Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

şübhələrə üzrə nəticələr (10):

Errormessage: Table './haqqinda_blog/libsearch' is marked as crashed and should be repaired

Hal-hazırda bütün dünya müsəlmanlarının əlində olan Quran eynilə Peyğəmbəri-Əkrəm-ə nazil olan Qurandır və onun hətta bir kəlməsi belə, artırılıb və ya azaldılmamışdır. Təfsir, üsuli-fiqh və s. elmlər sahəsində yazılan çoxlu kitablarda bu müddəaya dair aşkar mətləblər mövcuddur, əqli və nəqli dəlill.. Ardın oxu »

Vahiy [ الوحي ]
Vahiy, “v-h-y = و- ح- ي” kökündən məsdər olaraq Quranda Allaha nisbət edildiyində Onun varlıqlarla danışması, onları fitrətlərinə görə nizamlayıb onlara vəzifələrini bildirməsi mənasına gəlir. Allahdan başqa varlıqlara nisbət edildiyində də işarə etmək, fısıldamaq, vəsvəsə ver.. Ardın oxu »

Sual: Xahiş edirəm mənə dəstəmaz əsnasında və ya sonra yel çıxmasına dair hədislər barəsində, həmçinin qarında hərəkət olduqda və anusdan yel çıxarkən səs eşitdikdə mütləq dəstəmaz almaq lazımdır haqqında ətraflı məlumat verin. (Bu hədisləri mən şəxsən oxumamışam, lakin mənə bu barədə deyiblər və bu.. Ardın oxu »

Çaşqın fikirlər və dinə zidd olan vəsvəsələr ölü qəlbə heç bir təsir göstərmir. Çünki bu qəlb ölü olduğundan şeytan onun düşdüyü bu durumdan artıq heç bir şey istəmir.

İbn Abbas, ya da İbn Məsuda belə deyirlər: Yəhudilərin dediyinə görə onlara namazda şeytanın heç bir vəsvəsəsi toxunmu.. Ardın oxu »

Qeyd etmək lazımdır ki, qəlblər üç növ olur:
1. Sağlam qəlb. Sağlam qəlb elə bir qəlbdir ki, Qiyasmət günü heç kəsin qurtula bilməyəcəyi halda onunla Allahın hüzuruna gələnlər nicat tapacaqlar. Bu barədə Allah-taala Qurani-Kərimdə buyurur: «O gün ki nə mal-dövlət, nə də övlad bir fayda verər! .. Ardın oxu »

Ey Müsəlmanlar! Allahdan haqqı ilə qorxun və Ona itaət edin. Çünki Allahdan haqqı ilə qorxmaqla (təkva ilə) işlər düzəlir və insan fərəhlənir. Allah təkva sahibinin sonunu dünya və axirətdə gözəl edər. Allah Təala belə buyurur: "(Ən gözəl) aqibət ancaq Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərindir!.. Ardın oxu »

(131) “Rəbbi ona: “Təslim ol!” – dedikdə, o: “Aləmlərin Rəbbinə təslim oldun!” – demişdi”.

Allah İbrahimə buyurdu ki, itaət etsin və müsəlman olsun və o, həmin andaca bu hökmü yerinə yetirdi və öz səmimiyyətinə, tövhidə bağlılığına, tək olan Allaha məhəbbətinə və Onun qarşısında tövbə e.. Ardın oxu »

Deyirlər ki, guya Peyğəmbər (s.a.v) Əliyə (r.a) işarə edərək demişdir: "Bu mənim qardaşım, məndən sonra varisim və xəlifəmdir. Onu eşidin və itaət edin." Rəvayətdə deyilir ki, orada Əbdülmüttalibin qırx övladı var idi.

Cavab:
Bu rəvayətin həm sənədi, həm də mətni zəifdir.
<.. Ardın oxu »

Ayədə deyilir: " İman gətirib yaxşı işlər görən qullarına Allahın müjdə verdiyi nemət budur. De: "Mən sizdən bunun əvəzində qohumluq sevgisindən başqa bir şey istəmirəm". Kim bir yaxşılıq etsə, onun savabını artırarıq. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, şükrün əvəzini verəndir."
(əş-Şura: 23.)Ardın oxu »

Əhli sünnə yekdil olaraq, Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra Əbu Bəkrin xəlifə olduğunu qeyd edirlər. Amma digərləri isə bu məsələdə onlara müxalif çıxaraq Əlinin, Əbu Bəkr, Ömər və Osmandan (r.a) xəlifəliyə daha haqlı olduğunu deyirlər. Onlara görə Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra ilk xəlifə mütləq Əli (r.a) olm.. Ardın oxu »