Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunanların siyahısı

A

Abbasəliyev Sabit Qasım oğlu (1932-1982)
Abbasov Akim Əli oğlu (1911-1992)
Abbasov Qurban Abbasqulu oğlu (1926-1994)
Abdulla Şaiq (Talıbzadə Abdulla Mustafa oğlu) (1881-1959)
Abdullayev Həsən Məmmədbağır oğlu (1918-1993)
Abdullayev Mikayıl Hüseyn oğlu (1921-2002)
Abramoviç Mixail Vladimiroviç (1884-1965)
Adıgözəlov Vasif Zülfüqar oğlu (1935-2006)
Ağa Nemətulla (1896-1958)
Ağamalıoğlu Səməd ağa Həsən oğlu (1867-1930)
Ağayev Bəhram Cəfər oğlu (1884-1956)
Ağayev Böyük Məmməd oğlu (1907-1965)
Ağayev Musa İsgəndər oğlu (1914-1965)
Aleksandrov İosif Aleksandroviç (1893-1968)
Almaszadə Qəmər Hacağa qızı (1915-2006)
Aydınbəyov Salam Müqtədir oğlu (1912-1967)

B

Babazadə Baba Qurbanqulu oğlu (1911-1962)
Bağırova Bəsti Məsim qızı (1905-1962)
Bayramov Əli Bayram oğlu (1889-1920)
Bayramova Ceyran Şirin qızı (1896-1987)
Bayramzadə Əlirza Baxşəli oğlu (1911-1963)
Behbudov Rəşid Məcid oğlu (1915-1989)
Belov Sergey Andreyeviç (1911-1967)
Bədirbəyli Leyla Ağalar qızı (1920-1999)
Bəşir Səfəroğlu (1925-1969)
Bokov İvan Vasilyeviç (1879-1952)
Bülbül (Məmmədov Murtuza Məşədi Rza oğlu) (1897-1961)
Bünyadov Bəşir Nurəli oğlu (1895-1967)
Bünyadov Ziya Musa oğlu (1923-1997)

C

Cabbarlı Cəfər Qafar oğlu (1899-1934)
Cabir Novruz (Novruzov Cabir Mirzəbəy oğlu) (1933-2002)
Cahangirov Cahangir Şirgəşt oğlu (1921-1991)
Cəfərov Cəfər Haşım oğlu (1914-1973)
Cəfərov Cəfər Hüseynqulu oğlu (1915-1957)
Cəfərov Səftər Məmməd oğlu (1900-1961)
Cəfərov Vaqif Cəfər oğlu (1949-1991)
Cəlilov Afiyəddin Cəlil oğlu (1946-1994)

Ç

Çikaryov İvan Nikiforoviç (1881-1928)

D

Dadaşov Müseyib Mirzə oğlu (1896-1981)
Dadaşov Sadiq Ələkbər oğlu (1905-1946)
Daşkov Aleksey Semyonoviç (1915-1965)
Davudova Mərziyyə Yusif qızı (1901-1962)

Ə

Əbdürrəhmanov Fuad Həsən oğlu (1915-1971)
Əbilov İbrahim Məhərrəm oğlu (1881-1923)
Əbilov Mahmud Əbdülrza oğlu (1898-1972)
Əbülfəz Elçibəy (Əliyev Əbülfəz Qədirqulu oğlu) (1938-2000)
Əfəndiyev Fuad Ələddin oğlu (1909-1963)
Əfəndiyev Heydər Xəlil oğlu (1907-1967)
Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu (1914-1996)
Əhmədov Ağamirzə Mirzəli oğlu (1905-1964)
Ələkbərov Ələsgər Hacağa oğlu (1910-1963)
Ələkbərova Şövkət Feyzulla qızı (1922-1993)
Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu (1924-2000)
Ələsgərova Şamama Məmmədkərim qızı (1904-1977)
Əli Nəzmi (Əli Məmmədzadə) (1878-1946)
Əlibəyli Ənvər Əliverdi oğlu (1916-1968)
Əliyev Aqil Əlirza oğlu (1926-2006)
Əliyev Əziz Məmmədkərim oğlu (1897-1962)
Əliyev Firudin Əli oğlu (1936-1983)
Əliyev Gülbala Ağabala oğlu (1879-1971)
Əliyev Haşım Bədəl oğlu (1892-1919)
Əliyev Heydər Əlirza oğlu (1923-2003)
Əliyev Həsən Əlirza oğlu (1907-1993)
Əliyev Kamil Müseyib oğlu (1921-2005)
Əliyev Mahmud İsmayıl oğlu (1908-1958)
Əliyev Məmmədəli Dostəli oğlu (1912-1965)
Əliyev Mirzağa Əli oğlu (1883-1954)
Əliyev Tamerlan Əziz oğlu (1921-1997)
Əliyev Tofiq Məmməd oğlu (1928-1993)
Əliyeva Zərifə Əziz qızı (1923-1985)
Əlizadə Aqşin Əliqulu oğlu (1937-2014)
Əlizadə Məsud Ağamehdi oğlu (1932-1968)
Əminbəyli Əmin Hidayət oğlu (1909-1949)
Əmirov Əli Cabbar oğlu (1915-1979)
Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu (1922-1984)
Ərəblinski Hüseyn (Xələfov Hüseynbala Məmməd oğlu) (1881-1919)
Əsədov Məhəmməd Nəbi oğlu (1941-1991)
Əvəz Sadıq (Sadıqov Əbülfəz Əli oğlu) (1898-1956)
Əzimzadə Əzim Aslan oğlu (1880-1943)
Əzizbəyov Əzizağa Məşədi oğlu (1903-1966)
Əzizbəyov Şamil Əbdürrəhim oğlu (1906-1976)
Əzizbəyova Püstə Əzizağa qızı (1929-1998)
Əzizov Tofiq Müseyib oğlu (1932-1998)

