Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

RamazanOruclu olarkən sərinlənmək

Sual-
Oruclu olarkən sərinlənməyin hökmü nədir?

Cavab-
Oruclu olarkən sərinlənmək olar. "Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun oruclu olarkən sərinlənmək üçün və susuzluğu yatırmaq üçün başına su tökərdi". Həmçinin Ibni Ömər (Allah ondan razı olsun) susuzluğun və istinin qarşısını almaq üçün paltarını yaş edərdi. Ümumiyyətlə rütubət oruca təsir etmir. Çünki rütubət su kimi mədəyə daxil olmur.

Şeyx İbn Useymin (Allah ona rəhmət etsin!) Ardı »

RamazanON BİR AYIN SULTANI

[color=#173bd3]Bütün ötən günlər ömür təqvimindən düşən yarpaqlara bənzəyirsə, Ramazan ayının mübarək günlərindən ötən hər gün, hər saniyə, hər an belə, daha dəyərli olduğu üçün itkisi də daha ağrılı olur. Ömürdən necə Ramazanlar getmiş... Allahım, daha gözəl və daha bərəkətli Ramazan günləri yaşat bizlərə.

Ramazanın gecələri kimi, gündüzlərinin də qədrini öyrət bizə. Allahım, hər günümüzü Ramazan günləri kimi bərəkətli et. İki günü eyni olan artıq itkidədir, deyə müəllimimiz bizi öyrədib. İtkidən Sənə sığınırıq, Allahım.

Nədir oruc? Nədir Ramazan?... Oruc könül gövhəri olan qəlbimizi Ramazanın aclıq və susuzluq atəşində yandıraraq paslardan təmizlənməsidir...Pas atmış dəmiri odda yandırmadan təmizləmək mümkünmü?

Ərəb dilində Ramazan Ardı »

RamazanOruclu insan gün ərzində səfərə çıxarsa, orucunu aça bilərmi?

Sual: Keçən gecədən oruc tutmağa niyyət edib səhər oruc tutmağa başladım. Gündüz əsnasında səfərə çıxmaq qərarına gəlirəmsə, orucumu aça bilərəm, yoxsa orucu tamamlamalıyam?

Cavab:

Həmd Allaha məxsusdur.

Bəli, gün əsnasında səfərə çıxarsa orucunu aça bilər. Bu İmam Əhmədin (Allah ona rəhmət etsin) rəyidir.

Bax “əl-Muğni”, 4/345

Quran və Sünnə buna dəlalət edir.

Allah təala buyurur: “səfərdə olanlar isə başqa günlərdə eyni sayda (oruc tutmalıdır.)” [əl-Bəqərə 2:185]

Gün ərzində səfər edən kəs “səfərdə” sayılır. Odur ki, orucunu aça bilər və şəriətdə misafirlərə bəxş edilən rüxsətdən (güzəşt,icazə) faydalana bilər.

Sünnədən: Əhməd (26690) və Əbi Davud (2412) rəvayət edirlər ki, Übeyd ibn Cəbr dedi: Ardı »

RamazanRamazan ayı və Ramazan orucu

Allaha həmd, şükür, təriflər olsun hər bir nemətinə görə, həmçinin onun ən böyük nemətlərindən olan bu mübarək Ramazan ayına görə. Biz artıq bu ayın içərisinə daxil oluruq. Allaha çox şükürlər olsun ki, bu ayda bizi yaşadır və bizi saleh əməllərə yönəldir. Allahın rəsuluna, elçisinə və peyğəmbərlərin xatəmi Məhəmmədə, onun ailəsinə, səhabələrinə və onların yoluna gücləri çatan qədər tabe olanlara salam olsun. Amin!

İnşallah ümid edirik ki, tərcümə edib hazırladığımız bu kiçik risalə bütün müsəlman bacı və qardaşlarımız üçün xeyirli və faydalı öyüd olar. Uca Allahdan faydalı olmasını istəyirik. Həmçnin istəyirik ki, müsəlman qardaş və bacılarımız dualarında bizi unutmasınlar. Allah təala hamımızı öz Ardı »

RamazanETİKAF

[color=#b53dd2]Ramazanın son on günündə gecə və gündüz bir məsciddə qalaraq ibadət etməyə etikaf deyilir. Bu kəlməyə lüğətlərdə həbs etmək, bir yerə yerləşmək, oraya bağlanıb qalmaq mənaları verilir. Bir fiqh (İslam hüququ) termini kimi isə ibadət məqsədi ilə bir məsciddə müəyyən qaydalara riayət edib qalmağı ifadə edir. Yəni Ramazan ayında etkafa çəkilmək müəkkəd sünnətdir [1]. Lakin etikaf sünnəti kifayə [2] olduğu üçün bir məhəllədə bir neçə insan etikafa girərsə başqalarının bu sünnəti yaşaması vacib deyil. İmkanı olanlar etikafa girməlidir. Etikafda olanlar məsciddə yeyib içir, orda da yatarlar. Sadəcə dəstəmaz almaq üçün bayıra çıxa bilərlər. On gündən az da etikafa girmək mümkündür. Ardı »

RamazanƏN XEYİRLİ QONAQ: RAMAZAN AYI

Ey müsəlmanlar!.. Bu ay, qəbul və xoşbəxtlik ayıdır. Bu ay, bağışlama və comərdlik ayıdır. Bu ay, yüksəliş və irəliləyişin başlanğıcıdır. Vay tənbəl olanların halına… Ənəs ibn Malik (radiyallahu anhu) qüdsi bir hədisdə Peyğəmbərdən (Sallallahu aleyhi və səlləm) belə buyurduğunu nəql edir:
“Qul mənə bir qarış yaxınlaşsa, mən ona bir arşın yaxınlaşaram. O mənə bir arşın yaxınlaşsa mən ona bir qulaç yaxınlaşaram. Mənə doğru iti addımlarla gəlsə, mən ona doğru qaşaraq gələrəm.” (əl-Buxari.)

Ey müsəlmanlar!.. ALLAH`dan layiqincə qorxun!.. Çünki ALLAH`dan layiqincə qorxmaq axirətdə ən gözəl sonluqdur.
“Ey iman gətirənlər! ALLAH`dan layiqincə qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz halda (müsəlman kimi) ölün!” (Ali İmran surəsi, 3/102.) Ardı »

RamazanRamazan ayında gündəlik ediləcək dualar

Birinci günün duası -İlahi, bugünkü orucumu həqiqi oruc tutanların oruclarından et! Məni qəflətdə olanların qəflət yuxusundan oyat və bağışla!

İkinci günün duası - İlahi, bu gündə məni Öz qəzəbindən uzaq et! Quranı oxumağa, dərk etməyə və buyruqlarını yerinə yetirməyə müvəffəq et!

Üçüncü günün duası - İlahi, bu gündə mənə aydınlıq ver, boş danışıqlardan qoru. Hər bir xeyirdən mənə də nəsib et, ey ehsan edənlərin ən yaxşısı!

Dördüncü günün duası - İlahi, bu gündə göstərişlərini icra etmək üçün mənə güc ver! Sənə şükür etməyi mənə ilham et və eyiblərimi aradan götür!

Beşinci günün duası - İlahi, bu gündə məni bağışlanmaq istəyənlərdən və saleh şəxslərdən et!Ey Ardı »