Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

EllərQarakeçili eli

Tarixi[redaktə]
Qırıqqalanın tarixi haqqındakı kitabda belə yazılır: "Qarakeçililər, Oğuzların iyirmi dörd qolundan biri olan Bozok qolundandır, Oğuz xanın böyük oğlu Gün xanın mənsub oldugu Qayı boyuna mənsubdurlar. Qarakecili bu boyun ən böyük qəbiləsidir ki, 1219-cu ildə Azərbaycandan Şərqi Anadoluya köç etmişdi. Burada yaşayan insanların adətləri Azərbaycanın Aran bölgəsində yaşayanların, xüsusilə tərəkəmələrin adətlərinə çox oxşayır. Onlar da bir zamanlar Aran bölgəsindəki azərbaycanlılar kimi yayı yaylaqda, qışı qışlaqda keçirirdilər. Aradan uzun əsirlər keçməsinə baxmayaraq, onlar adətlərini hələ də qoruyub saxlamış, bu günədək nəsildən-nəslə ötürmüşlər. Xüsusilə toy və yas adətləri bir-birinə çox bənzəyir". Ardı »

EllərQaramanlı eli

Tarixi[redaktə]
Bəzi alimlər Qaramanlı soyunun Anadoludan, Qaraman bəyliyindən gəldiyini güman еdirlər. Əslində bеlə dеyil. XIV yüzilliyin sonlarında Bərdə və Gəncəni idarə еdən Tərəkəmə kələntərlərindən birinin adı Qaraman bəy idi. Qaraman bəy Qara Yusif bəy Baranlı-Qaraqoyunluya qulluq еdirdi. Vəfat еdəndən sonra vilayəti oğulları idarə еtməyə başladılar. Еlə bu dönəmdə Əmir Tеymur Barlasın yürüşləri başlandı. Qaraman bəyin oğulları Yarəhməd bəy və Şirzad bəy Əmir Tеymura qarşı çıxdılar. Lakin yеnilib qaçdılar. Əmir Tеymur Qarabağı özünün xas qışlağına çеvirdi. Qaraman bəyin oğulları Qarabağda Əmir Tеymurun vəfatından sonra göründülər. Şirzad bəy Tеymurlulara tabе olub qulluq göstərsə də Yarəhməd bəy Qaramanlı yağılığından əl çəkmədi.

Ölkənin ayrı-ayrı vilayətlərində teymurlulara qarşı Ardı »

EllərDünbililər

Tarixi[redaktə]
Dünbili eli ilk olaraq XI əsrdə ərəb coğrafyaçıların Suriya ilə bağlı məlumatlarda adı çəkilir. Şərəfnamə bu eldən "Dunbuliye Boxti" (Botanlı Dünbililər) deyə bəhs edir. Şərəf xan Bidlisiyə görə Dünbililər sonradan Müsəlmanlaşmış Yezidilərdir, onun qeydinə görə Dünbili bəyləri Sökmənabad mahalını idarə edirdilər. Yenə bir ara Həkkari bəyliyini də Səfəvilərin yardımıyla ələ keçirmişldilər.

Şərəf xan, Dünbililəri Kurmanci ləhcəsində danışan əşirətlər arasında sayır. Hələ də Ərzurum, Urmiya və İraqdakı Dünbililər Kurmanci danıçırlar və bir bölümü Yezidilik inancına sahibdir. Salmas və Xoy bölgesinde yaşayanlar isə Minorskiyə görə XVIII əsrdə Azərbaycanlılaşıblar. Bu gün etibariyle sadəcə Azərbaycan dilində danışırlar.

