Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Şairlər və YazıçılarBayraməli Abbaszadə

Abbaszadə Bayraməli Abbas oğlu – görkəmli molla nəsrəddinçi şair, "Qızıl qələmlər" ədəbi cəmiyyətinin üzvü (1923).
[redaktə]
Həyatı

Bayraməli Abbaszadə 1869-cu ildə Cənubi Azərbaycanın Sərab mahalının Dünni kəndində rəncbər ailəsində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini kənd mollaxanasında almış, ilk satirik şerini "Mirzə Gülzar", "Gülzari-Sərabi" imzaları ilə yazmışdır. Sərabdan Bakıya ilk gəlişi XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Burada "Qafqaz Merkurisi" körpüsündə liman fəhləsi işləmişdir. İlk publisistik yazısını "Molla Nəsrəddin" səhifələrində "Hambal" ləqəbi ilə çap etdirmişdir (1906). Cənubi Azərbaycanda başlayan milli azadlıq hərəkatında iştirak etmək üçün Təbrizə getmişdir. Səttarxanın məşrutə hərəkatına qoşulması onun bir şair kimi formalaşmasına ciddi təsir göstərmişdir. Təbriz dövri mətbuatında "Azərbaycan" (1906), "Əncüman" (1907), "Mücahid" Ardı »

Şairlər və YazıçılarHidayət Əfəndiyev

Hidayət Əfəndiyev (1 avqust 1908-ci il- 1979-cu il)—Ədəbiyyatşünas alim.

Yaradıcılığı

Hidayət Əfəndiyevin özü barəsində "Kommunist" qəzetinin 1937-ci ilin 6 may tarixli sayında "İki üzlü tənqidçi haqqında" adlı məqalə yer alıb. Çoxdan bəri hər yerdə özünü tənqidçi kimi qələmə verən Hidayət Əfəndiyev bundan hələ heç bir nəticə çıxarmamışdır.

H.Əfəndiyev hazırda yazıçılar ittifaqı və "Ədəbiyyat qəzetinin" tənqid seksiyasının rəhbəridir.

H.Əfəndiyevin son 5-6 ay müddətində verdiyi 3-4 məhsulun dolaşıq olduğunu ittifaq hələ bu vaxtadək aydınlaşdırmamış, aydınlaşdırmışsa da ört-basdır etmişdir.

H.Əfəndiyev son iki yazısında oxucuları çaş salmışdır. O, yazılardan biri Çəmənzəminlinin "Studentlər"i haqqında olan ikiüzlü tənqiddir.

Yazıçı Çəmənzəminli üç-dörd ay əvvəl tamamilə ifşa edilməmişdi.

Onun səhvləri bütünlüklə aşkara çıxarılmamışdı. Tənqidçi Hidayət o Ardı »

Şairlər və Yazıçılarİmran Qasımov

Qasımov İmran Haşım oğlu (1918-1981) – dramaturq və kinossenarist, (1939-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının-nın üzvü, əməkdar icnəsənət xadimi (1960), Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı (1986), Azərbaycanın xalq yazıçısı (1979).

Həyatı
1918-ci il noyabrın 25-də Bakıda anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir.
Moskvada kino-ssenaristlər şöbəsinin rəisi, Azərbaycan Nazirlər Soveti yanında Kinematoqrafiya Komitəsi sədrinin biricni müavini, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında dramaturgiya üzrə məsləhətçi (1953-1954), "Literaturnıy Azerbaydjan" jurnalının baş redaktoru (1954-1956), Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı idarə heyətinin biricni katibi (1975-1981) vəzifələrində çalışmışdır.
Lenin , "Qırmızı Əmək Bayrağı", "Şərəf nişanı" ordenləri, SSRİ medalları və Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltiıf edilmişdir.
"Uzaq sahillərdə" (1954), "İllər keçir" Ardı »

Şairlər və YazıçılarEynulla Ağayev

Ağayev Eynulla Xankişi oğlu – nasir, 1955-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.
[redaktə]
Həyatı

Eynulla Ağayev 1907-ci il dekabrın 31-də Bakının Ramana kəndində, neftçi ailəsində doğulmuşdur. İbtidai təhsilini kənd məktəbində almışdır. 1926-cı ildə Sabir adına 23 saylı ikinci dərəcəli məktəbdə təhsilini davam etdirmişdir. Hərbi xidmət illərində Nuxa və Dağlıq Qarabağda cinayətkarlara qarşı mübarizədə iştirak etmişdir. Sonra Suraxanı neft mədənlərində fəhləlik etmişdir. Hələ orta məktəbdə oxuduğu vaxtdan ədəbiyyata güclü meyl göstərirdi. İlk şerlərini, məqalə və qeydlərini "Gənc işçi", "Kommunist", "Yeni yol" qəzeti redaksiyalarına göndərirdi. İlk hekayəsi "Balıqçı Kamil" 1928-ci ildə Tiflisdə buraxılan "Qızıl şəfəq" jurnalının 12-ci sayında çap olunmuşdur. Bundan sonra o ədəbi dərnəklərdə müntəzəm Ardı »

Şairlər və YazıçılarVaqif Hüseynov

Hüseynov Vaqif Əliövsət oğlu - Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri (1989, avqust -1991, sentyabr)
[redaktə]
Həyatı

Vaqif Hüseynov 27 noyabr 1942-ci ildə Quba şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra 1961-1964-cü illərdə SSRİ Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmət keçmişdir.