F

Fedorenko Stepan Alekseyeviç (1908-1972)

H

Hacıbəyov Soltan İsmayıl oğlu (1919-1974)
Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu (1885-1948)
Hacıbəyov Zülfüqar Əbdülhüseyn oğlu (1884-1950)
Hacıbəyova Məleykə Həsən qızı (1893-1966)
Hacıyev Əhməd Cövdət İsmayıl oğlu (1917-2002)
Hacıyev Hüsü Hüseynəli oğlu (1897-1931)
Hacıyev Nazim Məmmədiyyə oğlu (1924-1962)
Hacıyev Rauf Soltan oğlu (1922-1995)
Hacıyev Zülfü Saleh oğlu (1935-1991)
Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy Əsəd bəy oğlu (1870-1933)
Heydərov Arif Nəzər oğlu (1926-1978)
Heydərov Nəzər Heydər oğlu (1896-1968)
Həmidov Məmmədşərif Həbibulla oğlu (1917-1969)
Hüseynov Ələsgər Nurəli oğlu (1928-1976)
Hüseynov Hacıbaba Hüseynəli oğlu (1919-1993)
Hüseynov Heydər Nəcəf oğlu (1908-1950)
Hüseynov İsmayıl Abbas oğlu (1910-1969)
Hüseynov Kamran Əsəd oğlu (1913-2006)
Hüseynov Mikayıl Ələsgər oğlu (1905-1992)
Hüseynzadə Arif İsmayıl oğlu (1970-1991)

X

Xələfov Rafiq Rəsul oğlu (1939-1998)
Xəlil Rza Ulutürk (Xəlilov Xəlil Rza oğlu) (1932-1994)
Xəlilov Qurban Əli oğlu (1906-2000)
Xəlilov Məmməd Rza oğlu (1917-1976)
Xəlilov Zahid İsmayıl oğlu (1911-1974)

İ

İbrahimov Əjdər Mütəllim oğlu (1919-1993)
İbrahimov Əli İsmayıl oğlu (1913-1990)
İbrahimov Hacağa Xəlil oğlu (1923-1992)
İbrahimov İbrahim İbiş oğlu (1912-1994)
İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu (1911-1993)
İbrahimov Zülfəli İmaməli oğlu (1910-1972)
İsgəndərov Məmməd Salman oğlu (1909-1965)
İsmayılov (Sultanov) Qasım İsmayıl oğlu (1885-1922)
İsmayılov Rüstəm Hacı Əli oğlu (1909-1972)
İsmayılov Tofiq Kazım oğlu (1933-1991)

K

Kazım Ziya (Kazımzadə Kazım Cəfər oğlu) (1896-1956)
Kazımov Səlahəddin İsa oğlu (1920-1978)
Kərimov Lətif Hüseyn oğlu (1906-1991)
Kərimov Mahmud Kərim oğlu (1948-2013)
Kiselyev Aleksandr Arsenyeviç (1907-1956)
Kuleşov İvan Zaxaroviç (1922-1964)

