Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

TibbNəbz

Nəbz (lat. pulsus — zərbə) — ürəkdə qan dövranı ilə əlaqədar arteriya divarlarının təkanvari rəqsi. Daha geniş anlamda nəbz dedikdə qan-damar sistemində ürəyin fəaliyyəti ilə bağlı istənilən dəyişikliklər başa düşülür və buna görə də klinikada nəbzi arterial, venoz və kapilyar nəbzlərə ayırırlar. Ardı »

TibbMədəciklərarası çəpərin qüsuru

Patoanatomiyası

Mədəciklərarası çəpərin qüsurunun ölçüləri müxtəlif ola bilər.
Yerləşməsinə görə təsnifatı:

Paramemmbranoz qüsur – tez rastgəlinən tip, çəpərin yuxarı hissəsində sağ mədəciyin lat. crista supraventricularisin altında yerləşmiş olur.
Qıfvari və ya subarterial ikili qüsur, aortal qapaq yaxınlığında sağ mədəciyə aparan ya açılan trakta yerləşmiş olur.
Çıxacaq şöbəsinin və ya atrioventrikulyar kanalın qüsuru, mədəciklərarası çəpərin arxa hissəsində, üçtaylı qapağın çəpər qapaqcığının altında yerləşmiş olur.
Əyələvi hissənin qüsuru, adətən çoxdəlikli olub, çəpərin trabekulyar və zirvə hissələrində yerləşmiş olur.

Mədəciklərin hipertrofiya ya böyümə dərəcəsi şunt vasitəsi ilə atılan qanın həcmindən və ağciyər hipertenziyasından asılıdır.
Patofiziologiyası

Funksional pozğunluq Ardı »

TibbStenokardiya

Stenokardiya (lat. angina pectoris) — ürək xəstəliyi.

Stenokardiya ürək nahiyəsində başlayan kəskin ağrı ilə xarekterizə olunan ürəyin işemik xəstəliklərindəndir. Ən çox hallarda bu nahiyədə əmələ gələn ağrı hissinə səbəb, ürəyin qanla təminatının müəyyən müddətə pozulmasıdır. Stenokardiya tutması bir çox hallarda ateroskleroz, koronar damar xəstəlikləri, fiziki və emosional gərginlik səbəbi ilə və ya idiopatik olaraq baş verir.

Yayılması
Patofiziologiya
Klinik təzahürlər
Təsnifat
Müalicə
Differensial diaqnostika

Yayılması

Patofiziologiya Patofiziologiyasının əsasında koronar damarlara bağlı olaraq baş verən işemiya durur. Elə xəstəliyin əsas əlaməti - döş sümüyü arxasındakı yandırıcı , Ardı »

TibbAteroskleroz

Ateroskleroz - Arteriya intimasında plazma mənşəli aterogenik lipoproteinlərin toplanması nəticəsində yaranan iltihabi-fibroproliferativ prosesdir. Ateroskleroz ateromalar və ya ateromatoz və ya fibroz-yağlı lövhələr damar mənfəzinə doğru qabaran və mənfəzi daraldan, tunica medianı zəiflədən və ciddi ağırlaşmalar törədə bilən intimal zədələnmələrlə xarakterikdir.

Ateroskleroz əsasən elastik tipli arteriyalarla (məs,aorta,yuxu və qalça arteriyaları)böyük və orta ölçülü əzələ tipli arteriyalarda (məs, koronar və dizaltı arteriayalar) olur. Ardı »

TibbSistola

Sistola (yun. sistoli – yığılma yaxud qısalma) - ürək dövrünün fazası, ürək vurğusu zamanı ürəyin sağ və sol mədəciklərinin əzələsinin yığılması nəticəsində qan sağ mədəcikdən ağciyər arteriyasına, sol mədəcikdən isə aortaya qovulur. Bu zaman ürəyin aorta və ağciyər arteriyası qapaqcıqları açılır, sol ikitaylı və sağ üçtaylı qapaqcıqlar qapanmış olurlar. Nəticə etibarilə yaranan təzyiq sistolik təzyiq adlanır. Sistolik təzyiq ürək əzələsinin qüvvəsindən və onun qovduğu qanın həcmindən, eyni zamanda damar divarlarının müqavimətindən asılıdır. Adətən ürək dayanmaları diastola fazasında baş verir. Yalnız hiperkalimiyalı (qan zərdabında K++ ionunun miqdarının normadan artıq olması) ürək dayanmaları sistola fazasında baş verir.
Ürəyin EKQ müşaiyətilə animasiyası

Sistola fazasının başlanması:

Ardı »

TibbTransplantasiya

Tarix

Dünyada ilk transplantasiya əməliyyatı 1883-cü ildə isveçrəli cərrah Teodor Koxer aparılmışdır: o, gənc kişi xeylağına qalxanabənzər vəzi dərialtı qarın nahiyyəsinə köçürmüşdür .
Növləri

Donordan asılı olaraq orqan köçürülməsi bir neçə cür olur:

avtogen (avtoloq) transplantasiya - eyni insanın bədəninin bir bölgəsindən digər bölgəsinə toxuma köçürülməsi,
allogen transplantasiya - bir insandan başqasına aparılan orqan (toxuma) köçürülməsi,
izogen (singen) transplantasiya zamanı monoziqot (tək yumurta) əkizl
ksenotransplantasiya - bir heyvan növündən başqasına orqan (toxuma) köçürülməsi,
süni orqanlar,
kök hüceyrələrdən orqanların klonlaşdırılması.

Orqanın nəql edildiyi yerdən Ardı »

TibbCəmil Əliyev

Cəmil Əliyev – tibb elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi (2000), Respublika Milli Onkologiya Mərkəzinin direktoru, Rusiya TEA-nın və Azərbaycan MEA-nın akademiki
Həyatı

Əliyev Cəmil Əziz oğlu 1946-cı il martın 30-da Bakıda doğulub. N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. Tibb elmləri doktoru, professordur. 2001-ci ildən Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür.

C.Əliyev həmçinin Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü, Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya Federasiyasının Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü, İngiltərə Nammersmit Kral Universitetinin professoru, Anderson xərcəng əleyhinə Mərkəzin professorudur.

230-dan çox elmi əsəri çapdan çıxıb. 80-ə yaxın elmi əsəri xaricdə çap olunub.

1979-cu ildə yazdığı monoqrafiyaya ("Dərinin bədxassəli şişlərində plastik operasiyalar") görə SSRİ Tibb Elmlər Akademiyasının

N.N.Petrov Ardı »

TibbEmboliya

Emboliya(qəd. yun. ἐμβολή-atılma — qan dövranı pozğunluqlarının ən təhlükəli formalarından biri olmaqla, eyni zamanda damar cərrahiyyəsinin ən asan və ən sürətli müalicə olunan xəstəliklər qrupuna daxildir.
Ümumi məlumat

Embol adətən, trombun qopmuş hissəsi və qan damarı ilə hərəkət edən bir kütlə kimi başa düşülür və qan və limfa damarı keçidinin müxtəlif maddələrlə tutulmasına deyilir.

Əslində bu maddələr ekzogen xarakterli olmaqla normada orqanizmin mayelərində (şirələrində) embol formasında olmur, dövr edən maye sistemində ya sonradan əmələ gəlir (məs, tromb) ya da xaricdən düşür (məs, hava). Embollar ən çox sıxlıqla aşağı ətraf (% 45-60), daha sonra isə yuxarı ətraf damarlarında ( % 9-13) müşahidə olunur.

Tromboz ve emboliya Ardı »