Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

RamazanBaşı suya salmaq

Əgər oruc tutan şəxs başını bütövlüklə qəsdən suya batırsa (suyun altına salsa), hətta bədəni sudan çöldə qalsa da, vacib ehtiyata əsasən, gərək bu orucun qəzasını tutsun. Amma əgər bədəninin hamısı suyun altında, başının bir hissəsi isə çöldə olsa orucu batil olmaz.

Əgər şəxs əvvəlcə başının bir yarısını, sonra o biri yarısını suya batırsa orucu batil olmaz.

Əgər şəxs ixtiyarsız olaraq suya düşsə və ya başının hamısı suya batsa, orucu batil olmaz

Əgər şəxs oruc olduğunu unudub irtimasi qüsl niyyətilə başını bütövlüklə suyun altına salsa orucu və aldığı qüsl səhihdir.

Qeyd: Suyun altına başını salmaq dedikdə, duşun altında çimmək kimi əməl nəzərdə tutulmur. Məsələn hovuza, çaya, Ardı »

Ramazan"QƏDR" SURƏSİNİN QISA TƏFSİRİ

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.
1. Həqiqətən, biz onu (Quranı) Qədr gecəsində nazil etdik.
2. Sən nə bilirsən ki, Qədr gecəsi nədir?
3. Qədr gecəsi min aydan daha xeyirlidir.
4. O gecə mələklər və ruh (Cəbrail) Rəbbinin izni ilə hər bir işdən ötrü yerə enərlər.
5. O gecə dan yeri sökülənə kimi salamatlıqdır!


"Qədr" surəsi Quranın sayca 97-ci surəsidir. Əksər təfsirçilərin fikrincə, bu surə Məkkə şəhərində Həzrət Mühəmməd Peyğəmbərə (s) nazil olmuşdur.
"Qədr" surəsini oxumağın savabı barədə bunu demək kifayətdir ki, Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s) buyurub: "Hər kim bu surəni oxusa, ramazan ayında oruc tutmuş və əhya gecəsində oyaq qalıb ibadət etmiş şəxsin savabı qədər savab Ardı »

RamazanRAMAZANDA QAZANAN VƏ İTİRƏN

[color=#03939b]Şübhəsiz ki, həmd Allahadır. Ona həmd edir, Ondan yardım və bağışlanma diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə yönəldibsə, onu heç kim haq yoldan azdıra bilməz, kimi də haq yolda azdırıbsa, ona hidayət edən olmaz. Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. O, təkdir və şəriki yoxdur. Şəhadət edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və Rəsuludur. Allah Ona, ailəsinə və əshabına xeyir-dua etsin. Ey Allahın qulları! Təqva ilə Allahdan layiqincə qorxun.

Çünki, təqva, yaxşıların malı və xeyirli insanların sərmayəsidir. Ey qardaşlar! Müsəlmanlara, özəl bir şərəfi və dəyəri olan böyük bir ay gəlmişdir. Allah Ardı »

RamazanİNSANLIQLA YAŞID

[color=#fe5e5e]Söz insandan öncə yaradıldı: Əvvəlcə kəlam, sonra isə İnsan yaradılıb. Elə məhz ona görə də kəlam insandan böyükdür.
Allah “OL!” dedi, bütün varlıq aləmi də əmrə təslim olaraq “olmağa” başladı. “Olunca” da zikr və təqdis edərək Rəbbinə ibadət etdi. Günəş şüası, ay nuru, yer təvafı, gül ətri... İNSAN QULLUĞU ilə ibadətdədir.

