Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Cahanda üzrə nəticələr (10):


Səməd Yusif oğlu Vəkilov 1906-cı il martın 21-də Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində bəy nəslinə mənsub bir ailədə anadan olmuşdur. Vəkilağalılar, sonralar isə Vəkilovlar adlanan nəslin 300 illik tarixi məlumdur. Şairin anası da həmin nəsildəndir. Vəkilağalılardan çox cürətli hərbiçilər, maarifç.. Ardın oxu »

Muğanlı Nurəddin Ədil oğlu (Nurəddin Ədiloğlu) — azərbaycanlı yazıçı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü (2001)Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Kitabları
2.1 AzərNUR imzası ilə
2.2 Toplayıb tərtib etdiyi, redaktoru və ön sözünün müəllifi olduğu kitablar
2.3 Redaktoru .. Ardın oxu »

Nə zaman ki, rast gəlirəm bir-bir qoşa gəzənlərə,
Bir-biriyçin yerdən çiçək, göydən ulduz üzənlərə,
Sevgi üçün hər cəfaya, hər əzaba dözənlərə
Düşünürəm bu cahanda müqəddəslik yaşar hələ
Eşq, məhəbbət yaşayırsa tükənməyib bəş.. Ardın oxu »

Hər gülşənin Allah güli-rənasını versin,
Hər qönçənin öz bülbüli-şeydasını versin.

Hər aşiqi öz istədiyi yarə yetirsin,
Hər Məcnuna öz sevgili Leylasını versin.

Cananin üzü əks olunur zər qədəh içrə,
Ariflərə saqi meyi-minasını versin.

Y.. Ardın oxu »

Hə hüsndür ki, mələkdə belə camal olmaz,
Hə tələti ki, belə tələti-hilal olmaz.

Hilal çərxdə eylər zaval, vəchi nədir,
Ki, bu hilalə vəcahətdə hec zaval olmaz.

Ləyaqətinə xətadır desəm, sənubər mən,
Çəməndə sərvdə hərgiz bu etidal olmaz.

.. Ardın oxu »

Çıxıb mürği-könül təndən gəzər dildar olan yerdə,
Ki bülbül aşiyan eylər, bəli, gülzar olan yerdə.

Görüb zülfün, rüxün kani-məlahət olduğun bildim,
Ki derlər: gənc olur bişək cahanda mar olan yerdə.

Süpahi-qəmzə.. Ardın oxu »

Cahanda hər könül aşüftədir bir yar şövqündə,
Kimi iyman xəyalında, kimi zünnar şövqündə.

Kimi Sənan olub dil bağlamış zülfi-çəlipayə,
Kimi Məcnun olub bir Leylivəş dildar şövqündə.

Büsati-eşqdir aləm həqiqət ba.. Ardın oxu »

Göndərib lütflə, ey dil, mənə dilbər kağız,
Könlümün zülmətini eyləyib ənvər kağız.

Şükri-lillah məni-biçarəyə lütfilə yazıb,
Sitəmindən usanıb şuxi-sitəmkər, kağız.

Gər, yazam yar cəfavü qəmin, itmam olmaz,
Filməsəl, ruyi-zəmin olsa sərasər kağız.Ardın oxu »

Fəğan ki, künhi-qəmi-can bilinmədi, qaldı,
Təvəqqei-dili-nalan bilinmədi, qaldı.

Simati-dəhrdə hər kəs nəsibini buldu,
Nəsibi-zümreyi-rindan bilinmədi, qaldı.

Cəfayi-firqəti-canan bilindi muybəmu,
Səfayi-vəsl-kamakan bilinmədi, qaldı.

Ardın oxu »

Yox bu cahanda dilbəri-ziba sənin kimi,
Firdovsdə məgər ola hura sənin kimi.

Aşubi-dəhr, fitneyi-dövran, bəlayi-əsr,
Çeşmi-zəmanə görməyib əsla sənin kimi.

Şamü səhər dərində fəqan eylər əhli-dərd,
Ey şux.. Ardın oxu »