Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

TibbAddiksiya

Addiksiya — hər hansı bir fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq istəyi. Məsələn, alkaqolizm, narkomaniya, siqaret çəkmək, günün çox hissəsini İnternetdə keçirmək də addiksiyaya aiddir.

Alkoqolizm daha çox bir problem kimi fiziki deyil, daha çox psixoloji xarakter daşıyır Ardı »

TibbSidik qaçırma

Növləri

Gərginlik (stress) sidik qaçırması - fiziki gərginlik, öskürmə və asqırma zamanı meydana gələn qeyri-iradi sidik qaçırması.
Dolma (çağırış) tipli - təcili sidiyə getmə tələbatı zamanı sidiyi saxlamama.
Daşma tipli - sidik kisəsinin tam boşaldıla bilməməsi nəticəsində damcılama tərzində davamlı sidik qaçırması
Qarışıq tipli - gərginlik və çağırış tipli sidik qaçırmanın qarışığı: sidiyə getmə çağırışı və fiziki gərginlik, öskürmə, asqırma sonucu meydana gəlir.
Funksional növ - neyro-uroloji səbəblər xaricində yaranan sidik qaçırması (məs., delirium, psixiki pozuntular, sidik infeksiyası, azhərəkətlilik və s.)

Diaqnostika

Xəstəliyin diaqnostikasında əsas üsullar sorğulama, fiziki Ardı »

TibbBronxoskopiya

Bronxoskopiya, traxeobronxoskopiya (yun. βρόγχος - bronxa, nəfəs yoluna; σκοπέω - baxıram) xüsusi cihaz - fibrobronxoskop vasitəsilə bilavasitə tənəffüs yollarının: qırtlaq, nəfəs borusu, bronxların selikli qişalarının, mənfəzlərinin vizual müayinəsi. Fibrobronxoskop fibrooptik liflərdən ibarət, işıq mənbəyi eləcə də manitora çıxışlı videoya fotokamera ilə əlaqələndirilmiş elastik bir boru olub, vasitəsi ilə nəinki vizual müayinə həmçinin üzərində olan manipulyatorlar vasitəsi ilə dioqnostik-labarotor müayinə üçün materiallar: biopsiya, selik, bəlğəm, yad cisim və s. götürmək və bütün icra edilən müdaxiləni yaddaşa köçürüb arxivləşdirmək mümkündür. Bronxoskopiya həm müalicə həm də diaqnostik müayinə məqsədi ilə tətbiq edilir. Ardı »

TibbEmboliya

Emboliya(qəd. yun. ἐμβολή-atılma — qan dövranı pozğunluqlarının ən təhlükəli formalarından biri olmaqla, eyni zamanda damar cərrahiyyəsinin ən asan və ən sürətli müalicə olunan xəstəliklər qrupuna daxildir.
Ümumi məlumat

Embol adətən, trombun qopmuş hissəsi və qan damarı ilə hərəkət edən bir kütlə kimi başa düşülür və qan və limfa damarı keçidinin müxtəlif maddələrlə tutulmasına deyilir.

Əslində bu maddələr ekzogen xarakterli olmaqla normada orqanizmin mayelərində (şirələrində) embol formasında olmur, dövr edən maye sistemində ya sonradan əmələ gəlir (məs, tromb) ya da xaricdən düşür (məs, hava). Embollar ən çox sıxlıqla aşağı ətraf (% 45-60), daha sonra isə yuxarı ətraf damarlarında ( % 9-13) müşahidə olunur.

Tromboz ve emboliya Ardı »

TibbElmira Abdullayeva

Abdullayeva Elmira Ələkpər qızı — azərbaycanlı oftalmoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru.
Həyatı

Elmira Abdullayeva 1948-ci ildə anadan olub. 1972-ci ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun I müalicə-profilaktika fakültəsini bitirib. 1972-ci ildən Z.Əliyeva adına Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunun əyani aspiranturasına daxil olub. 2000-ci ildə Moskva şəhərində "Hipertoniya xəstəliyində gözün hemo-hidrodinamikası" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Z.Əliyeva adına Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunun Tor qişanın və görmə sinirinin patologiyası şöbəsində çalışır.

51 elmi əsərin müəllifidir.

Gözün arxa seqment xəstəliklərində konservativ və ND:YAG lazer müalicəsi (lazerkoaqulyasiya) ilə məşğuldur. Ardı »

TibbKəkələmə

Kəkələmə — normal nitkin pozulması. Kəkələmə xəstəlik olmasa da, bu ciddi bir problemdir.

Kəkələmə çox zaman 3-5 yaşlar arasında olan uşaqlarda inkişaf edir. Oğlanlarda qızlarla müqayisədə bu pozulma daha tez-tez hallarda inkişaf edir. Bu günə kimi tibbdə kəkələmənin inkişaf etmə mexanizmi dəqiq təyin olunmayıb. Kəkələmənin inkişaf etmə səbəbləri arasında:

uşağın baş beyinin funksiyalarının müxtəlif səbəblərə görə (doğuş travması, asfiksiya, baş-beyin travmaları - beyinin silkələnməsi və s., beyini zədələyən infeksiyaların keçirilməsi və s.) pozulması;
ağır psixoloji travmalar - güclü qorxu (və ya bəzən güclü sevinc) və s.
insan psixikasına mənfi təsir edən uzunsürən vəziyyətlər.

Uşaqlarda Ardı »

TibbEozinofillər

Eozinofillər — qranulositlərin bir populyasiyasıdır.

Qanın leykositlərinin 2-5%i onların payına düşür.Onlar adətən ikiseqmentli nüvəli hüceyrələrdirlər.Sitoplazmadaxili qranulları eozin(turş təbiətli boya)boyası ilə rəngləndiyinə görə onlara eozinofillər deyilir.

Ölçülərinə görə qranullar böyük və kiçik eozinofil qranullr olmaqla iki tipə bölünürlər.Böyük eozinofil qranullar elektron mikroskopunda mərkəzi kristalları özək, ətrafı isə matrikslə əhatə olunmuş, diametri təxminən 1 mkm ə bərabər orqanoidlər kimi görünürlər.Onların möhtəviyyatının əsas hissəsini mərkəzdə kristallik formalı əsas qələvi zülalı, matriksində isə peroksidlər və eozinofillərin kation zülalı adlanan molekullar təşkil edirlər.Kiçik qranullarda arilsulfataza və turş fosfataza toplanır. Bu maddələrdən başqa eozinofillərdə həmçinin elastaza , kollogenaza, qlükuronidaza, katepsin, mieloperoksidaza və RNT -aza da aşkar edilmişdir.

Müəyyən stimulların təsirindən Ardı »

TibbHeroin

Heroin və ya Diasetilmorfin (diamorfin) – XIX-XX əsrin əvvəllərində dərman kimi qəbul edilən narkotik növüdür. Formulu: C21H23NO5 Ardı »