Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Gülməmməd bəy Rüstəmbəyov

Həyatı[redaktə]
Gülməmməd bəy Qasım bəy oğlu 1770-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı.Sonra mədrəsədə oxumuşdu. İbrahimxəlil xan Cavanşirə, sonra Mehdiqulu xana xidmət etmişdi. 1822-ci ildə xan İrana qaçandan sonra ruslara qulluq göstərmişdi. 1826-cı ildə üsyan edən Qarabağ bəylərinə qoşulmuş, lakin tutulmuşdu.Poruçik Gülməmməd bəyin tutulma nədəni: Özü Mehdiqulu хanın yanına qaçarkən yoldan qayıtmışdı. Tezliklə bağışlandı. Şəhər deputatları onu Moskvaya, çarın taczüzarlığına göndərdilər. Oğulları Rüstəm bəy və Ağa bəy də Mehdiqulu хanın yanına qaçarkən yolda yaralandılar. Onları yaralı halda Vərəndə mahalının Çanaqçı kəndinə gətirdilər.Gülməmməd bəy 1831-ci ildə Qarabağ atlı alayının başçısı (komandiri) idi. O, kapitan rütbəsi daşıyırdı. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Sultan Əhməd bəy

Həyatı[redaktə]
Gödək Əhməd bəy Uğurlu Məhəmməd mirzənin oğludur. İstanbulda anadan olmuşdu. Sultan Rüstəm bəyin hakimiyyətindən narazı olan Ağqoyunlu bəyləri İstanbula II Bəyazidə məktub yazıb, Gödək Əhməd bəyin Təbriz taxtını tutmaq üçün göndərilməsini xahiş еtmişdilər. Osmanlı sultanı tеzcə ona xеyli qoşun vеrib, Hüsеynəli bəy Tərxanı da sərkərdə yapdı. Üstəlik xеyir-duasını da vеrəndən sonra Azərbaycana göndərdi. Rüstəm bəyin əmirlərindən olan Hüsеyn bəy Əlixani Gödək Əhməd bəyin adına xütbə oxutdurub, sikkə basdırdı.

1497-ci ildə Gödək Əhməd bəy Təbriz taxt-tacına yiyələnən kimi Hüsеyn bəyi öldürdü. Adlı-sanlı ağqoyunlu əmiri Müzəffər bəy Pörnəkin də qətlinə fərman vеrdi. Əmirləri özündən incik saldı. Hеç bir əmirə tiyul-soyurqal vеrmədi. Onun hakimiyyətindən narazı Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Struxatlar

Struxatlar – Midiya tayfa ittifaqına daxil olan tayf.ardan biri.

Bu tayfa iliin tədqiqatlarda irandilli sayılmışdır. Halbuki, bu etnonimin sonundakı xat komponenti skiflərdə Avxat, müasir türk xalqlarında sarkat və b. tayfaların adlarında da vardır. Şübhəsiz ki, Herodot, ya da məlumatçısı bu adı təhrif etmişdir. Q. Qeybullayev qeyd edir ki, qədim yunan dilində ş, ç sözləri olmadığına görə, bu etnonim Şatarkat formasında səslənmiş ola bilər. Midiyada Şetar er. əv. 714-cü il, Albaniyada erkən orta əsrlərdə Şatar (Gəncə ilə Bərdə arasında, ), müasir Şatarlı toponimləri bu etnonimlə bağlıdır. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Sultan Babur - Soyu və ailəsi

Babur ata tərəfdən Teymurilər sülaləsindən, ana tərəfdən isə Çingizlilər sülaləsindəndir. Baburun atası Əmir Teymurun nəvəsi olan Ömər Şeyx Mirzə Barlas idi. Baburun anası isə Çingizlilər nəslindən olan Yunus xanın qızı Qutluq Nigar xanım idi.

Baburun ata tərəfdən mənsub olduğu Teymurilər sülaləsinin əsasını qoyan Əmir Teymur əslən barlas boyundandı. Barlaslar Orta Asiyada yaşayan türkləşmiş monqol boyu idi. Monqolların gizli tarixi (rus. Монголын Нууц Товчоо) adlı əsərə görə barlaslar boruciginlərlə bir soydan gəlir. Karçar barlaslar barlas boyunun qurucu əcdadlarıdır. Monqolların gizli tarixi XIII əsrdə Ögedey xana yazılmış epik əsərdir. Bu əsərdə göstərilir ki, Karçar barlaslar eyni zamanda Çingiz xanın əcdadı olan əfsanəvi monqol lideri Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Azərlər

