Haqqinda.az

Axtardığın haqqında - Hər gün yeni məlumat öyrən

loading...

Amasiya üzrə nəticələr (10):


Şah Təhmasib (Farsca: طهماسب) və ya Şah I Təhmasib(d. 3 Mart 1514 – ö. 1576), Səfəvilər dövləti nin 2. şahı və Şah İsmayılın oğlu.Mündəricat [gizlə]
1 Həyatı
2 Hakimiyyəti
3 Paytaxtın Qəzvinə köçürülməsi
4 İranın və Özbəklərin vəziyyəti
5 Şah və Osmanlı sultanları
Ardın oxu »

Оsmаnlılаrlа Sәfәvilәr аrаsındаkı düşmәnçiliklәr ilk bахışdа bаşа çаtmış görünürdü. Lаkin Оsmаnlı әmiri İsgәndәr sәrhәdyаni şәhәrlәrә hücum еdib qаn tökür vә dәrhаl gеri qаyıdırdı. Bu hücumlаrın qаrşısını аlmаq mәqsәdilә Tәhmаsib şаh 1552-ci ildә hәmәn mәntәqәlәrә qоşun yürüdür. О, öz qоşununu kiçik.. Ardın oxu »

II Səlim — Osmanlı sultanı

Qanuni Sultan Süleymanın oğludur. 1524-cü ildə anadan olub.Atası Qanuni Sultan Süleymanın Sigetvarın fəthi əsnasında vəfat etməsindən sonra Kütahyadan İstanbula gələrək 30 sentyabr 1566-cı ildə taxta çıxdı. Osmanlı Dövlətindəki səltənət dəyişikliyindən istifad.. Ardın oxu »

Sufi təriqətindən olan səfəvi-dərviş ordeni XIII əsrin ortalarında Şeyx Səfiəddinin başçılığı ilə Ərdəbildə yaranmışdır. Rəvayətə görə Şeyx Səfiəddin İmam Əlinin və Fatimənin nəslindən olmuşdur. Səfəvilər sünnülərin qeyri-qanuni hakimiyyətindən şikayətlənirdilər.
Səfəvilərin Ərdəbil hakimiyyət.. Ardın oxu »

Azərbaycanda orta əsrlər dövrü Hansı çuşka yazıb bunu? Eramızın 3-18-ji əsrləri Azərbaycan tarixində orta əsr və ya feodalizm dövrü kimi məlumdur. Tədqiqatçılar bir qayda olaraq bu dövrü üç əsas mərhələyə bölürlər. 3-10 yüzilliklər erkən orta əsrlər, 11-15-ji əsrlər klassik feodalizm və 16-18-ji əsr.. Ardın oxu »

Cаvаnşir еlinin tarixi[redaktə]
Qədim mоnqоl qurumlаrındа gоrаn və оrun аdlı düzülüş sistеmi vаrdı. Gоrаndа və оrundа хаndаn, хаqаndаn sоldа ən hörmətlilər dururdulаr. Bu sistеm оrdudа dа gözlənilirdi. Оrdunun sоl cinаhındа döyüşənlər "cаbаn qаr" - sоl qоl, sаğ cinаhındа döyüşənlər isə "bаrаn .. Ardın oxu »

X-XII yüzillərdə yaşayıb yaratmış bir çox Azərbaycan memarları, bənnaları və memarlıq bəzəyi ustalarının adları müxtəlif tikililərin kitabələrində, daş plitələrində, dekorativ bəzək məmulatlarında və digər qaynaqlarında dövrümüzədək çatmışdır. Bunlardan

Məhəmməd ibn Cəfər (Beyləqan rayo.. Ardın oxu »

Kərəmpa oymağı — Azərbaycan tarixində rol oynamış oymaqlardan biri.

Bu oymaq öncə müstəqil halda Sivas və Amasiya ətrafında yaşam sürürdü. Sonra Ustaclı elinə qoşulub yaylaq-qışlaq güzəranı keçirmişdi. O zaman Kərəmpa oymağının başçısı Əhmə.. Ardın oxu »

1988-ci ildən başlayaraq yenidənqurma, aşkarlıq prosesi antiazərbaycan əhval-ruhiyyəsinin və ərazi iddialarının yeni dalğasını yaratdı. 1945-ci ildə sınaqdan çıxarılmış guya Ermənistanla Qarabağın iqtisadi cəhətdən bir-birinə bağlı olması barədə əsassız iddialarla erməni millətçiləri azərbaycanlılar.. Ardın oxu »

Həyatı[redaktə]
Abel Məhərrəmov 1950-ci il yanvarın 5-də Ağdam şəhərində anadan olmuşdur. Atası Məmmədəli Məhərrəmov riyaziyyatçı olub[2]. Oğlu anadan olanda adını Norveç riyaziyyatçısı Nils Abelin şərəfinə Abel qoymuşdur.

1966–cı ilin may ayının 25-i Ardın oxu »