Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

EllərCəfərqulu xan Şadlı

Həyatı[redaktə]
Cəfərqulu bəy İbrahim bəy oğlu Xorasan əyalətinin Qoçan vilayətinin Şadlı elinin Yusifsultanlı obasında anadan olmuşdu.

Atasından sonra elbəyi təyin edilmişdi.

Nadirqulu xan Avşar Xorasanda birləşdirmə siyasəti aparanda Aşur bəy Papalı-Avşarla (Sara Aşurbəylinin ulu babası-Ə. Ç.) birləşib tabe olmaqdan imtina etdi.

Nadirqulu xan Quzğana yaxınlaşan kimi təslim oldu. Bağışlandı. Nadir şah Avşar Cəfərqulu bəy xan ünvanı verib Qoçan şadlılarına vəkil təyin etdi.

Ailəsi[redaktə]
Cəfərqulu xanın Nəcəfəli xan adlı oğlu vardı. Ardı »

EllərHüsaməddin xan Səlmasi

Həyatı[redaktə]
Hüsaməddin xan Xosrov xan oğlu Xoy vilayətinin Səlmas şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu.

Hüsaməddin xan Səfirülarifeyn Pərviz xanın nəvəsidir. Azərbaycanın məşhur Zəhəbiyyə silsiləsindəndir. Onun ata-babaları Salmas mahalında yaşam sürən Lək tayfasının başçıları olublar.

Hüsaməddin xan Səlmasi Azərbaycanın tanınmış ariflərindəndir. Bir risalənin müəllifi idi. Bəzi kitabları Təbrizdə çap olunub. Ardı »

EllərQaradağlı eli - Məşhur simaları

Ənsar xəlifə Qaradağlı
Şahverdi xan Qaradağlı
Söhrab bəy Qaradağlı
Mürşüdqulu sultan Qaradağlı
Fərruxzad bəy Qaradağlı
Məhəmməd bəy Qaradağlı Ardı »

EllərCəbrayıllı elinin oymaqları

Cəbrayıllı eli 18 oymaqdan və bir neçə obadan ibarət idi. Öncə oymaqları sadalayaq.

1.Yarəhmədli oymağı
2.Hasanlı oymağı
3.Hacılı oymağı
4.Maşanlı oymağı
5.Eyvatlı oymağı
6.Mirəkli oymağı
7.Veysəlli oymağı
8.Mirzəcanlı oymağı
9.Fuğanlı oymağı
10.Mahmudlu oymağı
11.Çərəkənli oymağı
12.Məzrəli oymağı
13.Alıkovxalı oymağı
14.Hərəküllü oymağı
15.Şayıflı oymağı
16.Hafizli oymağı
17.Çullu oymağı
18.Əhmədli oymağı
Cəbrayıllı elinin tərkibində bir neçə oba da var idi. Həmin obaları sıralayaq.

1.Şıxəliağalı obası
2.Feyzullabəyli (Minbaşılı) obası
3.Cəfərağalı (Məstalıbəyli) obası
4.Hüseynbəyli (Qovşutlu) obası
5.Kazımağalı (Alıbəyli, Kavdar) obası
6.Əbdürrəhmanbəyli obası
7.Şükürbəyli obası
8.Məlikağalı obası
9.Əhmədağalı obası
10.Əliəfəndi (Əfəndilər) obası
1.Abdullabəyli obası
12.Maqsudağalı obası
13.Əliağalı obası
XVIII yüzilin ikinci yarısında Cəbrayıllı elinin el-oymaq başçıları: Nəbi kələntər Vəli ağa oğlu, Şeyxəli ağa Vəli ağa oğlu, Əhmədxan ağa Vəli ağa oğlu, Lütfəli ağa Fuğani ağa oğlu, Mehrəli bəy Fuğani ağa oğlu, Maqsud ağa Fuğani ağa oğlu, Rüstəm bəy Fuğani Ardı »

EllərMükri eli

Soy-kökü[redaktə]
Soy-kökü haqqında müxtəlif mülahizələr var. Bəzi tarixçilər bu eli kürd, bəziləri isə türk kökənli sayırlar.

Monqol fütuhatı dönəmində Azərbaycana, İrana, Kiçik Asiyaya gələn uluslardan biri də Merkitlər idilər. Rojbəyani Mükri sözünü, Mekritdən gəlməsini söyləyib.

Mənbələr mukri(n) və ya muqri(n) tayfalarının avarların tərkibində Qafqaza axını haqqında məlumat verir.

Şərəfəddin Bedlisi, mükrilərin nəsəbin İraqın Şəhri Zur şəhərində yaşayan Mükriyyə qəbiləsinə yetirir. Ardı »

Ellərİbrahimxəlil xan Lək

Həyatı[redaktə]
İbrahimxəlil xan Hacı İsmayıl xan oğlu Xoy vilayətinin Salmas mahalında anadan olmuşdu. Atasından sonra Lək tayfasına başçılıq etmişdi. II rus-İran müharibəsinin iştirakçısı olmuşdu. Abbas mirzə Qovanlı-Qacar tərəfindən dəfələrlə təşəkkür almışdı. 1835-ci ildə Fətəli şah Qacar vəfat edərkən qardaşları və əmiləri tərəfindən müqavimətə rast gələn Məhəmməd şah Qacara yardım etmişdi. Ardı »

EllərÇələbiyanlı eli - Məşhur şəxsləri

Hüseyn sultan Çələbiyanlı— Qızılbaş sərkərdəsi.
Məhəmmədvəli sultan Çələbiyanlı— Qaradağ xanlığının və Qacarlar dövlətinin sərkərdəsi.
Bağır xan Çələbiyanlı — Abbas mirzə Qovanlı-Qacarın sərkərdəsi.
Hacı Rəhim xan Çələbiyanlı — Məşrutə inqilabının əleyhidarı, elbəyi, general.
Oruc ağa Çələbiyanlı - oba yüzbaşısı, Qaradağ xanlığının sərkərdəsi.
Xudayar yüzbaşı Çələbiyanlı — oba yüzbaşısı, II Rusiya-İran müharibəsi iştirakçısı. Ardı »

EllərNəfər elinin tanınmış nümayəndələri

Hüseyn xan Nəfər—Nadir şah Qırxlı-Avşar tərəfindən Baharlı oymağının kələntəri təyin edilmişdi.
Məhəmmədtağı xan Nəfər—atası Hüseyn xandan sonra Nəfər elinin və Baharlı oymağının kələntəri.
Ələkbər xan Nəfər—atası Məhəmmədtağı xandan sonra Nəfər elinin və Baharlı oymağının kələntəri. Ardı »