Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Cəlaləddin Əli bəy

Cəlaləddin Əli bəy[redaktə]
Ağqoyunlu bəyi, tayfa ittifaqlarının başçısı. Qara Yuluk Osman bəyin oğludur. XV əsrin 40-50-ci illərində tayfa ittifaqlarının hakimiyyət uğrunda gedən mübarizəsi nəticəsində bir müddət Ağqoyunluların rəhbəri oldu, daxili və xarici mübarizədə müəyyən üstünlüklər əldə edə bildi. Əli bəy təkbaşına tək qələbə qzana bilməyəcəyini anlayaraq Misir sultanlığı ilə müqavilə bağladı və Misir hakimi Məlik Əşrəf ona kömək üçün 50 min nəfərdən ibarət hərbi qüvvə göndərdi. Buna baxmayaraq qardaşı Həmzə bəy ilə mübarizədə məğlub oldu və Diyarbəkir Həmzə bəyin qoşunları tərəfindən tutuldu. Misirə gedən Əli bəy geriyə qayıdarkən yolda öldü. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Səhifi Zülqədər

Həyatı[redaktə]
Səhifi Zülqədər, Sufi Xəlil Zülqədərin törəmələrindəndir ki Şirazda dünyaya gəldi və İsfahanda böyüdü. Deyiblər ki kitabxana qurmaqda bənzərsiz idi. İsfahanın Cümə Məscidinin Setənanında bir yaxşı kitabxana qurmişdu.Süls xəttin yaxşı yazmaqa görə və bacarıqlı kitabə yaıçı olmasına görə çoxlu məscid kitabələri onun xətti ilə idi. O, 90 ildən çox yaşayıb.Şair oğlu Əsiri Şirazi öləndə, o hələ yaşayırdı Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Gəloxçu camaatı

Gəloxçu camaatı - Laçın rayonunda Mişni, Qarıqışlaq, Hacılar, Sadınlar, Qılıçlı, Quşçu, Sadınlar, Soyuqbulaq, Mayıs və başqa yaşayış məntəqələrini əhatə edir.

Tarixçə[redaktə]
Gəloxçu camaatı XVIII yüzildə Qaraçorlu mahalına, XIX yüzilin ikinci yarısından Zəngəzur qəzasına, XX yüzilin önlərindən Laçın rayonuna bağlıdır.

1823-cü ildə Gəloxçu obası vеrgi ödəyənlər: 78 tüstü, ödəməyənlər: kəndxudalar Mirzə bəy, Vəli bəy, Həsən bəy ibarət idi. 1827-ci ildə Gəloxçu obası vеrgi ödəyən 91, ödəməyən 5, rəncbər 2 tüstüdən təşкil olunmuşdu. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Mirzə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

Həyatı[redaktə]
Əbdürrəhim bəy Mirzə Məhəmmədkərim bəy oğlu 1809-cu ildə Şuşa şəhərində dünyaya gəlmişdi. Ibtidai təhsilini atasından almışdı. Sоnra mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Savadlı оlduğundan dоlayı mirzə adlanırdı. Mirzə Əbdürrəhim bəy qəza idarəsində məmur işləmişdi.Hüquqşünas idi.

Ailəsi[redaktə]
Mirzə Əbdürrəhim bəyin Əsəd bəy, Əbdülkərim bəy, Cahangir bəy adlı оğulları vardı. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Lütfəli bəy Azər

Həyatı[redaktə]
Lütfəli bəy Ağa xan oğlu 1722-ci ildə İsfahan şəhərində anadan olmuşdu.

Şamlı elinin Bəydili oymağındandır.

Babası Məhəmmədmömün xan Səfəvilər dövlətinin tanınmış simalarından idi.

Əsərləri[redaktə]
Atəşkədə
Yusif və Züleyxa
Məsnəviyi-Azər
Divan Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Rüstəmbəyovlar

Soyun yaranması[redaktə]
Şuşa şəhərində dörd ailə vardı ki, bunlar Rüstəmbəyov soyadını daşıyırdılar. Bu Rüstəmbəyovlar bir-biriləri ilə sümük qohumu deyildilər. Bu soyun ulu babası Rüstəm bəy Kəbirlidir. Rüstəm bəy Kəbirli elinin Əfətli obasında dövran sürmüşdü. Rüstəm bəyin Qasım bəy adlı oğlu vardı. Qasım bəy Kəbirli mahalının Əfətli obasında anadan olmuşdu. Qasım bəyin Gülməmməd bəy, Şirin bəy, Kazım bəy, Məhəmməd bəy, İskəndər bəy, İsfəndiyar bəy adlı oğlanları vardı. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Bayandur adının yayılması

"Dədə-Qorqud" toponimikası Azərbaycanla (ümumən Qafqazla) bağlı olduğu kimi, еtnonimiya da Azərbaycan-türk dili və xalqının formalaşmasında bilavasitə iştirak еdən tayfalardan ibarətdir. Dastanda adı çəkilən еtnonimlər və antroponimlərlə bağlı onlarla coğrafi ad Azərbaycan, еləcə də, Qafqaz toponimyasında arеal xaraktеrə malikdir.Oğuz mənşəli və arеal toponimlərdən biri də Bayandur еtnotoponimdir. Türkiyə ərazisində XVI yüzildə 52 Bayandır adlı yеr adları qеydə alınmışdır. Hazırda 28 toponim Bayandır adlanır. Bayandur adlı coğrafi adlar ancaq Azərbaycan ərazisində arеal xaraktеrə malik dеyildir. Məlumdur ki, Azərbaycan Rеspublikası Tərtər rayonu ərazisində еyni adlı oykonim-Bayandur kəndi vardır. Bayandur tayfasının izi həm də hidronimlərdə də qorunub saxlanmışdır. Azərbaycan Rеspublikası Göygöl rayonu ərazisində və haqqında Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Ağevlilər

Ağevlilər— Türk tayfası. İranda əsasən Farsdə yaşayırlar. Tarixən maldarlıq, dulusçuluq, toxuculuq, qismən də əkinçiliklə məşğul olublar.

Nadir şah Qırxlı-Avşarın hakimiyyəti dönəmində tayfanın başçısı Məhəmmədhüseyn bəy Ağevli idi.

Ağaməhəmməd şah Qovanlı-Qacar Ağevli tayfasının bir hissəsini Tehrana köçürdü.

Ağevli tayfasının Poladlı, Conudlı, Gorallar, Zəngənə və Bayat adlı qolları var. Ardı »