Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Sultan Əlvənd

Həyatı[redaktə]
Sultan Əlvənd bəy Əbdülizz Yusif mirzənin oğludur. 1498-ci ildə taxta əyləşmişdi. Lakin Əzizkənd yaxınlığında Sultan Əlvənd bəyi məğlub еdən qardaşı Məhəmmədi mirzə hakimiyyəti ələ kеçirdi. 1499-cı ilin axırlarında Məhəmmədi mirzə əmisi oğlu Sultan Murad bəy tərəfindən öldürüldü. Ağqoyunlular taxt-tacının iddiaçısı olan Sultan Əlvənd və Sultan Murad bəy arasında 1500-cü ildə Əbhərdə bağlanan sazişə əsasən Ağqoyunlular dövləti iki hissəyə bölündü. Qızılüzən çayı sərhəd olmaqla Iraqi Əcəm, Iraqi Ərəb, [Fars və Kеrman Sultan Murad bəyin, Azərbaycanın Kürdən cənubdakı vilayətləri və Еrmənistanın bir hissəsi Sultan Əlvənd bəyin hakimiyyətinə kеçdi. Qızılbaşlara qarşı döyüşə hazırlaşan Sultan Əlvənd bəy 1501-ci ilin yazında Naxçıvan yaxınlığındakı (Şərurda) vuruşmada, I Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Padar eli

Padar elinin adaçımı haqqında. El öz adını ünlü monqol sərkərdəsi Baydar noyondan alıb. Baydar adı işlənə-işlənə Padar biçiminə düşüb. Badar sözü türk dillərində "kiçik tarla", "dağınıq sahə", "kiçik ərazı" anlamlarında da işlədilir. Dilimizin yaddaşında padar-bucaq frazaloji ifadəsi yaşayır. "Padar-bucaq" ifadəsi xaraba, uçuq-sökük, qarət olunmuş yer və başqa anlamlarda işlənir. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Qədim türklərdə oğlan uşağına advermə mərasimi

Qədim türklər min illər boyu müharibələr, hərbi yürüşlər, başqa xalqlarla toqquşmalar şəraitində yaşamışdır. Ona görə də oğlan uşaqlarının gələcəkdə igid, bahadır, yaxşı atıcı, mətanətli, sağlam, vuruşqan, qüvvətli, adlısanlı, həm də tabeliyində olanlara qarşı mərhəmətli, ağıllı, nəhayət, qızıl və daşqaşla varlı olması arzusu ilə valideynləri onlara bu sifətləri bildirən adlar qoyurdular.

Əgər bu çarın adı assur dilində qeyd olunan formada, yəni Tuqdame olmuşsa, onda onun qədim türk dillərindəki tuq "döyüş bayrağı" (belə bayraq müqəddəs sayılırdı) və tomay "sipər" və ya toma "bəzək" sözlərindən ibarət olduğunu güman etmək olar. Belə halda Tuqdame əslində Tuqdomay "tuq-sipər", ya da Tuqtoma "tuqun bəzəyi" (məcazi mənada "döyüşdə əlində Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Herat bəylərbəyi

Bu zaman özbəklərlə döyüşdə böyük şücaət və cəsurluq nümayiş etdirmiş şamlı tayfasının başçısı Hüseyn xan əvvəlki mühasirə zamanı ağır vəziyyətə salınmış, ərzaq cəhətdən korluq çəkən Heratın hakimi vəzifəsini tutmuşdu. Qızılbaş qoşunu Xorasanı tərk edən kimi, Übeydulla xan yenidən bura hücum etdi və Hüseyn xanın azsaylı qızılbaş dəstəsi ilə qoruduğu Heratı mühasirəyə aldı. Çuxa Sultan qızılbaş qoşununu Heratda mühasirəyə düşənlərə köməyə göndərməyi yubandırdı. Çuxa sultanın, onun özbəklərin əlinə düşməsini istədiyini yaxşı başa düşən Hüseyn xan Übeydulla xanla danışıqlara başladı. Ona maneəsiz olaraq öz dəstəsi ilə şəhəri tərk etməyə və Sistandan keçərək Şiraza geri çəkilməyə icazə verildi21. Hicr 937-ci il zülqədənin 2-də (1531-ci Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Qarqarlar

Qarqarlar – Azərbaycan türklərinin təşəkkülündə mühüm rol oynamış qədim türkdilli tayfalardan biri.

Qarqarlar əsasən Qarabağ ərazisində yaşamışlar.[1] Tarixin müxtəlif dövrlərində bu və ya digər səbəblərdən Qarabağ ərazisi XII-XIII əsrlərə kimi müxtəlif adlar daşımışdır. Bu adlar bəzən paralel olaraq işlənmiş və Qarabağın ayrı-ayrı əyalətlərini əhatə etmişdir. Antik və ilk orta əsrlərdə Qarabağın bir hissəsi Qarqarlar ölkəsi adlanmışdır. Əsasən indiki Qarqar çayı hövzəsində yaşamış qarqar tayfası qədim müəlliflərin verdiyi məlumata görə, Alban tayfa ittifaqına daxil idi. Qarqarlar haqqında məlumat verən müəlliflər, onu Qafqaz Albaniyasının ən qədim və ən iri tayfalarından biri hesab etmiş və ilk orta əsrlərdə onların Mil düzünün bir hissəsinə yayıldığını göstərmişlər. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Mirzə Möhbəli xan Yekani

Həyatı[redaktə]
Möhbəli xan ibn Mirzə Məhəmmədtağı 1834-ci ildə Mərənd bölgəsinin Yekan mahalında anadan olmuşdur. Mir Qılınc xan Babanın törəməsindəndir. Naziməddövlə ləqəbini daşıyırdı.

İbtidai təhsilini atasından almışdı. Təbrizdə mədrəsə təhsili aldıqdan sonra Mərəndə qayıdıb, yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. Divanı var.

Mirzə Möhbəli xan Yekani 1890-cı ildə vəfat edib.

Ailəsi[redaktə]
Mirzə Möhbəli xanın Cahangir xan adlı oğlu vardı. Ardı »

Azərbaycanla bağlı tayfa və qəbilələr‎Əli bəy Zülqədər

Həyatı[redaktə]
Əli bəy 1515-ci ildən 1522-ci ilədək Zülqədəroğulları bəyliyinin hökmdarı olmuşdu. 1515-ci ildə Maraş və çevrəsi osmanlılar tərəfindən fəth edildi. Ancaq Zülqədəroğulları bəyliyinə həmən son verilmedi. Yavuz Sultan Selim, Zülqədərli torpaqlarının idarəsini Şahsuvaroğlu Əli bəyə verdi. Əli bəyin Zülqədərli hökmdarı, yoxsa Osmanlı dövlətinin bir valisi olduğu açıqca bəlli deyildi. Şahsuvaroğlu Əli bəy Maraş və Əlbistan civarından əsgər toplayaraq, Yavuzun məmlüklərin üstünə etdiyi səfərlərdə iştirak etdi. 1516-cı ildə Nizip civarında Mercidabık savaşında osmanlı ordusu məmlük ordusunu ağır bir məğlubiyyətə uğratdı. Məmlük sultanı Kansu Gavri məğlubiyyətin üzüntüsündən öldü. Onun yerinə Tumanbay məmlük sultanı oldu. Əli bəy bu savaşın qazanılmasında böyük qəhrəmanlıqlar göstərdi. Antəb və Ardı »