Allah insanı yaratdı və ona dəyər verərək onunla danışmağa başladı. Ona “olar -olmaz”, “yaxşı - pis”, “gözəl - çirkin” anlayışlarını aşıladı, onların tərifini insanın ixtiyarına vermədi, Özü dəyərləndirdi. Axirətdə Özünün dəyərləndirdiyi bu ölçü ilə insanoğlunu hesaba çəkəcəyini də öncədən ona bildirdi. Bu dəyərlər bütününə İslam adını verdi, insanlığı İslama dəvət etdi. Ardı »

RamazanOruc tutmaq iqtidarında olmayan xəstə

Sual: Vərəm xəstəliyinə yoluxmuş adama oruc tutmaq çox çətindir. O ötən Ramazan ayında oruc tutmayıbsa kəffarə olaraq kasıbları yedizdirməlidirmi? Onu da bilmək lazımdır ki, bu xəstəliyin sağalmaq ehtimalı yoxdur?

Cavab: Əgər deyilən adam həmin xəstəlik üzündən oruc tuta bilmirsə və onun sağalması da imkansızdırsa onda oruc tutmaya bilər. Bunun əvəzində oruc tutmadığı hər bir günün əvəzinə imkanı varsa bir nəfər kasıbı təxminən 1,3 kq xurma, düyü və s. öz ölkəsində adət edilən bu kimi yeməklərlə yedizdirməlidir. Ardı »

RamazanOrucun kəffarəsi (cəriməsi)

4. Əgər şəxs müəyyən gündə oruc tutacağını nəzr etsə və həmin gün oruc tutub qəsdən batil etsə 1-ci bənddə göstərilmiş iki kəffarədən birini verməlidir.

5. Vaxtı ayırd edə bilən şəxs “məğrib olmuşdur”, “şam azanın vaxtıdır” kimi ifadələr deyən bir kəsin sözü ilə iftar etsə və sonradan hələ məğrib (günbatan) vaxtı olmadığı məlum olsa orucun həm qəzası, həm də kəffarəsi ona vacibdir.

6. Əgər bir kəsə kəffarə vacib olsa və bir neçə ilə onu verməsə üstünə bir şey əlavə olunmur.

7. Bir günün kəffarəsi üçün 60 fəqirə təam verməli olan bir şəxs fəqirlərin hər birinə bir müddən artıq təam verə bilməz və bir fəqiri bir Ardı »

RamazanOrucla əlaqəli fətvalar (3-cü hissə)

Ramazan ayının daxil olmasını yalnız Fəcr vaxtı çıxdıqdan sonra eşitmək.

1.Sual: Yatıb qalmaq və ya başqa səbəbə görə Ramazan ayının daxil olmasını yalnız Fəcrin açılmasından (sübh namazının vaxtı daxil olduqdan) sonra eşitmiş adamın orucunun hökmü nədir?

Cavab: Ramazan ayının daxil olmasını Fəcrin açılmasından (sübh namazının vaxtı daxil olduqdan) sonra eşitmiş adam həmin günü oruc tutmalıdır. Lakin həmin günün əvəzinə bir gün qəza tutmalıdır. Çünki o, Ramazan orucunu tutmaq üçün niyətini fəcrin açılmasına qədər etməli idi. Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) səhih hədislərinin birində buyurulur: "Kim Fəcrdən öncə oruc tutmağı niyət etməzsə onun orucu düzgün sayılmaz". Bu rəyi əl-Muvaffəq İbni Qudamə (əl-Muğni) Ardı »

RamazanOruclu olarkən diş çəkdirmək, qan vermək və istimna etmək

Sual- Oruclu adam diş çəkdirə bilərmi?
Cavab-Oruclu olarkən diş çıxartmaq olar və bu zaman gələn qan orucu batil etmir.
Sual- Oruclu adam müayinə üçün qan verə bilərmi?
Cavab- Bəli, bunun oruca heç bir təsiri yoxdur.
Sual-Oruc tutan istimna (onanizm) edərsə orucu batil olurmu? Bu adam kəffarə də verməlidirmi?
Cavab-Oruclu adam istimna edərsə orucu batil olur. O, bu günün əvəzinə bir gün qəza etməlidir. Amma buna görə kəffarə düşmür. Çünki kəffarə yalnız cinsi əlaqədə olmaqla vacib olur. Həmin bu adam etdiyi işə görə tövbə etməlidir.

Şeyx İbn Useymin (Allah ona rəhmət etsin!) Ardı »