Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

EllərVarsaq elinin tanınmış nümayəndələri

Yusif bəy Varsaq-I Şah İsmayılın hakimiyyəti illərində dəstə başçısı, Çaldıran savaşında çərxçi idi.
Musa bəy Varsaq-I Şah İsmayılın hakimiyyəti illərində dəstə başçısı
Həsən xəlifə Varsaq-Səfəviyyə ordeninin xəlifəsi, I Şah İsmayılın hakimiyyəti illərində Xorasan əyalətinin Xaf vilayətinin hakimi
Durhəsən xəlifə Varsaq-Səfəviyyə ordeninin xəlifəsi
Qasım xəlifə Varsaq-Səfəviyyə ordeninin xəlifəsi
Məhəmməd bəy Varsaq-Kamax qalasının komendantı Ardı »

Ellərİbrahim xan Şadlı

İbrahim xan Şadlı (?-?) — Şadlı elinin elbəyi, Fətəli şah Avşarın sərkərdəsi.

Həyatı[redaktə]
İbrahim xan Xorasan əyalətinin Qoçan vilayətinin Şadlı elinin Yusifsultanlı obasında anadan olmuşdu.

Atasından sonra elbəyi təyin edilmişdi.

İbrahim xan Fətəli şah Qacarın hakimiyyətinin ilk illərində Əsfərayinin valisi idi. Ardı »

EllərKürəsünnilər

Yaşadıqları yerlər[redaktə]
Güney Azərbaycanda[redaktə]
Kürəsünnilər, əsasən İranın Qərbi Azərbaycan ostanında Xoy və Salmas arasında yerləşən Kürəsünni mahalı adı ilə tanınan bölgədə və Urmiyə ətrafında yaşayırlar.

Urmiyada[redaktə]
Quluncu, Gecin, Vəlində, Xənəyə, Balov, Mirava, Neybin, Balaniş, Dol Dizə, Kəhriz və Kültəpə kəndlərində.
Xoyda[redaktə]
Estiran, Yestikan, Babəkan, Dize, Gərətəpə, Qotur, Mexin, Raviyan, Zeri, Kukut, Almalı, Zeyvə, Hindivan və Körpiran kəndlərində.
Salmasda[redaktə]
Şəkəryazı, İstisu, Qanıyan, Verdan, Ala Sürmə, Şirəki, Silav, Hödər, Haqveran, Çiçək və Mafkəndi kəndlərində.
Həmçinin Rikava, Seremerih, Şeydan, Gulan Yengicə, Ağziyarət ve Şorik kəndlərində də yaşamaqdadırlar.

Türkiyədə[redaktə]
1925-ci ildə Türkiyəyə köçən kürəsünnilər isə, əsasən Van şəhərində və Van ilinin kəndlərində yaşayırlar.

Van şəhərində[redaktə]
İskele, Yalı, Beyüzümü (Şahbağı), Sıhke məhəllələrində
Van ili kəndlərində[redaktə]
Alaköy, Karagündüz, Kasımoğlu, Bardakçı, Lamizgirt, Yumrutepe, Ardı »

EllərQarakeçili eli

Tarixi[redaktə]
Qırıqqalanın tarixi haqqındakı kitabda belə yazılır: "Qarakeçililər, Oğuzların iyirmi dörd qolundan biri olan Bozok qolundandır, Oğuz xanın böyük oğlu Gün xanın mənsub oldugu Qayı boyuna mənsubdurlar. Qarakecili bu boyun ən böyük qəbiləsidir ki, 1219-cu ildə Azərbaycandan Şərqi Anadoluya köç etmişdi. Burada yaşayan insanların adətləri Azərbaycanın Aran bölgəsində yaşayanların, xüsusilə tərəkəmələrin adətlərinə çox oxşayır. Onlar da bir zamanlar Aran bölgəsindəki azərbaycanlılar kimi yayı yaylaqda, qışı qışlaqda keçirirdilər. Aradan uzun əsirlər keçməsinə baxmayaraq, onlar adətlərini hələ də qoruyub saxlamış, bu günədək nəsildən-nəslə ötürmüşlər. Xüsusilə toy və yas adətləri bir-birinə çox bənzəyir". Ardı »