Tarixi[redaktə]
Azərlərlə bağlı ilk qeydlər Assur mənbələrindədir. M.ö. VIII əsrin son rübündə II Sarqon o vaxt Arrapha adlanan indiki Kərkük bölgəsindən Urmu gölünün cənubundakı Mazamua bölgəsinə gedən "şah yolu" haqqında fərman vermişdi ki, bu yol təmir edilsin. Fərmanın icrası ilə bağlı məlumat verən şəxs kitabənin sonunda yazır:

1. TA* ŞA-bi URU.sa-re-[e]
2 a-di URU.BAD – a-ta-na-t[e]
3 ana-ku u-pa-sa-ak
4 TA* URU.BAD – a-ta-na-t[e]
5 a-di URU.BAD –ta-li-ti
6 URU. arrap-ha!-a-a u-pa-su-ku
7 TA* URU.BAD – ta-li-ti
8 a-di ŞA-bi URU. a-za-ri
9 [a-na-ku-m]a u-pa-sa-ak…

I remove […] from Sare to Dur-Atanate, the Arraphaeans remove […] from Dur-Atanate to Dur-Taliti, [I] remove [the…] again from Dur-Taliti to Azari….

"Mən yenidən Sare şəhərindən Dur-Atanate Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Kəbirli Elinin məşhur nümayəndələri

Kəbirli elindən xeyli şairlər və yazıçılar çıxıb. Şairlərdən Qazı Mirzə Əli bəy mirzə Haqverdi bəy oğlu (?-1840), Qazı Mirzə Əbülqasım bəy Mirzə Əli bəy oğlu (1803-?), Mirzə Haqverdi bəy Mirzə Əli bəy oğlu Səfa (1805-1881), Abbas bəy Həsən bəy oğlu Pərioğlu (1830-1886), Ismayıl bəy Mirzə Allahqulu bəy oğlu Darğa (1840-1891), Həsən bəy Alı yüzbaşı oğlu (1841-1904), yazıçılardan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev (1870-1934), İskəndər Novruzlu (1917-1958,) Süleyman Sani Axundov (1875-1939) və başqalarını göstərmək olar. Kəbirli eli bir çox şöhrətli oğulları ilə ünlüdür. Birər-birər sadalamağa yazımızın həcmi imkan vermir. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Midiyalılar

Midiyalılar, Madalılar – – e.ə. 9-7 əsr aşur mənbələrinə görə İran yaylasının Xəzər dənizindən cənubda – təqribən, indiki Zəncan-Həmdan, Qəzvin-Tehran zonasında, həmçinin şərqə və cənub-şərqə doğru uzanan rayonlarda məskunlaşmış xalq. Midiyalıların ölkəsi İranın şimal-qərbində, indiki Azərbaycan, Kürdistan və Kermanşahin bir hissəsində yerləşirdi.

Midiyalılar haqqında ilk məlumat e.ə 9 əsrin 30-cu illərinə aiddir. Müxtəlif dövr mənbələrində onlar amadai, madai, matai (aşur), maday (qədim yəhudi), maktape ( yeni elam) mada (qədim fars) medoi (qədim yunan medoi; müqaysə et. Kipr mənbələrindəki "madoi"la) medi (latın), mark (qədimi erməni) adları ilə məlumdurlar. Bu adların hamısı nəticə etibarilə Midiyanın etnonimi "mada"dan yaranmışdır. Etimoligiyası dəqiqləşdirilməsə də yəqin ki, mütəxəssislərin Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Gəray Vəlibəyov

Həyatı[redaktə]
Gəray İldırım bəy oğlu Vəlibəyov 1918-ci ildə Ağdam rayonunda anadan olub. Orta təhsilini Ağdam rayonunda alıb. Hərb sənətinə olan marağı onu Gürcüstanda yerləşən Hərbi məktəbdə təhsilini davam etdirməsinə səbəb olub. Məktəbdə fiziki hazırlığı və hərb sənətinə həvəslə yiyələnməsi atası tərəfindən sevinclə qarşılanmışdır. Sonra atası İldırım bəy Vəlibəyovun məsləhəti ilə Gürcüstanda təhsilini leytenant rütbəsində başa vuran Gəray təhsilini davam etdirmək üçün Moskva şəhərinə gedib və orada yerləşən M.V. Frunze adına Moskva Hərbi Akademiyasına daxil olub. 1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi başlayanda Akademiyanın son kursunda təhsil alan gənc zabit Gəray Vəlibəyov hərbi mütəxəssis kimi müharibəyə göndərilib.

1945-ci il müharibəni qələbə ilə başa vuran podpolkovnik Ardı »