Q

Qafarova Elmira Mikayıl qızı (1934-1993)
Qandyurin İvan Yeqoroviç (1885-1982)
Qarayev Abdulla İsmayıl oğlu (1910-1968)
Qarayev Qara Əbülfəz oğlu (1918-1982)
Qaryağdı Cəlal Məhərrəm oğlu (1914-2001)
Qasımov İmran Haşım oğlu (1918-1981)
Qasımov Mirbəşir Fəttah oğlu (1879-1949)
Qasımov Səlim Qasım oğlu (1907-1957)
Qasımov Yusif İbad oğlu (1896-1957)
Qasımova Emilya Kondraytevna (?-1949)
Qasımzadə Ənvər Əli oğlu (1912-1969)
Qaşqay Mirəli Seyidəli oğlu (1907-1977)
Qayıbov İsmət İsmayıl oğlu (1942-1991)
Qədimova Sara Bəbiş qızı (1922-2005)
Qədirov Abdulla Murad oğlu (1916-1979)
Qədri Fatma Qədir qızı (1906-1968)
Qulam Yəhya (1906-1986)
Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu (1922-1969)
Quliyev Piri Dostməmməd oğlu (Usta Piri) (1869-1951)
Quliyev Tofiq Ələkbər oğlu (1917-2000)
Quluzadə Məmmədpaşa Piri oğlu (1914-1994)
Qurbanov Ağadadaş Gülməmməd oğlu (1911-1965)
Qurbanov Şıxəli Qurban oğlu (1925-1967)
Qurbanova Hökümə Abbasəli qızı (1913-1988)

L

Levin Semyon Samuiloviç (1904-1972)
Ləmbəranski Əliş Cəmil oğlu (1914-1999)

M

Makovelski Aleksandr Osipoviç (1884-1969)
Maqomayev Cəmaləddin Müslüm (1910-1977)
Maqomayev Müslüm (Əbdülmüslüm) Məhəmməd oğlu (1885-1937)
Maqomayev Müslüm Məhəmməd oğlu (1942-2008)
Maqsudov Fəraməz Qəzənfər oğlu (1930-2000)
Mehdi Hüseyn (Hüseynov Mehdi Əli oğlu) (1909-1965)
Mehdiyev Şəfayət Fərhad oğlu (1910-1993)
Melnikov Mixail Pimenoviç (1871-1924)
Məcidov Rəşid Əsəd oğlu (1908-1970)
Məhərrəmov Məlik Məlik oğlu (1920-2004)
Məlikov Firuz Əli oğlu (1902-1965)
Məmməd Araz (İbrahimov Məmməd İnfil oğlu) (1933-2004)
Məmməd Arif (Dadaşzadə Məmməd Arif Məhərrəm oğlu) (1904-1975)
Məmməd Cəfər (Cəfərov Məmməd Cəfər Zeynalabdin oğlu) (1909-1992)
Məmməd Rahim (Hüseynov Məmməd Rahim Abbas oğlu) (1907-1977)
Məmmədəliyev Yusif Heydər oğlu (1905-1961)
Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu (1866-1932)
Məmmədquluzadə – Cavanşir Həmidə xanım Əhməd bəy qızı (1873-1955)
Məmmədli Qulam Məmməd oğlu (1897-1994)
Məmmədov Cəlil Fərzəli oğlu (1910-1953)
Məmmədov Əbülfət Heydər oğlu (1898-1957)
Məmmədov Mehdi Əsədulla oğlu (1918-1985)
Məmmədov Məmməd Hüseyn oğlu (1939-?)
Məmmədov Məmmədağa Əhməd oğlu (1926-1971)
Məmmədov Rafiq Məmməd oğlu (1933-1991)
Məmmədov Vəli Hüseyn oğlu (1931-1991)
Məmmədova Şövkət Həsən qızı (1897-1981)
Məmmədyarov Məmməd Məmmədqulu oğlu (1875-1933)
Mərdanov Mustafa Haşım oğlu (1894-1968)
Mirqasımov Mirəsədulla Mirələsgər oğlu (1883-1958)
Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu (1928-2006)
Mirzəyev Osman Mirzə Hüseyn oğlu (1937-1991)
Musayev Səfiyar Bəylər oğlu (1935-1999)
Musəvi Mir Fəttah Əli oğlu (1891-1919)
Mustafayev Xıdır Həsən oğlu (1905-1975)
Mustafayev İmam Daşdəmir oğlu (1910-1997)
Mustafayev Rüstəm Mamməd oğlu (1910-1940)