1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirmişdir. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra jurnalist kimi bir sıra mətbu orqanlarda - "Sport", "Molodyoj Azerbaydjana" "Olimpiyskaya Panorama" qəzetlərində, o cümlədən televiziyada fəaliyyət göstərmiş, Kommunist Partiyasının fəallarından olmuş, müxtəlif dövlət hakimiyyəti vəzifələrində çalışmışdır. Azərbaycan SSR KP-nın Bakı ŞK-nin Birinci katibi, Azərbaycan SSR Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin üzvü, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşdur.

16 avqust 1989-cu ildən 13 sentyabr Ardı »

Şairlər və YazıçılarMaksim Qorki

Maksim Qorki (rus. Максим Горький, əsl adı Aleksey Maksimoviç Peşkov (rus. Алексей Максимович Пешков; 16 (28 mart) 1868, Nijni Novqorod, Rusiya İmperiyası — 18 iyun 1936, Qorki, Moskva vilayəti, RSFSR), SSRİ — rus və sovet yazıçısı.

1900-cu il Yasnaya Polyana
Lev Tolstoy və Maksim Qorki

Anton Çexov və Maksim Qorki
[redaktə]
Həyatı

Qorki nəqliyyatçı olan atasını 5 yaşında ikən itirir və anası yenidən ərə getdiyindən anadan olduğu Novqoroda qayıdır. 11 yaşında tamamilə yetim qalır, nənəsi və babası tərəfindən Həştərxanda böyüdülür. Nağılları ilə böyüdüyü nənəsinin onun formalaşmasında böyük təsiri vardır. Qorki yalnız bir neçə ay məktəbə gedə bilir. 8 yaşında işələməyə başlıyar, bunun sayədəsində Rusiyanın fəhlə Ardı »

Şairlər və YazıçılarSəməd Vurgun

Səməd Yusif oğlu Vəkilov 1906-cı il martın 21-də Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində bəy nəslinə mənsub bir ailədə anadan olmuşdur. Vəkilağalılar, sonralar isə Vəkilovlar adlanan nəslin 300 illik tarixi məlumdur. Şairin anası da həmin nəsildəndir. Vəkilağalılardan çox cürətli hərbiçilər, maarifçilər, həkimlər, şairlər yetişmişdir. Onlar çar Rusiyası dövründə Qazaxda, Tiflisdə, başqa yerlərdə yaşamış və işləmişlər. Şairin atası Yusif ağa kənddə, ömrünün son illərini isə Qazaxda yaşamışdır. O, çox səxavətli olduğundan öz var-dövlətini əlində saxlaya bilməmiş, yoxsullaşmışdır.
Balaca Səmədin uşaqlığı çox acınacaqlı olmuşdur. 6 yaşı olanda anası Məhbub xanım 28 yaşında vəfat edir. Səməd atası Yusif ağanın və ana nənəsi Aişə xanımın himayəsində Ardı »

Şairlər və YazıçılarOsman Sarıvəlli

[color=#173bd3]Qurbanov Osman Abdulla oğlu (Osman Sarıvəlli) – Azərbaycan şairi.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Yaradıcılığı
3 Kitabları
4 Həmçinin bax

[redaktə]
Həyatı

Osman Sarıvəlli 1905-ci il dekabrın 17-də Qazax rayonunun II Şıxlı (Sarıvəlli) kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Qazax Müəllimlər Seminariyasında aldıqdan sonra bir müddət Göyçay rayonunun Qaraməryəm və Bığır – kənd məktəblərində müəllim işləmişdir (1926-1929). Təhsilini artırmaq məqsədilə Moskvaya getmiş və burada Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində oxumuşdur (1929-1932).

1937-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü idi.

Bakı Pedaqoji texnikumunda müəllim (1932-1935), Bakı Teatr texnikumunda müdir (1939-1940), Azərbaycan EA Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda müdir müavini, "Ədəbiyyat qəzeti"nin redaktoru, Uşaqgəncnəşrdə redaktor, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında şeir üzrə məsləhətçi vəzifələrində işləmişdir.

1990-cı Ardı »