Dünbili elinin nümayəndələri XVIII əsrdə Xoy xanlığı və Təbriz xanlığının Ardı »

EllərŞadlinskilərin böyük şəcərəsi

Azərbaycan tarixində mühüm işləri ilə yadda qalan, mədəni-maarif, təhsil sahəsində böyük xidmətlər göstərmiş tanınmış nəsillər olub. Həmin nəsilləri bu gün də insanlar böyük hörmət və ehtiramla xatırlayır. Belə əsilzadə nəsillərdən biri də Şadlinskilərdir. Mükəmməl bir şəcərəsi olan bu nəsil Azərbaycana görkəmli ziyalılar, qəhrəmanlar verib. Onlardan Aslan Sultan Şadlinski, Nəsrulla bəy Şadlinski, Abbasqulu bəy Şadlinski, Bilas Şadlinski, Vaqif Şadlinski və digərlərinin fəaliyyəti gələcək nəsillərə örnək ola biləcək səhifələrlə zəngindir. Şadlinskilər sülaləsi XVII əsrdə yaşayan Binnətalı Sultan adlı bir şəxslə başlayıb və indiki Şadlinskilər onun 4 oğlunun - Aslan Sultan, Kəlbalı Sultan, Niftalı Sultan, Bala Sultan Şadlinskinin nəslindəndirlər. Yaşadıqları Irəvan quberniyasının Vedibasar mahalında Ardı »

EllərÇələbiyanlı eli - Məşhur şəxsləri

Hüseyn sultan Çələbiyanlı— Qızılbaş sərkərdəsi.
Məhəmmədvəli sultan Çələbiyanlı— Qaradağ xanlığının və Qacarlar dövlətinin sərkərdəsi.
Bağır xan Çələbiyanlı — Abbas mirzə Qovanlı-Qacarın sərkərdəsi.
Hacı Rəhim xan Çələbiyanlı — Məşrutə inqilabının əleyhidarı, elbəyi, general.
Oruc ağa Çələbiyanlı - oba yüzbaşısı, Qaradağ xanlığının sərkərdəsi.
Xudayar yüzbaşı Çələbiyanlı — oba yüzbaşısı, II Rusiya-İran müharibəsi iştirakçısı. Ardı »

EllərHacıəlili eli

Tarixi[redaktə]
Hacıəlili Qaradağın önəmli ellərindən biridir. Yaylaqları Müşgənbərin yüksək məntəqələri, qışlaqları isə, Xudafərin civarında Araz çayı kənarıdır. El rəisləri, əskidən bəri Hacıəlili xanədanındandır. Bu xanədana mənsub olan Nüsrətullah Əmir Ərşad, son dönəm el rəislərindəndir.

El mənsubları, İran-Rus savaşlarına qatılmışdır. Hacıəlili elinin rəisi/ xanı Əsədullah sultan Hacıəlili, doqquz oğlunu bu savaşda itirmişdir. Ondan sonra, Məhəmmədhəsən bəy və Rüstəm xan el rəisliyini yürütmüşdür. Rüstəm xandan sonra oğlu Məhəmmədhüseyn xan Zərğam-Nizam, elin rəisi/ Sərdari Əşayir olmuşdur. Rüstəm xanın digər oğlu Sam xandır. Öncə “Ərşəd-Nizam”, daha sonra “Əmir-Ərşad” və “Sərdar-Ərşad” ləqəbləri ilə anılmış və Azərbaycan Türk ellərinin ən böyük rəisi/ xanı olmuşdur. Müxbirüssəltənə Hacı Mehdiqulu xan Hidayətin Ardı »

EllərSəngsər eli

Səngsər eli əsasən İranın Simnan ostanında Mehdi şəhr(Səngsər) şəhərində yaşayırlar amma köç ərazilərinə Tehran, Qəzvin, Gülüstan, Mərkəzi, Qum,Rəzavi Xorasan, Şimali Xorasan, Cənubi Xorasan, Gilan, Mazandaran, İsfahan ostanlarıda daxildir. Səngsərlər səngsər dilində danışırlar, müsəlman (şiə) və bəhaidirlər. Onlar dünyanın ən uzun miqrasiya marşrutunu keçirlər. Belə ki, onların ən uzaq yaylaq və qışlaq nöqtəsinin məsafəsi 1500 km-dən çoxdur. Ardı »

EllərBəkəki eli

Bəkəki eli İranın Fars ostanında Şiraz şəhərinin Kuhmərə Sorxi məntəqəsinin Mərvək dağında yaşayan eldir.Bəkəkilər Kuhmərə dilinin Bəkəki dialektində danışırlar və şiədirlər.

Oymaqlar[redaktə]
Rəyisi Ardı »