N

Nağıyev Murtuza Fətulla oğlu (1908-1975)
Namazəliyev Qurban Hüseyn oğlu (1947-1991)
Neqreyev Vsevolod Fyodoroviç (1900-1967)
Nəbi Xəzri (Babayev Nəbi Ələkbər oğlu) (1924-2007)
Nəcəfov Hüseyn Hümmət oğlu (1907-1967)
Nəcəfov Niyazi Nəcəfqulu oğlu (1922-1991)
Nəsrullayev Nəsrulla Hidayət oğlu (1920-1978)
Nikolski Vasili Alekseyeviç (1882-1967)
Niyazi (Tağızadə-Hacıbəyov Niyazi Zülfüqar oğlu) (1912-1984)

O

Ordubadi Məmməd Səid (Ordubadi Məmməd Səid Hacağa oğlu) (1872-1950)

P

Pirimov Qurban Baxşəli oğlu (1880-1965)
Pişəvəri Seyidcəfər Seyidcavad oğlu Cavadzadə (Xalxali) (1892-1947)
Plavski İqor Aleksandroviç (1939-1991)
Poladov Möhsün Musa oğlu (1905-1966)
Protokovets Yevgeni Georgiyeviç (1931-1989)

R

Rasskazov Vladimir Qriqoryeviç (1927-1969)
Rəfiyev Nəcəfqulu Rəcəbəli oğlu (1912-1970)
Rəhimov Sadıq Hacı Yarəli oğlu (1914-1975)
Rəhimov Süleyman Hüseyn oğlu (1900-1983)
Rəhimov Şəmsi Nuru oğlu (1924-1994)
Rəsul Rza (Rzayev Rəsul İbrahim oğlu) (1910-1981)
Rəsulbəyov Hüseyn Cümşüd oğlu (1917-1984)
Rəsulov Məcid Lətif oğlu (1916-1993)
Rüstəmov Nəbi Rüstəm oğlu (1911-1964)
Rüstəmov Səid Əli oğlu (1907-1983)
Rzayeva Həqiqət Əli qızı (1907-1969)

S

Vaqif Səməd oğlu Vəkilov (1939-2015)
Sabit Rəhman (Mahmudov Sabit Kərim oğlu) (1910-1970)
Sabsay Pinxos (Pyotr) Vladimiroviç (1893-1980)
Sadıqzadə Natiq Sahib oğlu (1942-1988)
Safonov İlya Moiseyeviç (1909-1967)
Sarabski (Rzayev) Hüseynqulu Məlik oğlu (1879-1945)
Seyidzadə Bağır Qasım oğlu (1912-1968)
Səfərov Bəşir Səfər oğlu (1925-1969)
Səfərov Fariz Məcid oğlu (1920-1964)
Səməd Vurğun (Vəkilov Səməd Yusif oğlu) (1906-1956)
Sərdarova Ruba Salman qızı (1897-1965)
Sidqi Ruhulla (Axundov Ruhulla Fətulla oğlu) (1886-1959)
Sultanov Şəmsəddin Qurban oğlu (1917-1976)
Süleyman Nuri (1895-1966)
Süleyman Rüstəm (Rüstəmzadə Süleyman Əliabbas oğlu) (1906-1989)
Süleyman Sani Axundov (Axundov Süleyman Rzaqulu bəy oğlu) (1875-1939)

Ş

Şıxlı İsmayıl Qəhrəman oğlu (1919-1995)
Şuşinski Seyid Mir Möhsün Ağa Seyid İbrahim oğlu (1889-1965)

T

Tağızadə Əli (1883-1966)
Tkaçenko Konstantin Vladimiroviç (1906-1969)
Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu (1895-1981)

V

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu (1925-2009)
Vahid (İsgəndərov Əlağa Məmmədqulu oğlu) (1894-1965)
Veysov Məmməd Kərim oğlu (1900-1974)
Vəkilova Leyla Məhəd qızı (1927-1999)
Vəliyev Əli Qara oğlu (1901-1983)
Vəzirov Süleyman Azad oğlu (1910-1973)

Y

Yaqubov Əhəd Ələkbər oğlu (1908-1979)
Yusif Səmədoğlu (Vəkilov Yusif Səməd oğlu) (1935-1998)

Z

Zaytsev Qriqori Alekseyeviç (1915-1966)
Zeynalov Hacıbaba Məmməd oğlu (1909-1969)
Zeynalova Nəsibə Cahangir qızı (1916-2004)
Zərdabi (Məlikov) Həsən bəy Səlim bəy oğlu (1837-1907)
Züvanov Vladimir Pavloviç (Heybətov Heybət Heybət oğlu) (1898-1959)


Tarix: 06.07.2015 / 17:16 Müəllif: Feriska Baxılıb: 252 Bölmə: Azərbaycan coğrafiyası
loading...