EllərHacıəlili eli

Tarixi[redaktə]
Hacıəlili Qaradağın önəmli ellərindən biridir. Yaylaqları Müşgənbərin yüksək məntəqələri, qışlaqları isə, Xudafərin civarında Araz çayı kənarıdır. El rəisləri, əskidən bəri Hacıəlili xanədanındandır. Bu xanədana mənsub olan Nüsrətullah Əmir Ərşad, son dönəm el rəislərindəndir.

El mənsubları, İran-Rus savaşlarına qatılmışdır. Hacıəlili elinin rəisi/ xanı Əsədullah sultan Hacıəlili, doqquz oğlunu bu savaşda itirmişdir. Ondan sonra, Məhəmmədhəsən bəy və Rüstəm xan el rəisliyini yürütmüşdür. Rüstəm xandan sonra oğlu Məhəmmədhüseyn xan Zərğam-Nizam, elin rəisi/ Sərdari Əşayir olmuşdur. Rüstəm xanın digər oğlu Sam xandır. Öncə “Ərşəd-Nizam”, daha sonra “Əmir-Ərşad” və “Sərdar-Ərşad” ləqəbləri ilə anılmış və Azərbaycan Türk ellərinin ən böyük rəisi/ xanı olmuşdur. Müxbirüssəltənə Hacı Mehdiqulu xan Hidayətin Ardı »

Ellərİrəvan xanlığının nüfuz sahibləri

Şadlinskilər sülaləsi XVII əsrdə yaşayan Binnətalı Sultan adlı bir şəxslə başlayıb və indiki Şadlinskilər onun 4 oğlunun – Aslan Sultan, Kəlbalı Sultan, Niftalı Sultan, Bala Sultan Şadlinskinin nəslindəndirlər. Yaşadıqları İrəvan quberniyasının Vedibasar mahalında Şadlinskilər həmişə tərəqqipərvər və mütərəqqi fikirləri ilə fərqlənib, xalqımızın haqq mübarizəsində ön sıralarda olublar. Bu nəslin kökü orta əsrlər Azərbaycan dövləti olan Şəddadilər dövlətinin qurucularından biri – şadlılar tayfası ilə bağlıdır. Gəncədə yaşayan şadlılar XIV əsrin axırlarında İrəvana köçüblər.

Şadlıların adı İrəvanla bağlı mühüm tarixi hadisələrdə çəkilir. Məsələn, bu qədim tayfanın ağsaqqallarından olan Aslan Sultan Şadlinski 1806-cı ildə Vedibasarın rəisi olub. Rusiya-İran müharibəsinin getdiyi bir vaxtda Paskeviç Aslan Sultanla Ardı »

EllərŞadlinskilər

Soyun tarixi[redaktə]
Azərbaycanın tarixində dəyərli izlər qoymuş, mədəni-maarif, təhsil sahəsində böyük xidmətlər göstərmiş əsilzadə nəsillərdən biri də Şadlinskilərdir. Mükəmməl bir şəcərəsi olan bu nəsil Azərbaycana görkəmli ziyalılar, qəhrəmanlar verib. Onlardan Aslan Sultan Şadlinski, Nəsrulla bəy Şadlinski, Abasqulu bəy Şadlinski, Bilas Şadlinski, Vaqif Şadlinski və digərlərinin fəaliyyəti gələcək nəsillərə örnək ola biləcək səhifələrlə zəngindir.

Bu səhifələri bir daha vərəqləmək, Şadlinskilərlə bağlı xatirələri qələmə almaqda Dövlət Tibb Universitetinin Anatomiya kafedrasının müdiri, professor Vaqif Şadlinski bizə yardımçı oldu. Ardı »