Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Kövkəb Səfərəliyeva üzrə nəticələr (10):

Errormessage: Table './haqqinda_blog/libsearch' is marked as crashed and should be repaired

Kövkəb Səfərəliyeva (3 yanvar,1907 - 27 iyun, 1985) - pianoçu, pedaqoq. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti (1972).

Kövkəb Səfərəliyeva 1932-ci ildə Azərbaycan D.. Ardın oxu »

Məzmun
Film şərq ölkələrindən birində sadə adamların sülh və istiqlaliyyət uğrunda apardıqları mübarizədən bəhs edir. Filmdə dəqiq ünvan göstərilməmişdir. Bu ölkənin xalqı üçün sülh, milli istiqlaliyyət uğrunda mübarizə, müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə, hərbi blok.. Ardın oxu »

Məzmun
Kino əsərinin mərkəzində Səidə adlı (Xuraman Qasımova) gənc qızın taleyi durur. Burada II Dünya Müharibəsi illərində kənddə adamları bir-birinə bağlayan dostluq əhval-ruhiyyəsi, əzizləri cəbhədə həlak olan ailələrin dərdinə həmyerlilərin şərik çıxmaları, ümum.. Ardın oxu »

Məzmun
Kino əsərinin qəhrəmanları 20-ci illərdə Yaxın Şərq ölkələrindən birində gizli fəaliyyət göstərən gənc kommunistlərdir.
Əhməd(Vladimir Koval) gizli fəal kommunistlərdən biridir. O və dostu İsmayıl(Oleq Xabalov) kəndlərdən birində yerləşib kommunizmi təb.. Ardın oxu »

Ey qəmərsima məni zülfün çalıb əqrəb kimi,
Aləmə rovşəndi bu zəxmi-dilim kovkəb kimi.

Görsə gər zahid bu zülfün, kafəri-məhz olmasa
Boynuma zünnar sallam İsəviməzhəb kimi.

Hər nəhusət rəf olur zülf içrə görcək arizin,
Sədi-Əkbər hərkiz olmaz bu qəmər-.. Ardın oxu »

Çıxdı əbri-bərgdən kövkəb kimi rüxsari-gül,
Ləmə-ləmə nur saçdı aləmə ənvari-gül.

Məşriqi-şaxi-zəbərcədən çıxıb xurşid tək,
Bərq qıldı cümleyi əzharidən izhari-gül.

Şərbəti-safi bənəfşə lalənin camındadır,
Xəsteyi-səhhət verir, hər kim ola bimari-gül... Ardın oxu »

Nə qədər kim, fələyin sabitü səyyarəsi var,
Ol qədər sinədə qəmzən oxunun yarəsi var.

Deyil əflakdə kövkəb görünən çərxi-bülənd
Oluban didə, sərapa sənə nəzzarəsi var.

Ruzigari qara, daim gecəsi tar keçir,
Hər kimin eşqdə bir yari-sitəmkarəsi var.
Ardın oxu »

Yarə yalvarmaq, yaxarmaq rəsmini dəb salmışıq,

Yalvarıb ta, yadına yüz dürlü mətləb salmışıq.


İndi tə`sir eyləmir ol yarə yüz ahü fəğan,

Asimandan vaxt olub, ah ilə kovkəb salmışıq.


Ahımızdan tüstülər qalxanda yadi-zülf ilə,
.. Ardın oxu »

Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə
Hafiz ləqəbli alim Zəhəbi demişdir: “Buxarinin “Cəmius-Səhih” adlı əsərinə gəlincə o, İslamın ən möhtəşəm kitablarındandır. O, uca Allahın kitabından sonra ən əfzəl kitabdır. Insan onu dinləmək üçün min fərsəx yol qət etsə belə bu səfərlə vaxtını zay etmiş.. Ardın oxu »

H.Xan Qaradağski 1888-ci ildə bir daha Tiflisə gedir. Səbəb atasının yadigarı olan əmisi Məhəmmədhüseynağanın xəstə olması idi. 1891-ci ildə Məhəmmədhüseynağa dünyasını dəyişir. Ölməzdən qabaq Məhəmmədhüseynağa yeganə qızı olan Balaxanım xanımla evlənməsini Həsənəliağaya vəsiyyət edir. 1891-ci ilədə.. Ardın oxu »