Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Kövkəb üzrə nəticələr (6):


Kövkəb Səfərəliyeva (3 yanvar,1907 - 27 iyun, 1985) - pianoçu, pedaqoq. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti (1972).

Kövkəb Səfərəliyeva 1932-ci ildə Azərbaycan D.. Ardın oxu »

Ey qəmərsima məni zülfün çalıb əqrəb kimi,
Aləmə rovşəndi bu zəxmi-dilim kovkəb kimi.

Görsə gər zahid bu zülfün, kafəri-məhz olmasa
Boynuma zünnar sallam İsəviməzhəb kimi.

Hər nəhusət rəf olur zülf içrə görcək arizin,
Sədi-Əkbər hərkiz olmaz bu qəmər-.. Ardın oxu »

Çıxdı əbri-bərgdən kövkəb kimi rüxsari-gül,
Ləmə-ləmə nur saçdı aləmə ənvari-gül.

Məşriqi-şaxi-zəbərcədən çıxıb xurşid tək,
Bərq qıldı cümleyi əzharidən izhari-gül.

Şərbəti-safi bənəfşə lalənin camındadır,
.. Ardın oxu »

Nə qədər kim, fələyin sabitü səyyarəsi var,
Ol qədər sinədə qəmzən oxunun yarəsi var.

Deyil əflakdə kövkəb görünən çərxi-bülənd
Oluban didə, sərapa sənə nəzzarəsi var.

Ruzigari qara, daim gecəsi tar keçir,
.. Ardın oxu »

Yarə yalvarmaq, yaxarmaq rəsmini dəb salmışıq,

Yalvarıb ta, yadına yüz dürlü mətləb salmışıq.


İndi tə`sir eyləmir ol yarə yüz ahü fəğan,

Asimandan vaxt olub, ah ilə kovkəb salmışıq.


Ahımızdan tüstülər qalxanda yadi-zülf ilə,
.. Ardın oxu »

Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə
Hafiz ləqəbli alim Zəhəbi demişdir: “Buxarinin “Cəmius-Səhih” adlı əsərinə gəlincə o, İslamın ən möhtəşəm kitablarındandır. O, uca Allahın kitabından sonra ən əfzəl kitabdır. Insan onu dinləmək üçün min fərsəx yol qət etsə belə bu səfərlə vaxtını zay etmiş.. Ardın oxu »