldükdən sonra da necə gözəl insansan!. Peyğəmbəri (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) örtdükdən sonra Əbu Bəkr (Allah ondan razı olsun!) minbərə çıxıb dedi: "Sizlərdən kim Məhəmmədə ibadət edirdisə, Məhəmməd artıq ölmüşdür! Sizlərdən kim Allaha ibadət edirdisə Allah daima diridir ölməzdir!. Allah təalə buyurur: "Muhəmməd ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıPeyğəmbərimizin Həyatından Gözəl Örnəklər (Təvazükarlıq və Təkəbbürlü olmağın zərərləri)

Peyğəmbər Əfəndimiz (s.a.v.) insanlığın ən üstün səviyyəsində olmağına baxmayaraq, sahib olduğu dərəcəyə görə təkəbbürlü olmamağı , həyatındakı təvazökarlıq örnəkləri bütün səhabəyə örnək olmuşdur.
Həcc mövsümü gələndə hamı kimi dəvə üstündə həcc edər , xəstələri ziyarət edər, varlı, kasıb, fərq qoymadan hər kəsin hüzüründə iştirak edərdi. Kölələrin dəvətlərini də qəbul edərdi. Tez-tez ayaqqabısını təmir edərdi, paltarlarını yamayardı. Yolda oynayan uşaqlar görəndə yanlarına gedər və salam verərdi.
Rəsulullah Əfəndimizin (s.a.v.) ən yakın dostu ilk xəlifə Hz. Əbu Bəkrin (r.a.) bu məşhur sözləri, Onun təvazökarlıq baxımından Peyğəmbər Əfəndimizi örnək göstərdiyi görünür. "Ey insanlar! Ən yaxşınız olmadığım halda başa gətirildim. Fəqət Quran enmişdir və Rəsulallahın sünnəti ortadadır. Ardı »

Peyğəmbərlərin HəyatıABDULLAH IBN CƏHŞ

Birinci olaraq möninlərin sərkərdəsi adlandırılmışdır.
Indi haqqında danışacağımız səhabə Allahın Elçisi (ona Allahın salavatı və salamı olsun) ilə sıx əlaqədə olmuşdur. O həm də Islamda onun ilk tərəfdarlarından idi.

O, Allahın Elçisinin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) bibisi oğlu idi, çünki onun anası Umeymə, Əbdül Mütəllibin qızı, Allahın Elçisinin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) bibisi idi.
O həm də Allahın Elçisinin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) bacanağı idi, çünki onun bacısı Zeynəb, Cəhşin qızı, Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) zövcəsi və möminlərin analarından biri idi.
Ona birinci olaraq Islam bayrağı təqdim olunmuşdu və bundan sonra onu möminlərin sərkərdəsi adlandırmışdılar. Bu Ardı »